arrow_upward

Sök efter lokal i hela Sverige

Artikel internationalt client

50 procent väljer alternativ lösning i kontorshotell

08
dec
2015
Anne-Kathrine Utzon
Hälften av alla hyresgäster väljer en alternativ kontorslösning i kontorshotell - visar en ny rapport från MatchOffice som förmedlar kontorshotell i fler än 120 länder. Ett tecken om ett nytt sätt att arbeta.

 

 byline

 

 

 
Undersöningen beräknas utifrån aktuella svar från 1 135 hyresgäster i 17 länder och visar att hälften av hyresgästerna föredrar alternativa kontorslösningar i kontorshotell i stället för traditionella kontorslokaler.

Totalt tecknade 14,3 procent avtal om ett virtuellt kontor,12 procent om ett dagskontor, 10,6 procent om ett öppet kontor, 6,3 procent om ett mötesrum, 5,8 procent om en femte lösning, medans de återstående 50,8 procent hyrde ett traditionellt kontor. 

Hauke

En liknande undersökning från 2013 visade den gången att 33 procent valde en alternativ lösning - en stigning med 17 procent på bara två år.

“Sammantaget har kontorsbranschen genomgått en radikal utveckling under de senaste decenniet. För 10 år sedan misstänker jag att upp till 80 procent prioriterade ett traditionellt kontor,” säger  COO hos MatchOffice Hauke Haas, som har 20 års erfarenhet i kontorshotellbranchen. 

“Branschen har accelererat under de senaste två åren och vi anser att kontorshotell används som mycket mer än bara ett kontor. Vi kan också se att nya typer av kontorshotell träder fram - till exemepl Noho i Köpenhamn och Tribes i Holland - där båda säljer upplevelser.”

 

Företagen arbetar på nytt sätt

Det faktum att fler företag väljer alternativa lösningar när de hyr in sig i ett kontorshotell tyder på ett nytt sätt att arbeta, berättar Hauke Haas. 

Regus

”Min erfarenhet är att företag arbetar mer mobilt idag och behöver inte nödvändigtvis ett fast kontor. Det kan också vara så att ett företag har anställda som bor långt borta från sina huvudkontor och behöver inte nödvängtvis vara fysiskt närvarande på kontoret.

För att spara tid och erbjuda fler resurser kan de hyra in sig i ett kontorshotell för en fad, under en längre period eller boka ett mötesrum för en timme”, tillägger Hauke Haas.

En trend som Peter Möller, Country Manager på världens största kontorshotellkedja Regus, också iakttar.

“Vi ser en ökad efterfrågan på alternativa kontorsservice för både små och stora företag. Något vi har anpassat vår verksamhet för.

Efterfrågan beror på att företagen blivit mer mobila och önskar idag allt större flexibilitet i deras hyresavtal. ‘A la carte’ lösningar i kontorshotell tillåter dem att arbeta mobilt och gör det också lättare att arbeta med kunder utanför Danmark,” säger Peter Møller.  

 

Läs hela rapporten här: MatchOffice Client Survey 2015

survey

 

 

 

 

 

<< Se alla nyheter