arrow_upward

Sök efter lokal i hela Sverige

Open uri20140905 39 wx0rf

Lokalbasen.se ställer upp i ny svensk-dansk företagsundersökning

16
apr
2014
Steen Uno
Øresundsinstituttet har i en ny undersökning om svenska och danska företags syn på att etablera sig tvärs över Öresund bland andra intervjuat Lokalebasen.dk och Lokalbasen.se´s verkställande direktör Jakob Dalhoff.

 

Lokalebasen ´case´ i ny undersökning från Øresundsinstituttet:

Vår no-cure-no-pay modell
unik på den svenska marknaden

 

Av Steen Uno

Øresundsinstituttet har i en ny undersökning om svenska och danska företags syn på att etablera sig tvärs över Öresund bland andra intervjuat Lokalebasen.dk och Lokalbasen.se´s verkställande direktör Jakob Dalhoff.

Undersökningen är beställd och startad av den svensk-danska informationstjänsten Øresunddirekt och blir offentliggjord den 19:e maj i samband med ett seminarium.

11 företag och sju rådgivare delar deras erfarenheter i Øresundsinstituttets nya rapport, som visar, att det genomgående är riktigt goda möjligheter att göra affärer tvärs över Öresund och att framgångsrikt etablera sig på båda marknaderna med ledning från ett och samma kontor.

“Vi hade redan etablerat MatchOffice i Sverige och var redo att ta steget med Lokalbasen.se,” förklarar Jakob Dalhoff.

“Vår affärs- och betalingsmodell no-cure-no-pay är unik på den svenska marknaden, och även om det finns ett antal svenska portaler sedan innan, så är det vår klara bedömning, att Sverige är en bra marknad för oss. Men det kommer de närmaste par åren ju visa.”

Enkelt och problemfritt

Jakob Dalhoff understryker det viktiga signalvärdet i att etablera en svensk systerverksamhet som grund för de danska ambitionerna om att etablera sig på den svenska marknaden.

“Det har varit ganska enkelt och problemfritt att registrera vårt svenska företag. Det är fullt möjligt att styra och täcka hela Öresundsregionen från Danmark, och det ger helt klart stordriftsfördelar.

Även om vårt svenska nätverk inte är helt utbyggt ännu, så fungerar den skånska marknaden ytterst effektivt för oss som inkörsport till resten av Sverige," säger Jakob Dalhoff.

Öresundsregionen med kraft av sin storlek – som med sina hela 3,8 miljoner invånare tillsammans representerar knappt 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade ekonomi – är markant och särskilt betydande för båda länderna.

“Vi har registrerat ett virtuellt kontor i Stockholm, där vi också har en telefon. Dessutom har vi ett svenskt AB med en svensk styrelseordförande, som tillvaratar kontakten med de svenska fastighetsbolagen.

Vi deltar också på mässor och konferenser, till exempel på MIPIM i Cannes, där en lång rad av de svenska fastighetsbolagen är samlade," säger Jakob Dalhoff bland mycket annat i Øresundsinstituttets nya undersökning.

Läs mer här om Øresundsinstituttet

 

<< Se alla nyheter