arrow_upward

Sök efter lokal i hela Sverige

123456

Tips till att lösa konflikter på jobbet

26
feb
2015
Steen Uno
Konflikter på jobbet, stora som små, kräver tid, tar energi och kan ofta vara otroligt stressande - ja, i värsta fall sluta i sjukskrivning, uppsägningar samt avskedningar. BAR Kontor har sammanställt ett nyttigt gratisverktyg för konflikthantering.

Ämnet är gammalt, konflikter är ännu äldre - alla dagliga oenigheter i varierande storlekar samt mängden personliga oöverensstämmelser, tvister och även konflikter i kontorskorridorerna. 

Konflikter är en del av livet, det kan inte undvikas men dock hanteras om de upptäcks tidigt innan de växer sig stora och blir ohanterliga.

Brancharbetsmiljörådet BAR Kontor har utarbetat ett användbart verktyg som enkelt och tydligt förklarar vad konflikten är och vad du kan göra för att hantera den. 

 

Användbar för alla

Konflikt-verktygslådan kan snabbt och enkelt hämtas på BAR Kontors hemsida - inte bara för kontorsanställda utan för var och en som har behov för att dämpa början på en hotande konflikt.

BAR kontors "hjälppaket" är uppbyggt kring en konkret konflikt i en liten kontorsmiljö, men programmet är användbart för olika konfliktsituationer på arbetsplatser.

På grund av att vardagliga konfliktfyllda problematiker och lösningsmodeller är universiella, kan verktyget användas av alla typer av jobb.

 

Läs mer om BAR Kontors gratisverktyg till konflikthantering här:

När ditt kontor får sprickor

<< Se alla nyheter