Introduktion till området

Det finns många möjligheter i Sveriges huvudstad Stockholm. Det har kommit att bli en av de mest attraktiva städer att leva, bo och arbeta i. Huvudstaden tillhör regionen Stockholms Län och ligger i Uppland. Staden har idag ca 900 000 invånare och är därför den största och mest folkrika staden i såväl Sverige som i hela Norden. Stockholm räknas vara en av de fem snabbast växande regionerna i hela Europa och är även den snabbast växande staden i Sverige. Detta gör staden väldigt attraktiv för företagande. Staden är i ständig tillväxt och utvecklas i rask fart.

En av många anledningar till att många företag väljer just att etablera sig i kontor i Stockholm är huvudstadens strategiska läge mitt i den expansiva Stockholmsregionen. Här finns enorma kommunikationsmöjligheter vilket främjar näringslivet i en stad. Ett område som blivit mycket attraktivt och populärt för nyetableringar är Bromma. Idag bor här ca 75 000 invånare. Det som får stadsdelsområdet att sticka ut är sitt enorma utbud av vackra grönområden och naturreservat och brukar benämnas en trädgårdsstad. I Bromma stadsdelsområde ligger nio av de tio rikaste stadsdelarna i hela Stockholms kommun. Detta medför en väldigt hög köpkraft i området vilket lockar allt fler företag till Bromma kontor. Efterfrågan på lokaler och kontor i Bromma ökar därmed också. Det finns ett stort utbud av lokaler och kontor i Bromma i olika prisklasser. Det finns kontorstyper som passar alla typer av ändamål och branscher. Dock präglas Bromma av dyrare kontorslokaler.

Utöver redan nämnda anledningar till varför just Du ska välja kontor i Bromma i Stockholm för ditt företag är det strategiska läget. Läget mitt i den expansiva Stockholmsregionen drar med sig många fördelar, till exempel närhet till två lokala flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde, väldigt välutvecklad kollektivtrafik med tunnelbana, tåg och buss, stort vägnät och sist men inte minst så har Stockholm kommun även Sveriges största hamn. Det finns väldigt goda förbindelser i Bromma stadsdelsområde vilket underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Man kan snabbt, smidigt och enkelt ta sig mellan olika städer eller länder och nå de internationella marknaderna. Detta medför att man kan ha världen som marknad men även att internationella företag lockas att etablera sig i kontor i Bromma. Det finns redan stora välkända internationella företag etablerade i huvudstadens olika stadsdelar. Bromma stadsdelsområde erbjuder stort utbud av mark och fina kontorslokaler för nyetableringar.

Stockholm kommun är en av de mest attraktiva städer att besöka i hela Europa. Här finns ett stort utbud av attraktioner som lockar besökare världen över, bland annat det stora utbudet av välkända sevärdheter och landmärken såsom exempelvis slottet, kungafamiljen, Storkyrkan och Riksdagshuset. Här finns även ett stort kulturutbud, fina naturområden och parker, universitet och nöjesparker. Även närheten till Stockholms universitet som idag har ca 70 000 studenter världen över gör att det i staden finns tillgång till högutbildad och kompetensrik arbetskraft. I huvudstaden finner vi Sveriges hetaste företagsklimat vilket är en annan anledning till varför Stockholm är så populärt för företagande. Kombinationen av den pulserade storstaden och den lugna och vackra skärgårdsidyllen lockar många till huvudstaden. Det finns sammanfattningsvis många fördelar med att etablera sin verksamhet i lokaler och kontor i Bromma i Stockholm.

Områdets historia

Det finns ett stort utbud av kultur och historia i Stockholm kommun. Det är många historiska sevärdheter i staden vilket många stockholmare känner stor stolthet för. Det är en händelse som har haft en väldigt stor betydelse för utvecklingen av Stockholm som den huvudstad den är idag. Händelsen är då huvudstaden fick Riksrådets privilegiebrev. Privilegiebrevet utfärdades den 1 maj år 1436 och anses vara det äldsta brev som bevarats. Detta brev ser man som startskottet för både Stockholms roll som huvudstad och på Stockholms Rikspolitiska storhetstid. Stockholm intogs av den danska kungen, Kristian II, år 1520 som tillsammans med sin armé förklarade sig som kung över Sverige. Detta varade i hela tre år tills Gustav Vasa intog Stockholm vilket satte grunden för den svenska staten som den är idag.

Områdets infrastruktur

Det finns tillgång till väldigt goda kommunikationsmöjligheter i stadsdelsområdet Bromma. Bromma ligger inom Västerort precis intill Stockholms innerstad vilket innebär en väldigt god och välutvecklad kollektivtrafik. Det finns alltid nära till både buss och tunnelbana vilket gör att man snabbt, smidigt och enkelt kan ta sig mellan stadens olika stadsdelar och andra städer. Infrastrukturen i kommunen är i ständig utveckling och förbättring, detta gäller främst att förbättra framkomligheten i trafiken och på att öka trafiksäkerheten i staden. Detta då en god infrastruktur gynnar näringslivet i en stad.

Bromma har blivit en allt mer populär etableringsplats för företag mycket tack vare utbyggnationen av kollektivtrafiken. Det har blivit en växande trend för företag att söka sig till huvudstadens ytterområden dels på grund av den utökande kollektivtrafiken och dels på grund av att kontorslokalerna ligger betydligt lägre än de mitt i centrum. Det finns många olika sätt att ta sig till och från Bromma. Med transportmedel såsom bil, tunnelbana, tåg och buss kan man snabbt, smidigt och enkelt ta sig dit man vill. I stadsdelsområdet är kollektivtrafiken väldigt välgenomtänkt och det finns alltid tunnelbana eller buss med endast några få meters avstånd och med få minuters väntetid mellan avgångarna. Detta underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Företag som har hem i Stockholm Bromma kontor har nära till det mesta. Området är väldigt strategiskt beläget med närhet till två lokala flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde. Detta gör att man snabbt och smidigt kan ta sig mellan olika städer eller länder. Man kan därför lätt nå de internationella marknaderna och ha världen som marknad. Detta gör Bromma kontor om än mer attraktivt för företag, såväl för svenska som för utländska företag.

Även möjligheterna för expansion och utveckling ökar. Den redan väldigt välutvecklade och välfungerande infrastrukturen i stadsdelsområdet Bromma är under ständig förändring för att man ska kunna möta den tillväxt staden står inför. Den goda infrastrukturen med ett bra vägnät, hamn, buss-, tåg- och flygförbindelser i kombination med stadens strategiska läge lockar allt fler företag till Stockholm Bromma kontor. Med Sveriges största hamn är Stockholm även en knutpunkt för godstransporter mellan norra och södra Sverige. De goda kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna att resa kollektivt i kombination med kommunens engagemang att främja företagande lockar allt fler företag att etablera sig i kontor i Bromma stadsdelsområde.

Företagsliv

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Sverige och en av de fem snabbast växande regionerna i hela Europa. Det är i huvudstaden vi finner Sveriges hetaste företagsklimat. Detta bidrar till att staden ses som karriärmöjligheterna stad av många. Detta bidrar i sin tur till att såväl företag som invånare lockas hit. Stockholm är därför i ständig tillväxt, vad gäller både inflyttning till staden och när det gäller antalet företagsetableringar. Denna expansiva stad lockar alltså till sig många företag till stadens olika stadsdelar. Bromma stadsdelsområde är ett väldigt eftertraktat och attraktivt område i Stockholm för företagande. Detta gör att priset på kontorslokalerna stiger även då stadsdelsområdet ligger utanför den pulserade innerstaden. Här finns kontorslokaler som passar de flesta ändamål och branscher i olika prisklasser. Dock präglas Bromma av något dyrare kontorslokaler på grund av det eftertraktade läget. Den allt mer växande trenden att företag söker sig till stadens ytterområden bidrar även den till att efterfrågan på kontorslokalerna ökar vilket i sin tur bidrar till att priserna ökar. Då nio av de tio rikaste stadsdelarna i Stockholms kommun ligger i Bromma gör att köpkraften i området är väldigt hög vilket även det leder till att lokaler och kontor i Bromma är om än mer attraktivt för företagande. Utbyggnationen av kollektivtrafiken har medfört att man numera kan ta sig till stadens alla delar på ett snabbt och smidigt sätt. Områdets popularitet gör att det har blivit ett stort tryck på kontorsutbudet. Många nyproduktioner har därför satts igång för att på så sätt kunna möta den stora efterfrågan på lokaler och kontor i Bromma. Stadsdelsområdet är i ständig tillväxt och allt fler människor väljer att flytta hit. Fler kontor ska byggas för att kunna ge hem åt fler företag som i sin tur ska ge fler jobb. Det finns allt från små kontorslokaler som passar de allra minsta företagen på få kvadratmeter till de stora företagen på flera 100 kvadratmeter. I detta dynamiska stadsdelsområde kan man garanterat hitta en lokaltyp som passar den verksamhet som man vill etablera. Huvudstaden är en av de mest attraktiva städerna att resa till i hela Europa. Det finns mycket i staden som lockar besökare världen över. I den expansiva Stockholmsregionen finns det ett väldigt stort utbud av shoppingmöjligheter. Huvudstaden är en av världens mest modemedvetna stad. Detta kan man se på stadens invånare som ofta klär sig väldigt trendigt och modemedvetet. Med sina välkända och attraktiva shoppingstråk och gallerior lockar Stockholm till sig besökare världen över. Det enorma utbudet av shopping brukar jämföras med shoppingutbudet på Manhattan i New York. Det finns alltså ett enormt utbud av shoppingmöjligheter i huvudstaden. Så även i Bromma. Ett köpcentra som man inte får missa när man besöker Bromma är Bromma Blocks. Det är ett väldigt välkänt och välbesökt köpcentra där det finns ett stort utbud av en mängd olika butiker och restauranger. Shoppingutbudet består utav en kombination av välkända designmärken, de allra klassiska varumärkena och lokala trendiga småbutiker med unikt utbud. Det finns alltså något för alla, stora som små, unga som gamla. Stockholm kommun lockar till sig besökare världen över mycket tack vare stadens enorma och eftertraktade shoppingmöjligheter. Då det garanterat finns shopping för alla smaker kommer du inte bli besviken. Stockholm är sammanfattningsvis en stad med enormt utbud av shoppingmöjligheter och en stad som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det är till Bromma i Stockholm du ska åka om du är ute efter en shopping du sent kommer att glömma.

Köpkraft i området

Stadsdelsområdet Bromma är ett väldigt exklusivt och fint område i Stockholm kommun. I Bromma hittar vi nio av de tio rikaste stadsdelarna i hela kommunen. Detta innebär automatiskt att det finns en väldigt hög köpkraft i området. Om man tittar på medellönen i hela kommunen så råder det generellt en väldigt hög köpkraft i Stockholm kommun. Medellönen i kommunen ligger idag på ca 330 000 kronor per år. Detta innebär att de flesta Stockholmsborna tjänar väldigt bra. Köpkraften i huvudstaden ligger betydligt högre än de övriga kommunerna i Sverige. Medellönen i Sverige ligger på ca 260 000 kronor. Det är en skillnad på ca 25 %. Detta innebär att Stockholmsborna har en köpkraft som är drygt 25 % högre än de resterande kommunerna i landet. En medelstockholmare har en köpkraft på ca 5 000 kronor i månaden om man räknar med en förvärvsinkomst på 330 000 kronor per år. Köpkraften i Bromma bör vara betydligt högre än vad som gäller generellt i kommunen. Detta då människor med högre inkomster tenderar att bo i mer välbärgade områden. I de mer välbärgade områdena blir därför köpkraften betydligt högre än i de mindre välbärgade bostadsområdena. Då Bromma är ett väldigt exklusivt område med de nio rikaste stadsdelarna i kommunen innebär det en hög köpkraft. Dock kan köpkraften inom en och samma kommun och stadsdel variera betydligt beroende på bostadsområde. Det finns alltså människor inom samma kommun och stadsdel som har betydligt lägre men även betydligt högre köpkraft än vad man kan räkna ut med hjälp av medellönen.

Parkeringsmöjligheter

Att hitta en parkeringsplats i Stockholm kommun är inte det lättaste. Här finns ett väldigt begränsat utbud av parkeringsplatser, närmare bestämt 37 000 parkeringsplatser på huvudstadens stora yta. Vad det kostar att parkera sin bil varierar beroende på var man väljer att parkera sin bil. Prisnivån är indelade i olika färggrupper där de bestämmer parkeringsplatsens pris. Man finner givetvis de dyraste platserna mitt i city med närhet till det mesta. Ju längre ifrån stadens centrum man kommer desto lägre blir prisnivån. Den röda biljettkategorin ligger på 26 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter 15 kronor per timme. Parkeringsplatserna med den röda biljettkategorin hittar man på de allra mest trafikerade gatorna mitt i city i Stockholms innerstad. Den dyraste biljettkategorin är den gröna som man hittar på vissa gator i centrum. Prisnivån på dessa platser ligger på 41 kronor per timme, alla dagar, dygnet runt. Den blå biljettkategorin finner man på de övriga gatorna i innerstaden det vill säga på Södermalm, Vasastaden, Kungsholmen och Östermalm. Dessa platser ligger på 15 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter ingen avgift. Den vita biljettkategorin som man hittar i förorterna har ingen fast avgift. Prisnivån skiljer sig mellan de olika förorterna. Då Bromma stadsdelsområde ligger utanför Stockholms innerstad är prisnivån på parkeringsplatserna något mer förmånliga. Man kan betala sin parkeringsplats på flera olika sätt, exempelvis med mynt, betalkort såsom VISA och Mastercard eller med hjälp av en app på sin mobiltelefon. Appen ses som ett väldigt snabbt, smidigt och enkelt sätt. Detta då man själv kan reglera tiden man står parkerad. Man kan antingen förlänga eller avsluta parkeringen om man blir klar tidigare. Detta gör att man inte behöver stressa tillbaka till en viss tid eller förlora pengar på en kort visit. Oavsett vart ifrån man åker så finns det i denna huvudstad generellt bra förbindelser och kommunikationerna gör det lätt att ta sig till och från platser.

Utveckling i området

Den expansiva huvudstaden är i ständig tillväxt då den har blivit väldigt populär att flytta till. Detta då huvudstaden är en dynamisk och attraktiv stad att leva, bo och arbeta i. De goda arbetsmöjligheterna i staden har en väldigt stor bidragande effekt. Stockholm som har Sveriges hetaste företagsklimat är väldigt populärt för företagande. Staden är i ständig tillväxt när det gäller inflyttning till staden och antalet företagsetableringar. Detta har medfört att trycket på såväl bostäder som kontorslokalerna i Bromma har ökat. Därför står Stockholm kommun inför många stora utmaningar och projekt för att tillgodose detta. Huvudstadens enorma tillväxt kräver nya kontorslokaler i Bromma och andra delar av staden, nya gator och torg, affärsstråk och skolor. Även infrastrukturen i området ska bli bättre. Det finns även planer på att göra stadsmiljön i Bromma ännu mer trivsam med fler butiker, torg och fina parker. Många företag lockas att etablera sig just i kontor i Bromma främst på grund av det attraktiva läget och den höga köpkraften i området. Fler företag som etableras i området innebär fler arbetstillfällen. Detta leder i sin tur till att fler invånare lockas till staden och väljer att flytta hit på grund av de ökande arbetsmöjligheterna. Den härliga kombinationen av en modern huvudstad med stort kulturutbud, fina bostäder, parker och ordentlig shopping gör att kontor i Bromma är en sådan populär etableringsplats. Den expansiva stockholmsregionen är en de fem snabbast växande regionerna i Europa vilket även det har en stor bidragande faktor till varför fler företag väljer just Stockolm Bromma kontor för sina etableringar. Framtiden hyser väldigt många spännande moment och vi kan bara avvakta och se hur fantastiskt det blir.

Industrier

Det finns många arbetstillfällen i Bromma. Bromma har blivit ett väldigt eftertraktat område för nyetableringar och allt fler företag hittar till kontor i Bromma. Detta kommer i framtiden generera många arbetsmöjligheter för stadens invånare. Med denna förväntade tillväxt i staden förväntas antalet arbetstillfällen öka extremt i Bromma kontor. Ju fler företag som hittar till lokaler, kontorshotell och kontor i Bromma desto fler företag väljer att följa den trenden. Det finns allt från små företag med få anställda till stora internationella företag med flera tusen anställda. Kommunen har ett nära samarbete med de lokala företagen för att främja företagens utveckling och tillväxt. Kommunen jobbar aktivt för att ett så gott företagsklimat som möjligt ska råda och genom det locka fler företag att etablera sig i Bromma kontor. Huvudstadens mångfacetterade näringsliv och närheten till Stockholms universitetet gör att man finner en väldigt kompetensrik och högutbildad arbetskraft i staden. Den finns även en väldigt god service i kommunen som gör att nyetablerade företag får mycket hjälp med allt från uppstart till den dagliga verksamheten och utvecklingen. Det är ett dynamiskt och kreativt område med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare. Kommunen arbetar aktivt för att Bromma ska bli en attraktiv etableringsplats och för att locka företag att etablera sig i kontor i Bromma.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det finns en hel uppsjö av hotell och vandrarhem i den expansiva Stockholmsregionen. Så även i området Bromma. Här kan du välja och vraka mellan stadens enorma boendemöjligheter. Fördelen med att bo på hotell i Bromma är att det strategiska läget med närhet till båda Bromma flygplatsområde samt tunnelbana som tar dig till Stockholms innerstad på några få minuter. Det finns hotell och vandrarhem i olika prisklasser och standarder. Det är dina önskemål som ska bli uppfyllda så du sätter kraven. Ska det vara nära kontoret i Stockholm Bromma? Nära tunnelbanan? Nära flygplatsen? Här kan du garanterat hitta ett boendealternativ som passar just dina önskemål. Här finns allt från det mest enkla vandrarhem för någon enstaka hundralapp per man och natt till det mest lyxiga hotell för ca 1 000 till 2 000 per man och natt. En annan fördel med att bo i Bromma är att hotellen ligger något lägre jämfört med hotellkostnaderna mitt i innerstaden. Prisskillnaden mellan hotell i Bromma och hotell i innerstaden brukar ligga på ca hälften av kostnaderna i innerstaden. Det erbjuds ofta väldigt god service med allt från trådlöst internet, gymfaciliteter och gratis parkering på de flesta hotell i Bromma. Det är dina önskemål som ska tillgodoses när du väljer vilket hotell eller vandrarhem du ska bo på. Du sätter kraven och Bromma kommer garanterat att kunna erbjuda flera hotell som kan tillgodose dina behov. I de centrala delarna i innerstaden ligger priserna betydligt högre om man jämför ett hotell som är beläget i ytterområdena av Stockholm.