Introduktion till området

Sveriges huvudstad Stockholm är en väldigt attraktiv stad att leva, bo och arbeta i. Staden ligger i Uppland och tillhör regionen Stockholms Län. Med sina ca 900 000 invånare är det den största och mest folkrika staden i såväl Sverige som i hela Norden.

Huvudstaden tillhör en av de fem snabbast växande regionerna i hela Europa och är även den snabbast växande staden i Sverige. Staden växer och utvecklas i rask fart. Det är en av Sveriges mest attraktiva etableringsplats för företag. Detta beror på många olika faktorer. Den kanske främsta anledningen till att många företag väljer just lokaler i Stockholm för sitt företag är stadens strategiska läge. Den ligger mitt i den expansiva Stockholmsregionen med enorma kommunikationsmöjligheter.

Ett område som drar till sig många nyetableringar är Bromma. Idag bor här ca 75 000 invånare. Stadsdelsområdet utmärks av vackra grönområden och naturreservat och brukar benämnas en trädgårdsstad. Det är även i Bromma stadsdelsområde nio av de tio rikaste stadsdelarna i Stockholms kommun ligger. Detta innebär att det råder en väldigt hög köpkraft i området vilket lockar många företag till Bromma lokaler. Detta gör att efterfrågan på kontor och lokaler i Bromma ökar. Även då Bromma präglas av dyrare kontorslokaler finns det även kontor och lokaler i andra prisklasser. Det finns alltså lokaltyper som ska passa alla typer av ändamål.

Det finns många anledningar till varför just Du ska välja lokaler i Bromma i Stockholm för ditt företag. Ett exempel är det strategiska läget mitt i den expansiva Stockholmsregionen. Läget drar med sig fördelar såsom närhet till två lokala flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde, väldigt välutvecklad kollektivtrafik med tunnelbana, tåg och buss, stort vägnät och sist men inte minst så har Stockholm kommun även Sveriges största hamn. Bromma stadsdelsområdes goda förbindelser underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Snabbt och smidigt kan man ta sig till andra städer eller länder och samtidigt nå de internationella marknaderna och ha världen som marknad. Detta medför att även internationella företag lockas att etablera sig i lokaler i Bromma. Många stora välkända internationella företag finns redan etablerade i huvudstadens olika stadsdelar.

Bromma stadsdelsområde erbjuder mycket mark och många fina lokaltyper för nyetableringar. Stockholm kommun är en av de mest välbesökta städer i hela Europa. Huvudstaden har många attraktioner som lockar besökare världen över. Här finns ett stort utbud av välkända sevärdheter och landmärken såsom exempelvis slottet, kungafamiljen, Storkyrkan och Riksdagshuset. Här finns även ett stort kulturutbud, fina naturområden och parker, universitet och nöjesparker. Med Stockholms universitet med sina ca 70 000 studenter världen över gör att det finns högutbildad och kompetensrik arbetskraft tillgänglig i huvudstaden. En annan anledning till varför Stockholm är så attraktiv för företagande beror på att det är här vi finner Sveriges hetaste företagsklimat. Kombinationen av den pulserade storstaden och den lugna och vackra skärgårdsidyllen lockar många till huvudstaden. Det finns sammanfattningsvis många fördelar med att etablera sin verksamhet i kontor och lokaler i Bromma i Stockholm.

Områdets historia

I Stockholm kommun finns det ett stort kultur- och historieutbud. Här finns många historiska sevärdheter vilket många stockholmare känner stor stolthet för. Det är speciellt en händelse som haft en väldigt stor betydelse för utvecklingen av den huvudstad som Stockholm är idag. Händelsen som vi syftar på är Riksrådets privilegiebrev till staden som utfärdades den 1 maj år 1436. Brevet anses vara det äldsta privilegiebrev som bevarats. Man ser detta brev som startskottet för både Stockholms roll som huvudstad och på Stockholms Rikspolitiska storhetstid. Huvudstaden intogs av den danska kungen, Kristian II, år 1520. Tillsammans med sin armé förklarade han sig som kung över Sverige. Detta varade i totalt tre år tills Gustav Vasa intog Stockholm vilket satte grunden för den svenska staten som den är idag.

Områdets infrastruktur

I stadsdelsområdet Bromma finns det tillgång till väldigt goda kommunikationsmöjligheter. Bromma ligger inom Västerort och intill Stockholms innerstad vilket innebär att kollektivtrafiken är väldigt god och välutvecklad. Man har alltså alltid nära till antingen buss eller tunnelbana vilket gör att man lätt och smidigt kan ta sig mellan stadens olika stadsdelar och andra städer. Inom kommunen är det ständigt utveckling och förbättring av infrastrukturen då detta gynnar näringslivet i en stad. Fokus ligger främst på att förbättra framkomligheten i trafiken och på att öka trafiksäkerheten i staden.

Bromma är beläget utanför innerstaden och med den utökande kollektivtrafiken har det blivit en allt mer växande trend för företag att söka sig till huvudstadens ytterområden. Detta även mycket beroende på att lokalkostnaderna ligger betydligt lägre än de mitt i smeten. Denna utveckling är i ständig förbättring för att öka framkomlighet och främja områdets näringsliv. Det finns många olika sätt att ta sig till och från Bromma. Man kan väldigt snabbt och enkelt transportera sig med transportmedel såsom bil, tunnelbana, tåg och buss. Kollektivtrafiken är välgenomtänkt och det finns alltid tunnelbana eller buss runt hörnet med endast några få minuters väntetid mellan avgångarna. Detta underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Företagen som har hem i Bromma lokaler har nära till det mesta. Området ligger väldigt strategiskt med närhet till två flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde gör att man snabbt och enkelt kan ta sig mellan städer eller länder. Lättillgängligheten till de internationella marknaderna gör Bromma lokaler om än mer attraktivt för företag, såväl för svenska som för utländska företag. Även möjligheterna för expansion och utveckling ökar. Den redan väldigt välutvecklade och välfungerande infrastrukturen i stadsdelsområdet Bromma är under ständig förändring och förbättring. Detta då man ska kunna möta den tillväxt staden står inför. Den goda infrastrukturen med ett bra vägnät, hamn, buss-, tåg- och flygförbindelser i kombination med stadens strategiska läge lockar allt fler företag till Bromma lokaler. Med Sveriges största hamn är Stockholm även en knutpunkt för godstransporter mellan norra och södra Sverige. De goda kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna att resa kollektivt i kombination med kommunens engagemang att främja företagande lockar allt fler företag att etablera sig i olika typer av lokaler i Bromma stadsdelsområde.

Företagsliv

Stockholm räknas vara en av de snabbast växande regionerna i Sverige och en av de fem snabbast växande regionerna i Europa. I huvudstaden finner vi Sveriges hetaste företagsklimat. Detta gör att staden ses av många som karriärmöjligheterna stad. Man väljer ofta Stockholm för sitt företag. Denna expansiva stad lockar alltså till sig många företag till stadens olika stadsdelar. Bromma som är ett väldigt eftertraktat och attraktivt område gör att även priset på kontorslokalerna stiger även då stadsdelsområdet ligger utanför innerstaden. Men som alla områden kan man här hitta lokaler i olika prisklasser. Även den växande trenden att företag söker sig till huvudstadens ytterområden leder till att efterfrågan på kontorslokalerna ökar vilket i sin tur gör att priserna ökar. Bromma som har nio av de tio rikaste stadsdelarna i Stockholms kommun gör att köpkraften i området är väldigt hög vilket även det leder till att lokaler i Bromma är om än mer attraktivt för företagande. En annan fördel med området är att man byggt ut kollektivtrafiken vilket har medfört att man kan ta sig till stadens alla delar på ett enkelt och smidigt sätt. Den stora populariteten gör att det har blivit ett stort tryck på kontorsutbudet. Detta har lett till att många nyproduktioner är igång för att möta den stora efterfrågan på kontor och lokaler i Bromma. Området är i ständig tillväxt och allt fler människor väljer att flytta dit. Fler kontor ska byggas för att kunna ge hem åt fler företag som i sin tur ska ge folk jobb. Det finns allt från små kontorslokaler som passar de allra minsta företagen på få kvadratmeter till de stora företagen på flera 100 kvadratmeter. I detta dynamiska stadsdelsområde kan man garanterat hitta en lokaltyp som passar den verksamhet som man vill etablera.

 

Det finns ett väldigt stort utbud av shoppingmöjligheter i den expansiva Stockholmsregionen. Huvudstaden är ett av de mest attraktiva resmålen i hela Europa. Det är även en av världens mest modemedvetna stad vilket man ser på stadens invånare som ofta klär sig väldigt trendigt och modemedvetet. Stockholm lockar till sig besökare världen över med sina välkända och attraktiva shoppingstråk och gallerior. Huvudstadens shoppingmöjligheter jämförs ofta med Manhattan i New York. Det finns alltså ett enormt utbud av shoppingmöjligheter.  Så även i Bromma. Ett välkänt och välbesökt köpcentra är Bromma Blocks där det finns ett stort antal av diverse butiker och restauranger. Utbudet av shopping består av en härlig kombination av välkända designmärken och de allra klassiska varumärkena. Här finns även en del lokala trendiga småbutiker med unikt utbud. Det finns alltså något för alla, stora som små, unga som gamla. Stockholm kommun lockar till sig besökare världen över mycket tack vare stadens enorma och eftertraktade shoppingmöjligheter. Då det garanterat finns shopping för alla smaker kommer du inte bli besviken. Stockholm är sammanfattningsvis en stad med enormt utbud av shoppingmöjligheter och en stad som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det är till Bromma i Stockholm du ska åka om du är ute efter en shopping du sent kommer att glömma.

Köpkraft i området

Bromma är ett väldigt attraktivt och exklusivt område i Stockholm kommun. Här finner vi nio av de tio rikaste stadsdelarna i hela kommunen. Detta medför automatiskt att det finns en väldigt hög köpkraft i stadsdelsområdet Bromma.  Generellt sätt så råder det en väldigt hög köpkraft i hela Stockholm kommun om vi tittar på medellönen i kommunen. Idag ligger medellönen i kommunen på ca 330 000 kronor per år. Detta innebär att de flesta Stockholmsborna tjänar väldigt bra.  Jämfört med resterande kommuner i Sverige ligger köpkraften i huvudstaden betydligt högre. Medellönen i Sverige ligger på ca 260 000 kronor. Det är en skillnad på ca 25 %. Detta innebär att Stockholmsborna har en köpkraft som är nästan 25 % högre än de övriga kommunerna i landet. Om man räknar med en förvärvsinkomst på 330 000 kronor per år innebär det att en medelstockholmare har en köpkraft på ca 5 000 kronor i månaden. I området Bromma bör köpkraften vara betydligt högre än vad som gäller generellt i kommunen. Detta då människor med högre inkomster tenderar att bo i mer välbärgade områden vilket i sin tur innebär att köpkraften i dessa områden är betydligt högre. Då Bromma är ett exklusivt område med de nio rikaste stadsdelarna innebär det hög köpkraft. I de mer välbärgade områdena ökar sannolikheten för högre köpkraft än i de mindre välbärgade bostadsområdena.

Parkeringsmöjligheter

När det kommer till parkeringsplatser i Stockholm kommun finns det ett väldigt begränsat utbud av parkeringsplatser. Det finns endast 37 000 parkeringsplatser på huvudstadens stora yta. Prisnivån på parkeringsplatserna varierar beroende på var man väljer att parkera sin bil. Biljettpriserna är indelade i olika färggruppor där de bestämmer parkeringsplatsens pris. Man finner givetvis de dyraste platserna mitt i city med närhet till det mesta. Priserna blir lägre ju längre ifrån stadens centrum man kommer. Den röda biljettkategorin ligger på 26 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter 15 kronor per timme. Parkeringsplatserna med denna kategori finner man på de allra mest trafikerade gatorna mitt i centrum i Stockholms innerstad. Den gröna och den dyraste biljettkategorin ligger på 41 kronor per timme, alla dagar, dygnet runt. Dessa finner man på vissa gator i centrum. Den blå biljettkategorin ligger på 15 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter ingen avgift. Parkeringsplatserna med denna kategori finner man på de övriga gatorna i innerstaden, det vill säga på Södermalm, Vasastaden, Kungsholmen och Östermalm. Den vita biljettkategorin som finns i förorterna har ingen fast avgift utan det skiljer sig mellan de olika förorterna. Då Bromma ligger utanför Stockholms innerstad är prisnivån på parkeringsplatserna något mer förmånliga. Man kan betala sin parkeringsplats på flera olika sätt, exempelsvis med mynt, betalkort såsom VISA och Mastercard eller med hjälp av en app på sin mobiltelefon. Appen ses som ett väldigt snabbt, smidigt och enkelt sätt då man själv kan reglera tiden man står parkerad. Man kan antingen förlänga eller avsluta parkeringen om man blir klar tidigare. Detta gör att man inte behöver stressa tillbaka till en viss tid eller förlora pengar på en kort visit. Oavsett vart ifrån man åker så finns det i denna huvudstad generellt bra förbindelser och kommunikationerna gör det lätt att ta sig till och från platser.

Utveckling i området

Det har blivit alltmer populärt att flytta till den expansiva Stockholmsregionen. Fler väljer att flytta dit då det har blivit allt mer attraktivt att leva, bo och arbeta i denna dynamiska huvudstad. Detta inte minst på grund av arbetsmöjligheterna i staden. Stockholm är även populärt för företagande. Denna populäritet har ökat trycket på såväl bostäder som kontorslokaler. Stockholm kommun står därför inför många stora utmaningar. Många projekt är igång för att tillgodose detta. Staden är i ständig tillväxt, både när det gäller inflyttning till staden men även antalet företagsetableringar. Därför krävs det nya kontorslokaler, nya gator och torg, affärsstråk och skolor ska byggas. Även infrastrukturen i området är under förbättring. De ska även göra stadsmiljön i Bromma mer trivsam med fler butiker och torg. Många företag lockas att etablera sig i framför allt Bromma lokaler på grund av det attraktiva läget och den höga köpkraften i området. Fler företag innebär fler arbetstillfällen vilket i sin tur leder till att fler människor väljer att flytta till staden på grund av de ökande arbetsmöjligheterna. Den härliga kombinationen av en modern huvudstad med stort kulturutbud, fina bostäder, parker och ordentlig shopping gör att lokaler i Bromma är en sådan populär etableringsplats. Den expansiva stockholmsregionen är en de fem snabbast växande regionerna i Europa vilket även det har en stor bidragande faktor till varför fler företag väljer just Bromma lokaler för sina etableringar. Framtiden hyser väldigt många spännande moment och vi kan bara avvakta och se hur fantastiskt det blir.

Industrier

Det finns många arbetsmöjligheter i Bromma. Med den ökande tillväxten förväntas antalet arbetstillfällen öka extremt. Bromma lokaler har blivit allt mer populärt och attraktivt för nyetableringar. Ju fler företag som hittar till kontor, kontorshotell och lokaler i Bromma desto fler företag väljer att följa den trenden. Det finns allt från små företag med få anställda till stora internationella företag med flera tusen anställda. Kommunens nära samarbete med de lokala företagen främjar företagens utveckling och tillväxt. Kommunen vill att ett så gott företagsklimat som möjligt ska råda för att locka fler företag att etablera sig i lokaler i Bromma. Med huvudstadens mångfacetterade näringsliv och närheten till universitetet gör att man finner en väldigt kompetensrik och högutbildad arbetskraft i staden. Den goda servicen i kommunen gör att nyetablerade företag får mycket hjälp med allt från uppstart till den dagliga verksamheten och utvecklingen. Det är ett dynamiskt och kreativt område med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare. Kommunen arbetar aktivt för att Bromma ska bli en attraktiv etableringsplats och för att locka företag att etablera sig i lokaler i Bromma.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det finns många hotell och vandrarhem i den expansiva Stockholmsregionen, inte minst i området Bromma. Ska du besöka staden så är boendemöjligheterna i stadens stadsdelar enorma. I Bromma finns det många fina hotell som ligger väldigt strategiskt med närhet till båda Bromma flygplatsområde samt tunnelbana som tar dig till Stockholms innerstad på några få minuter. Det finns hotell och vandrarhem i alla prisklasser och i alla standarder. Det är du bestämmer vilka krav som ska vara uppfyllda. Ska det vara nära kontoret? Nära tunnelbanan? Nära flygplatsen? Här kan du garanterat hitta ett boendealternativ som passar just dina önskemål. Här finns allt från det mest enkla vandrarhem för någon enstaka hundralapp per man och natt till det mest lyxiga och exklusiva hotell för ca 1 000 till 2 000 per man och natt. Fördelen med att bo i Bromma är att hotellen ligger något lägre än om man jämför med hotellkostnaderna i innerstaden. Prisnivån skiljer sig ofta med ca hälften av kostnaderna i innerstaden. På de flesta hotell i Bromma erbjuds ofta väldigt god service med allt från trådlöst internet, gymfaciliteter och gratis parkering. Det är dina önskemål som ska tillgodoses när du väljer vilket hotell eller vandrarhem du ska bo på. Du sätter kraven och Bromma kommer garanterat att kunna erbjuda flera hotell som kan tillgodose dina behov. I de centrala delarna i innerstaden ligger priserna betydligt högre om man jämför ett hotell som är beläget i ytterområdena av Stockholm.