Introduktion till området

Burlöv är en kommun i landskapet Skåne, som bland annat gränsar till Malmö stad. Kommunstyrelsen har sitt säte i orten Arlöv, som även ses som en del av Malmö tätort. Ytmässigt är kommunen en lilleputt, den är nämligen till ytan Sveriges näst minsta kommun, efter Sundbyberg. Burlövs yta är oförändrad sedan den bildades vid Sveriges kommunreform år 1862. Ursprunget till kommunen är Burlövs socken; det var också den som gav kommunen dess namn. När sockensystemet förvandlades till ett system av kommuner tyckte man att Burlöv var ett passande namn för kommunen, och inte Arlöv. En annan möjlig lösning hade varit att kalla kommunen för just Arlöv, men det gjorde man alltså inte.

Arlöv, där kommunstyrelsen har sitt säte, inledde livet som industriort år 1869. Här finns en blandning av lägre villabebyggelse samt höghus och industribyggnader. Samhället är uppdelat i två hälfter, den södra delen är kopplad till den Södra stambanan, och i den norra delen erbjuds en Pågatågsstation (med namnet Burlöv). I den norra delen av orten, nära Pågatågsstationen finns Burlövs center, som även är ett fullmatat köpcentrum, för hela familjen. Här finns också Arlövs industriområde, med ett flertal större industrier representerade, även internationella sådana.

Låt oss tala lite om ortens landmärken, här finns nämligen en del. De mesta kända är givetvis Arlövs kyrka, en enskeppig kyrka i gotisk stil vilken ritades år 1891 av Alfred Arvidius och invigdes år 1900; Arlövs teater, som invigdes år 1892; och Kalinan, ett vackert hus vid Lundavägen som fungerade som värdshus fram till år 1888.

Områdets historia

Burlövs historia är starkt kopplad till Arlövs historia, och vi skall därför tala lite mer om den här.

Ortnamnet Arlöv har sitt ursprung i fornsvenskan och härstammar från förkristen tid. En del forskare tror att ”-löv” har sitt ursprung i danskans ord för arvedel (arvegods). Det står därmed för ett arvegods till en man vid namn Are. Den första gången namnet förekommer var på 1100-talet. Fler och fler forskare tror dock att namnet kommer från ett fornnordiskt ord som betyder 'gröda'. Därom tvistar dock de lärde.

Arlöv har inte alltid varit ett sprudlande samhälle, på 1790-talet låg nämligen bara ett enda hus vid platsen för centrala Arlöv. Vi talar om det redan omnämnda värdshuset Kalinan, som ligger vid landsvägen mellan Malmö och Lund. Arlöv var vid den tiden en by, en bit norr om dagens centrum, med omkring tio stycken gårdar. På grund av flera enskiften som löpande ägde rum under en tjugoårsperiod från omkring 1790-talet och fram till omkring år 1815 spreds samtliga gårdar ut. Idag vet ingen med säkerhet var den ursprungliga Arlövs by låg. 

Under 1800-talets andra hälft förvandlades Arlöv till ett industrisamhälle. Det hela började med ett sockerbruk som hette Malmö Sockerfabriks AB. Det etablerades år 1869 av tre stycken köpmän från Malmö stad. Här fanns gott om vatten samt goda kommunikationer till storstaden, det var därför ganska naturligt att lägga fabriken på platsen. Sockerfabriken möjliggjorde stor inflyttning. I början av 1900-talet gjordes vissa förbättringar, bland annat fick orten sin egen gatubelysning och brandkår.

1900-talet bjöd på viss tillväxt. År 1900 var invånarantalet 2 500 personer. Idag uppgår antalet till drygt 10 000 individer.

Områdets infrastruktur

Burlöv har ett riktigt fint läge, mitt i mellan Malmö och Lund, på nära avstånd till Malmö stad. Det tar omkring en kvart att färdas från Arlöv till Malmö med bil, och något längre tid till Lund. Här korsar flera viktiga vägar, bland annat E6 som har sin sträckning mellan Malmö och Göteborg. Väg E6 korsar en annan viktig väg, nämligen väg E22. Det här är en riktig långkörare som går mellan Malmö, via Blekingekusten, upp längs med Sveriges ostkust, hela vägen upp till Norrköping där den går upp i E4:an på väg till Stockholm. Burlöv är alltså något av en knutpunkt avseende läget och infrastrukturen i Skåne. Det här är goda nyheter för dig som funderar över att skaffa ett lager i Burlöv.

För den som vill undvika att smutsa ned vår miljö är tåget ett riktigt fint alternativ. Här finns bland annat Pågatågen och Öresundstågen att tillgå. Med Pågatågen kan du på bara några minuter ta dig antingen till Lund eller Malmö Centralstation. Öresundstågen stannar inte i Burlöv, men det är enkelt att ta sig till Malmö eller Lund med Pågatågen där du kan byta till Öresundstågen. Du kan enkelt färdas dit du vill i hela Sverige. Du har också SJ att tillgå.

Skåne, och särskilt Malmö region, är något av ett mecka för cyklisten. Här finns gott om cykelbanor, och du kan enkelt färdas dit du vill med hjälp av lite muskelkraft och två hjul. Se dock till att inte glömma hjälmen. Den kan rädda ditt liv. Från Arlöv till Malmö City tar det endast omkring 25 minuter med cykel. Om du vill cykla till Malmös Ribersborgsstranden behöver du endast drygt 30 minuter. Det här kan vara en trevlig dagsutflykt för dig som vill ha en kombination av motion och strandnöje. Du kan även cykla till Lund. Det tar omkring 40 minuter. Även det här kan vara en trevlig dagsutflykt. 

Företagsliv

Låt oss fokusera lite på lagret. Vilka associationer dyker upp när du hör ordet 'lager'? Handlar det om en yta för deposition av material? Är det en plats/ett rum som aktivt bör användas i verksamheten, eller talar vi om en blandyta, som kan utnyttjas på olika sätt? Vad lagret än är och hur det än bör användas är logistiken ett i sammanhanget viktigt begrepp. Hur skall du se till att ditt lager får de bästa transporterna? Läget är naturligtvis viktigt. Det finns en del frågor att fundera över för dig som funderar över att skaffa ett lager här. Hur skall transporterna till och från lagret i Burlöv se ut? Var i närområdet passar lagret bäst? För vem/vilka är lagret till för? Vi talar också om storleken på transporterna. Planerar du att använda lagret för den egna verksamheten eller som en tjänst åt dina kunder? Det här är en annan angelägen fråga.

En annan viktig aspekt är lagrets faciliteter. Du kan även behöva ha ett kontor i anslutning till lagret, och i så fall förändras naturligtvis kravspecen. Det finns alltid möjlighet att skaffa en lokal i anslutning till ditt lager, det hela beror på de faciliteter en sådan lokal måste ha. Lagrets storlek är också mycket viktig. En annan praktisk detalj är hyran. Och jämfört med Malmö kommun är den självklart lägre i Arlöv och Burlöv. Andra viktiga aspekter är faciliteter såsom internet, larm, och telefon. Fundera över vad du behöver och skaffa de korrekta faciliteterna. Se också till att skaffa ett lager av rätt storlek, det är nämligen lätt hänt att skaffa ett lager som är för stort; och då blir det givetvis dyrare. Avseende läge och hyra är ett lager i Burlöv en mycket bra idé. Det hela handlar nämligen om rätt plats och rätt tillfälle. Om Burlöv har rätt plats och rätt tillfälle för dig är ett lager i Burlöv ingen dum idé.

 

Låt oss fokusera lite på shoppingen i kommunen. Burlöv erbjuder nämligen på ett riktigt fint köpcentrum i Burlöv Center. Det är fullsmockat köpcentrum för hela familjen. Här finns gott om butiker, restauranger, och kaféer. Eftersom Burlövs läge är nära nog perfekt, är köpcentrumet   även det perfekt placerat. Det är enkelt att ”svänga förbi” Burlöv Center på väg till Lund eller Malmö, eftersom de stora vägarna korsar varandra här. Här är parkeringen gratis och det är enkelt att finna en passande plats. Det finns fyra ingångar, var och en i olika väderstreck. Det är därmed en enkel och effektiv historia att finna rätt butik, eller om du endast vill strosa omkring. Ett lager i Burlöv innebär även närhet till det här köpcentrumet centralt i Arlöv. Det är definitivt ingenting du vill missa. Här finner du hela 70 butiker och restauranger, samtliga placerade på ett enda våningsplan. Vi talar om sammanlagt omkring 34 000 kvadratmeter. Du finner bland annat butiker från Clas Ohlson, Dressmann, Hemtex, Hobbex, Kappahl och Lindex med flera. En stor fördel med köpcentrumet är dess läge invid Arlövs Pågatågsstation. Du kan alltså ta dig hit med kollektivtrafiken. Det är en bekväm och kort resa från Lund eller Malmö och en obefintlig promenad efter det. Det finns även bussförbindelser mellan Burlöv Center och de omgivande kommunerna.

Köpkraft i området

Om du är intresserad av att skaffa ett lager i Burlöv är du givetvis även intresserad av att känna till de ekonomiska förutsättningarna i kommunen. Här kommer den berömda köpkraften in. Köpkraften är ett områdes ekonomiska styrka och förutsättningar för företagsverksamhet; via diverse statistiska mått kan man enkelt påvisa densamma.

Burlöv är den näst minsta kommunen i Sverige, till ytan, och är även en lilleputt avseende folkmängden. Här bor endast 17 000 personer, över hälften av dem har sin hemvist i huvudorten Arlöv. Kommunens medianinkomst är något under Sverigemedlet. Det här kan tyckas vara dåliga nyheter. Men det är en liten kommun, med låg folkmängd; och det är därför inte säkert att medianinkomsten speglar medelinkomsten. Köpkraften kan trots allt vara relativt stark. Trots att företagandet är relativt lågt, samt att den öppna arbetslösheten, enligt Arbetsförmedlingens statistik är högre än Sverigemedlet, är nyföretagandet bra. Det här kan till exempel bero på Arlöv/Burlövs närhet till Malmö. Det här är också något att ta med i beräkningen om du funderar över ett lager i Burlöv. Närheten till Malmö och till Lund är två jättefördelar, väl värda att fundera över när du överväger ett lager i Burlöv.

Företagsklimatet i kommunen är inte lysande, men det spelar egentligen inte någon större roll, att placera ett lager här, är nämligen ett perfekt alternativ, med tanke på närheten till omgivande städer, och den relativt låga hyran. Det kan också vara en bra plats att placera ett kontor eller annan lokal på. Ett lager i Burlöv är dock det bättre alternativet, eftersom endast transporter från och till kommunen är av vikt.     

Parkeringsmöjligheter

Biltrafiken är ett faktum i vår värld, och med den behövs även bilparkeringen. Parkeringsfrågan är därför viktig; det gäller även för den som är intresserad av ett lager i Burlöv.

De flesta av landets kommuner har liknande regler och standarder som gäller för parkeringen. Så även i Burlöv.

Låt oss fokusera på kommunens parkeringsregler; den som har lager i Burlöv bör nämligen känna till dessa.

  • Parkering med P-skiva: I Burlöv är det gratis att parkera på gator och allmän plats. Du behöver dock en P-skiva. Den kan du till exempel köpa på Pressbyrån. Maxtiden är normalt sett 24 timmar, men ibland är den tillåtna tiden kortare, exempelvis fyra timmar.
  • Parkeringsautomater: Kommunens eget bostadsbolag är en del parkeringsautomater, avgiften framgår på respektive automat.
  • Parkeringsböter: I Burlöv får du en parkeringsbot om du parkerar fel. Den kan du överklaga till polisen, eller kommunen beroende på om det avser parkering på allmän plats eller på kommunal kvartersmark.
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade: Du kan söka om särskilt tillstånd hos kommunen. Det kan avse situation där du som rörelsehindrad behöver parkera nära bostaden, butiken, eller vårdcentralen. Det krävs ett giltigt läkarintyg för att få ett sådant tillstånd utfärdat.

Utveckling i området

Burlöv är en mindre kommun; och här pågår självklart även färre byggprojekt jämfört med en större kommun. Det finns dock ändå en del projekt att tala om. Något som kan vara intressant att känna till, för dig som funderar över ett lager i Burlöv.

Låt oss börja med en viktig förändring i kommunens infrastruktur. Det handlar givetvis om en utökning av spårförbindelserna i regionen. I det här fallet talar vi om en ökad spårförbindelse mellan Lund – Arlöv. Det rör sig om fyra helt nya spår samt tre nya stationer i orterna Flackarp, Åkarp och Arlöv. Det rör sig också om ombyggnationer av omgivande linjer och vägar, samt bullersanering.

Här pågår också ett flertal nybyggnationer av exempelvis flerbostadshus, byggvaruhus, och radhus med flera. Byggvaruhuset är en intressant nybyggnation och avser en yta på 17 500 kvadratmeter. Kommunen rustar också för fler seniorer, och här pågår bland annat en nybyggnation av seniorbostäder åt de äldsta. Det här projektet är sin linda, det inleds nämligen under sommaren 2017, med 32 lägenheter, i två separata huskroppar.    

Burlöv har även kommande byggprojekt, som med största säkerhet kommer att göra stor skillnad i kommunen. Kronetorp är ett område i Burlövs kommun där man planerar att utföra nybyggnationer av lokaler för boende och affärsverksamhet. Här planeras 2 500 nya bostäder, så väl som kontor, affärshus och skolor med mera. Vi talar också om ett helt nytt badhus i Burlöv. Det handlar om planering av ett familjebad med särskilt fokus på motion, simundervisning, och simklubbsverksamhet. Något för hela familjen att ta del av med andra ord.

Industrier

Den som funderar över att skaffa lager i Burlöv till sin verksamhet är självklart även intresserad av att känna till företagssituationen i kommunen. Burlöv är som vi upprepat en liten kommun. Men här finns trots allt gott om registrerade företag, hela 1 200 företag kallar Burlöv för sitt hem, det sker dessutom en konstant nyetablering av företag i kommunen. Vi talar både om små företag, och riktigt stora, såsom Akzo Nobel och Nordic Sugar.

Akzo Nobel är ett multinationellt företag som är specialister på färg och kemikalier. Det är faktiskt världens största företag inom den här branschen. Högkvarteret finns i Amsterdam. Företagets produkter går att finna överallt, såsom i färgen på våra hus, men även som beståndsdelar i asfalt och betong. Här arbetar omkring 45 000 människor i 80 länder runt omkring i världen. Akzo Nobel äger, och tillverkar flera kända produkter och märken, såsom Nordsjö, JOZO salt, Cuprinol och Eka. Företaget räknas som ledande inom hållbar utveckling. Flera goda nyheter. I Sverige finns Akzo Nobel på tolv platser och har totalt sett 2 700 anställda, fördelade över hela riket.

Nordic Sugar är ett annat stort företag som finns representerat i Burlöv. Det ägs sedan 2009 av den tyskbaserade Nordzuckerkoncernen. Nordic Sugar har länge producerat socker åt den nordeuropeiska marknaden, i mer än 100 år faktiskt. Vi talar om hög kvalité, och god innovation. Företaget är marknadsledande i Norden och Baltikum. Här produceras omkring 2,9 miljoner ton socker årligen, i fabriker i sju länder, såsom i Sverige, Danmark, Tyskland, och Finland med flera. Nordzucker har 3 200 medarbetare. Av dem arbetar 1 500 stycken i de nordiska länderna.  

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Vi skall knyta ihop säcken om Burlöv och lagret i Burlöv genom att tala lite om övernattnings-möjligheterna i kommunen. Här finns nämligen en hel del spännande alternativ för dig som önskar övernatta på platsen. Det här gäller givetvis även för den som önskar bjuda in kollegor, vänner eller kunder till lagret i Burlöv.

Vi skall börja med ett hotell centralt placerat i kommunen. Det handlar om Scandic Segevång. Hotellet har fått fina betyg för sin frukost och sin internanslutning. Något sämre betyg för priset och poolen. Här finns gott om goda bekvämligheter, såsom gratis frukost, gratis WiFi och gratis parkering. Det handlar om hela 168 rökfria rum, i fräsch modern design. Här finns som sagt pool samt restaurang och bar.

Ett billigare alternativ; beläget lite utanför Arlövs centrum är det familjeägda Taxus Bed & Breakfast. Härifrån tar det cirka 10 minuter till Arlövs centrum med bil, och ungefär lika långt tid till centrala Malmö. Det är dock en fördel om du har bil, eftersom det är betydligt lättare att ta sig hit med bilen, än via kollektivtrafiken. Här erbjuds gästerna rum med gratis WiFi, eget badrum och goda köksfaciliteter.