Introduktion till området

Danderyd-Täby kallas området bestående av Danderyd och Täby kommuner i den norra delen av Storstockholm, med Danderyd längst i söder följt av Täby längs med E18 norrut. De nämns ofta tillsammans på grund av geografisk närhet men framförallt på grund av liknande demografiska förhållanden, något som har gjort dem till två av Sveriges absolut attraktivaste kommuner att bo i just nu.

Danderyds kommun är indelad i fyra olika kommundelar: Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Centralort i kommunen är Djursholm. Täby fick sitt namn så sent som 1980 och kallades tidigare Roslags-Näsby, vilket fortfarande är namnet på en av kommundelarna. Total har Täby 19 olika kommundelar, bl.a. Ensta, Hägernäs och Tibble. Centralort är Täby Centrum.

Signifikant för Danderyd-Täby är den höga utbildningsnivån och höga medelinkomsten för kommunernas invånare. Danderyd har Sveriges högsta utbildningsnivå, då ca 50 procent av dess invånare har minst tre års utbildning på högskolenivå. Danderyd, följt av Täby, har också Sveriges hösta medianinkomst. 2014 låg medianinkomsten i Danderyd på 343 500 kr och i Täby på 331 029 kr enligt uppgifter från sajten Ekonomifakta. År 2008 hade var tionde kommuninvånare i Danderyd en årlig inkomst på över 1 miljon kr.

Danderyd har närmare 33 000 invånare och Täby nära 70 000 invånare vilket tillsammans ger dem en befolkning på drygt 100 000 invånare. Danderyd-Täby som tätort är alltså befolkningsmässigt lika stor som den mellansvenska staden Eskilstuna, som ligger på plats nummer 15 på listan över de största svenska städerna.

Områdets historia

Området som numera kallas Danderyd-Täby har en lång historia. Det har hittats 5000 år gamla stenyxor i Danderyd vilket visar att människor antagligen bodde där redan under stenåldern. Flera av de namn som nu förekommer i området kommer från gårdar som låg i området så tidigt som under järnåldern. Dessa innefattar Ekeby, Klingsta, Nora, Berga med flera. Sveriges äldsta skelettfynd, från 1000-talet, upptäcktes också i detta område vid Broby bro. Det ursprungliga Täby låg där Täby kyrkby idag ligger.

I området ligger också Djursholms slott, som i en eller annan skepnad funnits på plats sedan 1418. Djursholms slott har under Stockholms historia spelat en aktiv roll som skådeplats för många historiskt avgörande händelser i Sveriges och den svenska adelns historia. Idag fungerar slottet som ett av Sveriges elegantare kommunhus. Till kategorin oviktigt vetande kan läggas att slottet under en tid inhyste en skola med både Alice Tegner och Elsa Beskow som lärarinnor.

Områdets infrastruktur

Vad som attraherar många till Danderyd-Täby är närheten till naturen i kombination med närheten till centrala Stockholm (om du inte har turen att ha ditt kontor i Danderyd-Täby). Danderyd-Täby har väldigt fina kommunikationsmöjligheter med såväl buss som tunnelbana och tåg och det pågår ständigt arbete med att förstärka infrastrukturen.

Roslagsbanan utgör stommen i Norrortstrafiken. Med den kommer du snabbt till din arbetsplats i centrum eller byter enkelt för att ta dig vidare till kontor på andra sidan City. Det tar endast ca 15 minuter att ta sig från Täby till Östra station. Byte till tunnelbanan sker vid denna station eller i Mörby centrum. Roslagsbanan kommer att få en än mer väsentlig roll för regionen i framtiden. Just nu pågår etapp 1 i utbyggnaden av banan till dubbelspår, vilken beräknas vara klar år 2021.

Vill du åka buss använder du dig av SL:s reseplanerare för att hitta de linjer och tider som på bästa sätt tar dig till just ditt kontor. Det finns ett brett utbud av busslinjer som du kan använda både inom kommunen och till närliggande kommuner men även till andra destinationer längre ut i Stockholmsområdet. För de som inte bor direkt vid en busslinje eller vid Roslagsbanan finns det i både kommuner särskilda parkeringsplatser för pendlare. Notera dock att det krävs särskilda tillstånd för att använda dessa.

Danderyd-Täby ligger också på bekvämt avstånd till Arlanda med endast 30-45 minuters restid för att ta sig till flygplatsen. Detta gynnar också frekventa jobbresenärer som jobbar på kontor i Danderyd-Täby.

Företagsliv

Särskilt i Täby jobbar man aktivt för att skapa ledande regionala stadskärnor för norra Stockholm. Man vill koncentrera utbyggnaden till fyra områden: Täby centrum, Arninge-Ullna, Galoppfältet och Västra Roslags-Näsby. Det är framförallt här man vill se mer företagande och fler kontor. En hög täthet av kontorslokaler, affärer, restauranger och bostäder ger en levande och intressant stadskärnemiljö som man hoppas ska attrahera fler människor till området. Täby har redan ca 8000 verksamma företag, mestadels mindre och medelstora sådana. Därför ses fortsatta satsningar på god tillgång på kontorslokaler som väsentligt. I Täby kommuns handlingsplan för Täby centrum finns fler detaljer, läs den här.

Även i Danderyd satsar man på ett gott näringslivsklimat för att locka till sig företag. Med detta menas bland annat att det ska finnas god tillgång på kontorsbyggnader för såväl stora som små kontor. I Svenskt Näringslivs ranking för bästa företagarkommun har Danderyd under senare år i stort sett alltid hamnat i topp 10. Bland annat konkurrerar man med lägre hyresnivåer för kontor i Danderyd-Täby än i City och andra delar av Stockholm.

 

Den som bor eller har sitt kontor i Danderyd-Täby har inte stor anledning att åka långt för att shoppa. I området finns i stort sett allt man behöver med Täby Centrum som dominerande köpcentrum. Även Mörby Centrum och Enebyängen är attraktiva alternativ både för shopping och kontor.

Täby Centrum är ett inglasat shoppingstråk byggt med ett antal amerikanska shopping malls som förebilder. Det ursprungliga centrumet stod klart redan 1968 och sedan har det byggts ut i flera faser. Idag har Täby Centrum 160 butiker, 20 restauranger, två livsmedelsbutiker samt banker, tandläkare, frisörer och andra tjänsteföretag. Bland annat återfinns Åhléns, H&M, Clas Ohlson och systembolaget som s.k. anchor stores, ”ankarbutiker”. Centrumet har också fungerat som nav för byggnationer av lägenhetskomplex och kontorslokaler. Närheten till Centrum gör det naturligtvis mycket attraktivt att ha kontor i närheten. År 2015 färdigställdes den senaste utbyggnadsfasen då man bland annat reserverade 14 000 kvadratmeter för kontorlokaler.

Även Mörby Centrum hör till kategorin stora köpcentrum. Man hittar idag 130 butiker där, allt från Akademibokhandeln till Åhléns. Dessutom banker, gym, tandläkare, fastighetsmäklare och kontor för all möjlig annan slags verksamhet. Närheten till allt är åter en av de faktorer som gör Danderyd-Täby så attraktivt. Under 2016 påbörjades också utbyggnad av Mörby Centrum som så småningom ska få namnet Danderyd Centrum. Själva köpcentret ska utökas med ytterligare 18 000 kvadratmeter och en ny fasad ska byggas till liksom nya inbjudande utemiljöer. Även två nya kontorshus på totalt 20 000 kvadratmeter finns i planerna med ca 500 nya parkeringsplatser och tre nya bostadshus. Så om du letar efter kontor i Danderyd-Täby är detta ett ypperligt tillfälle. Efterfrågan är dock redan hög – det första huset för kontor som ska stå färdigt under 2017 är redan till 90 procent uthyrt.

För den som föredrar ett mindre hektiskt ställe för att sköta sina inköp så har Enebyängen snabbt blivit ett populärt alternativ. Affärerna på Enebyängen handelsplats är en mindre shoppingdestination med framförallt IKEA som främsta dragplåster. Just nu har man 12 butiker men det handlar framförallt om större butiker som Elon och Plantagen. Målsättningen för handelsplatsen är att ha en väl avvägd mix av starka varumärken i kombination med fräscha restauranger. Man spinner också vidare på den barnvänliga profil IKEA alltid har haft genom att erbjuda en lekplats där barnfamiljer kan ta välbehövliga pauser. Goda och gratis parkeringsmöjligheter är en av fördelarna med Enebyvägen men du tar dig också enkelt dit med allmänna kommunikationer.

Köpkraft i området

En av de främsta förklaringarna till att så många affärer och andra företag väljer att lägga sina kontor i Danderyd-Täby torde vara den höga medelinkomsten. Som tidigare nämnts i introduktionen till denna artikel har befolkningen i Danderyd kommun, följt av Täby kommun, de högsta genomsnittliga inkomsterna av alla svenska kommuner. Detta innebär också att köpkraften blir hög. Danderyd-Täby är ett område där man fått snurr på en god ekonomisk cirkel. Höga inkomster ger goda inkomster för kommunen som då har möjlighet erbjuda bra allmän service som skola och omsorg samt attraktivare stadsplanering och satsande på gott företagsklimat. God köpkraft, i kombination med aktivt arbete from kommunen, lockar både större och mindre butiker och annan företagsverksamhet. Danderyd-Täby är helt klart ett av Sveriges attraktivaste område för nyföretagande.

Befolkning i området

För både Danderyd och Täby är det full fart framåt. Förutom expansionsplaner för områdets handelsområden pågår ständigt arbete med att förbättra livsförhållanden för dess invånare.

I Danderyd påbörjades den första fasen av ett mycket stort utvecklingsprojekt med syfte att skapa en tystare miljö, få renare luft och skapa större tillgänglighet till centrala Danderyd. I samarbete med Trafikverket utreds möjligheten till att gräva ner delar av E18 eller att trafik avleds genom en lång tunnel, en kort tunnel eller överdäckning. Oavsett vad som blir verklighet kommer detta att gynna de som bor och jobbar på kontor i närheten av centrala Danderyd. Utöver detta pågår byggnation av bostäder på flera håll i kommunen bl.a. vid Nora Torg och Östra Mörbylund. Man bygger också på flera ställen särskilda boenden och norr om Mörby centrum ska Kevingeskolan byggas. En helt ny skola med plats för ca 500 elever.

Även i Täby har man många spännande projekt på gång. Förutom utbyggnationen av Täby Centrum satsar man också på utveckling av främst områdena Täby park, Arninge-Ulna och Västra Roslags-Näsby. Stockholmsregionen förutspås fortsätta att växa och i Täby vill man vara med att både ta ansvar och dra nytta av detta. Täby park kommer att bli ett helt nytt bostadsområde med ca 6 000 bostäder samt kontor och affärer som ska ge ca 4500 nya arbetsplatser. Området beräknas stå helt klart i slutet på 2030-talet. I Arninge-Ulna satsar man på ca 20 000 nya bostäder och ett nytt resecentrum som ska fungera som nav för lokaltrafiken både inom och ut ur kommunen. Att vara nära allmänna kommunikationer är alltid ett plus för den som funderar på vart man vill ha sitt kontor. I Västra Roslags-Näsby planeras ca 1200 nya bostäder, såväl flerbostadshus som radhus. En femton våningar hög studentskrapa finns också på tapeten.

Särskilt värt att nämnas är att alla dessa projekt har som gemensam nämnare att de aktivt planeras för att inte skapa sovstäder utan istället för att ge förutsättningar för levande stadsmiljöer där människor både bor och arbetar. Trots goda kommunikationer i Stockholmsområdet lider många av långa pendlingsavstånd. Genom utbyggnad av områden som Danderyd-Täby med fler kontor och arbetsplatser (såväl privata som kommunala) utanför Stockholm City hoppas man kunna växa fram en egen stad i staden, med högre livskvalitet för alla. För den som ändå måste pendla kan, återigen, arbetet med att göra två spår på Roslagsbanan nämnas som en faktor som kommer att gynna Danderyd-Täby.

Parkeringsmöjligheter

Något som irriterar många svenskar från övriga delar av landet när de ska besöka vår huvudstad är tillgången till parkering. För norrlänningen som är van att alltid parkera bilen rakt framför ingången till den lokala livsmedelsbutiken, och vid festligare tillfällen kan få plats med 7-8 bilar på sin egen uppfart, kan parkeringssituationen i Stockholm kännas avskräckande. I Danderyd-Täby är det dock inte värre än någon annanstans i Stockholm, snarare tvärtom, men det gäller att lära sig vad som gäller. God tillgång till parkering är också en viktig faktor när man funderar på vart man som företag vill lägga sitt kontor eller som arbetstagare ha sin arbetsplats.

I Täby kommun råder datumparkering om inte annat är skyltat vilket innebär att du på jämna datum parkerar på ena sidan av vägen och på udda datum på den andra sidan. Det är heller inte tillåtet att parkera längre än 24 timmar i sträck och p-skiva används på flera platser där det finns möjlighet till gratis parkering. För den som behöver parkera längre finns det en särskild långtidsparkering i kommunen. Det finns också ett antal parkeringar avsedda för husvagnar. I många bostadsområden kostar det nu tyvärr att parkera även som boende. Den goda nyheten är dock att det är gratis att parkera i Täby Centrum upp till fyra timmar. Där finns också möjlighet till så kallad infartsparkering, för den som pendlar, och fasta parkeringsplatser för den som vill vara säker på att alltid ha parkering. Dessutom erbjuder Täby Parkering burplats för den som har en bil som de verkligen vill skydda.

Även i Danderyd får du inte parkera längre än 24 timmar och även här används p-skiva. Kommunen har fyra infartsparkeringar för den som behöver åka vidare. Boendeparkering kostar för närvarande 2 kr i timmen eller 200 kr per dygn och besöksparkering 7–13 kr per timme.

Utveckling i området

I Danderyd-Täby består övervägande delen företag av småföretagare. Även om Danderyd sjukhus och kommunerna är de största arbetsgivarna finner man sin styrka i det stora antalet mindre och mellanstora företag som har sina kontor i Danderyd-Täby. För närvarande verkar knappt 3000 företag (med ca 18000 anställda) i Danderyd medan Täby har ca 8000 företag. De flesta företag är mindre och verkar inom tjänstesektorn, handel och elektronik/IT.

Nyföretagandet i detta område ligger i topp i hela landet. Andelen nya aktiebolag ökar i särklass mest i Danderyd. Hela 27,4 procent av kommunens invånare är egenföretagare och man har också lägst arbetslöshet i hela Sverige med endast 1,7 procent av befolkningen inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Som alltid när många företag verkar på samma ställe så skapar företagstätheten i Danderyd-Täby en dynamisk, inspirerande miljö för företagare inom flera olika branscher med möjligheter att knyta kontakter och skapa s.k. think-tanks. Företag i Danderyd-Täby som verkar inom elektronik och IT kan också dra nytta av närheten till Kista.

Av de något större företag som har kontor i Danderyd-Täby är Nordström Assistans AB och Arriva AB störst i respektive kommun. Nordström tillhandahåller personliga assistenter till brukare över hela landet och har totalt ca 1300 medarbetare varav fler än 500 hör till kontoret i Danderyd. Arriva verkar inom persontrafik och du hittar deras bussar och tåg från Skåne till Norrland. Man har ca 3400 anställda varav drygt 700 hör till kontoret i Täby.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Att kunna ha samarbetspartners både från övriga landet och internationellt är en viktig del för framgångsrikt företagande. Naturligtvis vill du att besökande gäster ska ha tillgång till bra hotell i närheten till ditt kontor. Har du kontor i Danderyd-Täby är detta inget problem. Det finns ett stort antal hotell i flera prisklasser med närhet till såväl Täby som Mörby Centrum.

Både Scandic som Best Western har stora hotell i området. Best Western har hotell både i Täby och i Danderyd. På Scandic Täby, som ligger i Roslags-Näsby hittar du alla de bekvämligheter som kedjan gjort sig känd för. Bland annat har du tillgång till 6 olika konferensrum för 2-80 personer. På hotellet finns också gym, bastu, restaurang och bar. För företagare i Danderyd är Best Western Danderyd ett gott alternativ för affärsgäster och för den som vill anordna en konferens har de förmånliga paket för både större och mindre tillställningar. För att inte tala om att de erbjuder frukostbuffé skapad av kända tv-kocken Tina Nordström.

För den som vill låta sina gäster passa på att också njuta av de vackra omgivningarna i Danderyd-Täby finns det möjlighet att bo på ställen som Näsby Slott och Danderyds Gästeri. Näsby Slott är mycket populärt för bröllop, privata fester och jubileum men erbjuder också såväl hotellrum som konferensmöjligheter. Hotellet är beläget endast fem minuter från Roslagsbanan men ändå i lantlig miljö. Danderyds Gästeri vill även de erbjuda något utöver det vanliga med en hemtrevlig miljö i herrgårdsstil endast fem minuters promenadväg från Mörby Centrum.

Vill man hålla kostnaderna nere är Rösjö Camping ett billigare, men samtidigt också väldigt charmigt alternativ. Campingen ligger mitt i mellan Täby och Sollentuna vid Rösjöns södra spets. De erbjuder billiga stugor för övernattning och man har tillgång till såväl skogen som en vacker badsjö några minuter från allmänna kommunikationer.