Introduktion till området

Danderyd-Täby är ett samlingsnamn för två kommuner längs med E18 i den norra delen av det som ofta benämns Storstockholm. Området är uppdelat på Danderyd kommun i söder, och Täby kommun i norr. Förutom den geografiska närheten, brukar kommunerna även nämnas tillsammans tack vare liknande demografi. Danderyd-Täby är ett av Sveriges mest attraktiva områden att bo i.

Respektive kommun är uppdelad på mindre kommundelar. Täby är uppdelad på 19 kommundelar, och Danderyd på fyra stycken. Täby hade namnet Roslags-Näsby ända fram till 1980 då det bytte namn. Det här namnet används dock fortfarande, på en av kommundelarna, några av de andra är Ensta, Hägernäs och Tibble. Danderyds fyra kommundelar är Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund.

Danderyd-Täby utmärks bland annat av två saker, medianinkomst och utbildningsnivå, Danderyds kommun har nämligen både Sveriges högsta medianinkomst och utbildningsnivå. 50 procent av invånarna har nämligen tre års högskoleutbildning eller mer. Medianinkomsten för kommunen var 343 500 kronor år 2014. Täby har enligt samma källa Sveriges näst högsta medianinkomst. Dessa uppgifter är hämtade från sajten Ekonomifakta. Enligt uppgifter från 2008 hade så mycket som en av tio invånare i Danderyd en årlig inkomst överstigande en miljon kronor.

Danderyd är den mindre av de två kommunerna, invånarantalet är cirka hälften jämfört med Täby. 33 000 människor bor i Danderyd. I Täby är siffran 70 000. Sammantaget har Danderyd-Täby en ansenlig folkmängd, att jämföra med exempelvis Eskilstuna, som innehar plats 15 avseende Sveriges största tätorter.

Områdets historia

Danderyd-Täby har en riktigt lång historia, och människor har bott här i tusentals år. Man har exempelvis funnit stenyxor, tillverkade för hela 5000 år sedan, och som med tydlighet indikerar att det fanns en befolkning redan på stenåldern. Sveriges äldsta skelettfynd, från 1000-talet, upptäcktes i området, vid Broby bro. Dessutom lever flera ortsnamn vidare, många av de som idag används, var namn på gårdar under järnåldern. Dessa namn innefattar Ekeby, Klingsta, Nora, Berga, med flera; området har en rik förhistoria och människor tycks ha befunnit sig här under lång tid.

Djursholms slott är ett av Sveriges mest kända slott. Det har funnits till sedan år 1418, på ett eller annat sätt. Djursholms slott har spelat en viktig och aktiv roll i Sveriges historia, och har på flera sätt format det Stockholm vi har idag, eftersom den svenska adelns historia var en viktig del av Sveriges medeltida och senmedeltida historia. Idag är slottet kommunhus, och ett av landets mest ståtliga därtill. På slottet fanns faktiskt en skola en gång i tiden, i den undervisade digniteter som Elsa Beskow och Alice Tegnér.

Områdets infrastruktur

För den som väljer att skaffa lokaler i Danderyd-Täby erbjuds en oslagbar mix av naturliga miljöer och stadsliv. Området är naturnära, och erbjuder fina miljöer. Antingen i området självt, eller i nära anslutning till det. Det är nära till centrala Stockholm, via bil, buss eller tunnelbana. Danderyd-Täby arbetar aktivt med att förstärka infrastrukturen i området.  

Det är enkelt att ta sig till Stockholms City via Roslagsbanan, som utgör en bas för lokaltrafiken i området. Du kan ta dig till centrum direkt eller byta om du önskar ta dig till en lokal på andra sidan staden. Du byter enkelt till tunnelbana, antingen på Östra Station, eller i Mörby centrum. Det tar endast cirka 15 minuter att ta sig till Östra station från Täby. Just nu pågår en utbyggnad av Roslagsbanan; till dubbelspår. Denna utbyggnad förväntas stå klar år 2021.

SL:s reseplanerare är perfekt för dig som önskar resa med buss till din egen eller någon annans lokal.  Stockholm har ett mångfacetterat och komplext bussnät du kan använda varhelst du önskar. Det här gäller även destinationer längre bort från centrum. Även om dina lokaler i Danderyd-Täby inte befinner sig nära busshållplatsen eller Roslagsbanan finns det gott om särskilda parkeringsplatser för pendlare. Det krävs dock särskilt tillstånd för dem.  

Önskar du flyga någonstans i stora vida världen, antingen inom Sveriges gränser eller utanför dem, är Arlanda beläget på endast 30-45 minuters avstånd. Från Arlanda kan du ta dig vart du vill. För oss som pendlar till jobbet, och även för oss som långpendlar är det här goda nyheter. Det gynnar nämligen veckopendlare, att flyget är nära, och de gynnar även de som har lokaler i Danderyd-Täby.

Företagsliv

I båda kommunerna arbetas det hårt för attrahera fler företag; dels genom att förbättra företagarklimatet, dels genom att förstärka de lokala stadskärnorna, och dels genom att attrahera fler människor. I Täby arbetar kommunen särskilt hårt med de två sistnämnda punkterna. Täby vill skapa starka, lokala stadskärnor tänkta att vara goda konkurrenter till andra stadskärnor i regionen. Framförallt talar vi om fyra områden i kommunen: Täby centrum, Arninge-Ullna, Galoppfältet och Västra Roslags-Näsby. Det är främst här kommunen hoppas öka företagandet och antalet lokaler. Genom att öka tätheten av kontorslokaler, affärer, restauranger, samt bostäder hoppas man attrahera fler människor till en kommun, som redan nu har ett bra företagarklimat med sina cirka 8 000 aktiva företag. För Täby kommun är fortsatt god tillgång till bostäder och kontorslokaler av högsta prioritet. För den som vill se detaljer om utbyggnaden av Täby centrum, se närmare  här.

I Danderyd satsas det friskt på gott företagande, för att locka till sig fler företag. Det här innebär bland annat god tillgång till lokaler för både små och stora företag. Danderyd har, enligt Svenskt Näringslivs ranking, befunnit sig på topp tio under de senaste åren. Bland annat konkurrerar man med lägre hyresnivåer än lokaler i City.

Danderyd-Täby är ett riktigt shoppingmecka, och den/de som har lokal där behöver inte resa långt för att mötas av förstklassig shopping. Täby Centrum är en fantastisk plats för shopping, och den som har lokaler i Danderyd-Täby kommer säkerligen att komma i kontakt med detta köpcentrum. Andra attraktiva alternativ för shopping och företagande är Mörby Centrum och Enebyvägen.

Låt oss inleda med Täby Centrum. Det här är ett inglasat köpcentrum, byggt på amerikanska förebilder. Täby Centrum invigdes redan år 1968, det har därefter expanderat efterhand. Idag har köpcentrumet hela 160 butiker, en mängd restauranger, matbutiker, bank, tandläkare, frisörer med mera. Du kan bland annat finna Åhléns, H&M, Clas Ohlson, Systembolaget med flera här. Runt omkring Täby Centrum finns det gott om bostäder och kontorslokaler. Eftersom vi befinner oss i Täbys mitt är det mycket populärt att ha lokal här, och det pågår också gott om byggnationer i området. 2015 blev den senaste byggnationen klar, då reserverade man bland annat 14 000 kvadratmeter åt lokaler för företag.

Låt oss färdas vidare till Mörby Centrum. Det är ett annat fullbelamrat köpcentrum fyllt med alla typer av affärer, allt från Åhléns till Akademibokhandeln. Det finns 130 stycken butiker i Mörby Centrum. Mörby Centrum började byggas ut 2016. Så småningom ska hela köpcentrumet få namnet Danderyd Centrum. Mörby Centrum kommer att byggas om drastiskt, det kommer att få 18 000 kvadratmeter ny yta till butiker och lokaler med mera. En ny fasad ska konstrueras, samt inbjudande utemiljöer. Man planerar även att bygga två nya byggnader med lokaler till företag. De ska bestå av en yta på 20 000 kvadratmeter, samt 500 nya parkeringsplatser, och tre nya bostadshus. Söker du lokaler i Danderyd-Täby, är det här kanske en bra plats och ett bra tillfälle, att slå till. Det är just nu hög efterfrågan på lokaler i området, det första av husen är 90 procent uthyrt, så en lokal här är alltså riktigt hett eftertraktad.

Ifall du föredrar en lugnare plats för shopping, då tycker vi att du skall titta närmare på Enebyängen. Den här platsen har snabbt blivit en bra och mer stillsam plats att göra sina inköp på. IKEA är antagligen det främst dragplåstret på Enebyängen handelsplats. Här finns totalt sett 12 butiker, men då talar vi främst om större butiker såsom Elon och Plantagen. Det finns gott om goda parkeringsplatser; samtliga är gratis för besökare. Det är dessutom enkelt att ta sig till Enebyängen med allmänna kommunikationer.

Köpkraft i området

Vi kan se att köpkraften för befolkningen i Danderyd-Täby är väldigt hög, det här beror givetvis på invånarnas höga medelinkomster. I introduktionen omnämndes att kommunerna har de två högsta medianinkomsterna i Sverige, vilket givetvis även avspeglas på köpkraften. Danderyd har den högsta, och Täby, den näst högsta genomsnittliga inkomsten för alla Sveriges kommuner. Området i sin helhet har god ekonomi och det är självklart så, att många företag vill flytta hit och skaffa lokaler i Danderyd-Täby. Området har länge haft en positiv utveckling och har idag riktigt stark ekonomi. Höga inkomster ger dessutom goda skatteintäkter åt kommunen, som därmed har bättre möjligheter att erbjuda bra allmän service åt befolkningen; vi talar om skola, omsorg och stadsplanering med mera. Kommunen har också råd att satsa på företagandet och det goda företagsklimatet; en viktigt satsning för att skapa fler jobb i området, men också i riket som stort. Danderyd-Täby är ett av Sveriges mest attraktiva områden för nyföretagande, och det märks. Det startas ideligen nya företag, och de som redan finns där, de växer snabbt. Många lockas av den goda köpkraften, den attraktiva infrastrukturen och det positiva företagsklimatet.

Parkeringsmöjligheter

Låt oss tala om parkering; när många svenskar besöker vår kungliga huvudstad störs de av bristen på parkeringsplatser. Inte bara bristen på parkering, i Stockholms innerstad kan det vara svårt att finna parkering alls. Danderyd-Täby har något bättre situation än många andra delar av Stockholm, dock fungerar det inte alls som i svenska småstäder, det gäller att lära sig vissa tips och tricks. Det gäller att fundera på parkering när man som företag väljer var man vill ha sin lokal, och det gäller även lokaler i Danderyd-Täby.

Det finns en del specifika regler i de båda kommunerna, som är viktiga att lära sig. I Danderyd-Täby är maxtiden för parkering 24 timmar. Det innebär att du inte får stå längre, i båda kommunerna används p-skiva, där det finns möjlighet till gratis parkering. I Täby finns regeln om datumparkering, för att reglera det här. På jämna datum parkerar du på ena sida av gatan, och på udda datum på den andra. Båda kommuner erbjuder möjlighet till långtidsparkering ifall du vill eller behöver stå längre. I Täby erbjuds även möjligheten att använda en parkering särskilt avsedd för husvagnar. Innan var det gratis med boendeparkering på många platser i Täby, nu kostar det dock pengar överallt. I Danderyd kostar boendeparkering för närvarande 2 kronor i timmen, eller 200 kronor per dygn, och som besöksparkering, 7-13 kronor per timme.

I Täby Centrum kan du dock stå gratis i upp till fyra timmar, något som är mycket trevliga nyheter. Dessutom finns infartsparkering, parkering för pendlare, och fast parkering som du abonnerar på. Du erbjuds även säker parkering av Täby Parkering, via så kallad burparkering.

Utveckling i området

För den som söker lokaler i Danderyd-Täby ligger det rätt i tiden, åtminstone när det talas om utvecklingsprojekt. Här pågår gott om olika projekt, med målen att både öka attraktionen på området för kommunernas invånare samt att förbättra livskvalitén för dem.  

Just nu befinner sig Danderyd i inledningsfasen till ett riktigt megaprojekt, det handlar om att skapa en lugnare och mer behaglig miljö för invånarna. Kommunen diskuterar med Trafikverket om möjligheten att gräva ned delar av E18, eller att leda om trafiken genom en tunnel, eller att göra någon typ av överdäckning. Det här kommer att förbättra miljön avsevärt, för de som bor eller har lokaler i Danderyd-Täby. I nuläget är det oklart vad resultatet av detta projekt blir, men det kommer leda till förbättring, det är helt klart. Det pågår också nybyggnationer på flera håll i kommunen, såsom vid Nora Torg, och Östra Mörbylund. Kommunen vill febrilt anpassa sig till fler familjer, och barn; och norr om Mörby centrum byggs just nu Kevingeskolan. Det är en ny skola, med plats för 500 elever.

I den andra delen av Danderyd-Täby pågår det också många spännande projekt. Täby är verkligen på hugget och här satsar man på stort inför framtiden. Förutom den sedan tidigare omnämnda utvecklingen Täby Centrum arbetar man också på ett antal andra utvecklingsprojekt, främst avseende områdena Täby Park, Arninge-Ulna och Västra Roslags-Näsby. Stockholm med omnejd förväntas få en otroligt positiv framtida befolkningsutveckling. Täby kommun är tydlig med att vilja vara med på det tåget, och bidra med utvecklingen av bostäder. Täby park är en sådan plats, som i framtiden skall bli ett helt nytt bostadsområde, och då talar vi om hela 6 000 bostäder, lokaler för företag och butiker. Kommunen hoppas att området skall kunna bidra med ungefär 4 500 helt nya arbetsplatser. Det här är ett långsiktigt projekt, och det förväntas inte stå klart förrän om cirka 15 år, nämligen på 2030-talet. Arninge-Ulna är ett annat område som Täby satsar friskt på, här är målet 20 000 nya bostäder, samt ett sprillans nytt resecentrum; en ny knutpunkt för trafik både inom och utanför kommunen. Det är positivt med närheten till de allmänna kommunikationerna, och här kan Arninge-Ulna vara ett framtidsnamn för den som önskar skaffa lokaler i Danderyd-Täby. Till sist har vi Västra Roslags-Näsby där omkring 1 200 nya bostäder, radhus, och flerfamiljshus planeras byggas. Här vill man också bygga en skrapa för studenter.

De här projekten har alla en gemensam nämnare, nämligen att undvika skapandet av ”sovstäder”, utan istället ge goda förutsättningar för en spännande och livfull stadsmiljö för både boende och arbete. Stockholm har goda kommunikationer, det är en stad med stark infrastruktur, men avstånden är långa, staden är stor till ytan, och det är därför många som pendlar alldeles för långt, de lider av detta; även samhället drabbas - med ökande utsläpp och trängsel. Danderyd-Täby hoppas kunna skapa en miljö där befolkningen både kan bo och arbeta, och därmed få en mer komplett livskvalité. Man hoppas kunna skapa en stad i staden, där alla sorters människor kan bo, arbeta och leva lyckligt. Det kommer dock fortsatt att gå bra att pendla till Stockholm. Roslagsbanan byggs som bekant ut med extraspår. Även det här kommer att gynna Danderyd-Täby.

Industrier

Det finns gott om företag i Danderyd-Täby, de flesta av dessa är dock småföretag. Trots att de största arbetsgivarna i Danderyd är kommun och sjukhus är det avseende småföretagandet som Danderyd-Täby verkligen glänser och har skapat en fin företagarmiljö. Väldigt många mindre och mellanstora företag trivs väl i området. Sammantaget finns 11 000 företag på orterna; Danderyd har omkring 3 000 företag (18 000 anställda), medan Täby har cirka 8 000 företag. De flesta verkar inom tjänstesektorn, handel och elektronik/IT.  

Nyföretagandet är enormt i Danderyd-Täby. Framförallt i Danderyd är andelen nya företag särskilt stort. Vi talar om 27,4 procent egenföretagare, dessutom har Danderyd Sveriges lägsta arbetslöshet med endast 1,7 procent inskrivna på arbetsförmedlingen.

Närheten till Kista är en annan positiv aspekt av Danderyd-Täby. Särskilt IT-företagen kan dra mycket nytta av den nära fysisk förbindelsen områdena emellan. Danderyd-Täby erbjuder en dynamisk, inspirerande miljö; perfekt för entreprenörer. Det är en miljö där företag från olika branscher kan komma samman och utbyta erfarenheter och skapa synergieffekter; med ett fint ord.

Låt oss nämna ett par större företag i Danderyd-Täby. Ett av dessa är Nordström Assistans AB, som är det största företaget i Danderyd. Företaget erhåller personliga assistenter till brukare över hela vårt avlånga land, det finns sammantaget ungefär 1 300 medarbetare, av dem hör mer än 500 stycken till Danderydskontoret.

Arriva AB är Täbys största företag, de är i persontrafikbranschen; deras bussar och tåg går att finna hela vägen från Skåne upp till Norrland. De är ett alltså ett företag som verkar i hela Sverige. 3 400 personer arbetar för dem, och cirka 700 stycken av dem på kontoret i Täby.   

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det finns gott om större hotell i området. Något som är perfekt om du har besökare till dina lokaler i Danderyd-Täby. Vi hittar hotell i olika prisklasser nära både Täby- och Mörby Centrum.

Scandic, såväl som Best Western erbjuder hotell i området. Best Western har faktisk hotell i båda kommunerna. För dig som tycker om Best Western är alltså Danderyd-Täby en perfekt plats.

Om vi börjar med Scandic Täby, så ligger detta hotell i Roslags-Näsby. Det är ett modernt och lyxigt boende, som erbjuder allt en besökare förväntar sig. Det finns gott om konferensrum här, i storlekarna 2 – 80 personer. Här finns gym, bastu, restaurang och bar med mera. Det finns förmånliga paketpriser för de som vill anordna både större och mindre konferenser. Dessutom finns en lysande frukostbuffé, skapad av ingen mindre än Tina Nordström, känd från tv.

Det finns också möjlighet att bo på slott i Danderyd-Täby. Och om du har lokal här, vad kan vara bättre än att erbjuda dina affärskontakter detta. Du kan bo på platser, såsom Näsby Slott. Denna plats används till alla möjliga tillfällen, såsom bröllop, privata fester, samt jubileum. Här finns gott om möjligheter till konferens, eller boende. Det ligger dessutom nära Roslagsbanan, och det är därför enkelt att ta sig till och från platsen. Danderyds Gästeri är ett annat trevligt boende i lantlig miljö, på endast ett par minuters promenadväg från Mörby Centrum.

Slutligen har vi Rösjö Camping. Det är billigt att bo här, och väldigt charmigt. Det här boendet ligger mellan Täby och Sollentuna, vid den vackra sjön Rösjön. Här finns gott om stugor för övernattning; med god tillgång till både naturen, och skogen, samt även en badplats, med nära promenad till allmänna kommunikationer.