Introduktion till området

Den som är på jakt efter lokaler till sitt företag gör alldeles utmärkt i att lägga sitt kontor i Enskede-Årsta-Vantör, som är en av Stockhoms yngsta söderorter. Den bildades 1 januari 2007, då Enskede-Årsta slogs samman med Vantör. Området omfattar stadsdelarna Bandhagen, Enskedefältet, Enskede gård, Gamla Enskede, Hagsätra, Högdalen, Johanneshov, Rågsved, Stureby Årsta (inte Årsta holmar), Örby och Österberga. Inom stadsdelen finns flera bostads- och industriområden. Tillgängligheten av bostäder består av alla delar, hyreslägenheter, bostadsrätter, radhus och fristående villor. För de företag som vill lägga sitt kontor i Enskede-Årsta-Vantör finns det också goda förutsättningar i form av lediga lokaler, arbetskraft och en proaktiv stadsdelsförvaltning. Mest känd är stadsdelen antagligen för sina arenor, med Ericsson Globe och Tele2 Arena, men även Annexet och Hovet ligger här. Samtliga fyra är kända för sina evenemang i världsklass. Tele2 Arena vann 2014 det prestigefyllda priset "Årets arena" i den världsomspännande tävlingen The Stadium Business Award. Bland övriga nominerade kan nämnas kända arenor som Madison Square Garden i New York och Wembley Stadium i London. Att ha sitt kontor i Enskede-Årsta-Vantör erbjuder många fördelar både för dig och dina kunder. Att finnas mitt i pulsen av en aktiv stadsdel ger både dig och dina kunder energi och flera unika möjligheter. Det är på sådana här platser nya idéer föds och det är här man syns. Hela stadsdelen kan på så fungera som en unik plats för ditt företagande med goda möjligheter för marknadsföring och samarbete.

Områdets historia

När du förlägger ditt kontor i Enskede-Årsta-Vantör är du inte bara en del av Sveriges framtid, du sitter också på landets kanske viktigaste historia. Här utkämpades ett stort slag som fick betydelse för hela Sveriges senare utveckling. Den danske kungen Kristian II (i Sverige känd som Kristian Tyrann och i Danmark som Kristian den gode) hade vid midsommar 1518 inlett en belägring av Stockholm. Först hade man slagit upp sitt läger på Norrmalm, men sedan flyttade man det till Södermalm. I juli tågade Sten Sture den yngre upp med en armé söderifrån. Kristian II bröt då upp sitt läger och förflyttade sig söderut för att möta hotet från Sten Stures armé. Det råder lite oklarhet om var de två styrkorna kom att drabba samman, men de flesta historiker är ense om att det skedde på eller i närheten av Årstafältet mellan Årsta gård och Brännkyrka. Svenskarna gick till anfall i gryningen den 27 juli. Det första anfallet misslyckades, men efter flera strider lyckades de svenska trupperna bryta sig igenom och den danska försvarslinjen bröts upp. Den danska hären retirerade därefter under kaosliknande former och med stora förluster tillbaka till lägret på Södermalm. Kristian II föreslog att Sten Sture skulle skicka sina fem viktigaste män  som gisslan, varefter Kristian skulle komma och förhandla vid Österhaninge kyrka. Gisslan överlämnades, men i stället för att komma till förhandlingar tog Kristian II dem som fångar och seglade hem till Danmark där de sattes i fängelse. En av de fem i gisslan, den då blott 22-åriga Gustav Vasa lyckades slutligen fly och återvände till Sverige den 31 maj 1520 resten är välkänd historia. Gustav Vasa Landsteg i Kalmar och fortsatte sedan upp till Dalarna där han startade dalaupproret och efter att han besegrat Kristian II bildades det som nu är känt som Sverige. Svealand, Götaland och Norrland blev ett gemensamt rike.

Samtliga tre delar i stadsdelen köptes in av Stockholms stad under tidigt 1900-tal. Enskede blev Stockholms stads första markköp utanför tullarna. Dagen som köpet avslutades, den 30 mars 1904, kom senare att betecknas som födelsedag för Sveriges och Stockholms stads trädgårdsstäder. Industrialismen hade lett till en omfördelning av arbetskraft från jordbruk till industri och stora befolkningsmängder flyttade till städerna för att finna arbete. I Stockholm ledde detta till stor bostadsbrist och slumliknande förhållanden. Därför startades projektet med trädgårdsstäder som ett socialt projekt. Tanken var att skapa billiga och bra bostäder för arbetarklassen och mindre bemedlade utan att blanda in privata vinstintressen. Till bostaden skulle finnas en tomt och köparna uppmuntrades att odla grönsaker på den egna tomten. Tanken var också att dessa trädgårdsstäder i huvudsak skulle bestå av bostads- och parkområden, medan arbetsplatserna låg i Stockholm.

Områdets infrastruktur

På 1930-talet började enskilda byggmästare bygga större och dyrare villor på spekulation i dessa områden och därmed upphörde den bostadssociala idén att vara verksam. Men delar av grundidén har man fortfarande fördel av. Tanken var ju att folk skulle bo i området men arbeta inne i centrala Stockholm. Därför planerade man redan från början för bra kommunikationer in till centrala Stockholm. En tanke som hela tiden funnits med, vilket medfört att bra kommunikationer via vägnät för bilar och bussar, tunnelbana och järnväg alltid prioriterats. Det är därför enkelt och smidigt att ta sig till och från Stockholms centrum oavsett vilken typ av färdmedel man väljer.

Samtliga tre delar i stadsdelen köptes in av Stockholms stad under tidigt 1900-tal. Enskede blev Stockholms stads första markköp utanför tullarna. Dagen som köpet avslutades, den 30 mars 1904, kom senare att betecknas som födelsedag för Sveriges och Stockholms stads trädgårdsstäder. Fyra av de fem stadsdelarna i Vantör; Bandhagen, Högdalen, Rågsved och Hagsätra, är tydliga resultat från Stockholms expansiva framväxt under 1950- talet. Tunnelbaneförstäderna utgör grannskapsenheter kring centrumbildningar, med fokus på tillgång till bra bostäder, offentlig service, lekplatser, grönska och enkla, snabba, färdvägar in till centrala Stockholm.

Redan från sammanslagningen av Enskede, Årsta och Vantör år 2007, har man från stadsdelens sida arbetat både hårt och framgångsrikt med att stärka kommunikation och samarbete mellan nämndpolitiker, tjänstemän och det lokala näringslivet. Erik Swerkersson på Lokal- och Stadsmiljöenheten berättar, "Ursprungligen var upplägget att man regelbundet bjöd in företagare och företagarföreningar från hela Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsområde till möten där stadsdelen representerades av ett urval av nämndpolitiker, stadsdelsdirektören samt berörda tjänstemän. Sedan 2016 har upplägget ändrats och vi bjuder nu årligen in till fyra företagarråd, varav tre har en mer lokal prägel med fokus på Enskede, Årsta och Vantör separat som mindre frukost- eller lunchmöten. Det fjärde mötet riktar sig mot hela näringslivet i Enskede- Årsta- Vantör och är ett större evenemang med olika gästföreläsare bland annat".

Erik Swerkesson fortsätter med att berätta "Från stadsdelens sida ser vi det som otroligt viktigt att arbeta proaktivt med att utveckla näringslivet för att skapa ett bra företagsklimat och tillföra fler arbetsplatser till Stockholms södra delar. Olika verksamheter och företag fyller samtidigt en viktig funktion i arbetet med att utveckla levande stadsdelar, framförallt i anslutning till lokala centrum". Stadsdelen får också stöd av Invest Stockholm i arbetet med näringslivsfrågor och kommunicerar även med andra berörda fackförvaltningar såsom Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret, vid behov. Den som skaffar sig ett kontor i Enskede-Årsta-Vantör kan därmed räkna med lyhördhet från stadsdelens politiker och tjänstemän. Sammanfattningsvis kan man säga att stadsdelen har genomgått flera olika förvandlingar under de århundraden som gott och att den som öppnar kontor i Enskede-Årsta-Vantör kommer att bli en viktig del som medverkar i den fortsatta utvecklingen av denna expansiva stadsdel. Med andra ord, den som lägger sitt kontor i Enskede-Årsta-Vantör väljer att vara med och utveckla stadsdelen till den starkaste i Stockholmsregionen.

Företagsliv

Även om det inte finns en ansamling av storföretag i Enskede-Årsta-Vantör, finns det många mindre och medelstora företag och kanske även detta är en bidragande orsak till populariteten. Mitt i Sveriges intensivaste storföretagsområde, Stockholmsregionen, finner man småskaligheten och dess familjära ton bevarad och det finns plats för fler. Just nu finns 60 företagslokaler lediga, med en lokalyta från 6 till 60 000 kvadratmeter. Flertalet av dem lämpar sig beroende av läge och storlek, alldeles utmärkt till kontor. Årshyran ligger i genomsnitt på 1 900 kronor per kvadratmeter. För den som söker kontor i Enskede - Årsta - Vantör är därmed möjligheterna goda att finna en lokal som både täcker behoven och har ett rimligt pris. Högdalens industriområde, även kallat Högdalens företagsområde, ligger också inom stadsdelen. Här finns både industrier och kontorshus. Högdalens industriområde är ett renodlat arbetsplatsområde, uppfört från sent 1950-tal till mitten av 1970-talet. Under mottot Högdalen 2020 - ett industriområde i världsklass har Stockholms stad för avsikt att utveckla Högdalens industriområde till ett hållbart industridistrikt med etablering av nya tjänster och arbetsplatser inom miljöteknik.

 

I området finns det förstås butiker av alla de slag och också köpcentrum, till exempel Globen Shopping, med ett 60-tal butiker, samt ett stort restaurangutbud; här finns bland mycket annat svenska, grekiska, italienska, japanska och thailändska restauranger och för den som är ölfantast är Blues kök & bar en guldgruva med mer än 50 olika ölsorter. I köpcentrat finns också flera bank- och postkontor, samt givetvis bankomater. Flera företag har sina kontor förlagda till Globen Shopping. Under byggnaden finns parkering för 1500 bilar så för den som vill ta bilen dit är det smidigt.  E4, E20 och Södra länken passera alla i närheten av området. Om man föredrar att åka kommunalt är det lika enkelt. Det är gångavstånd från tre olika tunnelbanestationer, ett fyrtiotal busslinjer och snabbspårvägen Tvärbanan. I närliggande Tele2 Arena finns 12 Stockholm med restauranger, barer och pubar samt ett aktivitetscentrum. Här kan man sysselsätta sig med baseball, biljard, bowling, minibowling, curling, shuffleboard och skytte. I det nya shoppingcentret Liljeholmstorget finns nästan 100 olika butiker, mat och serviceställen.

En inbyggd parkering med plats för 900 bilar och med ett läge där tunnelbana, buss och Tvärbanan möts är det enkelt att ta sig till Liljeholmstorget. I direkt anslutning till Liljeholmstorget finns vårdhuset med BVC, MVC, närakut, tandvård, röntgen, kirpraktor och vårdcentral. I en gammal biltvätt i Årsta industriområde ligger, enligt Fast Food Awards, Sveriges bästa "street food-restaurang". Det är Brisket & Friends, ett äkta Texas SteakHouse med hickoryrökt brisket, det vill säga rökt oxbringa på menyn. Till det serveras pickles, syrad rödlök, vitt bröd samt rå lök och ur högtalarna strömmar det naturligtvis countrymusik. Med ett kontor i Enskede-Årsta-Vantör kommer du aldrig att sakna närhet till det du behöver och kunder på besök kan enkelt förena nytta med nöje.

Köpkraft i området

Det bor cirka 100 000 personer i Enskede-Årsta-Vantör. De flesta, något mer än 50 procent, av de boende i stadsdelen befinner sig i åldersspannet 20-64 år. Medelinkomsten ligger på cirka 25 000 kr/månad och ungefär 36 500 av de boende i området har också sitt arbete där, de flesta inom företagstjänster, samt inom stadsförvaltningen. Arbetslösheten låg i oktober 2015 på 3,5 procent. Med tanke på det stora antalet butiker och företag som enbart bedriver lokal verksamhet kan det antas att köpkraften i området är god.

Parkeringsmöjligheter

Det är gott om parkeringar i Enskede-Årsta-Vantör. Enbart Globen, Tele2 Arena och Liljeholmstorget har tillsammans 3 000 parkeringsplatser. Därtill kommer övriga öppna parkeringar och de som ligger i anslutning till bostadsområden och företag. Det finns två stora utomhusparkeringar i stadsdelen. Dels Dalgränd där en parkeringsplats kostar 300 kr/mån, dels Skulptörvägen 1 där månadskostnaden för parkering är 900 kr. Dessutom går det fortfarande att parkera på gatan. Fram till årsskiftet 2016/2017 var det fri parkering i stadsdelen, men nu har man infört parkeringsavgift. Boendeparkering kostar 500 kr/mån och övrig parkering 10 kr/tim, att jämföras med innerstadens 1 100 kr/mån och upp till 50 kr/tim. Det finns faktiskt parkeringsplatser i stadsdelen som enbart kostar 1 kr/tim! Det är även välförsett med handikapparkeringar inom stadsdelen. Eftersom stadsdelen från början är planerad för pendlare är det aldrig långt till en parkering. Vare sig besökare eller pendlare drar här en uppenbar fördel med kontor i Enskede-Årsta-Vantör jämfört med innerstaden både med tanke på pris och tillgänglighet.

Utveckling i området

Stocholm har fortsatt hög inflyttning och Enskede-Årsta-Vantör är ett av de områden där det finns möjligheter att expndera. Flera större projekt är påbörjade eller planerade inom stadsdelen. Till exempel skall cirka 600 lägenheter och 35 stadsradhus byggas i området mellan Enskedefältet och Årsta industriområde. Det planeras också för nya förskolor i samma område. Samråd om detaljplanen blir preliminärt under hösten 2017. För att göra det lättare att pendla med cykel planerar Stockholms stad att bygga nya gång- och cykelbanor på Sockenvägen mellan Enskedevägen och Nynäsvägen. Preliminär byggstart är satt till våren 2017. Svenska Bostäder planerar att bygga 100 hyresrätter och 50 studentlägenheter vid Dalens centrum. I kvarteret Bysten i Johanneshov kommer AB Borätt att bygga ett punkthus i 8-10 våningar med 39 lägenheter. Granskningen av detaljplanen avslutades den 17 juli 2015. Byggstarten blir troligen i början av 2017. Liljeholmsområdet är ett av de i översiktsplanen utpekade stadsutvecklingsområdena i Stockholm. Här pågår nu en förvandling från industriområde till en levande stadsdel och när allt är klart kommer här att finnas bostäder för omkring 14 000 personer. Ett Gång- och cykelprojekt planeras för sträckan Liljeholmen-Marievik. Nybohovsbacken är ett område i stadsdelen Liljeholmen. Här planeras 180 nya bostäder, kommersiella lokaler och ny förskola. Bygget ska länka samman den befintliga bebyggelsen på Nybohovsberget med det nya Liljeholmstorget. En skolbyggnad ska uppföras i huvudsak längs med Lövholmsvägen. Skolan skall rymma ca 645 elever. På södra sidan av skolbyggnaden mot sjön Trekanten anordnas en skolgård. Åtgärder för att förbättra cykelbanorna på Liljeholmsbron kommer preliminärt att genomföras i samband med renoveringen av broklaffarna, tidigast år 2019.

En F-6-skola med sex paralleller för 1 140 elever planeras att uppföras i Årstadal. I kvarteret Dellen i Årsta bygger NCC just nu fyra nya bostadshus med totalt ca 80 lägenheter. Ett av husen är klart och inflyttning pågår. I Storsjöparken har staden anlagt en ny aktivitetspark för tonåringar med klätterväggar, studsmattor och bollplan. Parken var tänkt att öppna i slutet av 2016 men några ytterligare åtgärder återstår fortfarande efter besiktningen. Planen är nu att öppna parken i vår. I kvarteret Åsnen i Årsta kommer några av de befintliga byggnaderna att byggas om till bostäder, en skola och fortsatt användning för handel och kontor. Projektet omfattar ca 150 nya lägenheter. planer finns för ca 55 nya lägenheter vid Långhalsvägen och Kolsnarsvägen i Årsta. En ny och större förskolebyggnad planeras till förskolan Humlan i Årsta.

Industrier

Bland de största arbetsgivarna i stadsdelen är förstås stadsdelsförvaltningen själv, med administration, förvaltning, omsorg, vård och skola. Andra stora arbetsgivare är arena och köpcenterföretagen. Men det finns flera, till exempel har tyska Domarkarba, världens tredje största företag på den globala marknaden för säkerhet och tillgänglighet inom IT, med ca 16 000 anställda i 50 olika länder, ett kontor i Enskede-Årsta-Vantör. Även Europcar, Europas ledande biluthyrningsföretag, finns på plats. Här finner vi även Erpato Europe AB som jobbar med mjukvaruutveckling och handelslösningar på Internet. Ett annat företag i området vid namn E-matic erbjuder tjänster inom fastighetsautomation över hela Stockholm och har sitt kontor i Enskede. Internationella Engelska Skolan, IES har sitt huvudkontor i Årstad. Det finns givetvis många fler både mindre och större företag med kontor i Enskede-Årsta-Vantör. Oavsett vad ditt företag arbetar med kan är det rimligt att räkna med både kundkrets och samarbetsmöjligheter inom stadsdelen. I och med att Stockholms stad valt att expandera på det här området kommer dess attraktion dessutom att öka, vilket gynnar de som redan finns på plats. Om du letar kontorslokaler är det med andra ord hit du skall söka dig.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Inom stadsdelen finns det otroliga antalet 1419 hotell. Det innebär att du som har kontor i Enskede-Årsta-Vantör inte har några problem med att anvisa besökare boende för en eller flera nätter i närområdet. Det skall mycket till för att alla skall vara fullbelagda. Dessutom finns det sju vandrarhem för den som vill bo lite billigare. Den som vill bo i närheten av Globen-området har Quality Hotel som ett säkert kort. För en lite mer personlig upplevelse är Maudes Hotell Enskede ett bra alternativ. Hotellets stil är intim och en blandning av asiatisk och skandinavisk design, men även med närhet till Globenområdet.

Sammanfattningsvis finns det mängder av fördelar med att etablera sitt kontor i Enskede-Årsta-Vantör. En företagsvänlig och expanderande stadsdel med väl utbyggd infrastruktur och närhet samt goda kommunikationer till centrala Stockholm samtidigt som området är attraktivt på grund av sin närhet till naturen.