Introduktion till området

För den som söker lokaler i Stockholmsområdet har Enskede-Årsta-Vantör har mycket att erbjuda, både vad gäller tillgänglighet och närhet till Stockholms centrala delar, med ett väl utbyggt trafiknät och bra allmänna kommunikationer. Enskede-Årsta-Vantör är ett av Stockholms yngsta stadsdelsområden och bildades 2007 i och med att Vantör slogs ihop med Enskede och Årsta. De två sistnämnda var redan en enhet. Stadsdelen består av Bandhagen, Enskedefältet, Enskede gård, Gamla Enskede, Hagsätra, Högdalen, Johanneshov, Rågsved, Stureby Årsta (inte Årsta holmar), Örby och Österberga. Inom stadsdelen finns flera stora bostadsområden såväl som köpcentra och industriområden. Bostadsbeståndet utgörs mestadels av villor, bostadsrätter och hyreslägenheter. Köpcentren är både centrumbildningar och shoppingcenter med upp till 100 butiker samlade under samma tak. Lokaler i Enskede-Årsta-Vantör ger närhet både till kunder och snabba transportvägar.

Inom stadsdelsområdet finns fyra viktiga sportarenor: Globen, eller som den numera kallas, Ericsson Globe, Tele2Arena, Hovet och Annexet. Samliga fyra anordnar också andra stora arrangemang vilket bidrar till områdets köpkraft och attraktion. Att ha lokaler i Enskede-Årsta-Vantör ger därmed både ekonomiska fördelar, tidsbesparingar och möjligheter att utöka verksamheten. Stadsdelsområdet jobbar dessutom aktivt för att skapa en bra miljö för företagare där verksamheter kan utvecklas och blomstra. Enskede-Årsta-Vantör ser företagande som en viktig del av utvecklingen av stadsdelsområdet. Med en lokal i stadsdelen hamnar du mitt i ett av landets mest expansiva områden.

Områdets historia

Även om stadsdelsområdet är ungt har det en historia som går tillbaka ända till tidig järnålder. Området hade också en avgörande roll i Sveriges bildande. Här, troligtvis på eller i närheten av det vi i dag kallar Årstafältet stod ett slag mellan Kristian den andre, som belägrat Stockholm och den svenska armén under ledning av Sten Sture den yngre. Svenskarna gick till anfall i gryningen den 27 juli. Det första anfallet misslyckades, men efter flera strider lyckades de svenska trupperna bryta sig igenom och den danska försvarslinjen bröts upp, vilket var början på Sveriges frigörande från unionen med Danmark. Med lokaler i Enskede-Årsta-Vantör sitter du alltså på en viktig del av Sveriges historia.

När industrialismen kom till Sverige innebar den ett paradigmskifte, med sin växling från i princip obetalt jordbruksarbete till betalt industriarbete. Denna innebar även en omfördelning av människor, från landsbygd till stad, för det var i städerna de flesta industrier förlades – inte minst så i Stockholm, landets huvudstad. Det här innebar att det blev bostadsbrist i Stockholm och att slumområden växte upp i staden. För att råda bot på detta beslöt Stockholms stad att börja expandera utanför tullarna. Man påbörjade ett socialt projekt, följande ett engelskt koncept, "trädgårdsstäder", men man valde att göra det på ett "svenskt" vis, med städer som till exempel Trosa som förebild. Enskede blev Sveriges första trädgårdsstad efter att Stockholms stad köpt in Enskede gård och dess marker 13 mars 1904. Här planerades tomter för "arbetarklassen och mindre bemedlade".

Stockholms stad stod som garant för de banklån som de flesta behövde ta för att kunna köpa en tomt och på dessa tomter fick sedan de nya ägarna bygga sina hus. De uppmuntrades också att anlägga egen grönsaksodling. Under 1930-talet började privata byggmästare att exploatera området med större och dyrare villor och det sociala projektet tynade sakta bort. Även Årsta och Vantör köptes in med samma tanke att bygga trädgårdsstäder, men marken ansågs sedan som alltför kuperad för att byggandet skulle ta riktig fart. Det var först under Stockholms expansiva framväxt under 1950- talet och utbyggnaden av tunnelbanan som dessa förstäder började bebyggas på allvar. Städerna består av grannskapsenheter kring centrumbildningar, med fokus på tillgång till bra bostäder, offentlig service, lekplatser, grönska och enkla, snabba, färdvägar in till centrala Stockholm.

Områdets infrastruktur

I både Enskede, Årsta och Vantör har man från stadsdelens sida målmedvetet arbetat med att stärka kommunikation och samarbete mellan nämndpolitiker, tjänstemän och det lokala näringslivet, vilket är något man också fortsätter med. Erik Swerkersson på Lokal- och stadsmiljöenheten berättar, "Ursprungligen var upplägget att man regelbundet bjöd in företagare och företagarföreningar från hela Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde till möten där stadsdelen representerades av ett urval av nämndpolitiker, berörda tjänstemän samt stadsdelsdirektören. Sedan 2016 har upplägget ändrats och vi bjuder nu årligen in till fyra företagarråd, varav tre har en mer lokal prägel med fokus på Enskede, Årsta och Vantör separat som mindre frukost- eller lunchmöten. Det fjärde mötet riktar sig mot hela näringslivet i Enskede-Årsta-Vantör och är ett större evenemang med olika gästföreläsare bland annat". 

Han fortsätter "Från stadsdelens sida ser vi det som otroligt viktigt att arbeta proaktivt med att utveckla näringslivet för att skapa ett bra företagsklimat och tillföra fler arbetsplatser till Stockholms södra delar. Olika verksamheter och företag fyller samtidigt en viktig funktion i arbetet med att utveckla levande stadsdelar, framförallt i anslutning till lokala centrum".

Stadsdelen får också stöd av Invest Stockholm i arbetet med näringslivsfrågor och kommunicerar även med andra berörda fackförvaltningar såsom Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret, vid behov. Den som skaffar sig lokaler i Enskede-Årsta-Vantör kan därmed räkna med lyhördhet från stadsdelens politiker och tjänstemän. Sammanfattningsvis kan man säga att stadsdelen har genomgått flera olika förvandlingar under de århundraden som gott och att den som lägger sin lokal i Enskede-Årsta-Vantör kommer att bli en viktig del i den fortsatta utvecklingen av denna expansiva stadsdel.

Företagsliv

Enskede-Årsta-Vantörs näringsliv domineras av mindre och medelstora företag och kanske är detta en bidragande orsak till stadsdelens popularitet. Mitt i Sveriges intensivaste storföretagsområde som Stockholmsregionen ju är, finner man här småskaligheten och dess familjära ton bevarad, men med utrymme för tillväxt. Just nu finns 60 företagslokaler lediga, med en lokalyta från 6 till 60 000 kvadratmeter. Flertalet av dem lämpar sig beroende av läge, utformning och storlek både som kontor, lager eller andra typer av affärsverksamhet.

Årshyran ligger i genomsnitt på 1 900 kronor per kvadratmeter. För den som söker lokaler i Enskede-Årsta-Vantör är därmed möjligheterna goda att finna en lokal som både tillfredsställer behovet av olika slags lokaler och dessutom har ett rimligt pris. Högdalens industriområde, även kallat Högdalens företagsområde, ligger också inom stadsdelen. Här finns både industrier, lagerbyggnader och kontorshus. Högdalens industriområde är ett renodlat arbetsplatsområde, uppfört under sent 1950-tal till mitten av 1970-talet. Under mottot "Högdalen 2020 - ett industriområde i världsklass" har Stockholms stad för avsikt att utveckla Högdalens industriområde till ett hållbart industridistrikt med etablering av nya tjänster och arbetsplatser bland annat inom miljöteknik. I och med expansionen och utvecklingen av Högdalens industriområde blir det också mer attraktivt att bygga, köpa eller hyra lokaler i Enskede-Årsta-Vantör.

Inom stadsdelen finns det flera butiker med olika utbud, liksom köpcentra som till exempel Globen Shopping med sitt 60-tal butiker. Det finns även ett stort restaurangutbud med svenska, grekiska, italienska, japanska och thailändska restauranger. För den som är ölfantast är Blues kök & bar värd ett besök, där man har mer än 50 olika ölsorter. Flera företag har sina kontor förlagda till Globen Shopping. Under byggnaden finns parkering för 1500 bilar så för den som vill ta bilen dit är det smidigt. E4, E20 och Södra länken finns alla i närheten av området. Om man föredrar att åka kommunalt är det lika enkelt. Det är gångavstånd från tre olika tunnelbanestationer, ett fyrtiotal busslinjer och snabbspårvägen Tvärbanan.

I närliggande Tele2 Arena finns 12 Stockholm med restauranger, barer och pubar samt ett aktivitetscentrum. Här kan man sysselsätta sig med baseball, biljard, bowling, minibowling, curling, shuffleboard och skytte.

I det nya shoppingcentret Liljeholmstorget finns nästan 100 olika butiker, mat och serviceställen. En inbyggd parkering med plats för 900 bilar och med ett läge där tunnelbana, buss och Tvärbanan möts är det enkelt att ta sig till Liljeholmstorget. I direkt anslutning till Liljeholmstorget ligger vårdhuset med BVC, MVC, närakut, tandvård, röntgen, kiropraktor och vårdcentral.

I en gammal biltvätt i Årsta industriområde ligger, enligt Fast Food Awards, Sveriges bästa "street food-restaurang", nämligen Brisket & Friends. Det är ett äkta Texas Steak House med hickoryrökt brisket – rökt oxbringa – på menyn. På texasmanér serveras pickles, syrad rödlök vitt bröd och rå lök vid sidan av. En annan restaurang inom stadsdelen, som är värd att nämnas är Spiskroken som ligger i Liljeholmen. Totalt charmlös enligt somliga, men med vällagad svensk husmanskost, något som uppskattas av lastbilschaufförer och andra frekventa besökare.

En tredje och udda restaurang är Glasade Gången på Radiusbacken. Restaurangchefen berättar med glädje och stolthet att tre av restaurangens anställda fått jobb ute på den öppna arbetsmarknaden. Skall man vara glad för sådant? Ja, här är man det, för Glasgången drivs på uppdrag av Stockholms stad för att sysselsätta personer med funktionsnedsättningar som autism och Downs syndrom. Här får du vällagad mat till ett bra pris eftersom restaurangen inte får gå med vinst. Med lokaler i Enskede-Årsta-Vantör kommer du aldrig att sakna närhet till det du behöver och kunder på besök kan enkelt förena nytta med nöje.

Köpkraft i området

I stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör bor det cirka 100 000 personer. Något mer än 50 % av dem befinner sig i arbetsför ålder, det vill säga mellan 20 och 64 års ålder. Arbetslösheten låg i oktober 2015 på 3,5 procent och har sedan dess minskat något. Då ett stort antal av de butiker och företag som är verksamma inom stadsdelen enbart bedriver lokal verksamhet, kan det på goda grunder antas att köpkraften bland stadsdelens befolkning och företag är god. Tittar man på medelinkomsten per invånare varierar den i stadsdelområdet, med lägst 200 900 kr/år (Rågsved) och högst 423 500 (Stureby) och totalmedel strax under 300 000 vilket i stort sett motsvarar medel för Stockholmsregionen i stort.

Parkeringsmöjligheter

Parkering är normalt ett gissel i tätbebyggda områden. De flesta känner till vilket problem det är att finna en parkeringsplats i Stockholms innerstad. Dessa förhållanden råder inte i Enskede-Årsta-Vantör. Här var det till och med fri parkering fram till 2015. Nu har man  infört parkeringsavgifter, men de är i jämförelse med innerstadens priser nästintill försumbara.  Enbart Globen, Tele2 Arena och Liljeholmstorget har tillsammans 3000 parkeringsplatser. Dessutom finns det två stora utomhusparkeringar, Dalsgränd och Skulptörvägen 1. Detta kompletteras med olika företagsparkeringar och naturligtvis möjligheten att parkera på gatan. Boendeparkering kostar 500 kronor per månad och övrig parkering 10 kronor per timma, att jämföras med innerstadens 1100 kronor per månad och 50 kronor per timma. Då stadsdelen redan från början planerats för pendlare är det aldrig långt till en parkering. De av dina besökare som kommer i bil för att besöka ditt företag kommer att bli glada att du har dina lokaler i Enskede-Årsta-Vantör och inte inne i centrala Stockholm. Att de dessutom slipper sitta i långa bilköer lär inte göra dem på sämre humör. I och med närheten till de stora vägarna E4, E20 och Södra länken blir lokaler i Enskede-Årsta-Vantör lättillgängligt för de som kommer med bil. Tunnelbana, bussar och tågförbindelse från Stockholms innerstad medför enkla transporter även för de som inte är bilburna.

Utveckling i området

Stockholm har fortsatt hög inflyttning och Enskede-Årsta-Vantör är ett av de områden där det finns möjligheter att expandera, vilket också gjort att man satsar på utbyggnad här. Flera större projekt är påbörjade eller planerade inom stadsdelen. Till exempel ska cirka 600 lägenheter och 35 stadsradhus byggas i området mellan Enskedefältet och Årsta industriområde. Det planeras också för nya förskolor i samma område. För att göra det lättare att pendla med cykel planerar Stockholms stad att bygga nya gång- och cykelbanor på Sockenvägen mellan Enskedevägen och Nynäsvägen. Svenska Bostäder planerar att bygga 100 hyresrätter och 50 studentlägenheter vid Dalens centrum. I kvarteret Bysten i Johanneshov kommer AB Borätt att bygga ett punkthus i 8-10 våningar med 39 lägenheter. Byggstarten blir troligen i början av 2017. Liljeholmsområdet är ett av de, i översiktsplanen, utpekade stadsutvecklingsområdena i Stockholm. Här pågår nu en förvandling från industriområde till en levande stadsdel och när allt är klart kommer här att finnas nya bostäder för omkring 14 000 personer. Ett gång- och cykelbaneprojekt planeras för sträckan Liljeholmen-Marievik.

Nybohovsbacken är ett område i stadsdelen Liljeholmen där det planeras 180 nya bostäder, kommersiella lokaler och ny förskola. Bygget ska länka samman den befintliga bebyggelsen på Nybohovsberget med det nya Liljeholmstorget. En skolbyggnad skall uppföras, i huvudsak längs med Lövholmsvägen. Skolan skall rymma ca 645 elever. Åtgärder för att förbättra cykelbanorna på Liljeholmsbron kommer preliminärt att genomföras i samband med renoveringen av broklaffarna, vilket sker tidigast år 2019.

En F-6-skola med sex paralleller för 1 140 elever planeras att byggas i Årstadal. I kvarteret Dellen i Årsta bygger NCC just nu fyra nya bostadshus med totalt ca 80 lägenheter. Ett av husen är klart och inflyttning pågår. I Storsjöparken har staden anlagt en ny aktivitetspark för tonåringar. Klätterväggar, studsmattor och bollplan finner man bland annat här. Parken var tänkt att öppna i slutet av 2016 men några ytterligare åtgärder återstår fortfarande efter besiktningen. Planen är nu att öppna parken i vår. I kvarteret Åsnen i Årsta kommer några av de befintliga byggnaderna att byggas om till bostäder, skola, handel och kontor. Projektet omfattar ca 150 nya lägenheter. Planer finns för ca 55 nya lägenheter vid Långhalsvägen och Kolsnarsvägen i Årsta. En ny och större förskolebyggnad planeras till förskolan Humlan i Årsta. Att förlägga sina lokaler till Enskede-Årsta-Vantör innebär att finnas i en expansiv stadsdel, med alla de fördelar det ger.

Industrier

Den största arbetsgivaren inom stadsdelen är stadsdelsförvaltningen som sysselsätter människor inom områden som kommunal service, administration, förvaltning, omsorg, vård och skola. Arena- och köpcenterföretagen är andra stora arbetsgivare, men det finns flera. Till exempel har tyska Domarkarba, världens tredje största företag på den globala marknaden för säkerhet och tillgänglighet inom IT, med ca 16 000 anställda i 50 olika länder, ett kontor i Enskede-Årsta-Vantör. Även Europcar, Europas ledande biluthyrningsföretag, finns på plats. Liksom Erpato Europe AB som jobbar med mjukvaruutveckling och handelslösningar på Internet. Företaget E-matic som erbjuder tjänster inom fastighetsautomation över hela Stockholm, har sitt kontor i Enskede. Internationella Engelska Skolan, IES har sitt huvudkontor i Årstad.

Det finns givetvis mängder av flera mindre, mellanstora och större företag samt tillverkningsindustrier som valt att förlägga sina lokaler i Enskede-Årsta-Vantör. Oavsett vilken typ av verksamhet ditt företag bedriver kan ni därför räkna med att hitta en möjlig kundkrets inom stadsdelen och i och med att Stockholms stad valt att expandera i området kommer stadsdelens attraktivitet att öka, vilket gynnar de som finns på plats. Om du vill finnas nära Stockholm city men dra fördelen av en bekvämare placering transport- och prismässigt, kan lokaler i Enskede-Årsta-Vantör vara värt en funderare. Här finner du plats, tillgänglighet, närhet till innerstaden och en stadsdelsförvaltning som gör allt för att du skall trivas med ditt företagande.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Slutligen skall vi ta upp den inte minst viktiga frågan, kundbesök. Om dina kunder, nya eller gamla vill besöka ditt företag och inte kommer från närområdet behöver de troligtvis någonstans att övernatta. Det kan vara svårt att finna ett hotell i närområdet, men inte så för dig som har lokaler i Enskede-Årsta-Vantör. Inom stadsdelen finns 1419 hotell. Det skall mycket till för att alla skall vara fullbelagda, för att inte tala om alla möjligheter till boenden via det populära Airbnb, som erbjuder en närmare upplevelse av stadsdelen. Dessutom finns det sju vandrarhem för den som vill bo lite billigare. Kort sagt finns det mängder av fördelar med att förlägga sin lokal i Enskede-Årsta-Vantör. Både du och dina kunder kommer att uppleva fördelarna, vilket naturligtvis ger ett bättre samarbetsklimat.