Introduktion till området

Norrlands äldsta stad, och tillika residensstad i Gävleborgs län, är Gävle; vackert beläget vid Gavleån, där den mynnar ut i Gävlebukten, och därmed även ut i Bottenhavet (Östersjön). Gävle har drygt 71 000 invånare, och är Sveriges 13:e största stad, och den största orten i Gästrikland och även i Gävleborgs län. Staden fick sina officiella stadsprivilegier utfärdade år 1446. Gävle ligger officiellt sett i Norrland, men är beläget mycket närmare Stockholm än sina norrländska syskonstäder och det är lätt att ta sig till och från huvudstaden med bland annat bil, buss eller tåg. Det gör staden attraktiv för de som vill skaffa kontor, lokal, eller lager. Ett lager i Gävle innebär nämligen goda kommunikationer med centrala och södra Sverige, i och med de goda kommunikationerna med Stockholm.

Ett av stadens mest kända landmärken är stadens julbock, som byggs upp varje år. Första gången var 1966; då en 13 meter hög julbock byggdes upp av Gävles brandkår. Fram till i början av 2000-talet delades uppgiften mellan brandkåren och Naturvetenskapliga föreningen. De åren då stadens brandkår byggde Bocken finansierades den av en sammanslutning som kallas Söders Köpmän. Gävles julbock är dock mest känd för att den har bränts ned eller vandaliserats under de flesta av de år som den har konstruerats. Hela 37 gånger har den skadats eller bränts ned.

Gävle kommun är placerad längs med Östersjöns kust; staden ligger på samma latitud som Helsingfors och på samma longitud som Wien och Kapstaden. Kommunen har samma klimat som resten av centrala Sverige, med en medeltemperatur på -5 °C  i januari och +17 °C i juli. Kommunen har nästan exakt 100 000 invånare. Gävle är den överlägset största orten i kommunen. Det näst största samhället kallas Valbo och där bor precis under 7 000 personer.

Områdets historia

Gävle växte fram under 1400-talet och fick snabbt en stark ställning i landets centrala delar. Staden var utskeppningsport för gruvorna i Bergslagen och hamn för sammanslutningen Gävlefiskarna, som var en grupp fiskarborgare. Fiskarborgarna existerade under stånds-samhället, som en specifik grupp borgare i städerna. De både fiskade och handlade med fisk. Fiskarborgarna fick under medeltiden, och även senmedeltiden, särskilda privilegier; dessa avsåg exempelvis fiskerätten för olika områden. Gävlefiskarna hade monopol på fisket längs med en stor del av Norrlandskusten. Gävle hade stark ställning under medeltiden, och var bland annat stapelstad (eg. förrådsstad; en stad med rätt att bedriva import och export i egen regi). Under en viss period var staden till och med en konkurrent till Stockholm. Under 1600-talet infördes dock ett handelstvång som bromsade stadens utveckling; senare hindrade Karl XII:s krig staden från att återigen blomma upp. Gävle hade med största säkerhet varit en mycket större stad idag om dessa saker inte hade skett under 1600-talet. För kronan i Stockholm var Gävles starka ställning självklart ett problem, något köpmännen och de med makt i huvudstaden ville kväsa.

Ursprunget till stadens namn är osäker, men historikerna gissar att namnet kommer från gammalsvenskans ord gavel, som betyder flodstrand, enligt en tidig variant av det svenska språket. Ortens tidigaste namn, innan det blev en stad, i början av 1400-talet (staden fick sina privilegier 1446) var 'Gävle-ägarna'. Namnet förkortades senare till Gävle.   

Områdets infrastruktur

Gävle har alltid haft ett givet läge på Sverigekartan, i det sydligaste av Norrland; och det är inte konstigt att staden under medeltiden hade en stark ställning i Svealand. Den som skaffar ett lager i Gävle får inte bara en god och trygg hamn i stormen, men även ett läge som är idealt, för norra, och centrala Sverige. Närheten till Sveriges största flygplats Arlanda förbättrar läget ännu mer.

Låt oss inleda med att titta lite närmare på Gävles läge på vägkartan, och på de bilvägar som finns här. Norrut via E4:an finner du bland annat Söderhamn, Hudiksvall och Sundsvall. Sundsvall ligger 2,5 timmar bort med bil; Söderhamn och Hudiksvall finner du på vägen dit. Uppsala ligger lite mer än en timme söderut via E4:an, och Stockholm knappt två timmar bort. Från Stockholm kan du ta dig lite varstans i södra och mellersta Sverige. Västerut finner du en mängd städer, längs med väg E16. Falun är ett av de största samhällena, det tar lite över en timme att köra från Gävle till Falun.

Ett annat givet transportsätt, till och från Gävle, är tåget. Med tåget kan du färdas i flera olika riktningar. Det är ett bekvämt, snabbt och miljövänligt alternativ till bilen. Tågkartan för Gävle liknar vägatlasen; här finns bland annat en järnväg i sydlig/nordlig riktning. Du kan bland annat ta dig till Sundsvall, Stockholm eller Falun. Det tar ungefär lika lång tid med tåget som med bilen, och om du reser ensam är det garanterat också billigare. Tåget är ett miljövänligt alternativ till bilen.

Företagsliv

Vad är det första du kommer att tänka på när du hör ordet 'lager'? En depå av material till en affärsverksamhet? Ett tillfälligt eller permanent utrymme att förvara varor i? Oavsett vad du förknippar lagret med är logistiken något av det viktigaste; läget är därför också mycket viktigt. Vi tycker att det är extra viktigt att fundera över läget. Det finns en del nyttiga frågor här. Som exempelvis hur transporten till och från lagret i Gävle skall se ut? Hur stora måste transporterna vara? Var är den optimala placeringen för ditt lager? Ifall vi talar om närområdet är det viktigt att fundera över vem lagret är till för, är det till för att förvara material och varor åt dig själv, eller åt dina kunder?  

Andra viktiga aspekter att titta närmare på är lagrets storlek, dess faciliteter, och om det skall finnas ett kontor, eller någon annan lokal i anslutning till lagret. Storleken är viktig, och det är viktigt att fundera över hyran. Ett större lager kostar givetvis mer. Faciliteter; såsom internet, telefon, och larm är också viktiga. Det är viktigt att välja ut faciliteter som passar dig. För få faciliteter och lagret räcker inte till. För många faciliteter och du slösar med pengarna. Med tanke på läget är ett lager i Gävle ingen dum idé alls. Det är dessutom billigare här än i Stockholm.

 

Gävle är kanske inte något shoppingmecka, men staden, och kommunen, erbjuder ändå hel del shopping. Ifall vi börjar Gävle city så finns här gott om butiker, restauranger och kaféer för den nyfikne, totalt sett handlar det om 210 företag. Dessutom finns här ett 100-tal serviceföretag. Du finner också parker, museer och bibliotek här.

Låt oss fortsätta med Gävles näst största shoppingcenter. Det handlar om Hemlingby Köpcentrum. Handelsplatsen befinner sig alldeles intill Gävles södra infart, den har på senare år blivit alltmer populär. Fler och fler butiker kallar numera Hemlingby Köpcentrum för sitt hem. Det är enkelt att ta sig till hit via bil eller buss. Här finner du de största matbutikerna, plus en hel del annat smått och stort för hela familjen.

Nu är vi framme vid kommunens verkliga shoppinghöjdpunkt. Det handlar om Valbo Köp-centrum. Valbo är en mindre ort, som ligger på ett avstånd av 15 minuter med bil, från Gävle centrum. Det är enkelt att ta sig hit via bil och buss. Köpcentrumet erbjuder omkring 60 butiker. Här finns butiker både för nöjesshopping och servicebutiker, dessutom finns här restaurang, konditori och kafé. Besökaren erbjuds också gratis WiFi i hela gallerian. Utanför köpcentrumet finner du Valbo Köpstad; köpstaden bjuder på en imponerande mängd butiker. Vi talar SIBA, Elgiganten, SOVA, MIO, Stadium, EM Möbler och många fler. IKEA har också en butik här. IKEA Gävle erbjuder både lekrum och en fullsmockad IKEA-restaurang. Restaurangen är öppen mellan 09.30 – 19.30  på vardagar. På helger och röda dagar är den öppen från 09.30 till 17.30. Restaurangen öppnar en halvtimme innan butiken öppnar, och den stänger en halvtimme innan butiken stänger.

Köpkraft i området

Härnäst skall vi fokusera på köpkraften. Det är en fin indikator på ett områdes ekonomiska muskler. För den som vill veta lite mer om ett områdes ekonomiska för- och nackdelar ger köpkraften en god fingervisning. Om du är intresserad av lokal eller lager i Gävle är det givetvis viktigt att förstå kommunens ekonomiska situation.

Gävle kommun är en bra indikator för ekonomin i resten av Sveriges kommuner, förvånansvärt många siffror av ekonomisk natur är nämligen i paritet med Sverigesnittet. Ifall vi börjar med medianinkomsten ser vi att den nästan är identisk med den för Sverige som helhet (Gävle: 259 000 versus Sverige: 261 000). Ifall vi endast tittar på denna siffra ser det onekligen ut som om Gävle har samma köpkraft som resten av landet har. Om vi tittar vidare på andel högskole-utbildade, andel företagare och på nyföretagandet ser vi att dessa siffror är något sämre än Sverigesnittet. Men vi talar om marginella skillnader, och knappast något som påverkar köpkraften avsevärt. Gävles sämsta siffra avser arbetslösheten, och där ligger staden lite sämre till jämfört med Sverigesnittet. Sveriges arbetslöshet, generellt sett, är 7,6 % medan den i Gävle är 11,3 %. Det handlar om en rätt stor skillnad. Dock verkar inte denna relativt höga siffra påverka köpkraften avsevärt, särskilt inte eftersom medianinkomst inte är särdeles annorlunda jämfört med Sverigesnittet. Det är möjligt att inkomstklyftorna i staden är något större än för Sverige som helhet, vi tror dock inte den som skaffar lager i Gävle kommer att märka särskilt mycket av det.

Parkeringsmöjligheter

Gävle kommun vill att parkeringen i staden skall upplevas som trivsam och säker. Man satsar mycket på parkeringsövervakningen; eftersom man vill att alla skall hjälpa till och skapa en så god och dynamisk parkeringssituation som möjligt. I kommunen finns det cirka 1 900 allmänna avgiftsbelagda parkeringsplatser. De här parkeringsplatserna varierar i taxa beroende på läget i förhållande till stadens centrum. De högsta avgifterna finner vi i området 'Norr' där det kostar 15 kr/timme att parkera. Övriga områden kostar 10, 5 och 2 kr/timme. Det finns också parkeringshus i Gävle. Här finns fem parkeringshus, som förvaltas av företaget Q-park, som är ett känt och pålitligt parkeringsföretag i Sverige. Stadens parkeringshus erbjuder cirka 1 300 parkeringsplatser.

I Gävle kommun gäller datumparkering under vinterhalvåret. Datumparkeringen finns till för att exempelvis snöröjningen skall få det lättare. Den innebär att du på udda datum inte får stå på den sidan av gatan som har udda husnummer. Kommunen har datumparkering från den 1 oktober – 15 maj. Kommunen har en parkeringspolicy som tydligt beskriver vad som gäller. Du kan läsa mer på Gävle kommuns hemsida.

Om du vill veta mer om parkeringen i kommunen; om du exempelvis är intresserad av att ett lager i Gävle föreslår vi att du går in på stadens hemsida och läser mer.     

Utveckling i området

Är du intresserad av ett lager i Gävle är det bra att känna till ortens byggprojekt. Ett nuvarande eller framtida lager måste ha sin byggnad och sitt område. Att känna till byggprojekten i staden är att förstå utvecklingen i densamma, och förstå din verksamhets framtid. Vi listar ett par projekt som är bra att känna till för att förstå situationen och utvecklingen i staden, och kommunen.

Norrlandet är en mindre del av Gävle som kommunen satsar friskt på att bygga ut. Bland annat arbetar man med att bygga ut vägar, och cykelvägar. Hela 850 fastigheter skall kopplas samman med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Busshållplatser på orten byggs också ut. Det är en stor upprustning som Gävle kommun satsar mycket på. Ett av projekten är Norrlandets kustled. Det är projekt i flera etapper som syftar till att stärka kommunens koppling till kust och hav, för att skapa rekreationsmöjligheter till kommunens befolkning, samt att uppmärksamma den fina kust- och naturmiljö som området bjuder på. Kustleden anläggs under 2017; här byggs gångstråk, här placeras möbler och utflyktsmål konstrueras.

Ett annat stort projekt omfattar området Kungsbäck. Det är ett bostadsprojekt där kommunen just nu håller på att sälja mark till extern byggherre. Det avser ett område bredvid stadens högskola. Här skall 400 lägenheter byggas, varav 300 studentlägenheter. Planen möjliggör också en matbutik om 1000 kvadratmeter.

Ett annat stort projekt som kommunen satsar friskt på är Södra Hemlingby. Här genomför Gävle kommun just nu ett projekt som omfattar konstruktionen av nya bostäder. Här byggs 550 nya bostäder i ett befintligt bostadsområde i Hemlingby. Andra större bostadsprojekt är exempelvis Lindbacka, där 45 bostäder är på väg att byggas och Gävle strand där 1 200 nya bostäder just nu konstrueras. Här kommer sammanlagt 2500 – 3000 personer bo när bygget är färdigt.

Ett lager i Gävle innebär ett lager i en stad och kommun med en väldigt positiv befolknings-tillväxt, och det märks inte minst på mängden nya bostäder. 

Industrier

För den som är intresserad av ett lager i Gävle kommer här lite information om företagen i kommunen. Det kan vara positivt att känna till företagssituationen på orten.

Det största företaget i Gävle är Coop Mitt Ekonomisk förening. Coop är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, och som erbjuder livsmedel åt hela svenska folket. Coop Mitt har 230 000 medlemmar och finns Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, norra Uppland och norra Västmanland. Den ekonomiska föreningen Coop Mitt omsätte 2016 omkring 1,7 miljarder kronor.

Företaget Bilmetro är ett större företag som säljer person- och lastbilar till både företag och privatpersoner. Företaget har omkring 560 anställda och har verksamhet på 11 orter i Gävleborg, Dalarna, och i Uppland. Företaget uppvisade riktigt fina siffror för 2016. Bilmetro uppvisade en omsättning på 3,3 miljarder kronor. Man sålde drygt 11 000 personbilar och 430 stycken tyngre fordon. Sortimentet omfattar bland annat Volkswagen, Skoda, Seat och Honda med flera.

Gävle Stadshus AB är moderbolag i Gävle Stadshuskoncern. Målet med Gävle Stadshus är att koordinera ägandet och de gemensamma resurser som kommunen förvaltar. Gävle Stadshus AB är 100% ägare till Gävle Energi, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gävle Hamn AB. Gävle Energi är kommunens eget energibolag, Gavlegårdarna är ett allmännyttigt bostadsbolag, Gavlefastigheter förvaltar fastigheter åt både näringsliv och kommunala fastigheter, Gävle Hamn AB är ett logistiknav åt sjö-, järnvägs- och landsvägstrafiken i kommunen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Slutligen skall vi tala lite om hotellen i kommunen. För den som funderar över att skaffa lokal eller lager i Gävle erbjuder vi här lite information om övernattning i staden. Och vi skall börja med ett fint trestjärnigt hotell mitt i staden, endast 150 meter från Stortorget. Hotellet heter Best Western Hotel City Gävle. Hotellet erbjuder mycket åt sina gäster; såsom WiFi, och rum med plattskärms-TV. Centralstationen ligger endast 10 minuters till fots. Rummen är fint inredda med parkettgolv, skrivbord, och badrum med dusch.

Ett annat riktigt fint hotell, beläget vid Bottniska viken, endast 700 meter från Gävles centralstation är det fina fyrstjärniga hotellet Clarion Hotel Winn. Det är ett fantastiskt modernt hotell som erbjuder lite mer av allt. Hotellets rum erbjuder gott om trevliga faciliteter, såsom gratis kaffe- och te. Samtliga rum erbjuder skrivbord och minibar. Det är ett populärt hotell och har fått fina betyg av sina gäster.

Det tredje och sista hotellet vi skall tala om är det magnifika Elite Grand Hotel Gävle. Hotellet är inhyst i en mycket elegant byggnad belägen bredvid Gävles centralstation. Byggnaden har gott om år på nacken. Den uppfördes redan 1901 och är idag snyggt helrenoverad till gästernas trevnad. Hotellet är fyrstjärnigt, och bjuder på det mesta, såsom bastu, gym, och en restaurang med utsikt över Gavleån.