Introduktion till området

Stadsdelarna Bergsjön, Kortedala, Utby, och Gamlestaden hör alla till Östra Göteborgs stadsdels-förvaltning. Områdets officiella namn är stadsdelsnämndsområdet Göteborg Östra, men för enkelhetens skull kallar vi det stadsdelsområdet. Göteborg Östra har omkring 48 000 invånare, samt en stor mängd företag, kontor och kontorshotell.

 

Stadsdelsområdets stadsdelar är tämligen olika varandra. Nedan ges en översiktlig bild för respektive stadsdel.

 

  • Bergsjön ligger 8 kilometer nordöst om centrala Göteborg. I den här stadsdelen bor det 16 400 invånare. Bergsjön är uppdelad på två primärområden; Västra och Östra Bergsjön. De flesta av stadsdelens 6 800 lägenheter byggdes under 1960-talet. De fördelas relativt lika mellan de två primärområdena.
  • Kortedala – är en av de äldsta och mest kända förorterna i Göteborg. Stadsdelen började byggas redan på 1950-talet, och den vuxit mer än 50% sedan den först etablerades. Det går ett antal bussar, samt flera spårvagnar genom stadsdelen.  Folkmängden är mycket lik Bergsjöns; här bor det 16 500 personer.
  • Utby – är en så kallad egnahemsförort; belägen öster om Göteborgs centrum, det handlar om 6 kilometer ifrån Brunnsparken; Göteborgs egentliga centrum. Denna stadsdel har fint läge, längs med Säveån. Här började man bygga radhus och enkla villor redan på 1910-talet. Här byggdes stadsdelen ut, fram till på 1970-talet. Under senare tid har endast ett mindre antal hyresrätter konstruerats. Utbys befolkning uppgår till knappt 6 000 invånare.
  • Gamlestaden – är också placerad längs med Säveån, men närmare centrala Göteborg än Utby. Här har stadsdelen en strategisk placering i närheten av Göta älv och Säveåns utlopp i den samma. Gamlestaden omges av tre kullar. Dessa har namnen Tingsberget, Forsaberget, och Spetalberget. Gamlestaden är känt som ett fint gammalt industrisamhälle med gott om välkända industrier. En av dessa är SKF. Stadsdelens bostadshus är byggda mellan åren 1910 och 1960. Totalt bor det 9000 personer här.

Områdets historia

Bergsjöns första bostadsområde var Gärdsås, och konstruerades under 1920-talet. Det var ett enkelt område, med enkla byggnader, dessutom var kommunikationerna dåliga. Det var dock billigt att bo här, något som passade arbetarna i Gamlestaden. Det moderna Bergsjön växte fram först under 1960-talet.

 

Kortedala var en så kallad ”mönsterstadsdel” och en enhetlig plan lades fram år 1950. Vid det här tillfället var Kortedala inte ens en by, det fanns lite spridda torp här och var, men det var inget samhälle att tala om. Stadsdelen konstruerades mellan åren 1952 – 1957. Stadsdelens namn lär ha kommit från ett torp med snarlikt namn (Korta dalen).

 

Utby bebyggdes från och med år 1910 och framåt. Dess nuvarande utseende fick stadsdelen under 1970-talet; och sedan dess har inte mycket hänt här. Anders Mattson var en viktig person under stadsdelens tidiga historia. Han skapade exempelvis Utbynäs villastad, och hans fru Hulda var inte sämre hon, och var initiativtagare till Utby kyrka.

 

Gamlestaden erbjuder mycket i form av medeltida historia, och här har länge funnits ett samhälle. Man kan säga att Gamlestaden är föregångare till dagens Göteborg. När Göteborg grundades flyttades nämligen Gamlestadens dåvarande bebyggelse till Göteborg. På den tiden var namnet förstås inte Gamlestaden, utan Nya Lödöse; den här byn anlades redan år 1473. Gamla Lödöse ligger mycket längre österut, en bit in i landet.

Områdets infrastruktur

En viktig del av företagsverksamheten, för den som exempelvis hyr en yta i ett kontorshotell, består av att känna till en del om kommunikationerna i området. Det kan handla om väg, järnväg, buss eller något annat. Det här gäller givetvis även ett kontorshotell i Göteborg Östra.

 

Göteborg har bra läge. Det vet de flesta, men hur bra är kommunikationerna med övriga landet? Jo, eftersom Göteborg är en knutpunkt för trafiken i södra Sverige har även den med kontorshotell i Göteborg Östra tillgång till goda kommunikationer. Flera av Sveriges största vägar passerar nära eller bredvid Göteborg Östra. Gamlestaden är den stadsdel som har bäst läge av de fyra, men övriga fyra har också goda kommunikationer via Gamlestaden. E20 passerar precis söder om Göteborg Östra, på vägen mot Jönköping och Stockholm. Den här vägen är en strålande väg för de som vill ha goda kommunikationer i centrala och södra Sverige. E6 är en annan välkänd väg, och kanske den viktigaste vägen i Sydsverige. Den passerar nära Göteborg Östra, öster om Göta älv på väg norrut mot Kungälv och Oslo. Den passerar hela vägen genom Halland, och vidare till Malmö och över bron till Köpenhamn.

 

Spårvagnen är mer än ett transportmedel i Göteborg, det är symbolen för staden, och det är ingen lögn att påstå att här erbjuds goda kommunikationer via 'vagnen'. Här finns gott om kommunikationslösningar med spårvagn för den som skaffar en lokal i ett kontorshotell i Göteborg Östra. Göteborg har ett organiserat och lättanvänt spårvagnsnät, där alla spårvagnar passerar stadens centrum. Du når alltid centrum i endera riktningen när du färdas med 'vagnen'. Spårvagnsnätet har flera nav, flera knutpunkter som hjälper den resande att byta väg av en eller annan anledning. Det är också enkelt att byta från 'vagnen' till bussen, och de flesta spårvagns-hållplatser har även en hållplats för buss; och på så sätt kan du ta dig ännu längre, till platser som inte erbjuder hållplats för spårvagnar. Det är lätt att färdas med buss inom Göteborgs stad, och utanför, till närliggande kommuner, med stadens lokaltrafik. För dig som funderar på ett kontorshotell i Göteborg Östra kommer du lätt dit du vill med 'vagnen'. Göteborg Östra trafikeras av fem linjer, samtliga av dessa går till Gamlestaden; tre av dem fortsätter till Kortedala och Bergsjön. Du kan tyvärr inte nå Utby via 'vagnen', men det är inte svårt att ta sig hit med buss.

Företagsliv

Låt oss tala lite om kontorshotell. Vad är egentligen ett kontorshotell och hur kan du använda kontorshotellet för att förbättra din verksamhet? Ett kontorshotell är en yta, ett hotell egentligen, som erbjuder lokaler eller ytor att hyra för mindre verksamheter. Det kan vara i form av individuella lokaler eller som en yta i ett öppet kontorslandskap. Ett kontorshotell erbjuder både mindre och större ytor beroende på behov och ofta åt en mängd företag på samma plats. Ett kontorshotell är en yta där många företag möts och nätverkar, på ett ofta mycket naturligt sätt.

 

Kontorshotellet är den nya typen av kontor, det är ett kontor, men för många företag, där du helt öppet kan umgås med andra företag såsom om de hade varit dina kollegor, ett kontorshotell är därför en lysande plats att mötas på, och bolla idéer.

 

Det finns många fördelar med kontorshotellet, jämfört med en vanlig lokal eller kontor. Vi skall tala om tre av dessa, som vi tycker är viktiga och värda att poängtera. Flexibelt. Kontorshotellet är framförallt flexibelt. De allra flesta kontorshotell erbjuder ytor av mindre och större storlek, det är därför lätt att byta lokal när ditt kontor växer, utan att du behöver ändra adress. Dessutom har kontorshotellet flexibla kontraktstider, vilket innebär att du enkelt kan byta kontor och adress vid behov. Spara tid och energi. Ett kontorshotell erbjuder helhetslösningar för företag. Det innebär att du slipper fundera över det praktiska med ett nytt kontor; det kan handla om internetanslutning, konferensrum, posthantering, reception med mera. Du får alltså en komplett verksamhet utan att behöver lägga en massa tid på saker som egentligen inte rör din verksamhet. Socialt. Låt oss påpeka det hela återigen. Ett kontorshotell är socialt. Det erbjuder gott om nätverkande, ”idé-bollande”, ”afterworkande”, nya vänner, och sociala kontakter i största allmänhet.

 

 

Låt oss först poängtera att Göteborg Östra inte erbjuder något stort köpcentrum med multipla butiker. Det finns dock gott om småbutiker, de går att finna i exempelvis Kortedala och Bergsjön. I Gamlestaden finns ett område med bland annat en större matbutik, på vägen norrut mot Hjällbo. Här finner du bland annat ÖoB, Willys och en större butik som kallas ”Göteborgs Orienthus”. Här finner du det mesta i matväg, både från Sverige och utlandet.

 

Eftersom Göteborg Östra inte bjuder på något eget köpcentrum skall vi koncentrera oss på det närmaste, som också råkar vara Sveriges största, och mest populära.

 

Omkring tio minuter från Gamlestaden (med antingen bil- eller spårvagn) ligger Göteborgs centrum, här finns en centralstation för bland annat tåg- och spårvagnstrafiken. Här finns också Nordstan. Det är stadens centrum såväl som köpcentrum nummer ett. Nordstan har gångpassager till centralstation och Brunnsparken, där flera andra butiker och mindre gallerior går att finna. I Nordstan kan du vara nöjd glad med allt som livet ger, läget, människorna, butikerna, kaféerna, och maten. Här finns något för alla och envar. Inte bara det, det är också Sveriges mest besökta shoppingcenter, och även det med störst omsättning i landet. Summa summarum år 2015 var exempelvis 35 miljoner besökare och 4,2 miljarder kronor i omsättning. Besökaren erbjuds omkring 200 butiker, restauranger, barer och kaféer. Gallerian är nämligen arbetsplats för 6 000 personer. Förutom allt det här finns även WiFi, toaletter, uttagsautomater, turistinformation, ett stort utbud av parkeringar, samt faciliteter för de små, eller ”baby rooms”. De som någon gång har besökt Nordstan känner till alla de faciliteter som erbjuds. Runt Nordstan finns även mycket annat, bland annat en mindre galleria som heter Passagen, och gott om individuella butiker. Nere vid kanalen finns gott om platser med möjlighet att ta en fika, eller varför inte korsa vattnet och promenera över till den mysiga och extremt välskötta parken Trädgårdsföreningen. Hit kan du färdas på en mängd olika sätt; bil, tåg, spårvagn, buss eller varför inte cykel? I Göteborg finns ett fantastiskt utbud av cykelvägar. Det är en riktigt cykelstad. För den som önskar skaffa en yta i ett kontorshotell i Göteborgs Östra kan det vara trevligt att veta att din lokal i kontorshotellet i Göteborg Östra har ett av Sveriges bästa och mest välbesökta köpcentrum inom nära räckhåll.

Köpkraft i området

Köpkraften är en viktig indikator när vi talar om företag och deras verksamhet. Det visar nämligen ett områdes styrka rent ekonomiskt. Om du är intresserad av företagsverksamhet i ett visst är område är den alltså en viktig indikator. För dig som funderar över en lokal i ett kontorshotell i Göteborgs Östra är det naturligtvis av stor vikt att du förstår den ekonomiska situationen i området.

 

Medianinkomsten i Göteborgs stad erbjuder en siffra mycket nära Sverigesnittet. Även antal arbetslösa och nyföretagande ligger nära snittet för samtliga kommuner i landet. Du finner naturligtvis något lägre medianinkomst och något högre arbetslöshet i Göteborg Östra jämfört centrala Göteborg; det finner du dock i många förorter runt om i staden, något som inte är något att oroa sig över. Eftersom staden är dynamisk och dess delar samverkar är det inga problem ifall en zon har något sämre siffror än en annan. En mycket god sak med Göteborg Östra är alla nya idéer som föds här. Invandrarantalet är något större än i stadens mer centrala delar, men det innebär egentligen bara fler nya goda idéer för staden att dra nytta av. En yta eller en lokal i ett kontorshotell i Göteborg Östra är en bra grogrund för innovation och nya idéer.

 

Ett kontorshotell i Göteborg Östra innebär en mix mellan närhet, och låga lokalkostnader (jämfört med Göteborgs innerstad). Självklart är den lägre köpkraften även kopplad till detta.

Parkeringsmöjligheter

Ifall du skaffar en yta i ett kontorshotell är det viktigt att känna till parkeringssituationen i området där du etablerar din lokal. För den som är intresserad av ett kontorshotell i Göteborg Östra följer även ett ansvar för korrekt parkering i området. Vi skall tala lite om den, här nedan.

 

Vi kan först slå fast att det finns gott om parkeringsplatser i Göteborg Östra. Det är även enkelt att betala parkeringen på ett korrekt sätt; med mynt, bensinkort, VISA/MasterCard eller via en lättanvänd app, som du enkelt skaffar till mobilen. Det är mycket enkelt att starta appen när du inleder parkeringen och det är lätt att avsluta den när du far. En positiv aspekt av att parkera på det här sättet är att du endast betalar för den tiden som du står på parkeringen.

 

Vi skall nu tala lite om de större gemensamma parkeringsplatserna i Göteborgs Östras olika områden. Det finns naturligtvis en del andra parkeringar än dessa, såsom parkeringar i anslutning till matbutiker och gatuparkeringar. Gamlestaden erbjuder två parkeringshus centralt i stadsdelen, dessa ligger båda nära stationen. De drivs av företaget Q-park respektive Göteborgs Stads Parkerings AB eller P-bolaget som det också kallas. Q-park är ett privat företag och P-bolaget är ett bolag som ägs och drivs av Göteborgs stad. Utby erbjuder naturligtvis gott om gatuparkeringar för stadsdelens besökare, men en central parkeringsplats saknas. Bergsjön erbjuder ett mindre parkeringshus som drivs av P-bolaget. Det kostar 5 kronor/timme att parkera här, du kan dock stå här gratis en timme per dygn. P-bolaget erbjuder också två parkeringshus i Kortedala. Det ena är beläget nära Kortedala Torg (centrum), det andra lite längre bort. Det förstnämnda kostar 5 kronor per timme mellan klockan 08-22, och övriga tider 1 krona/timme. Det andra är billigare, kanske tack vare det lite sämre läget. Det kostar 3 kronor per timme eller 20 kronor/dygn att stå här.

Utveckling i området

Vi skall tala lite om byggprojekten i området. För dig som planerar att skaffa en lokal i ett kontorshotell i Göteborg Östra kan det vara positivt att känna till de planerade byggprojekten i stadsdelsområdet.

 

Låt oss inled med att tala om Kortedala. Här pågår just nu ett större projekt. Det har fått namnet Decenniumplanen och målet är att konstruera nya gator där småhusbebyggelsen möjliggörs för de som vill bygga hus i området. Vi talar också om förberedelse för förskola och hem för de som behöver särskild service.

 

De flesta är överens om att Gamlestaden är ett framtidsområde, med tanke på läget som knutpunkt och centralort för nordöstra Göteborg. Just nu pågår en riktig megasatsning i stadsdelen som handlar om att förvandla den från ett industriområde till en modern blandstad med hög livskvalitet. Vi talar om gott om ny bebyggelse kring stationen i Gamlestaden, om en upprustning Gamlestadens centrala delar, och en ny modern bebyggelse vid Säveån. Projektet är naturligtvis ett framtidsprojekt som kommer att ta åratal att färdigställa. Målet är att skapa en stad med blandat innehåll, såsom kontor, bostäder och lokaler för allmännyttan. Gamlestadens centrum innebär en idealisk plats för stadsförnyelse har stadsfullmäktige i Göteborgs stad beslutat.

 

Bergsjön erbjuder även det gott om byggprojekt. Vi talar bland annat om ett byggprojekt som innefattar uppförande av småhus längs en större gata i stadsdelen. Kommunfullmäktige har nyligen tagit ett positivt beslut avseende projektet med ledord som 'miljöanpassat' och 'effektivt'. Man har beslutat att göra Bergsjön till ett positivt och miljöanpassat område som växer organiskt.

Industrier

SKF, som är ett av Göteborgs och Sveriges största företag, har sitt huvudkontor i Gamlestaden. Det är idag ett multinationellt företag vars vingar spänner världen runt. SKF fyller 110 år under 2017, och bildades sålunda redan 1907 av flera personer, bland annat den fantastiska uppfinnaren Sven Winquist, som uppfann det dubbelradiga sfäriska kullagret (det självreglerande kullagret). Den här uppfinningen lade grunden till företaget (SKF) som inom några år hade blivit en världsnyhet. Två år efter företagets bildande hade man agenter på tre kontinenter och var etablerade i ett stort antal länder. Gamlestadens fabriker har genom åren producerat en mängd saker; men SKF:s kullager är utan tvekan dess mest kända produkt. Fabrikerna har också producerat textil med mera. Idag har SKF en fantastisk omsättning; år 2009, till exempel, var den 56 miljarder kronor och man hade hela 41 000 anställda.

 

 

Stadsdelarna i Göteborg Östra bjuder även på bland annat följande företag (självklart finns här också många andra företagstyper):

 

  • Gamlestaden tjänsteföretag, fastighetsservice, event och musikstudios, VVS och mycket mer.
  • Kortedala – cykelverkstäder, glasmästare och mekaniker
  • Bergsjön – matbutiker och frisörsalonger

 

Stadsdelsområdet Göteborg Östra bjuder på en bra mix av företag, som erbjuder det mesta. Den som skaffar en yta i ett kontorshotell i Göteborg Östra möts av närhet till en mängd branscher och företag.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Den som skaffar en yta i ett kontorshotell i Göteborg Östra bör även känna till en del om boendena i området, för de potentiella besökarna till kontorshotellet. Låt oss titta närmare på ett par hotell i Göteborg Östra, i ett område som heter Kviberg. Det här området användes tidigare av svenska försvaret. Idag är det ett fritidsområde, och flitigt använt till diverse idrottsaktiviteter. Det är perfekt för den som önskar komma bort från stadens stress en stund.

 

First Hotel Kviberg Park Hotel & Conference är ett modernt hotell med perfekt läge och trevliga rum. Det erbjuder gratis frukostbuffé till alla sina gäster, samt WiFi och parkering. Med parkeringen följer dock en avgift.

 

Kvibergs Vandrarhem & Stugby är en trevlig liten stugby centralt beläget i Kviberg. Det är ett trevligt boende för hela familjen. Det är en plats där besökaren till ditt kontorshotell i Göteborg Östra kan njuta till fullo. Här erbjuds gott om faciliteter åt besökaren. Såsom gratis WiFi och gratis parkering. Här erbjuds även frukost. Kvibergs närbutik och bibliotek är belägna på gångavstånd. Om du har utländska gäster kan det vara bra för dig att veta att detta hotell även erbjuder flerspråkig personal.