Introduktion till området

Göteborg är en väldigt vacker och trevlig stad som ligger på Sveriges västkust. Det är Sveriges näst största stad med sina ca 500 000 invånare och staden fortsätter att växa. Kommunen tillhör Västra Götalands län. Som storstad har den mycket att erbjuda för såväl företag och studenter som invånare och besökare.

Här finner vi Skandinaviens största hamnstad vilket gör staden väldigt attraktiv för företag. Med vackra naturområden med sjöar, berg, skog och kust lockas många besökare till staden, såväl inrikes som utrikes. Annat som gör staden till ett attraktivt resmål är att det finns ett stort kulturutbud, museum, nöjesparken Liseberg, goda shoppingmöjligheter och ett mångfacetterat näringsliv. Liseberg är ett av nordens mest besökta nöjesparker som varje år tar emot 3 miljoner turister från hela världen och har ca 380 årsanställda och ca 2 400 säsongsanställda. Detta är bara en bråkdel av alla attraktioner som man kan hitta i staden. Här finns något för alla, stora som små, ung som gammal. En härlig skärgårdsidyll möter en pulserande storstad.

Göteborg är en känd universitetsstad som lockar till sig studenter världen över. Idag går det ca 38 000 studenter på universitet. Detta innebär att det finns ett stort utbud av kompetensrik arbetskraft i staden vilket gör den om än mer attraktiv för företag. Ju fler företag som väljer att etablera sin verksamhet i staden desto fler invånare får staden. Detta då många väljer att flytta hit då arbetsmöjligheterna ökar. Det är en dynamisk stad med stora möjligheter för såväl företag som invånare.

Stadens strategiska läge med närhet till både Säve- och Landvetter flygplatsområden möjliggör att man har världen som marknad då man enkelt når de internationella marknaderna. Detta medför även att många internationella företag väljer att etablera sin verksamhet och öppna kontor i Göteborg på grund av detta. Tillgången till Skandinaviens största hamn är av stor betydelse för godstransporterna som sker i kommunen. Det finns ett stort utbud av trevliga kontor i Göteborg för nyetableringar. Kommunen uppmuntrar och strävar efter ett mångsidigt och kreativt näringsliv och arbetar aktivt för att främja företagaranda och entreprenörskap i staden.

Områdets historia

Det är en stad fylld av historia. En historisk händelse som haft en stor betydelse för stadens utveckling kan härledas till 1600-talets början. Historien om hur staden grundades. Gustav II Adolf ser man som grundare av dagens Göteborg. Han var son till Karl IX som byggde upp en stad vid namn Göteborg. Denna förstördes dock av danskarna i kriget år 1611. Sonen, Gustav II Adolf, tog därefter tag i och möjliggjorde återuppbyggnaden av staden. Till minne utav Gustav II Adolf finns det idag en av honom avbildad staty. Denna är belägen på ett torg i centrala delarna som även fått hans namn, det vill säga Gustav Adolfs Torg. År 1621 sägs det att Gustav II Adolf stod på detta torg och pekade mot marken och sa ”Här ska staden ligga”. Det var även detta år som staden fick sina stadsprivilegier. Detta landmärke är därför en stor stolthet för göteborgarna och en sevärdhet som lockar många turister världens över. Detta är bara en liten del av all kulturhistoria man kan hitta i staden så är du en historieälskare har du hittat rätt.

Områdets infrastruktur

Kommunikationsmöjligheterna i Göteborg är väldigt goda. Det finns en väldigt bra och välutvecklad kollektivtrafik. En bra kollektivtrafik främjar en stads näringsliv och därför är infrastrukturen en väldigt viktig fråga för kommunen. Trafiksäkerhet och förbättring av framkomligheten i trafiken är heta ämnen som är i ständig utveckling i staden. Här i Göteborg finns det många sätt att ta sig till och från staden på ett enkelt och smidigt sätt. De kollektiva transportmedlen som finns är buss, spårvagn, tåg och färja. Detta underlättar för såväl företag som in- och utpendlare.

Göteborg ligger väldigt strategiskt med två lokala flygplatser, Säve- och Landvetter flygplatsområden. Närheten till flygplatserna gör att man snabbt och enkelt kan ta sig till andra städer eller länder och det innebär att staden är väldigt attraktiv för både svenska och utländska företag. Det möjliggör även för företag belägna i kommunen att nå internationella marknader. Detta innebär i sin tur att det ökar möjligheterna för expansion och utveckling.

Göteborg är en hamnstad och här finner vi Skandinaviens största hamn. Denna är av stor betydelse för bland annat godstransporter. Många motorvägar korsar staden vilket ökar transportmöjligheterna. Dess infrastruktur med ett bra vägnät, hamn, buss-, tåg- och flygförbindelser lockar därför företagande till staden. De goda kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna att resa kollektivt i kombination med kommunens engagemang att främja företagande lockar allt fler företag att etablera sig i kontor i Göteborg.

Företagsliv

Göteborg är en dynamisk stad som är i ständig utveckling. Fler och fler företag hittar till staden vilket gör att efterfrågan på lokaler och kontor i Göteborg har ökat. Störst efterfrågan är mitt i city. Som följd av den ökade efterfrågan så stiger priserna i de mest centrala delarna. Det finns ett brett utbud av mark och kontor i Göteborg som passar de flesta ändamål och branscher. Främst används dessa kontor till uthyrning för kommersiella verksamheter. Det finns kontorslokaler i Göteborg som kan passa allt från enmansföretag på få kvadratmeter till företag med flera 100 anställda på flera 100 kvadratmeter.

De centrala delarna har expanderat vilket även gör att det finns begränsat med lediga kontorslokaler där. Detta har medfört att allt fler företag väljer områdena utanför innerstaden för sina etableringar. Självklart skiljer priserna sig betydligt mellan ytter- och innerområdena. Mer förmånliga priser i kombination med fler lediga lokaler lockas företagen att etablera sina kontor i Göteborg, utanför de centrala delarna. I en storstad som Göteborgs kommun kan man garanterat hitta ett kontor som passar den verksamhet som man vill etablera. Man finner precis alla förutsättningar för att öppna ett kontor i Göteborg.

Befolkning i området

Göteborg är den näst största staden i Sverige och staden lever verkligen upp till den storstad det är, speciellt när det kommer till shopping. Det är en väldigt modemedveten stad och här finns det många shoppingmöjligheter. Man ser det inte minst på stadens invånare då de flesta klär sig trendigt och modemedvetet. Här finns många välkända shoppingstråk som lockar till sig turister, såväl inrikes som utrikes. Det finns allt från trendiga småbutiker med unikt utbud till stora varuhus med flera kända varumärken. Här finns även en hel del lokala designers som man kan upptäcka. Några exempel på designmärken som har sina rötter i Göteborg är KappAhl, Velour och Monki. Det största shoppingcentrat som vi hittar i kommunen är Nordstan som har alla de klassiska välkända varumärken som man kan tänka sig. Nordstan är så stort att det täcker ett helt kvarter. Vi finner även det exklusiva shoppingcentrat NK i staden. Är man sugen på lite mer lyx och glamour är det hit man ska gå. I en av Göteborgs äldsta stadsdelar, Haga, möts man av en härlig atmosfär med småbutiker och mysiga caféer. De populära shoppingstråken i området finner vi i innerstaden. Det är speciellt tre parallella gator som har det bästa shoppingutbudet. Det är Södra Larmgatan, Kungsgatan och Vallgatan. Göteborgs paradgata är Avenyn. Här bjuds det på bra shopping, restauranger och nattliv. De andra gatorna som man inte får missa är Magasinsgatan och Linnégatan. Staden är sammanfattningsvis en stad med många shoppingmöjligheter och en stad som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det är hit du ska åka om du är ute efter en shopping du sent kommer att glömma.

Parkeringsmöjligheter

I Göteborg finns det ett relativt stort utbud av parkeringsmöjligheter. Ganska så exakt finns det 66 000 parkeringsplatser för bilar, lastbilar och motorcyklar. Det finns ett stort utbud av parkeringsplatser i de centrala delarna. Prisnivån skiljer sig beroende på var man väljer att parkera sin bil. De vanligaste parkeringsavgifterna är 20 till 30 kronor per timme från klockan 08.00 till 22.00, därefter 2 kronor per timme. Det finns 11 stycken olika taxor beroende på vilket område i kommunen man befinner sig i. I vissa områden finns det parkeringsplatser som är tidsbegränsade, det vill säga där man endast får stå parkerad exempelvis i 30 minuter eller i 4 timmar.

Det finns flera sätt att betala sin parkeringsavgift. Man kan antingen välja att betala med mynt, betalkort såsom VISA och Mastercard eller med hjälp av en app på sin mobiltelefon. Dock är det inte alla automater som tar VISA eller Mastercard. Man måste läsa anvisningarna på respektive parkeringsautomat för att se vad det är som gäller för just den parkeringsplatsen där man vill parkera sin bil. Att kunna betala med sin mobiltelefon har blivit allt vanligare och det är ett väldigt enkelt och smidigt sätt. När man kommer fram till sin parkering anger man en platskod och startar parkeringen. När man kommer tillbaka avslutar man den. Man behöver alltså inte stressa tillbaka för att hinna till den betalda tiden går ut eller förlora onödiga pengar på en kort visit. Man ska alltid vara uppmärksam på vad det står på biljettautomaten då det skiljer sig från område till område. Oavsett vart ifrån man åker så finns det i denna storstad generellt bra förbindelser och kommunikationerna gör det lätt att ta sig till och från platser.

Utveckling i området

Göteborg som stad samt som kommun är en ständigt växande kommun. Det är en mycket populär stad att flytta till, besöka eller etablera sin verksamhet i. Det är en stad som är rik på historia, kultur och härliga naturområden. Inom de närmsta åren kommer stadens befolkningsmängd att öka kraftigt. För att kommunen ska kunna tillgodose behoven av att staden växer finns det en hel rad projekt som står inför sitt startskede. Projekten inriktar sig på att bygga nya bostäder, nya kontor, öka trafiksäkerheten och för att och förbättra framkomligheten i trafiken. Det finns både pågående projekt och en del som står i startskedet. Kommunens strategiska läge gör att allt fler företag väljer detta som sin etableringsort. Fler företag innebär fler arbetstillfällen. Fler arbetstillfällen innebär att fler lockas att bosätta sig i staden. Det växande invånare antalet kräver betydligt fler bostäder än vad det finns idag.

En viktig sak att nämna som kommer att ha en stor betydelse för Göteborgsregionen framtid är Götalandsbanan. Götalandsbanan är ett stort infrastrukturprojekt som riktar sig till att förbättra trafiksituationen i staden. Det är en ny järnväg med höghastighetsspår. Med korta restider ska man kunna ta sig snabbt och smidigt till och från staden. Man vill med denna nya satsning också locka bilägare att ställa bilen och åka kollektivt. En väldigt viktig del i detta är även för att värna om miljön.

Andra stora projekt som är igång är att bygga ut vägar för att öka framkomligheten för att man ska kunna möta den inflyttning som sker. Det planeras för väldigt många nya bostäder inom en rad bostadsområden då det är en nödvändighet då inflyttningen resulterar i akut bostadsplats brist. I de centrala delarna av Göteborg ska en ny modern och exklusiv stadsdel växa fram. Här planeras för 1 500 bostäder och 8 000 nya kontor. Många nya projekt är på gång i kommunen.

Ett annat exempel är Västlänken som är en ny järnvägstunnel som ska förenkla kommunikationerna inom staden. Nya kontor ska ge hem åt många företag och nyetableringar. Göteborg kommun har många projekt på gång för att kunna möta den tillväxt som staden står inför. Framtiden hyser väldigt många spännande moment och vi kan bara avvakta och se hur fantastiskt det blir.

Hyresvärd

Köpkraften i Göteborgs kommun är relativt hög. Dock skiljer köpkraften sig åt mellan kommunens olika områden. I de mer välbärgade områdena är köpkraften något högre än i de lite mindre välbärgade områdena. Detta beror till stor del på att människor med högre inkomster tenderar att bo i mer välbärgade områden vilket leder till att köpkraften är högre där. Medianlönen i Göteborg är idag ca 250 000 kronor per år, jämfört med medianlönen i resten av Sverige som är ca 253 000 kronor. Detta innebär att staden ligger ganska så stabilt med resterande kommuner i Sverige. Om en medelgöteborgare har en förvärvsinkomst på 250 000 kronor per år innebär det att hen kommer att ha en köpkraft på ca 3 500 kronor i månaden. Detta gäller som sagt medelgöteborgaren. Det finns alltså människor i området som har betydligt lägre men även betydligt högre köpkraft.

Storlek av lokal

I Göteborgs kommun finns det många arbetsmöjligheter. Staden som var en utarbetad sjöfarts- och industristad har utvecklats till en stad med ett mer mångfacetterat näringsliv som producerar många arbetstillfällen. Idag är det de stora industriföretagen Volvo och SKF som dominerar på arbetsmarknaden. Utöver de stora industriföretagen är det främst arbeten inom tjänstesektorn som producerar flest arbetstillfällen. Det har även blivit allt mer fokus på forskning och utvecklig i staden och allt fler företag med denna inriktning etablerar sig i staden. Tack vare närheten till universitet och sitt mångfacetterade näringsliv finner man här en väldigt kompetensrik arbetskraft. Det finns allt från små företag med få anställda till stora internationella företag med flera tusen anställda.

Några av de största företagen med hög omsättning vi hittar i kontor i Göteborg är Volvo, SKF, Stena och Bilia. Kommunen är en väldigt attraktiv stad för att etablera sin verksamhet i. Idag finns det ett flertal internationella företag som valt Göteborg för sitt svenska huvudkontor. Några exempel är Burger King, AstraZeneca, Schenker och Maersk. Den största privata arbetsgivaren man finner i Göteborgs kontor är Volvo Personbilar Aktiebolag med sina ca 13 000 anställda. Den största offentliga arbetsgivaren är Göteborgs kommun med sina ca 35 000 anställda.

Kommunen arbetar aktivt för att främja god utveckling av företagen och bibehålla sitt goda företagsklimat samt att locka fler företag att etablera sig i Göteborgs kontoren. Kommunen satsar på att hjälpa företag med allt från uppstart, den dagliga verksamheten och utvecklingen. Allt för att det ska bli enklare för företag att etablera sin verksamhet där. Det är en dynamisk och kreativ stad med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

I en storstad som Göteborg finns det ett enormt utbud av hotell och vandrarhem. Du kan med enkelhet välja bland flera hundra hotell och andra boendeformer som passar dina önskemål bäst. Som följd av att Göteborgs stad är ett populärt resmål så finns det en uppsjö av hotell och vandrarhem i kommunen, så besökarna kan bara välja och vraka i det stora utbudet. Ska hotellet ligga vid kontoret? Vid tunnelbanan? Vid flygplatsen? Du sätter de krav du har och staden kommer garanterat att kunna tillgodose dina behov. I stadens centrum ligger priserna något högre än om man väljer ett hotell i utkanten av staden. Dock kan man hitta hotell med överkomliga priser även i de centrala delarna. En hotellnatt i stadens centrum ligger vanligtvis på ca 2 000 till 3 000 kronor natten. Priset avhänger av antal stjärnor och hur lyxigt hotellet är. Vill man inte betala så mycket för en hotellnatt kan man välja vandrarhem vars pris ligger betydligt lägre. Ett vandrarhem på samma läge kostar några enstaka hundralappar per man och natt. Om vi jämför detta med ett hotell som ligger utanför stadens centrum ligger en hotellnatt på ca hälften av ett hotell som ligger mitt i city. Sedan är ju prisnivåerna även beroende på antalet stjärnor hotellet har. Dock håller de svenska hotellen en väldigt hög standard överlag. Många hotell är stora och erbjuder konferensrum och möjligheter för affärsträffar.