Introduktion till området

Håbo är en kommun i Uppsala län, som bildades under kommunreformen 1971 då Håbo landskommun ombildades till Håbo kommun. Innan Håbo landskommun existerade låg Håbo härad här, den bestod av fem socknar; dessa var Häggeby, Kalmar, Skokloster, Yttergran och Övergran. Häradet var ett mindre geografiskt område med en rättslig natur som liknar dagens kommuner. Håbo Härad ombildades till Håbo landskommun under kommunreformen 1852.

Kommunens vapen är ”ett rött stående lamm, hållandes med högra frambenet en ginbalksvis ställd korsprydd stång med ett femflikigt baner, allt i guld, baneret belagt med ett latinskt kors”. Det uppstod en tillfällig konflikt mellan Håbo- och Järfälla kommuner eftersom deras vapen liknar varandra, men genom diverse modifieringar gjorde man dem mer unika. De fem flikarna i Håbo kommuns baner symboliserar de fem socknarna som kommunen består av. Vapnet registrerades hos patent- och registreringsverket (PRV) år 1978. 

Håbo kommun har haft en fantastisk befolkningsökning under de senaste 50 åren. År 1970 bodde endast 6 000 människor här, men 2015 hade den siffran stigit till hela 20 000 individer. En ökning på över 300 %. Kommun har därmed mycket bra befolkningstillväxt, något som kan vara bra att känna till för den som funderar på att skaffa lokaler i håbo. Nästan hela Håbos befolkning bor i kommunens centralort Bålsta. Mer än 80% av kommunens befolkning kallar Bålsta sitt hem.

Centralorten Bålsta bjuder på ett mysigt litet centrum, med en shoppinggalleria på cirka 30 butiker. Det är ett välbemedlat litet köpcentrum med tanke på befolkningens ringa storlek. I Bålsta återfinns sportfaciliteter såsom simhall, tennishall, ishall och faciliteter för kultur och nöje såsom biograf, bowlinghall och en liten arena; som kan användas både till idrott och kultur. I Håbo återfinns Lasse Åbergs museum inhyst i en gammal ladugård i närheten av Väppeby. Museet invigdes 2002 av Lasse Åberg själv.

Områdets historia

Håbos historia är nära förknippad med Bålstas historia; en ort som sedan mitten av 1800-talet har varit centralort för kommunen. Byn Bålsta omnämndes för första gången på 1300-talet. Den var ursprungligen en liten by i Yttergrans socken, med namnet Bardestum. Det hade säkerligen sitt ursprung i det fornsvenska mansnamnet Bardhe.

Under 1800-talet fick byn fler och fler faciliteter, passande för en centralort, bland annat en gästgivargård och från 1858 till 1903 även ett tingsställe, som var en domstol för häradet. År 1876 öppnade järnvägen för första gången på sträckan Stockholm-Bergslagen. Järnvägen kom att gå rakt genom Bålsta och byn blev därmed även ett stationssamhälle, något som naturligtvis kom att gynna Håbo kommun rejält. Utvecklingen gick dock fortsatt långsamt framåt. På tjugotalet växte flera butiker fram, och andra verksamheter, omkring Bålsta station. År 1931 var invånarantalet dock fortfarande lågt; endast 346 människor var adresserade där. Från 1950 och framåt har dock  befolkningen ökat stadigt och snabbt. År 1960 var invånarantalet 1 400; 1980 bodde över 11 000 personer i Håbo. Det är en mycket god utveckling på kort tid.

Under den här perioden utvecklades kommunens industri rejält, men det var framförallt när pendlingsmöjligheterna till Stockholm ökade som befolkningen steg så brant. År 2010 var befolkningen 14 000 personer.  

Områdets infrastruktur

Håbo är välsignat med goda kommunikationer till och från Stockholm, vilket gör lokaler i Håbo till något exemplariskt för den som har affärskontakter, anställda och kunder i huvudstaden. Håbo har dessutom goda förbindelser med Uppsala, länets residensstad. Uppsala ligger endast ett stenkast bort. Den som har lokaler i håbo har därmed även nära dit. Du tar dig enkelt till Uppsala genom att färdas öster eller väster om sjön Ekoln. Du kan antingen ta bilen eller åka buss till Uppsala. Bussfärden tar något längre tid. Som vi redan har påpekat är lokaler i Håbo exemplarisk för den som har goda kontakter med huvudstaden. Med pendeltåg, eller med regionaltåg tar det omkring 25 minuter från Bålsta till Stockholm. Med bil tar det något längre; du når då Stockholm City på omkring 40 minuter.

Håbo har inte alltid haft järnvägsförbindelse med övriga landet. År 1972 lades nämligen den gamla stationen ned; och all trafik till centralorten Bålsta ställdes in. Personaltrafiken återupptogs först år 1996 sedan Bålstas nya järnvägsstation invigdes. Den nya stationen är belägen i närheten av Bålsta centrum, vilket är goda nyheter för alla som pendlar härifrån till Stockholm. Regionaltåg på sträckan Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm stannar på stationen, vilket innebär goda kommunikationer både österut kan och västerut i landet. År 2009 blev Bålsta även pendeltågsstation, och orten är nu norra  ändstation för linje 35 mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Hela 2000 personer pendlar varje dag härifrån.

Vi kan inte diskutera lokaler i Håbo utan att nämna E18, som självklart är kommunens mest centrala och viktiga väg. E18 går från Stockholm till Göteborg via Håbo, Örebro, Mariestad och Skara. Vägen kommer in i östra Håbo i närheten av Kalmarsand. Den rör sig sedan västerut mot Enköping och Västerås. E18 passerar nära Bålsta och lämnar kommunen vid Ekolsund. Till Enköping tar det drygt 20 minuter med bil via E18. Med tåg omkring 12 minuter. Västerås befinner sig på 45 minuters avstånd med bil, via E18 och med tåg tar resan 25 minuter.  

Företagsliv

En lokal, eller en affärslokal, är en oerhört flexibel företagsyta, det spelar ingen roll om det rör sig om ett tillverkande företag, eller ett tjänsteföretag, i vilket fall som helst behöver du en lokal. Det är kärnan och hjärtat i verksamheten, utan en bra lokal faller ditt företag platt.

Vad skall du först och främst fundera över när du skaffar lokal? Det handlar främst om tre saker; läget, planlösningen och inredningen. Lokaler i Håbo hamnar naturligtvis i den första kategorin, sålunda var i landet lokalen gör sig bäst, eller hur stor orten skall vara, eller placeringen inom orten; skall det vara centralt eller längre från centrum? Det är naturligtvis din verksamhet som skall avgöra dessa saker, såsom branschen, kunder, anställda, med mera.

Lokalens planlösning är också viktig. Det är bra att veta vilken storlek som passar och även hur rummen skall se ut, och hur många. Du kanske behöver fler kontor; och ett litet lager med mera. Hur vill du ta emot dina kunder? Skall du ha en reception? Hur skall mötesrummen se ut?

Den tredje och sista kategorin du skall fundera över när du skaffa lokal är inredningen. Den är faktiskt viktigare än vad man kan tro, inredningen skapar atmosfär, den bidrar med känslor; en väl möblerad inredning kan verkligen sätta pricken över i:et; en inbjudande lokal är den lokal som ger mest! Varför inte göra lokalen i Håbo till den lokal som ger maximalt?

Det är dumt att kalla Håbo för ett shoppingmecka; men kommunen bjuder dock på en hel del trevliga shoppingupplevelser, framförallt på centralorten Bålsta. Här finns ett mysigt litet köpcentrum med ett trettiotal butiker, för de flesta smaker. Siktar du på lokaler i Håbo, med goda möjligheter till kommers är det kanske här du skall placera dig.

Köpcentrumet i Bålsta kallas kort och gott för Bålsta centrum, ett passande namn, inte minst därför att det är den enda shoppinggallerian i Bålsta. Förutom butiker finns här både en restaurang och ett café. Det finns även gym, advokatfirma, bank- och postkontor. Gallerian har två våningar, och är trevlig att strosa omkring i och kolla på grejer. Några av de butiker som erbjuds är Dressmann, KappAhl, Lindex, ELON, Hemtex, Synsam, Kicks och Hälsokraft med flera. Som du kanske kan se finns här en god blandning butiker för de flesta smaker. På Bålsta centrums hemsida förklara man tydligt vad man vill med gallerian, och hur man vill att den skall uppfattas av allmänheten. Man är tydlig med de kärnvärden man arbetar efter: lokalt, välkomnande, engagemang, och bekvämt. Bålsta Centrum; är helt enkelt ett kommuncenter i hjärtat av Håbo. Här kommer ett citat hämtat från Bålsta centrums hemsida: ”Bålsta Centrum är ett kommuncentrum i hjärtat av Håbo kommun. Centrumet är den naturliga mötes- och shoppingplatsen för invånarna i kommunen med bra tillgänglighet mitt i samhället med kommunhus och pendelstation som granne.”

Du kan finna essentiella butiker lite varstans i kommunen; såsom matbutiker, apotek, och mindre servicebutiker. Det är dock viktigt att också minnas läget. Du tar dig nämligen till Västerås, Uppsala, eller Stockholm på mindre än en timme. Dessa städer ligger i olika riktningar från varandra, men erbjuder alla gott om shopping. På mindre än en timme har den med lokaler i håbo världens mesta shopping på armlängds avstånd via tre av Sveriges största städer.

Köpkraft i området

Det är viktigt att känna till lite om köpkraften för att även ha ett hum om vilka ekonomiska muskler en population har. För den som är intresserad av handel och affärsverksamhet är det av högsta vikt. Om du är intresserad av lokaler i Håbo är du naturligtvis också intresserad av köpkraften hos kommunens befolkning. Låt oss släcka din kunskapstörst.

Håbo kommun har en relativt liten befolkning jämfört med Sverigemedlet. Enligt siffror från 2016 (samtliga siffror i avsnittet hämtas från detta år) är Håbos befolkning något under 21 000 personer, att jämföra med Sverigesnittet på omkring 34 500 individer. En hel del av Håbo kommuns statistik är dock mycket nära siffrorna för hela riket (exempelvis medelåldern: 39,8 för Håbo mot 41,2 för Sverige; befolkningsökningen: 3,9 jämfört med 3,6; och andel företagare: 7,4 jämfört med 6,5.) Nu börjar vi närma oss riktigt intressanta siffror, och mycket positiva sådana därtill. Nyföretagandet på orten är högre än Sverigesnittet och antalet öppet arbetslösa färre. Dessutom är medianinkomsten högre än för riket som helhet med 298 500 kronor mot 261 000 kronor. Vi kan alltså slå fast att köpkraften i kommunen är högre än i Sverige som helhet. Det är naturligtvis mycket goda nyheter för den som funderar på att etablera lokaler i håbo.

Befolkningsökningen, nyföretagandet och medelåldern pekar alla på samma sak. Befolknings-tillväxten i kommunen är god. Något som är mycket viktigt att veta för den som funderar över att etablera lokal här. Att framtidsmöjligheterna är goda.

Parkeringsmöjligheter

Håbo är en generös kommun avseende parkering. Det finns en mängd olika parkeringsalternativ och många av de avser gratisparkeringar där du endast behöver en så kallad Parkeringsskiva (P-skiva) för att få lov att parkera utan kostnad. Du kan stå i flera timmar, och upp till ett dygn på vissa platser med hjälp av p-skivan, som enkelt indikerar hur länge du har stått på en viss parkeringsplats. I kommunen hittar du en mängd olika parkeringsalternativ. Och för den som önskar skaffa lokaler i håbo kan det vara trevligt att känna till dem. Först och främst finns det gott om pendlarparkeringar i kommunen: på sex olika platser nära stationen. Det finns hela 506 olika platser totalt sett. Måndag till fredag kan du parkera 24 timmar i sträck här, och på helgerna hela 72 timmar.

Parkeringsreglerna är i övrigt de samma som i resten av landet, och de gäller för alla som parkerar. Böter skrives ut, 400 kronor för lättare förseelser och 1000 kronor för grövre. Då talar vi om att stanna där det är stoppförbud, mot färdriktningen, på gångbana, eller på handikapplats utan tillstånd.

Utveckling i området

Det finns gott om pågående, såväl som framtida projekt, i Håbo. Gott om intressant projekt för den som funderar på att skaffa lokal här. Vi skall först titta närmare på framtida projekt, och därefter på de nuvarande. God information för den som funderar på att skaffa lokaler i håbo.

Kommunen satsar friskt och seriöst på sin befolkning. Det är viktigt för den att befolkning och företag får ännu större möjligheter i framtiden. Som en del av det här planerar man att bygga ett helt nytt resecentrum, och som en del av det här projektet planerar man även att konstruera nya handelslokaler, 440 lägenheter, och parkeringshus med 850 platser. Den skall inkludera nytt busstorg och stationspark med mera. Vid sidan om det nya resecentrumet planerar kommunen även en mängd andra byggnationer, såsom lager och logistiklokaler. Man planerar bostadshus såsom radhus, flerbostadshus, parhus och lägenheter. De allra flesta av dessa byggen rör Bålsta, men ett par avser Väppeby, Krägga, och Skokloster. Kommunen satsar alltså inte bara på Bålsta, utan även på andra  områden.

I Bålsta pågår det flera nybyggnationer just nu. Till exempel nybyggnationer av äldreboende, förskola och flerfamiljshus. I det sistnämnda projektet byggs nära 400 bostadsrätter i flera steg.

När vi nu talar om andra intressanta projekt, så kan vi nämna ett riktigt framtidsprojekt i kommunen, vi talar om ett tjugoårsprojekt där den första etappen redan är avklarad. Det handlar om totalt nio etapper, där en massa nya bostäder, och servicelokaler kommer att byggas. Vi talar om totalt 2 000 nya bostäder.

Det pågår ett flertal andra byggnationer av servicelokaler i Håbo, och särskilt i Bålsta. Vi talar om byggnationer och renoveringar av skola, hamn och kaj, samt industrihus med mera. Om vi fokuserar på företagsvärlden, vilket naturligtvis är viktigt för den som önskar skaffa lokaler i håbo, det handlar om byggnationer som pågår för kontorshus, industrihus och diverse lokaler för företagsverksamhet.

Håbo är en generös kommun avseende parkering. Det finns en mängd olika parkeringsalternativ och många av de avser gratisparkeringar där du endast behöver

Industrier

Ifall du funderar på att skaffa lokal på en viss plats, är det viktigt att känna till företagen i området, och det gäller även för den som är intresserad av lokaler i Håbo. Vi kommer därför prata lite om det här. Låt oss inleda med lite positiva nyheter. Det handlar om en utmärkelse för nästa bästa tillväxtkommun i Uppsala län. Undersökningen utförs av kreditupplysningsföretaget Syna varje år, där man utgår från boksluten för Sveriges samtliga företag. Håboföretagen är lyckosamma nog att placera kommunen på en andra plats i länet. Det här är alltså en kommun med god företagaranda, något som kan vara bra för den som etablerar lokal här att veta. 

Låt oss titta närmare på det största företaget i kommunen. Vi har valt det företag med flest anställda, det är nämligen ett bra mått, om vi vill se närmare på vilket företag som gör bäst ifrån sig; fler anställda betyder nämligen en större arbetsplats och en viktigare arbetsgivare för kommunen.

Det största företaget i Håbo kommun är Gyproc AB. Företaget har 115 anställda och är en viktig arbetsgivare. Företaget sysslar med flexibla lösningar för ljudisolering, brandskydd och fuktresistens för inomhusmiljö. Företagets system bygger på 100 % återvinningsbara material. Gyproc är en liten del av den världsomspännande koncernen Saint-Gobain som grundades redan år 1665, och som idag har omkring 180 000 anställda i 64 länder.

Ifall du önskar läsa mer om kommunens företag kan du med fördel surfa in på Håbo kommuns hemsida.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det finns en mängd hotell, vandrarhem och gästgiverier i kommunen, något som naturligtvis är bra att känna till för den som funderar på att skaffa lokal här. Har du lokaler i Håbo innebär det närhet till en mängd goda boenden, för dina besökande, som kunder, affärskontakter eller övriga som kan tänkas vara intresserade av ditt företag. Du kan med fördel surfa in på Hotellkartan.se och läsa mer. Du kan dels finna de hotell som ligger i kommunen, men även de nära den.

Vi kommer att fokusera på boenden inom kommunen; så låt oss guida er till ett par boende som kan passa den som har lokaler i håbo. Låt oss börja med Krägga Herrgård. Det är ett populärt hotell och gästgiveri vackert beläget vid Mälarens strand; det omges av vacker natur och en fin park. Det är inhyst i en herrgård från 1830-talet, beläget 8 kilometer från den medeltida kyrkan i Yttergran. Rummen är snygga med klassisk, tidlös design. Hotellet erbjuder gratis WiFi plus fin utsikt till park eller sjö. Bålsta Gästgivaregård är ett annat boende i toppklass nära centrala Håbo. Rummen är inhysta i en fin gammal herrgård och hotellets besökare har normalt sett  varit mycket nöjda med boendet. Aronsborgs konferenshotell är ett hotell & konferens centralt beläget i Bålsta, och det ger mycket för pengarna. Vad sägs om gratis frukost, spa, restaurang och gym? Det är ett ställe som erbjuder mycket för de flesta. En gäst älskade restaurangen, baren och simbassängen. En annan gäst berömde servicen, och rummens kvalitet.