Introduktion till området

Hägersten-Liljeholmen är en ny stadsdel i Stockholm som bildades 1 januari 2007 när de två tidigare stadsdelarna Hägersten och Liljeholmen slogs ihop. I området bor drygt 83 000 människor och det är beläget i södra delen av centrala Stockholm. Stadsdelen har ett fint attraktivt läge eftersom det gränsar i norr och nordost till Mälarens vatten och ligger dessutom intill Södermalms härliga kulturliv. Hägersten-Liljeholmen är en idealisk plats att förlägga ett kontor eftersom det är nära nog till centrum för att vara nära huvudstadens vibranta affärsliv samtidigt som det är på tillräckligt avstånd från innerstaden för att ha ett lugnt och koncentrerat yrkesliv, och givetvis lägre lokalhyror. Stadsdelen har dessutom nära till naturen, vilket alltid är ett vinnande koncept och en eftertraktad resurs i stan.

Från centrala delarna av Hägersten-Liljeholmen har besökaren en fin utsikt över Mälaren och andra delar av Stockholms centrala delar. Stadsdelen är en del av Söderort som är den södra delen av Stockholms stad som är en intressant del av Stockholm, då området utgörs av stadsdelar med olika slags karaktär som var och en har sin charm och personlighet. Söderort erbjuder dessutom på många möjligheter till diverse fritidsaktiviteter och nöjen.

Hägersten-Liljeholmen har ett fint läge i och med närheten till Södermalm, Gamla stan och övriga delar och Stockholms centrala delar. Stadsdelen har en aktiv del av Stockholms idrottsliv med ett antal olika idrottsklubbar med Hägersten SK och Mälarhöjdens IK som ett par exempel.

Nyligen invigdes Fruängens färgsprakande gångtunnlar, målade av ett lokalt konstkollektiv. Denna är en av stadsdelens charmiga ljuspunkter som sätter lite personlighet. En annan är Uppenbarelsekyrkan i centrala Hägersten. Stadsdelen har sedan sammanslagningen av Hägersten och Liljeholmen blivit en intressant, kontrastrik och snabbt växande del av staden.

Den som har kontor i Hägersten-Liljehomen har närhet till centrum såväl som till resten av Stockholm. Det är en spännande stadsdel som kombinerar gammalt och nytt och som har god framåtanda inför både närliggande framtid och på lång sikt.

Områdets historia

Hägersten omnämns för första gången år 1432 i ett bytesbrev, som torpet ”Hæghrasteen” under herrgården Årsta gård. I brevet framgår det att torpet ska byta ägare från Uppsala domkyrka till en Herr. H. Kröpelin. Torpet blir så småningom en herrgård med ägor hela vägen från Liljeholmen till Mälarhöjden. Idag finns endast mangårdsbyggnaden med flyglar kvar av herrgården och den existerar enbart som en bostadsrättsförening sedan 1997. Från 1860-talets mitt blev det populärt att förlägga sitt så kallade sommarnöje (numera: sommarhus) i Hägersten. Idag finns det fortfarande kvar ett antal av dessa pittoreska hus som en gång alla var sommarnöjen i olika delar av Hägersten.

Liljeholmen var för länge sedan en del av Brännkyrka socken och även en del av det tidigare omtalade Årstagodsets ägor. Här var, liksom var fallet i många av stadsdelarna som numera tillhör centrala Stockholm, relativt tomt fram till 1800-talet då industrialiseringen startade på allvar. Liljeholmen var ursprungligen också det ett torp under Årsta gård och från 1600-talet och framåt även ett känt värdshus med tillhörande krog. Bellman omnämnde denna krog i sina dikter och berömde området för sin lantliga idyll och vackra natur. Hur som helst så försvann den lantliga idyllen mer och mer, och när värdshuset 1910 tvingades ge plats åt en ny godsstation fanns det inte mycket kvar av den forna idyllen i området. Idag är Liljeholmen en snabbt växande del i området och här etableras allt från kontorslokaler till bostadsområden.

Områdets infrastruktur

Hägersten-Liljeholmen ligger med ett fint läge när det gäller smidiga kommunikationer både till city och Stockholms omnejder. Stadsdelen är nämligen något av en knutpunkt då E20:an korsar området och knoppar av till vägar som leder till bland annat Nacka och Hornstull.

Vid sidan om detta finns det gott om bra kollektivtrafik i stadsdelen. Förutom väl utbyggd busstrafik korsar två separata tunnelbanelinjer området då den röda linjen delar sig vid stationen Liljeholmen. Den ena sträckningen går mot Norsborg via Örnsbergs station och Mälarhöjdens station, den andra sträckningen går mot Fruängen via Telefonplan och Hägerstensåsen.

Sammantaget är Hägersten-Liljeholmen en utmärkt stadsdel i Stockholms kommun avseende närhet och kommunikationer. Stadsdelen har inte bara goda kommunikationer med Stockholms stad men också med övriga delar av landet. Via väg E20/E4 är det mycket enkelt att röra sig antingen norrut mot Uppsala eller söderut mot Linköping, Göteborg och Helsingborg.

De som väljer att lägga sitt kontor i Hägersten-Liljeholmen har goda möjligheter att attrahera såväl kunder som personal och affärspartners i och med att läget är idealiskt för pendling och kommunikationer. Få andra delar av Stockholm är så centralt belägna och erbjuder samtidigt en så enkla och mångfacetterade möjligheter till pendling, och med tanke på att området gränsar till Södermalm är det både bekvämt och att enkelt ta sig dit med bil, buss eller tunnelbana. Det lättillgängliga läget kan vara speciellt gynnsamt för den som har en verksamhet med besök då det är lätt att hitta till även för den som inte är van vid at ta sig runt i Stockholm.

Företagsliv

Att flytta sitt kontor från innerstaden till de stadsdelar som befinner sig lite längre ifrån centrum kan vara en god idé av flera anledningar. Det största på plussidan är givetvis prisskillnaden med billigare lokalhyror så fort man kommer ut ur innerstaden. Det kan skilja många hundralappar per kvadratmeter och månad mellan kontor i de mest centrala delarna av staden jämfört med de som ligger bara något längre från city. Förutom det är en annan anledning till att det är en god idé att inte sitta i ”mitt i smeten” kommunikationerna – det gör ju stor skillnad att kunna undvika att trängas i innerstaden, med allt vad det innebär från tid spenderad i bilköer till svårigheten att hitta en bra parkeringsplats.

Den som har kontor i Hägersten-Liljeholmen har alltså en god blandning av närhet och enkelhet på grund av läget i nära anslutning till centrum, avseende kommunikationer och dessutom till bättre pris vad gäller lokalhyra. Området är också en naturnära plats vilket kan ge en extra guldkant med exempelvis fina promenadstråk vid Vinterviken.

 

Hägersten-Liljeholmen bjuder på trevliga shoppingmöjligheter på en mängd olika platser och stadsdelen har många trevliga mindre nischade butiker i olika områden, som liknar de som finns på Södermalm. Avseende shoppingcenter finns ett sådant beläget centralt i Liljeholmen vid namn Liljeholmstorgets galleria. Det är relativt nybyggt och är en del av det nya, fräscha Liljeholmen som just nu håller på att utvecklas.

Liljeholmstorgets galleria är ett självklart val för de som vill frottera sig i shopping och god mat, och gallerian är dessutom stadsdelens största shoppingcenter. Gallerian erbjuder omkring 90 olika butiker och restauranger med något för alla för den som inte vill ta sig an innerstadens höga tempo.

Förutom Liljeholmstorgets galleria så är det värt att nämna Globenområdet med alla sina evenemang och all shopping som det området har att erbjuda. Globenområdet är inte beläget i Hägersten-Liljeholmen men nära nog, och ett kontor i Hägersten-Liljeholmen innebär närhet till en av Stockholms mest spännande platser med den världsunika Ericsson Globe som kronan på verket. Från Liljeholmstorgets galleria tar det bara drygt 10 minuter med bil till Globenområdet. Det tar ungefär lika långt att ta sig dit från Café Gården i centrala Hägersten.

I Hägersten finns flera småbutiker och trevliga kaféer för de som eftersöker detta. Lite längre bort utanför Hägersten-Liljeholmen, västerut längs med E20, finns Skärholmens köpcentrum. Det är ett fullmatat shoppingcenter med alla de faciliteter som utmärker en fin shoppinggalleria. Skärholmens köpcentrum är ett fullmatat shoppingcenter med nästan 100 butiker. Det är ett köpcenter med perfekt läge och lagom avstånd till Hägersten-Liljeholmen. Då vi tittar noggrant på stadsdelen ser vi att det inte finns så många större shoppingcenter inom dess gränser, men det finns däremot ett antal gallerier på kort avstånd till stadsdelen. Inte minst så befinner vi oss ju bara ett par hållplatser från city med sitt närmast oändliga utbud på allt som tänkas kan.

Köpkraft i området

Medelinkomsten för befolkningen i Hägersten-Liljeholmen ligger något över 300 000 kronor per invånare och år vilket mer eller mindre är på samma nivå som för medelstockholmaren. Eftersom köpkraften hos invånarna givetvis är starkt korrelerad till inkomsten innebär det här att köpkraften är relativt god i Hägersten-Liljeholmen – den ligger med andra ord i god par med nivån för Stockholm i allmänhet.

Även utbildningsnivån i Hägersten-Liljeholmen är relativt hög där något under 60 % av befolkningen i stadsdelen har eftergymnasial utbildning. Även här matchar den nivån som medelstockholmaren har. Då även utbildningsnivån kan ge en signal om köpkraften i ett område är de permanenta invånarna i Hägersten-Liljeholmen en bra markör för Stockholms totala befolkning.

Med dessa två ovanstående markörer avseende köpkraft ser vi alltså enkelt att Hägersten-Liljeholmen är en god fingervisare avseende medelstockholmarens köpkraft. Detta är en bra anledning att etablera kontor i Hägersten-Liljeholmen. Den som etablerar kontor i Hägersten-Liljeholmen har inte bara i lokalbefolkningen en prognos över hur medelstockholmaren beter sig köpmässigt utan även närheten till centrum, vilket p g a lättheten för besökare att ta sig dit lyfter prognosen på köpkraft jämfört med stadsdelar som ligger längre ut från centrum men har bättre löne- och utbildningsstatiskt. En verksamhet med kontor i Hägersten-Liljeholmen kan alltså med stor sannolikhet förvänta sig lite mer köpkraft än vad rena statistiken säger.

Parkeringsmöjligheter

Från och med den 1 september i år har Stockholms kommun en helt ny parkeringsordning. Den är skapad med visionen att minska trängseln i de områden som idag är värst drabbade samt för att ta ett helhetsgrepp inom kommunen avseende parkering. Hägersten-Liljeholmen är i och med detta under två olika områden avseende parkeringstaxa. Liljeholmen är under område nummer fyra och här är kostnaden 10:- per timme kl. 7-19 vardagar samt 11-17 på lördagar. Hägersten är under område nummer 5 och här är kostnaden 5:- per timme vardagar klockan 11-17.

I hela stadsdelen erbjuds gott om parkeringsmöjligheter. Utan att överanstränga sig är det lätt att se skillnaden i taxa mellan Hägersten-Liljeholmen och det innersta centrum är en stor sak för den som har kontor i Hägersten-Liljeholmen och tittar på parkeringsmöjligheter, där det i centrum kan kosta nästan 10 gånger så mycket att parkera.

Det nyare området i Liljeholmen som håller på att byggas kommer dessutom att erbjuda gott om parkeringsmöjligheter även i framtiden, och tanken att ökade parkeringsbehov i området skall uppfyllas inför framtiden ingår givetvis i byggplanerna.

Det är dock viktigt för Stockholms stad med sin gröna framtoning att de ligger i framkant med miljötänkande, och det gäller naturligtvis även i Hägersten-Liljeholmen. Det innebär bland annat att leda bort trängsel och trafik från centrala Stockholm. Därför är det självklart så att om du etablerar kontor i Hägersten-Liljeholmen har du chansen att dra ditt strå till stacken genom att välja lokaltrafik, av vilken det ju finns många och smidiga valmöjligheter.

Utveckling i området

Hägersten-Liljeholmen har ett antal intressanta byggprojekt på gång. Se mer här. Liljeholmen har fler projekt på gång än i Hägersten, men även i Hägersten byggs det. En stor anledning till byggprojekten som pågår är en rejäl befolkningsökning i stadsdelen, vilket också det är lovande för den som funderar på att etablera kontor i Hägersten-Liljeholmen.

Då elevantal ökar i stadsdelen tvingas man nu bygga ut skolorna i området. Bland annat byggs Hägerstenshamnens skola ut för att klara av fler elever. Detta byggprojekt beräknas står klart under hösten 2017, då skolan ska kunna hantera en ordentlig ökning av antalet elever.

Liljeholmen är den snabbast växande delen av Hägersten-Liljeholmen och erbjuder såväl närhet till innerstaden som till naturområden. Närheten till Vintervikens rekreationsområde, till Mälaren och till sjön Trekanten är alla fördelar för området som gör det attrativt för såväl företag som vill etablera kontor i Hägersten-Liljeholmen som för privatpersoner. Liljeholmen har därför ett antal byggprojekt på gång för att skapa nya lösningar och bygga ut området för att kunna tillgodose efterfrågan, både vad gäller bostäder, kontor, butiksytor och annat. Liljeholmen räknas som ett framtidsområde för Stockholm. Stockholms stad är ytterst ansvariga för byggplanen och en mängd olika byggherrar är inblandade i projektet, såsom AB Familjebostäder, JM AB och City Con med flera.

Industrier

I Hägersten-Liljeholmen finns ett några större, välkända företag som har valt att lägga sitt huvudkontor i stadsdelen, där det stösta och bäst kända är Bravida Sverige AB. Företaget ägs av Bravida AB och är en del av Bravidakoncernen, vilken är Nordens främsta leverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Bravida är etablerade på ett stort antal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget finns på sammanlagt 160 orter.

Ett annat stort företag med huvudkontor i området är Bring Citymail Sverige AB, som ägs av Posten Norge AS. Enligt Brings egna siffror har man över 1 200 anställda och omsätter en bit över 1,1 miljarder kronor. Företaget erbjuder förutom traditionell postservice även ett brett utbud av olika logistik- och transportlösningar för företag i alla storlekar, men även för privatpersoner.

Nokas Security är ytterligare ett företag som den som har kontor i Hägersten-Liljeholmen kan komma att ha en gott samarbete med. Nokas Security ägs av moderbolaget Nokas AS och har över 1 500 anställda. År 2015 hade företaget en omsättning på cirka en miljard kronor. Nokas är Sveriges, Norges och Danmarks ledande företag avseende säkerhetstjänster för individer och företag. De har även specialiserat sig på att leverera kontanthantering.

Förutom det är Hägersten-Liljeholmen liksom Stockholm i allmänhet dominerat av tjänstesektorn vad gäller näringslivet, speciellt sett till Liljeholmens företagarområde. Även Västberga är ett viktigt centrum för logistik och lager som också är stor näring i området, med DHL och Sandvik som största aktörer.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Den som har kontor i Hägersten-Liljeholmen har ett fint läge för affärsresenärer med tanke på det utmärkta läge som stadsdelen erbjuder med sina fina kommunikationer och närhet till både stad och natur. Området erbjuder bra alternativ för övernattning, för att inte tala om det överflöd av hotell och vandrarhem som innerstaden erbjuder ett par hållplatser bort.

Det finns ett flertal fina boenden i Hägersten-Liljeholmen i olika prisklasser. Den som är intresserade av de lite finare hotellen har vi ett trevligt boende vid sidan av E4:an på väg in mot centrala Stockholm. Det heter ”Good Morning + Hägersten” och är ett nyrenoverat 4-stjärnigt hotell med bra standard. Alla rum i hotellet erbjuder fåtölj och arbetsbord. Badrummen är helkaklade och rummen är mysigt inredda. Hotellets restaurang serverar en mängd olika rätter från måndag till lördag mellan 18:00 och 22:00. Drinkar och trevligt umgänge kan avnjutas fram till halv tolv på kvällen i hotellets bar.

Ett annat trevligt hotell med 3-stjärnig status och fin utsikt är Liljeholmens stadshotell. Hotellet är ett bra budgetalternativ och dessutom beläget centralt i Liljeholmen. De erbjuder fri parkering för sina gäster samt givetvis fri WiFi. Dessutom är det endast ett par hundra meter till fots till Liljeholmstorgets shoppingcenter.

Vare sig du har en kund eller samarbetspartner på besök till kontoret är Liljeholmens stadshotell absolut ett alldeles utmärkt alternativ när du vill kunna visa upp det nya moderna Liljeholmen växa fram och dessutom bo så nära som möjligt. Om besökaren vill åka en tur in till city eller någon annanstans i Stockholm på sightseeing eller shopping ligger Liljeholmens tunnelbanestation endast en kort promenad från hotellet.