Introduktion till området

Hägersten-Liljeholmen är en stadsdel i Söderort med trevligt inbjudande läge. I norr och nordost angränsar stadsdelen till Mälarens vatten och Södermalms härliga folk- och kulturliv. Hägersten-Liljeholmen bildades 1 januari 2007 när stadsdelarna Hägersten och Liljeholmen slogs ihop till ett större område. I området bor det cirka 83 000 individer, och stadsdelen är belägen i Söderort, som är den södra delen av Stockholms kommun. Eftersom Hägersten-Liljeholmen ligger på ett nära nog idealiskt avstånd från stadens centrum är det en fin plats att ha lokal på. Varför är det så? Allting handlar helt enkelt om placering. Stadsdelen har nämligen nära nog till innerstadens levande kulturliv för att vara en del av det, samtidigt tillräckligt långt bort för att ha ett avslappnat och koncentrerat affärsliv. Lokalhyrorna är också klart lägre. Förutom detta är det nära till natur och friluftsliv från Hägersten-Liljeholmen, vilket är något som är hett eftertraktat i hela Stockholm.  

Från de centrala delarna av Hägersten-Liljeholmen är utsikten över Mälaren samt övriga delar av Stockholm riktigt fin. Söderort är en trevlig del av Stockholms kommun eftersom området utgörs av flera olika stadsdelar som samtliga erbjuder sin egen personliga karaktär och charm. Dessutom finns stora möjligheter till fritidsaktiviteter och nöjen.  

Hägersten-Liljeholmen är en aktiv och spännande del av Stockholms idrottsliv och där finns ett flertal olika idrottsklubbar. Hägersten SK och Mälarhöjdens IK är två exempel.

Det finns en del intressanta och spännande landmärken i Hägersten-Liljeholmen. En av dessa är Uppenbarelsekyrkan i de centrala delarna av Hägersten. En annan är de nyligen invigda färgsprakande gångtunnlarna i Fruängen. De är målade av ett lokalt konstkollektiv. Tunnlarna är en av stadens alla charmiga ljuspunkter som bjuder på karaktär och personlighet. 

Lokaler i Hägersten-Liljeholmen innebär närhet till innerstaden såväl som till övriga delar av Stockholm. Efter sammanslagningen av stadsdelarna Hägersten och Liljeholmen har den nya stadsdelen blivit en livfull, kontrastrik och snabbt växande del av Stockholms stad.

Områdets historia

Redan 1432 omnämndes platsen ”Hæghrasteen” som ett torp tillhörande herrgården Årsta gård. I dokumentet, som för övrigt var ett bytesbrev, framgår bytet av torpets ägare från Uppsala Domkyrka till en viss Herr H. Kröpelin. Något längre fram i tiden omvandlades torpet till en herrgård med stora ägor från dagens Liljeholmen hela vägen till Mälarhöjden. Fascinerande nog finns fortfarande delar av herrgården kvar i form av mangårdsbyggnadens flyglar. Idag är byggnaderna en bostadsrättsförening från och med 1997. Hägersten blev under 1860-talet en populär plats att placera sitt sommarnöje (=sommarhus) på. Flera av dessa sommarnöjen finns kvar som pittoreska och kulturellt viktiga hus på olika platser runt om i Hägersten.

Den förre detta stadsdelen Liljeholmen var för länge sedan en del av den socken som hette Brännkyrka socken och dessförinnan en del av det stora Årstagodsets ägor. Nuvarande Liljeholmen  var tidigare ett glesbefolkat lantligt område ända fram till 1800-talet, då industrialiseringen inleddes på allvar. Namnet Liljeholmen kommer från ett torp som en gång låg under Årsta gård. Från 1600-talet och framåt var området också namne med ett välkänt värdshus med tillhörande krog, som låg centralt i nuvarande Liljeholmen. Denna krog omnämndes redan i Bellmans gamla dikter. Värdshuset förföll dock mer och mer, och revs slutligen 1910 när en ny godsstation byggdes. Idag finns det inte mycket kvar av den lantliga idyllen, å andra sidan är området nu en snabbt växande del av Stockholm. Allt från kontorslokaler till bostadsområden etableras numera i området.

Områdets infrastruktur

Stadsdelen Hägersten-Liljeholmen är lite av en knutpunkt med fina kommunikationer till både Stockholm City och diverse förorter. Det finns gott om vägar som leder till olika platser i Stockholms stad och län.

Stadsdelen har också riktigt bra kollektivtrafik. Förutom bra busstrafik korsar två separata tunnelbanelinjer området. Dels den röda linjen mot Norsborg via Örnsbergs station, och dels den röda linjen mot Fruängen via Telefonplan och Hägerstensåsen.

En av de största fördelarna med Hägersten-Liljeholmen är stadsdelens kommunikationer, inte bara till Stockholm, utan även till resten av landet. E20/E4 förbinder Sveriges norra delar med de södra, och via den kommer man norröver mot Uppsala och Norrland liksom söderut mot Göteborg, Växjö och Malmö.

Eftersom kommunikationerna med övriga landet är såpass goda har den som lägger sina lokaler i Hägersten-Liljeholmen både ett idealiskt läge för pendlare och för besökare till Stockholm. Det finns få andra delar av staden som har ett läge som erbjuder så enkla och mångfacetterade möjligheter till pendling. Det är nära till Södermalm och lätt att ta sig dit antingen via bil, buss eller tunnelbana. Det är naturligtvis positivt att läget är lättillgängligt, och det är kanske särskilt gynnsamt för den som inte är van vid Stockholm. 

Företagsliv

Om du flyttar din lokal från centrum till omgivande stadsdelar kan du tjäna på saken av flera anledningar. Dels kan du spara in en hel del i lokalhyra då prisskillnaden är påtaglig mellan innerstaden och kranskommunerna. Skillnaden kan vara stor, många hundralappar per kvadratmeter och månad mellan en lokal i de mest centrala delarna av staden till lokaler som ligger lite längre ut. Det är också positivt att slippa trängas inne i centrum. Genom att förlägga kontoret utanför innerstaden kan du undvika att förlora tid genom att sitta i bilköer under långa perioder. Du slipper också söka efter svårfunna parkeringsplatser.

Att placera dina lokaler i Hägersten-Liljeholmen är att välja en blandning av närhet och lätthet när det kommer till läget och kommunikationer, liksom billig lokalhyra. Området är också en populär del av Stockholm avseende närhet till natur och friluftsliv. Det finns gott om fina promenadstråk som kan bidra med en extra guldkant i tillvaron, såsom fina gångbanor nere vid Vinterviken.

 

I vissa avseende liknar Hägersten-Liljeholmen Södermalm, där finns gott om små och nischade butiker, i olika delar av stadsdelen. Stadsdelen erbjuder alltså på allt möjligt för dig som vill ha något lite mer speciellt och eget. Förutom småbutiker finns det gott om större shoppingcenter.

Ett av dessa köpcenter är Liljeholmstorgets galleria. Det är ett relativt nybyggt shoppingcenter, och är en del av det nya spännande Liljeholmen som i skrivande stund håller på att byggas. Liljeholmstorgets galleria är ett bra val för dig som gillar bra shopping och vill förströ dig med lite god mat och en mångfald butiker. Köpcentret är stadsdelens största, mer info här: (http://www.liljeholmstorget.se/). Denna fullspäckade galleria erbjuder ungefär 90 olika butiker och restauranger.

Globenområdet är ett annat området som är värt att omnämnas. Det är nämligen en plats fylld till brädden med evenemang och shoppingalternativ. Området är inte beläget i Hägersten-Liljeholmen men ändå på ett par stenkasts avstånd. Lokaler i Hägersten-Liljeholmen innebär lokaler nära Globen och allt vad detta unika område har att erbjuda. Det är en plats med planer, Stockholms stad vill nu göra den till stadens största evenemangscentrum. Det tar bara cirka 10 minuter att åka med bil till Globenområdet från Liljeholmstorgets galleria. Från centrala Hägersten, exempelvis Café Gården tar det ungefär lika långt tid.     

Hägersten är känt för att ha ett antal trevliga och mysiga småbutiker och sköna fik. Lite längre utanför stadsdelen, en bit västerut längs med väg E20 finns Skärholmens köpcentrum, som är idealisk om du kommer med bil. Det är ett fullmatat köpcentrum med nästan 100 stycken butiker. Läget är som sagt perfekt om du färdas med bil, det ligger på behagligt avstånd från Hägersten-Liljeholmen. Skärholmen köpcentrum har någonting för alla shoppingentusiaster. Se mer på deras hemsida: (http://www.skhlm.se/).

När vi tittar närmare på Hägersten-Liljeholmen kan vi konstatera att det inte finns särskild många gallerior inom stadsdelen gränser, däremot är det nära till flera köpcentrum på korta avstånd till stadsdelens centrala delar. Vi är ju dessutom nära City med sitt nära på obegränsade utbud av shopping och mat.

Köpkraft i området

Köpkraften i Hägersten-Liljeholmen är i paritet med köpkraften för Stockholm i stort. Det här kan vi säga eftersom medelinkomsten ligger på lite över 300 000 kronor per invånare och år, det är mer eller mindre samma inkomst som medelstockholmaren har om året. Medelstockholmarens goda köpkraft gäller även för befolkningen i Hägersten-Liljeholmen.  

Tittar vi på en annan viktig faktor avseende köpkraften, nämligen utbildningsnivån, kan vi se att den är relativt hög i Hägersten-Liljeholmen, något under 60% av befolkningen i stadsdelen har eftergymnasial utbildning. Det är också en god matchning gentemot medelstockholmaren. Vi kan alltså genom utbildningsnivån få en ytterligare fingervisning om köpkraften hos befolkningen i stadsdelen.

Både medelinkomsten och utbildningsnivån ger indikationer på hur köpkraften ligger sig inom ett geografiskt eller demografiskt område. Den som väljer att lägga sina lokaler i Hägersten-Liljeholmen kan förutom de 83 000 permanenta invånarnas goda köpkraft väntas få köpstarka kunder från många andra delar av Stockholm, delvis med tanke på läget och prisnivån för stadsdelen jämfört med de dyrare områdena. Placerar du dina lokaler i Hägersten-Liljeholmen kan du alltså vänta dig en bra situation avseende kundkretsens köpkraft.  

Parkeringsmöjligheter

Stockholms kommun har från och med den 1 september i år en ny parkeringsordning. Avsikten med denna är att minska trängseln i en mängd områden som är riktigt rejält drabbade av trängseln i staden. Stockholms stad ville också ta ett nytt helhetsgrepp angående parkering och parkeringsbehovet i hela kommunen. Målet var alltså att styra upp hela parkeringen i kommunen och få en enhetlig organisation avseende densamma. I och med denna nya parkeringstaxa har Hägersten-Liljeholmen hamnat under två separata områden avseende taxa för parkering. Områdena har nummer fyra respektive nummer fem i denna nya parkeringsorganisation. Liljeholmen ingår område nummer  4 och här kostar det 10:- per timme under vardagar kl. 7-19 och kl. 11-17 på lördagar. Övrig tid är parkering gratis. Hägersten har hamnat i område nummer 5 och här är kostnaden 5:- /timme under vardagar kl. 11-17. Under resten av tiden är det avgiftsfritt.   

Det är lätt att se varför det av stor fördel att skaffa lokaler i Hägersten-Liljeholmen från parkeringsperspektivet. Förutom att det erbjuds gott om parkeringsmöjligheter i hela stadsdelen är det dessutom betydligt billigare i Hägersten-Liljeholmen jämfört med centrum, där tacxorna kan ligga så mycket som 10 gånger högre under vissa delar av dygnet.

Om vi tittar på det helt nya område som just nu håller på att etableras i Liljeholmens centrum kan vi se att det även kommer att innehålla gott om parkeringsmöjligheter i framtiden. I byggplanen ingår att uppfylla aktuella och framtida parkeringsbehov.

Vad vi än talar om i dagens värld så är det oundvikligt att inte komma in på miljöaspekten av det hela, och den är givetvis viktig även i samtalet om parkeringar. Det finns nämligen goda alternativ till biltrafik, och det stämmer även i Hägersten-Liljeholmen. Du måste naturligtvis vara beredd på att dra ett strå till stacken avseende den utsläppsmässiga omställningen. Eftersom stadsdelen har goda alternativ till bilkommunikation, såsom tunnelbana och buss, är det ett bra och grönt område att etablera lokal i.

Utveckling i området

Stadsdelen Hägersten-Liljeholmen har flera intressanta byggprojekt på gång. Mer komplett information finns på följande sida: (http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt). Det skall tillstås att Liljeholmen har betydligt fler projekt på gång än syskonet Hägersten. Det byggs dock rejält i stadsdelens båda delområden. Befolkningen står just nu inför en påtaglig ökning, särskilt i Liljeholmen med omnejd; det är den stora anledningen till att det pågår så många projekt där just nu. Både den pågående befolkningsökningen och expansionen i området är två goda anledningar att skaffa lokaler i Hägersten-Liljeholmen. Nedan listas ett par projekt som bidrar till en intressant helhetsbild av stadsdelen.  

Eftersom antalet skolelever är under kraftig uppgång måste Stockholms stad nu ta tag i och rusta upp flera skolor i stadsdelen. En av de skolor som just nu håller på att byggas ut är den som har namnet Hägerstenshamnens skola. Det gör man för att skolan skall kunna ta emot fler elever. Projektet beräknas stå klart under hösten 2017.

Den snabbast växande delen av Hägersten-Liljeholmen är som nämndes ovan Liljeholmen. Några exempel är Vintervikens rekreationsområde, Mälaren, och sjön Trekanten. Sammantaget har Liljeholmen nära till alla de element som gör ett område populärt, för företag såväl som för privatpersoner. Intresset för att etablera lokaler i Hägersten-Liljeholmen är inte oväntat också på uppgång. Ifall vi tittar på de byggprojekt som stadsdelen erbjuder finner vi en mängd olika projekt som alla har för avsikt att skapa nya lösningar, att bygga ut området för att tillgodose den stora efterfrågan som finns både avseende bostäder, kontor, butiksytor och lokaler i största allmänhet. Liljeholmen centrum är ett riktigt stort byggprojekt där flera olika större aktörer är med på tåget. Stockholms stad är ytterst ansvarig för projektet där en mängd olika byggherrar inblandade, såsom AB Familjebostäder, JM AB, City Con med flera.

Industrier

När man talar om områden utifrån lokal- och affärsperspektiv gör man gott i att placera de större företag som har sina huvudkontor i respektive område på kartan och när det gäller lokaler i Hägersten-Liljeholmen gäller givetvis detsamma. Större företag kan nämligen vara framtida kunder eller leverantörer.

Av stadsdelens större företag med huvudkontor i området är det största och mest välkända Bravida Sverige AB. Det ägs av Bravida AS, som är moderbolag i Bravidakoncernen. Koncernen är etablerad på många orter runt om i Norden. Bravida är Nordens främsta leverantör av installations- och servicetjänster för bygg- och fastighetsskötsel, tillika för renovation av fastigheter.

När vi pratar om stora företag i Hägersten-Liljeholmen ska också Bring Citymail Sverige AB nämnas, som ägs av norska postverket Posten Norge AS. Bring erbjuder både traditionell postservice samt ett brett utbud av olika typer av logistik- och transportlösningar för företag i alla storlekar liksom för privatpersoner. Enligt företagets egna siffror har Bring över 1 200 anställda och omsätter en bra bit över 1,1 miljarder kronor årligen.

Ett tredje stort företag och en trolig samarbetspartner för den med affärslokaler i Hägersten-Liljeholmen är Nokas Security. Nokas Security ägs av Nokas AS och koncernen är Sveriges, Norges, och Danmarks ledande avseende säkerhetstjänster både för privatpersoner och företag. Företaget har specialiserat sig på kontanthantering och leverans av kontanter. Nokas Security har mer 1 500 anställda och omsatte år 2015 omkring en miljard kronor.

Västberga är ett viktigt centrum avseende logistisk och lager och har stora näringar i hela området, med DHL och Sandvik som största aktörer. Hägersten-Liljeholmen liksom Stockholm i stort är dominerat av tjänstesektorn, särskilt avseende näringsliv och Liljeholmens företagarområde.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

För den som har lokaler i Hägersten-Liljeholmen kan en annan viktig aspekt vara hur besökare till ditt företag kommer att trivas. Hägersten-Liljeholmens attraktiva läge och fina kommunikationer, med närhet både till stad och land, till lugn och puls är ju alltid ett plus. Stadsdelen erbjuder ett antal olika alternativ till övernattning, för att inte tala om det överflöd av både hotell och vandrarhem som innerstaden erbjuder, och som endast ligger ett par hållplatser bort.

Hägersten-Liljeholmen erbjuder ett antal olika boenden i olika prisklasser. Om vi börjar med de lite finare hotellen finns det ett riktigt trevligt exemplar vid sidan av E4:an, på vägen in till de centrala delarna av Stockholm. Hotellet heter ”Good Morning + Hägersten” och har fyra stjärnor, med god standard. Samtliga badrum är helkaklade och är mysigt inredda. Hotellet har en trevlig restaurang som serverar olika rätter från måndagar till lördagar från 18:00 till 22:00. Trevligt umgänge samt drinkar kan avnjutas fram till klockan halv tolv på kvällen, i hotellets bar.    

Om vi går vidare till de trestjärniga hotellen har vi i Liljeholmens stadshotell ett prisvärt alternativ centralt i Liljeholmen. Det erbjuder fri parkering för gäster samt gratis WiFi. Förutom det här är avståndet endast några hundra meter till fots från Liljeholmens shoppingcenter.