Introduktion till området

Härryda är en kommun med knappt 40 000 invånare i Västra Götalands län. Den ingår i Storgöteborg, ett storstadsområde med närmare en miljon människor. Centralorten är Mölnlycke. Härryda kommun gränsar till bland annat Mölndal och Kungsbacka. Kommunikationerna i regionen är goda och från Härryda går det snabbt att ta sig in till centrala Göteborg med hjälp av kollektivtrafiken.

 

Kommunens yta består till stor del av skogsmark och delas upp i fyra distrikt: Björketorp, Härryda, Landvetter, Råda. Härryda har flera större sjöar och naturreservat som till exempel Klippan, Risbohult och Gallhålan. I framförallt Björketorp finns även flera större jordbruksområden. Den största arbetsplatsen i Härryda kommun är Göteborg-Landvetter flygplats, Sveriges näst största internationella flygplats med ett stort antal verksamma flygbolag. Många arbetspendlar till Göteborg och i Mölnlycke finns även en större företagspark som är under utbyggnad.

 

Företag som öppnar kontor i Härryda tilltalas främst av det geografiska läget i Göteborgs storstadsregion. Med närmare en miljon potentiella kunder utgör marknaden här en dröm för många entreprenörer. Inte nog med det; tack vare att Härryda kommun ligger lite utanför de centrala delarna av Göteborg stad tenderar lokalhyrorna ofta att vara lägre. Att etablera ett kontor i Härryda representerar för många företag det bästa av två världar: det ger nära tillgång till en av Sveriges största inhemska marknader till förhållandevis låga kostnader. Därtill innebär Landvetter flygplats att Härryda dagligen tar emot ett stort antal besökare utifrån Göteborgsregionen. Dessa besökare innebär fler potentiella kunder och ökar den sammanlagda köpkraften i kommunen.

Områdets historia

Namnet Härryda nämns för första gången i historiska källor från omkring mitten av 1500-talet. På fornnordiska betyder härr grå och ryda öppen plats. Namnet på kommunen kan alltså förstås som "en grå öppen plats". Härryda kommun bidades egentligen inte formellt förrän vid kommunreformen 1971. Vid den tidpunkten var invånarantalet bara ca 16 000 men har sedan dess mer än fördubblats och ligger idag närmare 40 000.

 

Samhället Mölnlycke växte från början fram som ett bostadsområde åt arbetare vid Mölnlyckes fabriker. Här fanns en betydande textilindustri ända fram till slutet av 1990-talet. Liksom i övriga Göteborgsregionen har industrin pga globaliseringen och digitaliseringen idag minskat i betydelse. Vissa industrier finns dock kvar och Härryda har gott om olika sorters produktionslokaler och lager.

 

Historiskt sett har Härryda varit en populär plats för många göteborgare att spendera ledigheter och helger. Den vackra miljön samt de många sjöarna och naturreservaten lockar dagligen många besökare. Det finns även gott om möjligheter till olika sorters idrottsutövning, varför Härryda länge har spelar en viktig roll i Göteborgsregionens kultur- och fritidsliv. De senaste årtiondena har kommunen i tilltagande grad attraherat framförallt barnfamiljer, vilka idag utgör en växande andel av befolkningen i Härryda.

Områdets infrastruktur

Härryda kommun har goda kommunikationer i form av främst vägar, järnvägar och flyg. Till att börja med är kommunen omgiven av flera motorvägar och andra större vägar. Riksväg 40 mellan Göteborg och Västerås går genom kommunen i väst-östlig riktning. Väster om kommunen löper E6 söderut. I norr löper E20 i östlig riktning. Vägnätet runtom och i Härryda gör att det är enkelt att ta sig till kommunen från Göteborg och andra orter i regionen.

 

Söder om riksväg 40 ligger Göteborg-Landvetter flygplats. Den har omkring fem miljoner passagerare samt ca 60 000 starter och landningar årligen. 80 % av inrikesresenärerna och 60 % av utrikesresenärerna är affärsresenärer. Det innebär ett mycket stort inflöde av investerare och potentiella kunder till Härryda. Landvetter är Sveriges näst största internationella flygplats med destinationer som Gran Canaria, Köpenhamn, München, Prag, Riga, Zürich, Warsawa, Luleå, Umeå, Östersund, Stockholm, Gotland och Oslo mfl. Antalet verksamma flygbolag är närmare 40 stycken, däribland SAS, Norwegian, Lufthansa, British Airways och Finnair mfl.

 

Mellan Härryda och Göteborg tar man sig enkelt med expressbusslinjer via Mölndal. Det finns även direktturer till olika delar av Härryda som Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Från Göteborg till Mölnlycke och Landvetter är det bara 10 respektive 20 minuter. De västra och östra delarna av Härryda binds samman med Linje 611. Järnvägen Kust till kust-banan går genom flera av kommunens orter och stannar på stationer i Rävlanda, Hindås och Mölnlycke.

Företagsliv

Det finns flera anledningar till att etablera kontor i Härryda. Till att börja med har det att göra med den nära tillgången till omkring en miljon potentiella kunder i Göteborgsregionen. Mölnlycke i Härryda ligger exempelvis endast 10 minuter från Göteborg. Det skapar möjligheter för företag att kunna attrahera kundkretsar därifrån. För det andra ligger Landvetter flygplats i kommunen. Det gör att Härryda varje dag tar emot ett stort antal besökare utifrån. Företag med kontor i Härryda har därmed utmärkta möjligheter att etablera kontakter med företag från andra orter och länder. För det tredje ligger Härryda en bit utanför Göteborg, vilket bidrar till att lokalhyrorna ofta är något lägre än i storstaden.

 

Dagens kontor är ofta stora och öppna ytor med möjlighet för många anställda att arbeta under ett och samma tak. Ett öppet kontorslandskap tros kunna bidra till att stärka samarbetet och gemenskapen på en arbetsplats. Ett kontor är ofta ett företags ansikte utåt, till skillnad från exempelvis lagret som mer har funktionen av att vara en ren förvaringslokal för kommersiella varor. I takt med den framväxande e-handeln på senare år har en del företag valt att ha lagret som sin enda lokal. De tar emot beställningar över internet och skickar sedan ut varorna direkt till kund, utan att först passera en butik. Lagren ligger dessutom ofta i billigare områden utanför stan. På så vis kan e-handelsföretagen minska sina hyreskostnader.

 

Härryda ligger lite utanför Göteborg och saknar i mångt och mycket egna större köpcentrum. Handeln är istället utspridd och fragmentiserad över olika delar av kommunen. En stor andel av invånarna är barnfamiljer, som lockas av den goda barnomsorgen, de 18 olika grundskolorna samt Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke. Omkring 3500 personer arbetar på Landvetter, fördelade på ett hundratal olika företag. Förutom Landvetter flygplats är en annan stor arbetsgivare i Härryda kommunen själv. Många arbetar inom förskola, skola, vård och omsorg.

 

I såväl Mölnlycke som Landvetter och Hindås finns det också vårdcentraler. I Mölnlycke finns även arbetsförmedling, bibliotek, kommunhus, affärer och second hand-butiker. I Mölnlycke centrum finns butiker inom kläder och mode, hem och inredning, elektronik samt banker och mäklare mm.

 

Även om kommunen inte är känd för några utomordentliga shoppingmöjligheter finns det flera andra attraktioner som lockar besökare. En sådan attraktion är den vackra naturen och miljön. De många öppna ytorna och naturreservaten är lämpliga platser för idrottsutövning. Närheten till naturen gör att många göteborgare kommer hit för avkoppling och rekreation.

 

Det relativt knappa utbudet av handel och affärer i Härryda innebär dock i sig att det finns en outnyttjad potential för nyetablerade företag i kommunen. Idag gör många Härrydabor betydande delar av sina inköp inne i Göteborg, speciellt vad gäller sällanvaruhandeln. Det gör att de många gånger måste ta bilen eller kollektivtrafiken och planera sina ärenden på ett helt annat sätt. Företag som kan erbjuda samma utbud i Härryda har potential att direkt locka till sig denna köpkraft. Erbjuder de ett bättre utbud än sina konkurrenter i Göteborgsområdet kan de dessutom rimligtvis räkna med att kunna attrahera potentiella kunder även därifrån.

Köpkraft i området

Många undersökningar visar att köpkraften i Sveriges storstadsregioner varit på stark nedgång de senaste åren. Enligt Swedbanks boindex har den inte varit så låg sedan krisen 2008. Detta beror bland annat på den höga belåningen hos hushållen i Sverige, speciellt i storstäderna. Det är dock ingenting som är begränsat till enbart Göteborgsregionen och än mindre till Härryda, som ligger utanför storstaden. Den sjunkande köpkraften nationellt är alltså ingenting som ska användas som ett argument mot etablering i Härryda relativt andra jämförbara kommuner runtom Göteborg eller andra storstäder.

 

Demografiskt består befolkningen i Härryda till stor del av barnfamiljer och högutbildade. Den goda barnomsorgen samt närheten till naturen gör kommunen populär för människor mitt i livet när både inkomsten och utgifterna tenderar att vara som högst. För perioden fram till 2024 förutspås en nettoinflyttning av 300 personer per år till Härryda, många av dem barnfamiljer.

 

Den viktigaste faktorn vad gäller köpkraften i Härryda är dock närheten till Göteborg. Göteborgsregionen har omkring en miljon invånare, samtliga potentiella kunder för ett företag som erbjuder efterfrågade produkter och tjänster på marknaden. Ett konkurrenskraftigt företag har med andra ord ett mycket stort uppsamlingsområde att attrahera kunder ifrån.

Parkeringsmöjligheter

Just tillgängligheten till parkeringsplatser spelar en viktig roll vid affärsetableringar. Ett kontor med god tillgänglighet och goda parkeringsmöjligheter har ett överläge gentemot konkurrenter med sämre parkeringsmöjligheter. Är det lätt att ta sig till och från kontoret ökar chansen att man besöker den oftare. Är lokalen svåråtkomlig minskar dock chansen att kunden kommer på återbesök.

 

För kontor i Härryda är alltså nära tillgång till lediga parkeringsytor en stor fördel. Genom att erbjuda en parkering i närheten av kontoret ökar utsikterna till att attrahera såväl nya som gamla kunder. Ett kontor i Härryda som ligger långt ifrån närmaste parkeringsplats kommer dock få det svårare att etablera en större kundkrets. Bara ett företag som erbjuder en närmast unik produkt eller tjänst på marknaden kan helt bortse från sitt kontors parkeringsmöjligheter.

 

Om inte annat står skyltat gäller parkering i högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats i Härryda. Kommunen har flera pendelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Här hittar du en parkeringskarta för Mölnlycke. Här hittar du en parkeringskarta för Landvetter. Här hittar du mer information om parkering vid flygplatsen.  

Utveckling i området

Trafikverket planerar för en ny järnväg som ska sammankoppla de regionala storstäderna Göteborg och Borås. Den kommer dras österut från Mölnlycke mot Landvetter flygplats och sedan förbi Huvdaby och Rävlanda. Planerad byggstart är 2020 och byggprojektet förväntas bli klart 2024. Denna sträcka kommer vara en del av en ny dubbelspårig järnväg, Götalandsbanan, mellan Stockholm - Göteborg via Jönköping och Borås. Sträckan Göteborg - Borås kommer gå genom Härryda kommun och det planeras stationer till Mölnlycke centrum och Landvetter flygplats. I dagsläget går tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm på den hårt belastade stambanan via Skövde, Hallsberg och Katrineholm. Med den nya järnvägen hoppas man uppnå förbättrade kommunikationer i sydvästra Sverige, att det ska bli lättare att ta sig till flygplatsen samt att Göteborg och Borås knyts närmare varandra. Förhoppningen är även minskade problem med förseningar och andra komplikationer kopplade till den ansträngda tågtrafiken i Sverige.

 

Den nya järnvägen ska klara av höghastighetståg med en hastighet upp till 320 km/h. Restiden mellan Göteborg och Stockholm ska kortas ned till 2 timmar. Den nuvarande järnvägen, Kust till kust-banan, blir dock kvar och kommer istället hantera långsammare godstrafik. Projektet med den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås genom Härryda ingår i en nationell utvecklingsplan för transportsystemet och finansieras huvudsakligen statligt.

 

Det är bestämt att Härryda ska växa med 1,5 % om året. Här är ett kort urval på andra byggprojekt runtom på olika platser i kommunen:

 

- Nya hyresrätter nära skolan i Hällingsjö

 

- Nyproduktion av bostäder i Enebacken och Ekdungen

 

- Upprustning av Råda torg

 

- Nyproduktion av bostäder och kontorslokaler i Stenbrottet. Detta projekt rör sammanlagt ett åttiotal hyresrätter, ett fyrtiotal bostadsrätter samt ett tiotal radhus i ett nytt bostadsområde.

 

Alla dessa och andra byggprojekt i Härryda höjer kommunens attraktivitet både för invånare och företag. Byggprojekten skapar arbetstillfällen och leder i förlängningen till att både befolkningen och näringslivet växer. Det innebär fler potentiella kunder för de företag som etablerar kontor i Härryda.

Industrier

Mölnlycke har en företagspark med företag som Davos, Breas och Christian Berner, Seafood Supply och Frontside Electronics mfl. Frontside Electronics är ett högteknologiskt företag som verkat i över 40 år inom elektronikproduktion. HFF är en företagarförening som bildar ett nätverk mellan företagare i Härryda. Föreningen anordnar träffar och samarbeten samt erbjuder möjligheter till att bygga upp affärsrelationer med andra företag i kommunen.

 

Härryda har totalt ca 3400 aktiva företag. Bland de största räknas: Swedavia AB och SAS Ground Service Sweden AB som båda är kopplade till Landvetters flygplats. Därutöver finns även Atlet AB, ett företag som tillverkar och marknadsför truckar samt tillhandahåller relaterade tjänster. Ett annat stort företag i Härryda är Elanders, en global grafisk koncern som bland annat sysslar med lösningar inom områden som supply chain management, print & packaging samt e-handel. Elanders har sitt huvudkontor samt en produktionsanläggning i Mölnlycke.

 

Härryda har företag från över 400 olika branscher representerade i sin kommun.  Konsulter inom juridik, ekonomi och teknik står för 17 %. Byggföretag står för 13 %. Handelsföretag representerar 13 % och jordbruk, skogsbruk och fiske räknar med 8 %. 2016 hamnade Härryda på plats 24 på listan över svenska kommuner med bäst företagsklimat. Utifrån ett näringsidkande perspektiv erbjuder kommuner en hel del förmåner: god tillgång till industrimark, en kompetent arbetskraft, bra bostadsområden, bra skolor, bra infrastruktur samt en god allmän kommunal service.

 

De två största fördelarna har dock att göra med det geografiska läget i Göteborgsregionen. Härryda ligger lite utanför Göteborg men samtidigt ändå på kort avstånd från Sveriges andra största stad. Det medför att det blir möjligt för företag i Härryda att attrahera stora kundmassor därifrån. Inte minst bidrar de goda kommunikationsmöjligheterna också till detta - från Göteborg till Mölnlycke är det bara tio minuter och till Landvetter tar det bara 20 minuter. Det geografiska läget utanför Göteborg medför också att hyreskostnaderna generellt är betydligt lägre. Ett företag med kontor i Härryda kan i vissa fall räkna med väsentligt lägre produktionskostnader per kvadratmeter. För många är detta en anledning till att titta på Härryda som ett alternativ till de mer centrala delarna av Göteborgsregionen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Eftersom Landvetter flygplats ligger i Härryda tar kommunen varje dag emot ett stort antal besökare från både andra delar av Sverige och utomlands. Den allra största delen är affärsresande men det kan också röra sig om turister eller andra besökare som av en eller annan anledning rest till Göteborgsregionen. En del av dessa stannar en längre tid och behöver då någonstans att övernatta. För företag med kontor i Härryda kan det vid sådana tillfällen vara bra att känna till vilka hotell och andra boendealternativ som finns i kommunen. Med ett hotell i närheten av kontoret i Härryda undviker man många problem. Framförallt blir det lättare för kunden att ta sig till kontoret, vilket gynnar såväl kunden som ditt företag och hotellet.

 

Då Härryda ligger en bit utanför Göteborg är inte hotelltätheten särskilt hög. Här nedan följer ändå en kort lista över olika boenden i närheten av kontor i Härryda. För fler alternativ hänvisas i första hand till andra områden i Göteborg med omnejd.

 

Flygplatshotellet

Prästgärdevägen 1

Det självklara valet för dig som vill bo nära Landvetter flygplats. Endast fyra minuter från incheckningen. Inte långt till kontoren i Härryda.

 

Hindåsgården Konferens & Spa

Ivar Bergers väg 2

Ett boende i lugn och avkopplande miljö. På relativt kort avstånd till kontor i Härryda.

 

Wendelsberg Hotell & Vandrarhem

Oskar Lundgrens väg 3

Ett miljömärkt hotell och vandrarhem i Mölnlycke med närhet till kontor i Härryda.