Introduktion till området

Härryda är en kommun som ligger i Västra Götalands län och har närmare 40 000 invånare. Härryda är en del av Storgöteborg, ett storstadsområde med en en befolkning på omkring en miljon personer. Centralorten är Mölnlycke. Förbindelserna till övriga Göteborgsregionen är mycket goda och det går snabbt att ta sig in till storstaden med kollektivtrafiken. Många arbetspendlar mellan Göteborg och Härryda. Härryda kommun gränsar till bland annat Mölndal och Kungsbacka.

Företag med lokaler i Härryda har ett utmärkt strategiskt läge i Göteborgsregionen. Tack vare de närmare en miljon invånarna är detta en av de allra största inhemska marknaderna i hela Sverige - en dröm för många entreprenörer. Dessutom ligger Härryda en bit utanför de centrala delarna av Göteborg vilket gör att hyrorna på lokalerna ofta tenderar att vara lägre. Att öppna lokaler i Härryda kan således ses som ett bra alternativ för de som söker tillgång till en stor marknad men samtidigt vill hålla kostnaderna nere. Ytterligare en fördel med Härryda utifrån ett affärsperspektiv är Landvetter flygplats, vilken gör att kommunen dagligen tar emot ett stort antal besökare utifrån Göteborgsregionen. Dessa besökare innebär fler potentiella kunder och ökar den sammanlagda köpkraften i kommunen. Landvetter är den största arbetsplatsen i kommunen och tillika Sverige näst största internationella flygplats. Majoriteten resenärer är affärsresenärer och det finns ett stort antal verksamma flygbolag som flyger både inrikes och utrikes.

Härryda består till stora delar av skogsmark och delas upp i fyra distrikt:

Björketorp, Härryda, Landvetter, Råda. I Björketorp finns flera större jordbruksområden. Kommunen har även flera större sjöar och naturreservat som till exempel Klippan, Risbohult och Gallhålan. Närheten till naturen har gjort Härryda till en populär rekreationsplats för många göteborgare. Kommunen är också känd för sin goda barnomsorg, vilket har bidragit till att en stor och växande del av befolkningen består av barnfamiljer.

Områdets historia

På fornnordiska betyder härr grå och ryda öppen plats. Namnet Härryda förekommer för första gången i historiska källor från så långt tillbaka som mitten av 1500-talet. Härryda kommun bildades dock inte formellt förrän vid kommunreformen 1971. På 70-talet var invånarantalet bara omkring 16 000, men befolkningen har sedan dess mer än fördubblats och ligger idag närmare 40 000.

En betydande del av denna befolkningsökning har skett i Mölnlycke, som från början växte fram som ett bostadsområde för arbetare vid traktens fabriker. Här hade till exempel en betydande textilindustri sina lokaler ända fram till slutet av 1990-talet. Än idag finns vissa mindre industrier kvar, även om globaliseringen och digitaliseringen har gjort att de minskat i omfattning. I Härryda finns det dock gott om olika sorters produktionslokaler och lageranläggningar.

De senaste årtiondena har kommunen fortsatt att växa sakta men säkert. En drivande faktor i denna utveckling har varit inflyttningen av framförallt barnfamiljer. Många lockas av Härrydas välutvecklade barnomsorg och närheten till naturen. Den vackra miljön samt de många sjöarna och naturreservaten lockar dagligen många besökare. Det finns även gott om möjligheter till olika sorters idrottsutövning, varför Härryda länge har spelar en viktig roll i Göteborgsregionens kultur- och fritidsliv. Vandring, cykling och jogging är särskilt populära aktiviteter.

Områdets infrastruktur

Härryda har en utmärkt infrastruktur vad gäller främst vägar, järnvägar och flyg. Flera motorvägar och andra större vägar omgiver kommunen. Riksväg 40 mellan Göteborg och Västerås löper genom Härryda i väst-östlig riktning. Väster om kommunen går E6 i sydlig riktning. I norr löper E20 i östlig riktning. Det välutvecklade vägnätet runtom Härryda innebär att det är enkelt att ta sig till kommunen från både Göteborg och andra orter i regionen.

Från Härryda till Göteborg tar man sig enkelt med olika expressbusslinjer via Mölndal. Från andra delar av kommunen som Hindås, Rävlanda och Hällingsjö finns det även direktturer. Avstånden är inte långa - från Göteborg till Mölnlycke och Landvetter är det bara 10 respektive 20 minuter. Även kollektivtrafiken inom kommunen är välutvecklad - de västra och östra delarna av Härryda binds samman med busslinje 611. Också järnvägen Kust till kust-banan löper genom flera av kommunens orter och stannar på stationer i Rävlanda, Hindås och Mölnlycke.

Göteborg-Landvetter flygplats ligger i centrala Härryda, söder om riksväg 40. Det är Sveriges näst största internationella flygplats med destinationer som Gran Canaria, Köpenhamn, München, Prag, Riga, Zürich, Warsawa, Luleå, Umeå, Östersund, Stockholm, Gotland och Oslo mfl. Antalet verksamma flygbolag är närmare 40 stycken, däribland SAS, Norwegian, Lufthansa, British Airways och Finnair mfl. Landvetter har omkring fem miljoner passagerare samt ca 60 000 starter och landningar årligen. Hela 80 % av inrikesresenärerna och 60 % av utrikesresenärerna är affärsresenärer. Dessa siffror innebär ett mycket stort dagligt inflöde av potentiella investerare och kunder till Härryda.

Företagsliv

Lagret är en affärslokal som vuxit i betydelse på senare år. Dess funktion är egentligen inte mycket mer än som en förvaringsplats för kommersiella varor. Men i takt med den framväxande e-handeln har många företag sett en chans att minska sina hyreskostnader genom att slopa sina andra lokaler. De tar endast emot beställningar över internet och skickar sedan ut varorna direkt till kund, utan att först passera en butik. Eftersom lagret dessutom ofta ligger i billigare områden utanför stan kan e-handelsföretagen på detta vis minska sina hyreskostnader väsentligt. Detta innebär inte att butiken eller kontoret är på väg att försvinna, bara att de fått ökad konkurrens genom internethandeln samt att lagret som affärslokal fått något av en renässans.

Härryda är på många sätt en ideal plats för att etablera ett lager eller annan typ av lokal. För det första har det att göra med den nära tillgången till omkring en miljon potentiella kunder i Göteborgsregionen. Exempelvis ligger Mölnlycke endast ca 10 minuter från storstaden, något som skapar stora möjligheter i termer av marknadsexpansion. För det andra ligger Landvetter flygplats i kommunen, vilket gör att Härryda varje dag tar emot ett stort antal besökare utifrån. Företag med lokaler i Härryda får därmed kraftigt förbättrade möjligheter att attrahera kunder och investerare från andra orter och länder. För det tredje gör Härrydas geografiska läge en bit utanför Göteborg att hyresnivåerna generellt är betydligt lägre än i storstaden. Här hittar du några av de många lagerlokaler som finns att tillgå i Härryda.

 

Eftersom Härryda ligger en bit utanför Göteborg saknar kommunen egna och större köpcentrum. Istället är handeln utspridd och fragmentiserad. En betydande andel av invånarna är barnfamiljer, som lockas av den goda barnomsorgen samt välutbyggda skolsystemet i kommunen. Många av dessa har tillgång till bil och sköter en stor del av sin sällanvaruhandel och andra ärenden i Göteborg. Ett av Härrydas främsta affärsområden är Landvetter, där omkring 3500 personer arbetar fördelade på ett hundratal olika företag. En annan stor arbetsgivare i Härryda är kommunen själv och många invånare arbetar inom förskola, skola, vård och omsorg.

I såväl Mölnlycke som Landvetter och Hindås finns det egna vårdcentraler. Mölnlycke har även arbetsförmedling, bibliotek, kommunhus, affärer och flera second hand-butiker. I Mölnlycke centrum finns dessutom butiker inom kläder och mode, hem och inredning, elektronik samt banker och mäklare mm. Över 15 000 personer bor i Mölnlycke.

Trots att Härryda aldrig gjort sig känd för att ah några större shoppingområden finns det andra attraktioner som lockar besökare till kommunen. Ett sådant exempel är den vackra naturen och miljön. De många öppna ytorna och naturreservaten är lämpliga platser för idrottsutövning. Härryda har även omkring ett hundratal större och mindre sjöar. Närheten till naturen gör att många göteborgare kommer söker sig till Härryda för avkoppling och rekreation.

Det knappa utbudet av shoppingmöjligheter i Härryda innebär samtidigt att det finns en outnyttjad potential för nyetablerade företag i kommunen. Idag gör många Härrydabor betydande delar av sina inköp inne i Göteborg, istället för närmare sina hem. Detta gäller särskilt sällanvaruhandeln. Det betyder att de måste planera sina ärenden i förväg och ta bilen eller kollektivtrafiken för att ta sig till Göteborg och tillbaka. Företag som kan erbjuda samma utbud i Härryda har potential att direkt locka till sig denna köpkraft.

Köpkraft i området

Många siffror tyder på att köpkraften i Sveriges storstadsregioner varit på stark nedgång på senare år. Enligt Swedbanks boindex är den idag lägre än vid någon annan tidpunkt sedan krisen 2008. En förklaring till detta är de stegrande priserna och belåningstakten på bostadsmarknaden i Sverige, särskilt i storstäderna. Det är dock ingenting som är begränsat till enbart Göteborgsregionen och än mindre till Härryda, som ligger utanför storstaden. Med andra ord ska den sjunkande köpkraften hos svenska hushåll nationellt inte användas som ett argument mot etablering i Härryda relativt andra jämförbara kommuner runtom Göteborg.

Demografiskt består befolkningen i Härryda till stor del av barnfamiljer och högutbildade. Det är inte minst den goda barnomsorgen samt närheten till naturen som gör kommunen populär för människor mitt i livet, när både inkomsten och utgifterna tenderar att vara som högst. För perioden fram till 2024 förutspås en nettoinflyttning av 300 personer per år till Härryda och många av dem kommer vara barnfamiljer.

Emellertid är det den geografiska närheten till Göteborg som är den viktigaste faktorn vad gäller köpkraften i Härryda. Storgöteborg har omkring en miljon invånare, vilket utgör ett mycket stort kundunderlag för regionens företag. Företagare med lokaler i Härryda behöver med andra ord knappast bekymra sig för någon brist på konsumenter i sitt närområde.  

Parkeringsmöjligheter

En viktig faktor vid affärsetableringar är tillgängligheten till parkeringsplatser. Lokaler med goda parkeringsmöjligheter har en fördel gentemot konkurrenter med sämre tillgänglighet. När det är lätt att ta sig till och från lokalen ökar chansen att kunden besöker den oftare. Är lokalen däremot svåråtkomlig minskar chansen att kunden kommer på återbesök.

För lokaler i Härryda är alltså nära tillgång till lediga parkeringsytor en fördel som ökar utsikterna till att attrahera både gamla och nya kunder. Medan lokaler som ligger långt ifrån närmaste parkeringsplats får det svårare att etablera en större kundkrets. Endast ett företag som erbjuder en närmast unik produkt eller tjänst på marknaden kan helt bortse från parkeringsmöjligheterna i anslutning till sin lokal.

I Härryda gäller parkering i högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats om inte annat står skyltat. I kommunen finns flera pendelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Här finns en parkeringskarta för Mölnlycke. Här finns en parkeringskarta för Landvetter. Här finns mer information om parkering vid Landvetter flygplats.   

Utveckling i området

Det har bestäms att Härryda ska växa med 1,5 % om året. Trafikverket har planer på att bygga en ny järnväg som ska förbinda de regionala storstäderna Göteborg och Borås. Den kommer gå från Mölnlycke österut mot Landvetter flygplats och sedan förbi Huvdaby och Rävlanda. Planerad byggstart är 2020 och byggprojektet förväntas bli klart 2024. Denna sträcka kommer vara en del av en ny dubbelspårig järnväg, Götalandsbanan, mellan Stockholm - Göteborg via Jönköping och Borås. Det är alltså sträckan mellan Göteborg och Borås som kommer gå genom Härryda kommun och nya stationer är främst planerade för Mölnlycke och Landvetter flygplats.

För närvarande går tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm på den hårt belastade stambanan via Skövde, Hallsberg och Katrineholm. Förhoppningen med den nya järnvägen är att uppnå förbättrade kommunikationsmöjligheter i sydvästra Sverige samt att det ska bli lättare att ta sig till flygplatsen. Tanken är även att Göteborg och Borås ska knytas närmare varandra. Den troliga effekten kommer bli minskade problem kopplade till den ansträngda tågtrafiken i Sverige.

Den nya järnvägen är tänkt att klara av höghastighetståg med en hastighet upp till 320 km/h. Restiden mellan Göteborg och Stockholm ska därmed kortas ned till 2 timmar. Den nuvarande järnvägen, Kust till kust-banan, blir dock kvar och kommer istället hantera långsammare godstrafik. Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås genom Härryda finansieras huvudsakligen statligt och ingår i en nationell utvecklingsplan för transportsystemet.

Här är ett kort urval av andra byggprojekt runtom på olika platser i kommunen:

- Nya hyresrätter nära skolan i Hällingsjö

- Nyproduktion av bostäder i Enebacken och Ekdungen

- Upprustning av Råda torg

- Nyproduktion av bostäder och lokaler i Stenbrottet. Detta är ett större byggprojekt som sammanlagt rör ett åttiotal hyresrätter, ett fyrtiotal bostadsrätter samt ett tiotal radhus.

Ovan nämnda byggprojekt i Härryda höjer kommunens attraktivitet både för invånare och företag. Byggprojekten skapar arbetstillfällen och leder indirekt till att både befolkningen och näringslivet växer. På sikt innebär det fler potentiella kunder till de företag som etablerar lokaler i Härryda.

Industrier

Det totala antalet aktiva företag i Härryda uppgår till omkring 3400 st. Bland de största finns bland andra Swedavia AB och SAS Ground Service Sweden AB, som båda är kopplade till Landvetters flygplats. Ett annat exempel är Atlet AB, ett företag som tillverkar och marknadsför truckar samt tillhandahåller relaterade tjänster. Ytterligare ett annat stort företag i Härryda är Elanders. Det är en global grafisk koncern som bland annat sysslar med lösningar inom områden som supply chain management, print & packaging samt e-handel. Elanders har både sitt huvudkontor samt en produktionsanläggning i Mölnlycke.

Företagen i Mölnlycke representerar sammanlagt över 400 olika branscher.

Konsulter inom juridik, ekonomi och teknik står för 17 %. Byggföretag står för 13 %. Handelsföretag representerar 13 % och jordbruk, skogsbruk och fiske räknar med 8 %. Kommunen erbjuder en hel del fördelar för sina företag, som tex god tillgång till industrimark, en kompetent arbetskraft, bra bostadsområden, bra skolor, bra infrastruktur samt en god allmän kommunal service. 2016 rankades Härryda som nummer 24 på listan över svenska kommuner med bäst företagsklimat. Mölnlycke har även en företagspark där företag som Davos, Breas och Christian Berner, Seafood Supply och Frontside Electronics håller till. Frontside Electronics är ett högteknologiskt företag som verkat i över 40 år inom elektronikproduktion. HFF är en företagarförening i Härryda som bildar ett nätverk mellan företagare i kommunen. Föreningen underlättar för företagare att bygga upp affärsrelationer med varandra.  

De grundläggande anledningarna till att företag söker sig till Härryda har dock att göra med kommunens strategiska läge. Den ligger på kort avstånd från Göteborg, vilket gör det möjligt för företagen att attrahera kunder från Sveriges andra största stad. De goda kommunikationsmöjligheterna bidrar också till detta - från Göteborg till Mölnlycke är det bara tio minuter och till Landvetter tar det bara 20 minuter. Samtidigt innebär även Härrydas geografiska läge en bit utanför Göteborg att hyreskostnaderna generellt är betydligt lägre. Ett företag med lokaler i Härryda kan inte sällan räkna med betydligt lägre produktionskostnader per kvadratmeter än i centrala Göteborg. Både avståndet och närheten till Göteborg blir alltså på samma gång anledningar till att titta på Härryda som ett alternativ till de mer centrala delarna av Göteborgsregionen. En företagsetablering i Härryda representerar för många företagare en bra avvägning i valet mellan tillgång till stora kundunderlag och låga hyreskostnader.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Då Landvetter flygplats ligger i Härryda tar kommunen dagligen emot ett stort antal besökare från såväl andra delar av Sverige som utomlands. Den överväldigande majoriteten är affärsresande men i vissa fall rör det sig även om

turister eller andra tillfälliga besökare. De besökare som stannar en längre tid behöver någonstans att övernatta och vid sådana tillfällen kan det vara bra att känna till vilka hotell och andra boendealternativ som finns i kommunen. Med ett hotell i närheten av lokalen i Härryda sparar man tid och det blir även lättare för kunden att hitta.  

Eftersom Härryda ligger lite utanför Göteborg har inte kommunen särskilt gott om hotell. Nedan följer ändock en kort lista över olika boenden i närheten av lokaler i Härryda. För fler alternativ hänvisas i första hand till andra områden i Göteborgsregionen.  

Flygplatshotellet

Prästgärdevägen 1

Detta är det självklara valet för dig som vill bo nära Landvetter flygplats. Endast fyra minuter från incheckningen. Inte långt till lagren och lokalerna i Härryda.

Hindåsgården Konferens & Spa

Ivar Bergers väg 2

Detta är ett boende i lugn och avkopplande miljö som ligger på relativt kort avstånd till lager och andra lokaler i Härryda.

Wendelsberg Hotell & Vandrarhem

Oskar Lundgrens väg 3

Detta är ett miljömärkt hotell och vandrarhem i Mölnlycke med närhet till lager och andra lokaler i Härryda.