Introduktion till området

Hässleholm är en ort i Skåne län och tillika centralort i en kommun med samma namn. Orten blev välkänd som järnvägsknut under slutet av 1800-talet i samband med att södra stambanan anlades. När stationen invigdes var staden mer av en by, men den har under 1900-talet växt till sig och har nu omkring 20 000 invånare. Hässleholm blev känd som garnisonsstad under 1900-talet och den var en viktig del av Sveriges totalförsvar, ändå fram till år 2000 då större delen av Garnisonen lades ned. Sedan år 2005 finns ingen försvarsverksamhet kvar i Hässleholm. Idag befolkas Garnisonsområdet av diverse bostäder, kontor, vandrarhem, och industrier.

Hässleholm är sedan kommunreformen år 1971 en egen kommun, med Hässleholm som centralort. Tidigare har Hässleholm varit köping, municipalsamhälle och även stad. När kommunreformen genomfördes år 1971 togs dessa titlar bort. Idag finns inga städer eller köpingar kvar, i juridisk mening. Hässleholm blev stad år 1914. Många i den äldre generation minns gärna städernas betydelse. Idag har alla kommuner och centralorter samma rättigheter. Tidigare hade städerna till exempel särskilda rättigheter till handel, som inte övriga orter hade lov till.

Orten har sedan 1900-talets början haft en stadig befolkningstillväxt. År 1900 var befolkningen endast drygt 2 000 personer, det var alltså en liten by och inget annat. Om vi snabbspolar fram till 60-talet hade befolkningssiffran vuxit till sig rejält och den låg nu på omkring 14 000 invånare. Sedan dess har befolkningen fortsatt öka, men inte i samma rasande takt. Några av ortens landmärken är självklart centralstationen, men även Hässleholms kyrka och första avenyn.

Områdets historia

Låt oss fokusera lite på Hässleholms historia. Den är nämligen spännande, om än kort. Hässleholms station öppnade år 1860 och tog namnet från närliggande Hässleholmsgården i Stoby socken. Hässleholmsgården var en herrgård och säteri. Det är en herrgård med ansenlig historia, och som omnämns redan 1539 då en Mats Torbensen förklarade sig ”herre till Hessleholm”. Inget av den ursprungliga gården finns kvar. Dagens Hässleholmsgård har byggnader uppförda 1819 (mangårdsbyggnaden) och 1780-talet (flygelbyggnaderna).

Fem år efter att stationen och södra stambanan hade haft premiär blev Hässleholm järnvägsknut. År 1865 anlades nämligen en ny järnväg mellan Kristianstad och Hässleholm. Tio år senare (år 1875) hade sträckan Hässleholm – Helsingborg premiär. Idag går samtliga av dessa sträckningar under namnet Skånebanan. Vidare fick den nya järnvägen under 1890-talet (Vittsjö/Markaryd/Veinge) stor genomslagskraft. Idag kallas den järnvägslinje kort och gott för Markarydsbanan. Som ofta skedde kring de nya stationssamhällena växte industrier fram vid sidan av Hässleholms station och järnväg. Hässleholm har fortfarande stor betydelse som industriort och som centralort för omgivande byar i nordöstra Skåne. Hässleholm fick sina stadsprivilegier år 1914 och var vid det tillfället en av Sveriges minsta städer.   

Områdets infrastruktur

Låt oss tala lite om infrastrukturen i kommunen. Hässleholm har ett intressant läge i nordöstra Skåne. Kommunen ligger inte långt från exempelvis Markaryd i Småland eller Sölvesborg i Blekinge. Det dock inte heller långt till Malmö eller Helsingborg i det skånska länet. Om vi ser till avstånden tar det knappt en och halv timme med bil från Hässleholm till Växjö i norr. Med tåget tar det drygt en timme mellan städerna. Rakt västerut finner vi Helsingborg och hit tar det lika lång tid med tåget som med bilen, och vi talar om drygt en timmes restid. I sydväst ligger Sveriges tredje största stad, Malmö. Hit tar det drygt en timme med bil. Med tåget tar det omkring 40 minuter. Rakt söderut finns Ystad, som är en riktig liten kustpärla till stad. Hit tar det knappt en och halv timme med bil. För att nå till Ystad med tåg är du tvungen att byta i Malmö och fortsätta söderut med Skånebanan. Det tar sammanlagt 1 timme och 40 minuter att färdas hit med järnvägen. Rakt österut från Hässleholm sett ligger Karlskrona, Blekinges pärla. Du finner Karlskrona drygt 1 timme och 40 minuter med bil ifrån Hässleholm. Om du tar direkttåget till Karlskrona, för det finns det faktiskt också, når du Blekinge läns residensstad på knappt två timmar. Det verkar nästan som om alla vägar bär till Hässleholm, och i Skåne är det faktiskt nästan så.

Om vi skall säga något om bilvägarna i området kring Hässleholm så finns flera av de största vägarna på behagligt avstånd till Hässleholm. Väg 21 är den största vägen som löper genom kommunen. I nordväst knyter den an till E4:an i höjd med Örkelljunga. Sydost om Hässleholm går samma väg upp i E22 vid Kristianstad. Väg 23 är en annan väg som går genom kommunen. Den sträcker ut sig i nord/sydlig riktning från Växjö hela vägen till Osby och förbi Hässleholm, vidare ned via Höör innan den går upp i väg E22 precis norr om Lund.

Som vi kan se får den som skaffar ett lager i Hässleholm ett lager med bra läge lager mitt i Skåne på nära avstånd till Småland och Blekinge. Den maffiga infrastrukturen är en god anledning att skaffa lager i Hässleholm. 

Företagsliv

Vi talar gärna om lagret och dess egenskaper. Vi önskar först ställa frågan: vilka tankar och idéer kommer dig till dels när du hör ordet 'lager'? Vilka associationer kläcker det? Är det en särskild förvaringsyta för din verksamhet, avseende diverse material? Är det ett perfekt blandrum som du kan utnyttja på olika sätt? Talar vi om en lokal för produkter-i-arbete? Oavsett vilken association ordet i fråga ger dig är logistik och infrastruktur alltid en viktig aspekt. Det är självklart läget som är nyckeln i fråga. Med ett passande läge är lagret det perfekta komplementet till din verksamhet. Fundera noga över transporterna till och från lagret i Hässleholm. Det är nämligen en av de viktigast frågorna i sammanhanget. Var någonstans i närområdet passar lagret bäst? Om vi funderar lite över till vem eller vilka lagret är till för beror allt på den sistnämnda frågans svar. Talar vi om kunderna eller leverantörerna? Eller bör lagret fungera som ett mellanlager åt verksamheten? Det här är en annan angelägen fråga.     

Låt oss fortsätta med att tala lite om lagrets faciliteter. Det är nämligen en annan viktig punkt på dagordningen om lagret. Det kan handla om faciliteter i form av extrautrymmen i anslutning till lagret, såsom kontor eller lokal. Det kan handla om internet och dess uppkopplingshastighet. Vilket typ av larm passar din verksamhet? Andra faciliteter kan vara möblemang och lagerplatser med mera. Dessa faciliteter kan ibland innebära stora investeringar och det kan därför vara angeläget att fundera lite på dessa innan du slår till och skaffar ett lager i Hässleholm. Det mesta beror på din budget, och den kravspec du sätter upp. Budgeten för oss osökt in på kostnaden för att hyra lagret. Hyran ökar också med vissa faciliteter, samt med lagrets storlek. Ett lager i Hässleholm är naturligtvis billigare än på vissa andra orter. Det är dock onödigt att betala för mycket, oavsett hyrans nivå.

 

Låt oss tala lite om shoppingen i kommunen. För dig som funderar över att skaffa lager i Hässleholm, eller någon annan typ av lokal för den delen, kan det vara intressant att veta lite mer om detaljhandeln i kommunen. Vi skall tala lite om Gallerian. Det är det självklara shoppingvalet i staden. Här finner du omkring 25 butiker, kaféer och restauranger. Här finner du en härlig blandning av mode, fritidskläder, och hemutrustning. Shoppingcentret fick en rejäl ansiktslyftning åren 2006-2009 då det byggdes om i modern stil. Det handlar numera om en yta på 7 000 kvadratmeter. Gallerian erbjuder 150 stycken p-platser utan extra kostnad.

På femton minuters avstånd med bil ligger Tyringe. Tyringe är en liten ort, men erbjuder ett fantastiskt köpcentrum i FCT-köpcenter. Det är en massiv butik på 6 000 kvadratmeter, som erbjuder lite av varje, för de allra flesta. Vi talar om en ansenlig lågprisbutik med hela 18 lågprisavdelningar. En av avdelningarna kallas Antikt & Begagnat och är särskilt spännande, här kan du hitta det riktigt billiga och kitschiga, för inredning av hemmet. Här finns också en perfekt restaurang, vi talar om: ”Partyfabriken Mat & Fika”, som har sin ingång i anslutning till varuhusets förbutik. FCT grundades redan år 1986 och har alltså erbjudit mycket i form av bra priser, under mer än 30 år.

I kommunen finns också ett flertal gårdsbutiker och loppmarknader, för den som önskar ta del av lite enklare shopping, och kanske även mer genuin sådan. Vi har bland annat en loppmarknad som kallas Adseke Loppis, här är det öppet nästan alla dagar, och den vanliga öppettiden är mellan kl. 13-17. Loppmarknaden ligger i Sösdala, på cirka 15-20 minuters bilavstånd från centrala Hässleholm. Låt oss ta dig med till fantastiska Af Skea gårdsbutik. Det är en gårdsbutik i riktigt moderna mått fylld med ekologiska modekläder för hela familjen. Butiken är inrymd i en före detta drängkammare på natursköna Skea Gård. Butiken ligger på ett behagligt avstånd av 8 kilometer från centrala Hässleholm. Det tar cirka 10 minuter att färdas hit med bil. 

Köpkraft i området

Låt oss fortsätta berättelsen med att tala om kommunens ekonomiska förutsättningar. Den som funderar över att skaffa lager i Hässleholm bör ta reda på en del om köpkraften. Det är nämligen stadens eller kommunens ekonomiska styrka, och den beror naturligtvis på befolkningens ekonomiska styrka, men också på läget, omgivande kommuner och ortens generella företagsklimat.

Hässleholm har gott om goda kommuner omkring sig. Det är inte långt till varken Malmö och Helsingborg, två städer med stor ekonomisk styrka. Hässleholm har en befolkning som är något större än medelbefolkningen för Sveriges kommuner. Här är befolkningsökningen i paritet med Sverigesnittet. Medianinkomsten, en av de viktigaste variablerna för att bestämma köpkraften, är något längre än Sverigesnittet. Det här kan tyckas vara dåliga nyheter, och det är sant, det är inte jättegoda sådana. Men det är inte heller någon katastrof. Hässleholms läge är ju som sagt mycket positivt, och det är lätt för de som bor utanför kommunen att resa hit och utnyttja kommunens billigare priser och ta hjälp av dess duktiga företagare. Om vi ser närmare på nyföretagandet, och på företagarklimatet rent generellt sätt, är situationen inte dålig i Hässleholm. Här finns goda förutsättningar för att skaffa ett lager; vi talar om billiga priser, god närhet till hela Skåne och andra landskap och hygglig medianinkomst, även om den är något lägre än Sverigesnittet.

Parkeringsmöjligheter

Biltrafiken är något vi alla måste förhålla oss till. Man kan se den som ett nödvändigt ont i vår värld. Vi befinner oss i en bilburen värld och tillgång till god parkering är självklart något mycket viktigt. Den som funderar över att skaffa ett lager i Hässleholm gör rätt i att ta reda mer om parkeringssituationen i kommunen.

Sveriges kommuner har vissa återkommande teman avseende normer och regler för parkering. Hässleholm är inget undantag avseende det här. Hässleholm tillämpar en del parkeringsregler vi kommer att tala mer om här nedan.

Så låt oss titta lite närmare på parkeringsreglerna i Hässleholm. För den som funderar över att skaffa ett lager här kan det vara nyttigt att känna till dessa.

  • Betalning: På samtliga av Hässleholms kommuns parkeringar kan du betala med mynt, kort eller via sms/app.
  • Datumparkering: Inom Hässleholm tätort, inom en viss zon som är skyltad vid infarten till staden, gäller datumparkering. Den avser förbud av parkering på den sida av gatan som har udda husnummer på udda datum. Datumparkering gäller 05:00-15:00 under vardagar och dag före helgdag. Under helgdagar gäller inte datumparkering Hässleholm. Det är då fritt fram att stå på den sida man vill.
  • Servicefordon: Oavsett om du är vanlig privatbilist eller förare till servicefordon för näringsverksamhet gäller samma parkeringsregler.

Utveckling i området

De nya höghastighetstågens sträckning genom Sydsverige är givetvis av högsta intresse. Hässleholm kommun väntar som många andra på att få reda på var någonstans dessa tåg kommer att stanna. I Hässleholm ligger ett riktigt stort projekt på vänt, och det beror på huruvida höghastighetstågen kommer att stanna i kommunen eller inte. Projektet rör hela 5000-7000 bostäder och beslutet avseende deras varande eller icke varande förväntas komma under år 2018. En annan stor nybyggnation som är beroende av hur det går i beslutet om de nya höghastighetstågen är tågstationen. Vid positivt beslut om stopp för höghastighetstågen i Hässleholm behövs en ny järnvägsstation. Här gäller samma sak som vid uppförandet av nya bostäder, nämligen att man måste avvakta beslutet om de nya höghastighetstågen. För den som önskar skaffa lager i Hässleholm hade det dock varit fantastiska nyheter.

Om vi fortsätter vår berättelse med att tala om befintliga byggprojekt har vi också här en del som rör tågtrafiken. Vi har nämligen en nybyggnation av underhållsdepå för Öresundstågen, och en förlängning av mötesspåren i Attarp. I övrigt har vi gott om nybyggnationer avseende service, skola och vård & omsorg. Bland annat talar vi om ombyggnation av gymnasieskola i Hässleholm, och nybyggnation av ungdomshem (LVU-boende) med mera.

Industrier

Hässleholm har länge varit ett center för näringsverksamhet, ända sedan södra stambanan byggdes under 1860 och 1870-talet. Vi talar om mark som tidigare tillhörde Hässleholmsgården.

När Hässleholm kommun bildades i samband med kommunreformen på 70-talet var det redan en stad i fullt språng. Idag präglas näringslivet i kommunen fortfarande av traditionella trä- och metallindustrier. Förutom de traditionella tillverkningsindustrierna har även andra, mer serviceorienterade företag vuxit fram. Det är näringar som normalt sett hade sin linda i tillverkningsindustrin men som sedan förvandlades till sin egen bransch, i allt högre och högre utsträckning. Vi talar om branscher såsom inredning, kvalificerad design, småhustillverkning, processutrustning och IT. Hässleholm har blivit något av en knutpunkt för företagandet i Skåne, med tanke på närheten till god infrastruktur.

Kommunens största privata arbetsgivare kallas Bergendahl Food AB. Företaget har 725 anställda i kommunen, i hela landet rör det sig om över 4 000 anställda, och en omsättning på cirka 9 miljarder kronor. Företaget bedriver partihandel med egna butiker som till exempel City Gross, samt samverkar med fristående butiker såsom MatÖppet.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Vi skall avsluta vår berättelse om Hässleholm med att tala lite om hotellen i kommunen. Det är nämligen viktigt, för den som funderar över att skaffa lager i Hässleholm, att fundera över övernattningsmöjligheterna i kommunen.

Det blir en sammanfattande text avseende tre hotell i olika prisklasser. Låt oss börja med det mest kända hotellet i kommunen. Vi talar givetvis om Hotell Statt. Det är det magnifika hotellet vid stortorget mitt i staden, endast 100 meter från tågstationen. Här får du ta del av gratis WiFi och en riktigt trevlig avslappningsavdelning med bastu och gym. Hotellet har en riktigt fin engelsk pub, populär även för andra än hotellets gäster. Vi talar om Hässleholms mest kända, och mest populära boende.

Nästa hotell är Hotel Göingehöf. Det är ett modernt hotell med bra pris, som även det ligger nära centralstation, endast 300 meter bort. Vi talar om ljudisolerade rum, helt i trä, med trevliga detaljer.

Det sista hotellet är egentligen mer av ett vandrarhem; ett B&B. Vi talar om Kronans B&B. Det är ett familjeägt vandrarhem, och riktigt prisvärt dessutom, på 1,5 kilometers avstånd från Hässleholm centrum. Här får du rum med klassisk inredning och skrivbord. Du får ta del av Kronans trevliga frukost, som på sommaren serveras på vandrarhemmets terrass.