Introduktion till området

Hässleholm är en ort och kommun i de centrala och norra delarna av Skåne. Orten har omkring 19 000 invånare och kommunen ca 52 000. Sett till folkmängden är det Sveriges 46:e största kommun. Hässleholm gränsar till bland annat Kristianstads kommun, Hörby kommun och Örkelljunga kommun.

Hässleholms stadsbild domineras av bebyggelse från främst efterkrigstiden, även om det även återstår några få byggnader från förra sekelskiftet (resten har rivits). Det fanns tidigare tre trädkantade avenyer och större promenadstråk som idag är gågator respektive trafikleder. Två fysiska landmärken i orten är Hässleholm kyrka från 1914 och Hässleholms centralstation. Det finns 16 olika tätorter i Hässleholms kommun; förutom centralorten kan även Tyringe, Vinslöv och Bjärnum nämnas. De har alla mellan 3-5000 invånare.

Hässleholm ligger i den attraktiva Öresundsregionen där även storstäder som Malmö och Köpenhamn ingår. Tack vare de goda kommunikationerna med dessa och andra städer i regionen har företag med lokaler i Hässleholm utmärkta möjligheter att locka till sig stora kundkretsar utifrån.  

Från och med 2016 ingår följande distrikt och socknar i Hässeholms kommun: Brönnestad, Farstorp, Finja, Gumlösa, Häglinge, Hässleholm, Hästveda, Hörja, Ignaberga, Matteröd, Norra Mellby, Norra Sandby, Norra Åkarp, Närlinge, Röke, Stoby, Sörby, Vankiva, Verum, Vinslöv, Vittjö, Västra Torup. På senare år har Hässleholm blivit något av ett fäste för elektronisk musik med flera framgångsrika lokala artister. Varje år i slutet av maj anordnas också musikfestivalen Siesta! Hässleholm har åtta naturreservat samt ett större antal insjöar, bland annat Finjasjön som ligger sydväst om centralorten. Hässleholms vänorter är Dawlowo i Polen, Eckenförde i Tyskland och Nyköbing i Danmark.

Områdets historia

Hässleholm kom till som en viktig knutpunkt för järnvägstrafiken redan vid mitten av 1800-talet. Utmed järnvägen växte sedan olika industrier och andra näringsverksamheter fram. I början av 1900-talet fick orten ett stadshotell och en stadskyrka. Hässleholm var vid denna tidpunkt ännu en av Sveriges minsta städer, med inte mycket mer än några tusen invånare. Historiskt viktiga industribranscher var bland annat olika mekaniska verkstäder och bryggerier. Man tillverkade också bland annat kapsyler och stanniol. Än idag är Hässleholm en viktig industriort samt lokalt centrum för kommunens omgivande orter.

Under stora delar av 1900-talet hade Hässleholms garnison en stor betydelse för orten. Det gjordes stora satsningar på nya byggnader och stora övningsfält. Vid en tidpunkt var garnisonen en av landets största och mest moderna, men monterades dock ned under 90- och 00-talen. Idag ligger bostäder, lokaler, vandrarhem och diverse industrier på garnisonens gamla plats. Ett stort antal fornlämningar har hittats runtom i kommunen. Det rör sig bland annat om olika gravfält, stensättningar, hällristningar och rösen.

Områdets infrastruktur

Hässleholm är en naturlig mötesplats med goda kommunikationer till storstadsregionerna Köpenhamn och Stockholm. Norr om centralorten går riksväg 21 som sammankopplar nordöstra och nordvästra Skåne. Den 111 km långa vägen löper mellan Kristianstad och Helsingborg och passerar förutom Hässleholm även bland annat Åstorp. Söderifrån sett från Hässleholm löper riksväg 23 från Malmö i riktning mot Linköping.

Närmaste flygplats är Kristianstad-Österlen Airport. Malmö Sturup ligger inte heller långt borta. Likaså Ängelholm - Helsingborg, Ronneby eller för den delen Köpenhamn - Kastrup.

Järnvägssystemet till och från Hässleholm är välutvecklat med såväl Öresundståg som Pågatåg och andra tåg. Det är mycket tack vare järnvägen som Hässleholm har vuxit till att bli en viktig knutpunkt i den attraktiva Öresundsregionen. Stockholm ligger bara tre timmar och 45 minuter bort. Till Malmö är det endast 45 minuter och det finns även dagliga direktförbindelser till Köpenhamn samt Kastrup via Öresundsbron. Tveklöst underlättar dessa korta restider för pendling till och från Hässleholm. Det finns även tågtrafik till Kristianstad, Lund, Malmö och Helsingborg samt även Sösdala, Ballingslöv, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö.

Skånetrafiken har bussförbindelser över hela Skåne, inklusive flera av Hässleholms orter. Busstationen ligger centralt intill järnvägsstationen. Härifrån avgår även Hässleholms stadsbussar till ortens olika delar. Sommartid avgår även bussar till Hovdala slott, ett populärt besöksmål 7 km söder om Hässleholm. Därutöver finns även långfärdsbussar med bland annat Swedbus.

På korta avstånd från Hässleholm kan man även nå Skånes färjetrafik. Från orter som Helsingborg, Trelleborg och Ystad kan man med färja ta sig till Danmark, Tyskland och Polen. Verksamma färjebolag är HH-Ferries, Scandlines, TT-Line, Stena Line, Pol Ferries och Unity Line.

Företagsliv

Geografiskt är Hässleholm en mycket lämplig plats för etablering av exempelvis kontors- och lagerlokaler. Staden ligger i den attraktiva Öresundsregionen med miljontals potentiella kunder i Malmö och Köpenhamn. Kommunikationerna till dessa storstäder är goda och det tillkommer även en kundtillströmning norrifrån via järnvägen från inte minst Stockholm. Här kan du se några av de kontor samt lager- och produktionslokaler som finns att tillgå i Hässleholm.

Kontor och lager är två exempel på olika affärslokaler som skiljer sig åt på en rad olika punkter. Kontoret har historiskt varit ett mindre och slutet rum där en eller ett fåtal personer arbetat. Dagens kontor är dock många gånger istället större och öppna ytor som rymmer många anställda på en och samma plats. Dessa kontorslandskap är ofta företagets ansikte utåt på ett helt annat sätt än vad lagerlokaler är. Lagerlokaler fyller egentligen mer eller mindre bara funktionen av att vara en förvaringslokal för kommersiella varor. Många lagerlokaler tenderar att ligga en bit utanför stadskärnorna eftersom det till skillnad från kontoret eller butiken saknas anledning till att placera dem centralt i attraktiva affärslägen. Många företag väljer istället att förlägga sina lagerlokaler i billigare områden. Lagret är dock en sorts affärslokal som för många företag har ökat i betydelse på senare år i samband med den framväxande e-handeln. Många e-handelsföretag har helt lagt ner sina butiker och tar istället bara emot beställningar över internet . De skickar sedan ut varorna direkt till kund, utan att passera butiken. På så sätt har de kunnat minska sina hyreskostnader markant. Detta innebär dock inte att butiken håller på att försvinna som kommersiell lokal, bara att den har fått ökad konkurrens när en del av handeln har digitaliserats och flyttats till internet.  

Hässleholm ligger en bit ifrån närmaste storstad och har inte många större köpcentrum. Det finns gott om dagligvaruhandel, men många boende väljer att utföra sin sällanvaruhandel i exempelvis Malmö eller över internet. Även om Hässleholm inte erbjuder några större shoppingmöjligheter finns det många andra attraktiva aspekter med kommunen. En sådan aspekt är det lugnare tempo som råder i mindre städer som Hässleholm. Många som väljer att bosätta sig här lockas av den relativt stora tryggheten och även närheten till naturen. Runtom i kommunen finns flera naturreservat samt även ett stort antal sjöar. Hässleholm attraherar många boende som vill komma bort från den stressiga vardagen i storstaden, men som vid behov ändå vill ha nära till det utbud som finns där. Med bara 45 minuter till Malmö utgör Hässleholm ett utmärkt sådant alternativ.

Tack vare de goda kommunikationerna till framförallt Malmö och Köpenhamn krymper det reella avståndet till dessa storstäder betänkligt. Det är fullt möjligt att bo i Hässleholm och arbeta i tex Malmö eller tvärtom. Närheten till Danmarks huvudstad innebär också stora möjligheter för lokala företag som vill utöka sin marknad. Allt detta gör att det relativt lilla utbudet som finns i Hässleholm inte spelar så stor roll. Tvärtom innebär det i sig att det finns en stor och outnyttjad potential för nyetableringar i kommunen. Många Hässleholmsbor skulle föredra att kunna utföra fler av sina inköp och andra ärenden i Hässleholm, istället för i närliggande städer. Företag som kan tillhandahålla varor och tjänster som annars bara finns att få tag på i tex Malmö har en potential att locka kvar en stor del av Hässleholms köpkraft. Företag erbjuder unika produkter för Öresundsregionen har dessutom möjlighet att kunna attrahera stora kundkretsar från inte minst Malmö och Köpenhamn.

En del egna affärsområden finns alltjämt i staden: Gallerian är Hässleholms främsta shoppingcentrum. Den är centralt belägen och har ca 25 butiker och lokaler inom hem, fritid, kläder och mode. Några av de butiker som finns i Gallerian är Telenor, Synoptik, Kappahl, Hemtex, Brothers och Apoteket mfl. Det finns även ett kafé och en restaurang. Gallerian har funnits i omkring 30 år och renoverades mellan åren 2006 och 2007, då det utökades från 4000 till 7000 kvadratmeter. Det har numera också omkring 150 parkeringsplatser i ett eget garage.

Köpkraft i området

Demografiskt består Hässleholm av en jämn könsfördelning (50,44 % män och 49,56 % kvinnor). Omkring hälften (49 %) är ogifta. Ca 20 % är utrikesfödda, upp från ca 10 % 2002. Den största åldersgruppen är personer mellan 25-54 år (37 %).

Många undersökningar visar att köpkraften i Sveriges storstadsregioner för närvarande ligger på bottennivåer. Enligt Swedbanks boindex har den inte varit så låg sedan krisen 2008. En anledning till detta är den höga belåningen hos hushållen i Sverige, speciellt i storstäderna. Eftersom Hässleholm ligger en bit utanför storstaden är dock köpkraften här större. Enligt undersökningen från slutet av 2016 ligger index för köpkraften hos småhushåll i Hässleholm runt 145 (100 har satts som referensvärde då hushållen under denna nivå ofta har ekonomiska bekymmer). Köpkraften för småhushåll i Sverige som helhet ligger på omkring 125. Med andra ord är köpkraften i Hässleholm väsentligt högre än riksgenomsnittet, någonting som talar starkt för en företagsetablering i den småländska småstaden. Köpkraften i Hässleholm har dessutom med god marginal legat över 100 ända i över tio år. Det visar på de goda förutsättningar som råder vad gäller de ekonomiska resurserna och köpkraften hos kundkretsen i staden. Sedan tillkommer även det potentiella tillskottet av ytterligare köpkraft från närliggande storstäder som Malmö.

Parkeringsmöjligheter

Här finns en karta över parkeringsplatser i Hässleholm. Du kan klicka på symbolerna för mer information om avgifter och tidsbegränsningar mm.

Inom den skyltade zonen i Hässleholm gäller datumparkering när annat inte står angivet. Datumparkeringen gäller mellan kl 05-15 på vardagar och 05-15 på dagar före helgdagar. Förbud mot parkering gäller:

- På udda datum på den sida av vägen där gatuadresserna har udda nummer

- På jämna datum på den sida av vägen där gatuadresserna har jämna nummer

Just tillgången till parkeringsplatser i närheten av lokalen är en viktig faktor vid nyetableringar. En lokal med bra parkeringsmöjligheter har ofta ett överläge gentemot konkurrenter med sämre parkeringsmöjligheter. Är det lätt att ta sig till och från lokalen ökar chansen att kunden kommer på återbesök. En lokal med sämre parkeringsmöjligheter minskar dock utsikterna att kunden återkommer. En lokal med goda parkeringsmöjligheter ökar alltså sina chanser att attrahera såväl nya som gamla kunder. Det bir lättare att snabbt etablera en stor kundkrets.

Utveckling i området

Dagens bostads- och arbetsmarknader förändras snabbare än någonsin förut. Aldrig tidigare har det varit enklare att flytta. För att en stad ska attrahera såväl människor som företag krävs att den kontinuerligt investerar i sig själv. Människor vill ha tillgång till en god grundläggande samhällsservice. Företag efterfrågar en bra infrastruktur och ett gott affärsklimat. Nedan följer en längre lista över pågående och nyligen avslutade byggprojekt i Hässleholm:

- Nybyggnad av tre radhus och ett loftgångshus nära Hässleholm C.

- Ombyggnad av befintliga bostäder vid Skvaltevägen/Rågången. Bostäderna ska bland annat få en lägre energianvändning och ett bättre boendeklimat.

- Fasadändring av industribyggnad vid Bultvägen. Omfattar 300 kvadratmeter.

- Nybyggnad av lokaler vid Norra Stationsgatan. Omfattar tre våningar samt källare, sammanlagt 2780 kvadratmeter till en kostnad om 67 miljoner kr.

- Nybyggnad av 12 marklägenheter om 100 kvadratmeter vid Finjasjö park.

- Nybyggnad av 36 lägenheter samt rivning av befintligt kvarter vid Stora Torggatan. Berör sammanlagt 3750 kvadratmeter och kostar 65 miljoner kr.

- Nybyggnad av fem industribyggnader och lokaler vid Björklundavägen. 900 kvadratmeter, 10 miljoner kr.

- Nybyggnad av City Gross, sammanlagd yta 7000 kvadratmeter. Kostnad: 105 miljoner kr.

- Nybyggnad av omkring 200 nya bostäder och lokaler i Björklund.


Dessa och andra byggprojekt skapar arbetstillfällen samt lockar nya invånare till staden och kommunen. Det leder i sin tur till att fler företag öppnar lokaler i Hässleholm. En faktor som bidrar till dessa satsningar är kommunikationerna till andra städer i Öresundsregionen, främst Malmö, Lund och Köpenhamn. Den geografiska närheten till dessa storstäder kombinerat med de goda pendlingsmöjligheterna gör att många företag och människor finner Hässleholm som ett intressant alternativ att etablera sig i. Detta är en trend som troligtvis kommer fortsätta i framtiden i takt med nya infrastruktursatsningar och att många arbeten blir alltmer geografiskt obundna.

Industrier

Hässleholm växte fram som en järnvägsknut längs den södra stambanan vid mitten av 1800-talet. Än idag spelar järnvägen en viktig roll i att sammanbinda staden med övriga Öresundsregionen och då särskilt Malmö och Köpenhamn. Hässleholms näringsliv präglas fortfarande till betydande del av bland annat trä- och metallindustrin. Det är en industri som också gett upphov till många andra företag inom branscher som inredning, design, småhustillverkning, högteknologiska verkstäder, verktyg och processutrustning samt IT mm. Kopplat till inte minst järnvägen men även andra kommunikationer finns också flera företag med lokaler inom transport och logik-branschen.

2016 startades 301 nya företag i kommunen, en siffra som följer tendensen från tidigare år. De flesta av dessa företag startades inom tjänstesektorn, men jord, skog och energi-sektorn var också framträdande. Idag finns det närmare 5400 företag registrerade i kommunen. Endast 16 av dem gick i konkurrens 2016, en minskning jämfört med 2015 då samma siffra var 31.

De största aktiebolagen med huvudkontor i Hässleholm är Bergendahl Food AB, City Gross Sverige AB samt Eolus Vind AB. Av de 30 mest framgångsrika aktiebolagen hade ca 80 % en stigande omsättning och ca 20 % en sjunkande omsättning 2016 jämfört med året innan. De största arbetsgivarna i kommunen är Hässleholms sjukhus, Bergendahl Food AB, Ballingslöv AB, Backer Bhv AB och Hässleholm Teknik AB. Det finns 19 arbetsplatser med fler än 100 anställda.

29,7 % är tjänsteföretag och 25,6 % är verksamma inom jord, skog och energi. Vad gäller den sistnämnda kategorin skiljer sig Hässleholm något från resten av Sverige såtillvida att det är 12 % över riksgenomsnittet. En mycket stor andel av företagen med lokaler i Hässleholm är också soloföretag och detta är en trend som gäller i samtliga branscher. Soloföretagen står för hela 70 % av de totala arbetstillfällena i kommunen. Det finns också en stor andel företag som varit verksamma i 15 år eller mer (44,7 %), vilket talar för att Hässleholm har många gynnsamma förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet.

I Hässleholm finns flera kommunägda aktiebolag:

- Hässlehem AB: bostadsbolag som förvaltar totalt omkring 1900 lägenheter

- Hässleholm Industribyggnads AB: förvaltar Norra Station, Hovdala och Mölleruds naturområden samt hela 40 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

- Hässleholms Norra Station AB: dotterbolag till ovanstående

- Hässleholms Miljö AB: fjärrvärmeproduktion, renhållning samt avfallsbehandling, återvinning av avfall från hushåll, industrier och annan verksamhet.

- Hässleholms Vatten AB: förser staden med dricksvatten samt förvaltar den allmänna VA-anläggningen i kommunen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Affärsresenärer på besök i Hässleholm behöver ibland någonstans att övernatta.

Hotelltätheten i kommunen är emellertid inte särskilt hög. Här nedan följer ändå en kort lista över olika boenden i närheten av lokaler i Hässleholm. För fler alternativ hänvisas i första hand till andra kommuner i Skåne.   

Hotel Statt

Frykholmsgatan 13

4-stjärnigt affärs- och konferenshotell i centrala delen av staden. Nära till lokaler i Hässleholm som exempelvis:

- Kontoret på Sobygatan 12

- Kontoret på Finjagatan 13A

- Lagerlokalen vid Ballingslöv 2268

Hässleholmsgårdens Vandrarhem

Hovdalavägen 303

Personligt och prisvärt boende inom räckhåll från lokalen i Hässleholm

Kronans B&B

Finjagatan 17

Bed and Breakfast inom kort avstånd från lokaler i Hässleholm