Introduktion till området

Nära Stockholms stad ligger Huddinge, en kommun i Södermanland som är känt för sin vackra natur. Huddinge har en mängd olika naturområden beklädda med kullar, skog och sjöar. Av dessa naturområden har många klassats som naturreservat. Huddinges befolkning är cirka 100 000 och ytan är 141 kvadratkilometer; 10 av dessa utgörs av vatten. Stora delar av kommunen gränsar till Stockholms stad. Det handlar om stadsdelarna Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. Huddinge gränsar också till andra kommuner vid sidan om Stockholm, dessa är Ekerö kommun, Botkyrka kommun, Haninge kommun och Tyresö kommun. Kommunen har ett rikt kulturliv. Det finns bland annat en högskola, ett campus och sex bibliotek. Vi talar då om Södertörns högskola och ett av Karolinska Institutets största campus. Vid sidan om kulturen är kommunen även känd för sin shopping. Här påträffas bland annat ett av Sveriges absolut största shoppingområden; Kungens Kurva, som bland annat erbjuder världens största IKEA-varuhus, den största biografen i Sverige samt flera gallerior med massor av butiker.

Farsta är en stadsdel i Stockholms stad som gränsar till Huddinge. Den här stadsdelen gränsar även till två andra stadsdelar, dessa är Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck. Farsta är beläget åtta kilometer söder om Stockholms innerstad. Farsta började planeras så sent som på 1940-talet – åtminstone vad vi nu känner som Farsta. I slutet av 1950-talet var det moderna Farsta färdigbyggt. Det var först runt 1955 som stadsplanen antogs och den moderna stadsdelen kunde byggas. Denna plan var mycket lik Vällingbys ABC-stad. Den 23 oktober 1960 var dagen då Farsta Centrum invigdes. Det nya shoppingcentret blev en omedelbar succé och människor vallfärdade hit i drivor under 1960-talet. Farsta blev ett populärt resmål mycket tack vare Farsta Centrum. Än idag är området populärt. Farstas geografi är backig och kuperad, och består av flera stora höjder, samt en hel del skog.

Områdets historia

Arkeologerna har länge vetat att området kring nuvarande Huddinge har haft fast befolkning under lång tid och forskarna tror att det har bott människor här i åtminstone 1 000 år, kanske till och med sedan före Vikingatiden. Huddinge har alltid varit skyddad mark tack vare de stora höjder som finns i området. Invånarna kunde använda höjderna för att tända eldar som varnade resten av befolkningen för fiendeskepp. Namnet på kommunen lär ha kommit från folket som först bodde i området, redan under järnåldern, och kallades för Uddung.

Farlasta, Farlista, Faresta, Farestom och Pharesta är några av de namn som stadsdelen Farsta har haft under århundradena. På medeltiden tillhörde områden herrgården Farsta gård i Brännkyrka socken. Ända fram i modern tid låg det till på det viset. Området köptes 1912 av Stockholms stad. Det var dock först på 1950-talet som området bebyggdes i modern mening, och då handlade först och främst om flerfamiljshus. Före denna moderna bebyggelse fanns det endast torp på området, och alltsammans var jordbruksmark då. Farsta var tills moderniseringen mestadels täckt av skog.

Områdets infrastruktur

Många hävdar att Huddinge-Farsta är goda knutpunkter för befolkningen i områdena samt även för de som bor i närliggande områden. Huddinge-Farsta kan sägas ha goda kommunikationer både med Stockholm och med övriga delar av landet. Ifall vi bestämmer oss för att titta närmare på ett par viktiga vägar kan vi börja med väg 73 (också kallad Nynäsvägen). Den här vägen går hela vägen ned till Nynäshamn via Farsta och delar av Huddinge. Denna väg binder alltså samman Nynäshamn med Farsta, Huddinge och Stockholm, och därmed även med resten av Sverige. Inte långt från Enskede och Globenområdet börjar den väg som heter 226 (också kallad Huddingevägen). Den här vägen går till Huddinge centrum och efter det hela vägen till Tullinge och Vårsta. Södertälje innebär slutet för väg 226 som här ansluter till E20:an som åt ena hållet försvinner norrut mot Skärholmen, Stockholms City samt de norra delarna av Sverige, och åt andra hållet går söderut mot Götaland. För de som bor arbetar i Huddinge-Farsta finns det alltså gott om bra kommunikationer.

Områdena Huddinge-Farsta erbjuder också riktigt bra lokaltrafik som invånare och arbetare kan ta del av. Det finns både tunnelbana och pendeltåg. Pendeltåget går dels till Huddinge (och vidare mot Södertälje) och dels till Farsta (och vidare till Nynäshamn). Tunnelbanan går till Farsta Strand via Farsta centrum. Vi talar här om den gröna linjen. Det finns också rikligt med bussar i bägge områden.

Företagsliv

Det finns massor av mysiga och nischade småbutiker i Huddinge-Farsta. Det är två områden som erbjuder mycket avseende shopping, både det lilla och det stora. Småbutikerna erbjuder till exempel charm och sin egen prägel. Avseende det stora finns det fantastiska shoppingcenter som har det mesta, för de flesta. Vi ska återkomma till dem här nedan. Men först ett kort ord om Huddinge-Farstas kaféer och restauranger. Det kryllar nämligen av kaféer, restauranger och snabbmatskedjor, som erbjuder mat från alla världens fyra hörn. Avseende mat, kaféliv och shopping Huddinge-Farsta något av ett Mecka för många.

Låt oss först tala om shopping i det stora formatet och låt oss kasta oss in på ett av de mest storslagna shoppingparadisen i Sverige. Det handlar om Kungens Kurva. Kungens Kurva erbjuder bland annat världens största IKEA-varuhus och Sveriges största biograf såväl som ett flertal gallerior med massor av butiker. Ett av dessa köpcentrum är bland annat det som just heter Kungens Kurvas Köpcentrum; ett annat kallas kort och gott för Heron City. Det finns också gott om kontor i Kungens Kurva, och kanske kan det vara något för dig?

Ett annat stort köpcentrum är Huddinge Centrum. Huddinge har tagit chansen och skapat ett trevligt köpcentrum i denna lilla stadens centrum. Gallerian erbjuder omkring 70 butiker, det finns också cirka 29 600 kvadratmeter bostadsyta och hela 162 lokaler. Det här är mycket goda nyheter för dig som är ute efter ett kontor centralt i Huddinge. Det handlar nämligen om 60 200 kvadratmeter lokalyta.

Det finns fina shoppingmöjligheter i Farsta också, och då tänker vi främst på den enorma gallerian i Farsta centrum med samma namn. Det är ytterligare ett fint dragplåster för framtida kunder eller leverantör för den som funderar på att skaffa kontor i Huddinge-Farsta. Hela 150 butiker kallar Farsta Centrum sin hemvist; det är med andra ord ett riktigt pampigt köpcentrum. Här finner du allt från den där snygga klänningen till nyårsfesten till den där fina plafonden till vardagsrummet i nya lägenheten. Farsta Centrum invigdes första gången 1960. På den tiden var det en plats för torghandel, bostäder och jobb. Under 1998 genomgick Farsta centrum en massiv totalrenovering; en omställning till modern och bekväm shopping. (http://farstacentrum.se/)

Det går knappast att tala om shopping i Stockholms södra delar utan att nämna Globenområdet. Det är ett shopping- och evenemangscentrum som är unikt, visserligen tekniskt sett inte beläget i Huddinge-Farsta, men nära nog för att ha visst inflytande på området. Globenområdet är packat med evenemang, såsom konserter, mässor och uppvisningar. Dessutom finns här massor av butiker och bra shopping. Märk väl att ett kontor i Huddinge-Farsta är ett kontor mycket nära detta unika område. Globen själv är en världsunik konstruktion; det är världens största sfäriska byggnad. Det är en stor turistattraktion för de miljoner turister som besöker Stockholm varje år. Förutom allt det här vill Stockholms stad också göra Globenområdet till stadens evenemangscentrum nummer ett. Från Farsta centrum tar det endast 10 minuter att köra bil till Globen. Med tunnelbana tar det omkring 20 minuter från Farsta.

Köpkraft i området

Ifall vi talar om medianinkomsten för Huddinge målar den en intressant bild. Den är nämligen något mindre än för Stockholms stad som helhet, och samtidigt något högre än Sverigemedlet. Skattesatsen är dock något under Sveriges skattesats som helhet. Vi kan därmed slå fast att köpkraften för Huddinge liknar Sveriges medelköpkraft och samtidigt sägas vara något lägre än för köpkraften i Stockholms stad. Situationen i Farsta liknar den i Huddinges kommun.

Medelåldern i Huddinge är låg, näst lägst i hela Sveriges faktiskt, det är helt klart väldigt intressanta uppgifter. Det är en sådan där faktor som är viktig när du skall ta reda på vilken köpkraft ett område har. Påverkar medelåldern köpkraften? Den påverkar åtminstone köpbeteende kraftigt. En yngre befolkning är definitivt öppnare gentemot nya företag; de är en öppnare och mer köpintresserad marknad helt enkelt. Å andra sidan har den yngre befolkningen mindre pengar att spendera. Det är dock en viktig aspekt att fundera över när du vill skaffa kontor.

Parkeringsmöjligheter

Den 1 september 2016 antogs en ny parkeringsordning i Stockholms kommun. Den här gäller naturligtvis också Farsta. Stockholms stad har som mål att ta ett nytt helhetsgrepp avseende parkeringen i staden, men även att minska trängseln i vissa kritiska högtrafikerade områden. Det var väldigt viktigt för Stockholms kommun att få en enhetlig styrning och kontroll i hela staden avseende parkering, någonting man inte riktigt hade haft tidigare. Huddinge omfattas inte av den här nya parkeringsordningen, eftersom det är en separat kommun. Stockholms kommun hoppas mycket på denna nya parkeringsordning; på en jämnare balans av tillgängliga parkeringsplatser mellan olika områden i staden.

Den som söker kontor i Huddinge-Farsta bör vara medveten om de stora fördelar som både Farsta och Huddinge innehar avseende parkeringsplatser och parkeringskostnader. Det finns nämligen så gott som alltid lediga parkeringsplatser i båda dessa områden. Parkeringstaxan är dessutom mänsklig jämfört med Stockholms City. Förutom allt det här byggs det så det knakar i områdena och det gäller även parkeringsplatserna. Den som önskar skaffa kontor i Huddinge-Farsta inser snart att det är betydligt lättare att finna parkeringsplatser här jämfört med innerstaden.

Det finns gott om möjligheter att minska på utsläppen och samtidigt minska på trängseln, genom att begagna buss, tunnelbana eller pendeltåg. Om du vill vara med och hjälpa vår utsatta miljö är det här något du kanske skall satsa på. Det finns redan ett överskott av trafik och om du dessutom har kontor i bra läge, vid en station eller hållplats, kan du, eller någon av dina kunder eller leverantörer undvika att köra.

Utveckling i området

Huddinge-Farsta har många byggprojekt på gång och pågående i båda delarna av området. Några av dem är kontorslokaler varför det kan vara en bra idé att ta ställning till om du är intresserad av att skaffa kontor i någon av nykonstruktionerna. Låt oss börja med att se närmare på de projekt som just nu pågår i Huddinge. En av de absolut största och viktigaste byggprojekten kallas Förbifart Stockholm. Det ämnar att koppla samman de norra delarna av länet med de södra, och där är Huddinge med som en spindel i nätet kan man säga. Förhoppningen är att Förbifart Stockholm skall öka kommunikationen mellan de olika områdena, och förbättra infrastrukturen i hela länet, samt avlasta de centrala delarna. Trafikverket, huvudansvariga för projektet, tror att Förbifart Stockholm kan komma att förbättra möjligheterna för hela regionen, avseende en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Det finns goda förhoppningar att det här skall kunna skapa förutsättningar för hela regionen att öka i tillväxt, även Huddinge-Farsta.

En annan intressant fråga handlar om förtätningen av Segeltorps centrum. Det här ett projekt som nyss har skjutits på framtiden efter långdragna diskussioner i kommunfullmäktige. Den senaste turen i detta projektet är ett nytt förslag från Huddinge kommun, att utveckla Segeltorps centrum på bästa sätt. Det här förslaget avser Segeltorps centrum, Segeltorps industriområde, och norra Häradsvägen.

Låt oss också titta närmare på några projekt i stadsdelsområdet Farsta. Här växer det nämligen också med riktiga knakningar. Det finns ett par stora projekt under planering, det här är riktigt bra för den som planerar att skaffa kontor i Huddinge-Farsta. Det är kul att se Stockholm växa, och nu växer det så att det riktigt knakar. Stockholms stad ökar snabbt i storlek och kommunen planerar att bygga 140 000 nya fräscha bostäder till 2030, vilket i så fall innebär att Stockholm ökar i storlek med hela 31% fler bostäder jämfört med idag. Farsta får en stor roll i det här megaprojektet. Området skall förstärkas med en mängd olika bostäder, vilket naturligtvis också betyder fler skolor, närservice, mötesplatser men även fler näringsidkare, såsom kontor.

Industrier

Det finns många lokalförankrade företag du kan komma i kontakt med om du skaffar kontor i Huddinge-Farsta. Det finns nämligen gott om stora företag i Stockholms stad så väl som i kringliggande kommuner. Vi listar några av dessa större företag här nedan. Det är inte omöjligt att någon/några av dessa kan komma att vara dina framtida kunder eller leverantörer.

När vi tittar på inflytelserika företag som har sitt huvudkontor i Huddinge finner vi storleksmässigt på första plats Bilia Group AB, som är ett av kommunens största och mest framgångsrika företag. Det här företaget har haft god tillväxt under flera års tid och gjort ett flertal nyanställningar på senare år. Bilia AB är moderbolag till Bilia Group AB som äger företaget till 100 %. Bilia Group AB är Nordens största återförsäljare av BMW och Mini. 2015 hade företaget en omsättning på 988 miljoner kronor samt 87 anställda.

Ett annat riktigt framgångsrikt Huddinge-företag som de allra flesta känner till och någon gång har haft att göra med är Spendrups. Moderbolaget i koncernen heter Spendrups Bryggeri-aktiebolag och har sitt huvudkontor i Huddinge. En majoritet av de företag som har kontor i Huddinge-Farsta kommer någon gång i kontakt med Spendrups eller deras produkter. Spendrups är ett bryggeriföretag som producerar en blandning av drycker, allt från mineralvatten till öl. Företaget producerar omkring 400 miljoner liter dryck om året, 180 liter av dessa är öl. År 2015 var Spendrups omsättning 3,3 miljarder kronor.

Tittar lite närmare på företagen i Farsta inser vi snabbt att dessa är betydligt mindre än företagen i Huddinge. Vi har valt att lista två stycken medelstora företag för att ge ett smakprov på de företag som finns här.

Ett Farstaföretag som hjälper många andra företag med tryck och reklam är Brand Factory Sverige AB. Företaget omsatte 385 miljoner kronor år 2015, och hade 198 anställda. Brand Factory arbetar med industriella tryck både i stor och i liten skala. Det är ett av Sveriges absolut största och mest framgångsrika företag avseende de specifika industriella tryck som är deras expertis.

Ett annat företag är det stora och relativt kända byggföretaget JMW Bygg AB. Det här företaget sysslar med en mängd olika total- och generalentreprenader. De erbjuder även byggservice. Företaget hade år 2015 omkring 325 miljoner kronor i omsättning.

Lokaler i området

För den som letar kontor finns goda anledningar att överväga områden utanför Stockholms innerstad. En av dem är givetvis prisskillnaden i lokalhyra. Det är nämligen stor skillnad mellan kontorshyran i Huddinge-Farsta och i Stockholms City. Du kan alltså spara en hel del pengar om du lägger ditt kontor i Huddinge-Farsta. En annan lysande anledning till att placera kontoret i Huddinge-Farsta är att du på det här sättet undkommer en del av trängseln i centrum. Ett kontor i Huddinge-Farsta erbjuder också många andra fördelar; du slipper exempelvis förlora massa tid sittandes i bilköer. Parkering är en annan sak som är mycket lättare i Huddinge-Farsta. Dels finns det fler parkeringsplatser och dels slipper du betala höga p-avgifter.

Om du skaffar kontor i Huddinge-Farsta får du en fin mix mellan närhet och bra kommunikationer till City, och billiga kontorshyror och bra parkeringsmöjligheter. Områdena Huddinge-Farsta erbjuder också en fantastisk natur som är prisad av många. Sjöar är en sådan där sak som Huddinge nästan kryllar av och som kan tillfredsställa de alla flesta svenskars behov av naturupplevelser.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det är alltid en god idé att ha lite koll på de olika typer av boenden som erbjuds för besökare, både för potentiella kunder, partners eller leverantörer för din verksamhet. Ifall du väljer att skaffa kontor i Huddinge-Farsta är det bra om du har lite falköga på de olika hotell som erbjuds. Vi har därför valt att lista två stycken fina hotell. Ett i Huddinge och ett i Farsta, för att du ska få känsla för de boenden som erbjuds. Tänk på att priserna generellt sätt är lägre utanför innerstaden, med bibehållen standard. Du kan alltså få ett riktigt fint boende till betydligt lägre pris än vad du hade fått om du hade valt att bo nära Stockholms centrum.

Ett riktigt fint hotell i Huddinge heter Attendo Park. Det är ett boende som har fått fina recensioner av tidigare gäster. Detta hotell är väl placerat centralt i Huddinge, och ligger endast några få röda minuter från Huddinge centrum. Hotellets rum är moderna, de är ljusa och soliga och erbjuder möbler i skandinavisk stil, samt riktigt bekväma sängar. Tidigare gäster har berömt hotellet och givit det komplimanger avseende rummens fina ljusinsläpp, avseende deras storlek och även avseende hotellets service. Ett flertal gäster tyckte att det var ett prisvärt alternativ med tanke på kvalitén.

Ett annat trevligt och prisvärt hotell, i Farsta, är ”Hotell Ta Inn”. Hotellets boendekostnad är mycket låg, vilket är en stor anledning till varför hotellet har blivit populärt. Alla rum erbjuder eget skrivbord, och modernt badrum med dusch. Gästerna erbjuds också gratis parkering, gratis WiFi samt fin och fräsch frukostbuffé på morgonen.