Introduktion till området

Huddinge är en kommun i Södermanland som gränsar till Stockholms stad som har många naturområden med skog, kullar och ett stort antal sjöar. Bland dessa områden är många naturreservat, och det är inte en överdrift att säga att landskapet är mycket vackert. Det bor omkring 100 000 människor på kommunens sammanlagda yta av 141 kvadratkilometer, varav 10 av dem är vatten.  En stor del av kommunen gränsar till Stockholms stad och stadsdelarna Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör samt Farsta. Huddinge gränsar också till Ekerö kommun, Botkyrka kommun, Haninge kommun och Tyresö kommun. Kommunen har flera bibliotek, sex stycken närmare bestämt liksom ett rikt universitets- och kulturliv. Det finns bland annat en högskola här; Södertörns högskola, samt ett av Karolinska institutets stora campus. Här finns också ett av Sveriges största shoppingcenter, Kungens Kurva, som bland annat erbjuder världens största IKEA-varuhus, landets största bio samt en stor galleria med massor av butiker.

Angränsande till Huddinge ligger Farsta kommun. Denna gränsar även till två andra stadsdelar, nämligen Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck. Farsta är belägen omkring åtta kilometer söder om innerstaden. Det som vi idag kallar Farsta, det moderna Farsta, började planeras redan på 1940-talet, och uppfördes under 1950-talets senare hälft. Stadsdelens geografi är väl kuperad med flera stora backar och höjder. Det var först under 1955 som generalplanen för det moderna Farsta antogs och man på allvar började bygga ut stadsdelen. Planen var mycket lik den för den så kallade ABC-staden i Vällingby. Farsta Centrum invigdes den 23 oktober 1960. Köpcentrumet blev genast en succé och människor flockades till den populära gallerian, och det var delvis tack vare denna som Farsta blev ett populärt utflyktsmål under 1960-talet och än idag är det. 

Områdets historia

Man tror att området i och omkring Huddinge har varit befolkat i åtminstone 1 000 år, och möjligen ännu längre, före vikingatiden. Huddinge var väl skyddad mark tack vare att området bjuder på flera stora höjder; invånarna kunde nämligen använda kullarna för att tända eldar och andra ljuskällor som varnade resten av befolkningen när fiendeskepp anlände. Arkeologer tror att namnet Huddinge kommer från det första folk som slog sig ner i området redan under järnåldern och som kallades för Uddung.

Farsta har haft en del olika historiska namn, såsom Farlasta, Farlista, Faresta, Farestom och Pharesta. Området där stadsdelen är belägen tillhörde på medeltiden, och även senare, Farsta gård i Brännkyrka socken. År 1912 köptes hela området av Stockholms stad. Det var dock inte förrän på 1950-talet som stadsdelen började bebyggas på allvar, då med flerfamiljshus. Innan detta fanns här endast jordbruksmark samt några torp. Farsta var förr i tiden till stora delar skogbeklätt.  

Områdets infrastruktur

Huddinge-Farsta har goda kommunikationer med Stockholm och med resten av landet, ett flertal större vägar går genom områdena och i närheten av dem. Huddinge-Farsta kan därmed sägas vara goda knutpunkter för befolkningen i området och för närliggande områden. Från Globenområdet går väg 73 (populärt kallad Nynäsvägen) söderut via Farsta och delar av Huddinge hela vägen ned till Nynäshamn. Vägen binder alltså samman Farsta med Nynäshamn och Stockholm och även resten av landet. Nära Globenområdet och Enskede börjar väg 226 (kallad Huddingevägen) vilken går till Huddinge centrum och vidare till Tullinge och Vårsta. Väg 226 upphör i Södertälje där den ansluter till E20 på väg mot Götaland och norröver mot Skärholmen och så småningom City. Som vi ser finns det alltså gott om goda kommunikationer för de som både bor och arbetar i Huddinge-Farsta.

Huddinge-Farsta har också god lokaltrafik som dess invånare och arbetare kan ta del av. Förutom pendeltåg till Huddinge (och mot Södertälje) och Farsta (mot Nynäshamn) finns även tunnelbana till Farsta centrum. Från T-centralen kan du snabbt och lätt ta dig hela vägen till Farsta Strand via Farsta centrum med gröna linjen. Förutom tunnelbana och pendeltåg finns det gott om bussar både till Huddinge och Farsta.

Företagsliv

Det finns flera goda anledningar till varför det kan vara fördelaktigt att omlokalisera från centrum till omgivande områden. För det första är prisskillnaden i lokalhyra stor mellan innerstaden och dess omgivningar, och du kan därmed spara en hel del i lokalhyra om du väljer att lägga dina lokaler i Huddinge-Farsta. Givetvis undkommer du också på så sätt trängseln i city vilket kan vara något mycket positivt beroende på vilken slags verksamhet du bedriver. Att skaffa lokaler i Huddinge-Farsta har även andra fördelar, exempelvis slipper du förlora tid sittandes i bilköer under långa perioder. Du slipper dessutom åka runt och leta efter parkeringsplatser och betala höga p-avgifter, vilket för många kan vara en annan anledning att välja lokaler i Huddinge-Farsta. 

Den som skaffar lokaler i Huddinge-Farsta får ett får en bra blandning av närhet och goda kommunikationer till Stockholms innerstad liksom billiga lokalkostnader. Huddinge-Farsta har för övrigt en prisad natur och och ett underbart friluftsliv. Huddinge kryllar av sjöar och andra naturområden, som kan tillfredsställa alla som törstar efter naturupplevelser.

 

Huddinge-Farsta är två trevliga delar av Stockholm där det finns gott om nischade småbutiker, alla med sin egen charm och prägel. Det erbjuds också gott om mysiga kaféer, klassiska pizzerior och en blandning av restaurangmat från världens alla hörn. Den som har lokaler i Huddinge-Farsta kan njuta av närheten till småbutiker samt trevlig och god utemat och storslagna köpcentrum.

Ett av dessa köpcentrum är Huddinge Centrum. Huddinge har som egen kommun genom åren haft stora möjligheter att bygga ut och skapa fina shoppingområden runt om i sin natursköna stad. Huddinge Centrum erbjuder hela 70 butiker i alla sorter, här erbjuds också cirka 29 600 kvadratmeter bostadsyta och 162 lokaler. Goda nyheter för den som söker efter lokaler centralt i Huddinge. Vi talar nämligen om hela 60 200 kvadratmeter lokalyta. (www.huddingecentrum.se/sv/om-huddinge-centrum)

Ett av de pampigaste köp- och evenemangscentrumen i Huddinge-Farsta är Kungens Kurva. Kungens Kurva erbjuder ett stort antal butiker såväl som världens största IKEA-varuhus liksom landets största biograf. Kungens Kurva är uppdelat på ett par olika köpcentrum, till exempel Kungens Kurva köpcentrum och Heron City. Det är ett centrum för kommers och evenemang av magnitud. Det finns gott om lokaler i Kungens Kurva och du kan när som helst se efter själv vad som kan finnas ledigt om du tror att din lokal passar in här. (http://kungenskurva.se/) (http://www.heroncity.se/)

Vid sidan om de två stora köpcentrumen i Huddinge, finns i Farsta den eminenta och tämligen gigantiska gallerian i Farsta centrum som är en annan god anledning som mål eller dragplåster för kunder för den som går i tankar att skaffa lokaler i Huddinge-Farsta. Farsta centrum står som värd för 150 butiker, och där finner du allt från trevliga inredningsattiraljer till den där snygga kavajen som du tänkt använda på nyårsfesten. Portarna till Farsta centrum slogs för första gången upp 1960 och då var det en plats för torghandel, bostäder och arbete. Farsta centrum genomgick en massiv renovering 1998, och det handlade då om totalrenovering, om en omställning till modern och miljömedveten shopping. (http://farstacentrum.se/)

 

Globenområdet är ett område som kräver sitt utrymme i varje guide till södra Stockholm. Globens shopping- och evenemangsområden är inte belägna Huddinge-Farsta men nära på. Globenområdet är fylld till brädden med evenemang och shopping. Området är inte beläget i Huddinge-Farsta men nära nog. Kom ihåg att lokaler i Huddinge-Farsta innebär lokaler nära Globenområdet med allt vad detta Sverige-unika område har att erbjuda. Dessutom vill Stockholms stad göra Globenområdet till Stockholms främsta evenemangscentrum. Från Farsta Centrum tar det endast tio minuter att köra till Globen. Tunnelbanan mellan Farsta och Globen tar drygt 20 minuter enkel resa.

Köpkraft i området

Medianinkomsten för Huddinge är något högre än Sverigemedlet, men den är något mindre än för Stockholms stad som helhet. Skattesatsen för kommunen är något under Sveriges skattesats. Köpkraften för Huddinge kan därmed sägas likna riket i stort och samtidigt sägas vara något lägre än köpkraften i Stockholms stad. För Farsta stadsdel är situationen liknande den i Huddinge kommun.         

Det finns andra faktorer som påverkar köpkraften vilka kan vara viktiga att undersöka när du letar lokaler. Medelåldern i Huddinge är dock låg, näst lägst i hela Sverige faktiskt, en väldigt intressant faktor som definitivt påverkar köpbeteendet en hel del. Frågan är hur medelåldern i kommunen påverkar köpbeteendet för befolkningen; kanske är en yngre befolkning en bättre och öppnare marknad för företagen, å andra sidan har en yngre befolkning definitivt mindre pengar att spendera. Hur som helst är även åldern en viktig aspekt när du skaffar lokal.

Parkeringsmöjligheter

Stockholms kommun, där Farsta ingår, antog den 1 september 2016 en ny parkeringsordning. Det finns en tydlig avsikt med parkeringsordningen som är att avsevärt minska trängseln i en mängd högtrafikerade områden. Det var väldigt viktigt för Stockholms stad att ta ett helhetsgrepp angående parkeringen i kommunen och målet är att få en enhetlig styrning och kontroll över hela Stockholms stad. Farsta omfattas alltså av denna nya parkeringsordning, men inte Huddinge. Det är mycket troligt att den nya styrningen av parkeringar kommer att leda till fler parkeringsplatser och en jämnare balans av tillgängliga parkeringsplatser i staden.  

Både Farsta och Huddinge har stora fördelar avseende parkering, som i sig är anledningar att ta i beaktande för den som letar lokaler i Huddinge-Farsta. Det finns normalt sett alltid gott om parkeringsplatser i båda områdena, dessutom är parkeringstaxan klart mänskligare jämfört med i innerstaden. Båda områdena präglas av byggprojekt där utbyggnad av parkeringsplatserna ingår. Det är därmed mycket troligt att den som satsar på att skaffa lokaler i Huddinge-Farsta även kommer att inse att det är lättare att finna parkeringsplatser här jämfört med i innerstaden.

Oavsett vad vi fokuserar på i dagens föränderliga värld är miljön ett oundvikligt faktum och ett ämne vi gör bra i att ta hänsyn till, särskilt gällande biltrafik. Det finns nämligen mycket goda alternativ att färdas med bil, och det här stämmer också bra in på Huddinge-Farsta. Det finns både buss, tunnelbana, och pendeltåg vid sidan om bilvägar. Det finns alltså gott om möjligheter att undvika att släppa ut avgaser och samtidigt minska trängseln.

Utveckling i området

Det finns en hel del byggprojekt i områdena Huddinge-Farsta som den som är intresserad av lokal där gör gott i att ta ställning till. Om vi börjar med att titta närmare på de projekt som just nu pågår i Huddinge bör vi börja med det stora projekt som kallas Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm ämnar knyta ihop Huddinge och de södra delarna av Stockholms län med de norra delarna av länet. Målet med Förbifart Stockholm är att skapa en god kommunikation, en bra sträckning mellan de södra och norra länsdelarna och därmed avlasta de centrala delarna av staden. Trafikverket tror att Förbifart Stockholm kommer att förbättra möjligheterna i hela regionen avseende en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Man vill ge förutsättningar för hela regionen att upprätthålla stark tillväxt, så även Huddinge och Farsta.

Även förtätningen av Segeltorps centrum är en intressant fråga i Huddinge och ett projekt som nyligen har skjutits på framtiden efter diskussioner i kommunfullmäktige. Huddinge kommun lade nyss fram ett förslag om att arbeta fram ett nytt program för utvecklingen av Segeltorps centrum, Segeltorps industriområde, och norra Häradsvägen.

I Farsta växer det också så att det knakar, och man planerar nu ett par riktigt stora projekt, något för den som funderar på att skaffa lokaler i Huddinge-Farsta att ta med i beräkningen. Stockholms stad växer och man planerar att bygga 140 000 nya bostäder till 2030, vilket innebär att staden skall få hela 31% mer bostäder jämfört med idag. Farsta är ett av de områden som får stor roll i det här megaprojektet som omfattar stora delar av Stockholms stad. Det här betyder att Farsta, som redan nu är ett betydande centrum i Söderort, skall förstärkas med stora mängder bostäder. Det här innebär naturligtvis att man också måste satsa på fler skolor, mer närservice, fler mötesplatser och givetvis även på lokaler för näringsidkare.    

Industrier

Stockholms stad, såväl som kringliggande kommuner, har gott om större företag etablerade i området som man säkerligen kommer i kontakt med när man etablerar lokaler i Huddinge-Farsta.  Det är inte heller omöjligt att något eller några av företagen nedan kommer att vara framtida kunder eller leverantörer.

I Huddinge är Bilia Group AB är ett av de största och mest framgångsrika företagen i kommunen. Företaget har gått mycket bra under de senaste åren med många nyanställningar. Bilia Group AB är ett helägt dotterbolag till Bilia AB och de är Nordens största återförsäljare av BMW och Mini. Företaget hade år 2015 en omsättning på 988 miljoner kronor samt 87 anställda.

Ett annat företag som de flesta av oss någon gång har haft att göra med, dock kanske mestadels indirekt, är Spendrups. Spendrups moderbolag heter Spendrups Bryggeri-aktiebolag och har sitt huvudkontor i Huddinge, och ett större flertal av de som har lokaler i Huddinge-Farsta kommer någon gång att vara i kontakt med företaget. Spendrups är ett bryggeri som producerar och distribuerar allt från mineralvatten till öl. Företaget omsatte 3,3 miljarder kronor år 2015. Spendrups producerar cirka 400 miljoner liter dryck per år varav 180 av dem är öl.

Företagen som Farsta huserar är i allmänhet något mindre till storleken jämfört med i Huddinge, men här följer ändå två medelstora företag som den som etablerar lokaler i stadsdelen möjligen kan komma i kontakt med. Det första företaget är ett relativt stort byggföretag som heter JMW Bygg AB. Förutom general- och totalentreprenader erbjuder företaget även byggservice. JMW Bygg AB hade år 2015 omkring 325 miljoner kronor i omsättning.

Ett företag som är till stor hjälp för andra företag i och med att deras tryck syns lite överallt är Brand Factory Sverige AB. Företaget hade år 2015 198 anställda. De omsatte 385 miljoner kronor under samma år. Brand Factory arbetar med industriella tryck i liten och stor skala. Företaget är Sveriges största företag för industriella tryck inom ett flertal kategorier.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Med lokaler i Huddinge-Farsta är det alltid bra att ha lite förhandskoll på vilka boendemöjlighter som finns för eventuella gäster såsom kunder eller leverantörer. Här följer några avändbara tips på tillförlitliga boenden som passar både för gäster som prioriterar komfort och upplevelse, men även ett par ställen för den som söker efter ett budgetalternativ. Givetvis ger läget utanför innerstaden fördelen att även hotell med högre komfortklass har betydligt lägre priser än de med samma kvalitet i innerstaden.

Om vi börjar med att titta på bra hotell i Huddinge är vårt första val Attendo Park, som fått goda recensioner av tidigare gäster. Hotellet ligger centralt i kommunen, endast några minuter från Huddinge centrum. Hotellet har gratis WiFi samt frukostbuffé för sina gäster. Rummen är ljusa och luftiga och erbjuder möbler i modern skandinavisk stil och bekväma sängar. Enligt tidigare gäster är hotellet ljust, med trevliga rum och bra service, många tycker att det är prisvärt med tanke på kvalitén.

Ifall vi fortsätter med trevliga och prisvärt hotell i Farsta har vi här ett som kallas: ”Hotell Ta Inn”. Det har blivit ett populärt boende eftersom boendekostnaden för hotellet är mycket låg. Alla hotellets rum har skrivbord samt eget badrum med dusch. Dessutom erbjuds gästerna gratis parkering och en trevlig frukostbuffé på morgonen.