Introduktion till området

Ett av Malmös största områden i utveckling är stadsdelen Husie. Husie ligger i den östra delen av Malmö och förväntas också bli en av de största stadsdelarna med bostäder, lokaler och kontor i Malmö stad. Många påstår att Husie växer explosionsartat och att det kommer att fortlöpa flera år framåt då de obebyggda markytan fortfarande är stor.

De två största områdena som etablerats i området ligger mellan Malmö innerstad och yttre ringvägen. De två områdena kom att kallas Gyllins Trädgård samt Kvarteret Draken. Båda kvarteren är idag i utvecklingsfas med bostäder, skolor, förskolor, affärer och kontor i Malmö Husie.

Att större delarna av området bestått av mark och jord har berott på att den svenska armen använde delar av området. Från år 1982 och framåt har Skånska luftvärnsregementet haft övningar på marken och Kontorslokaler i Malmö Husie. Luftfartsregementen som är en del av det svenska luftvärnsförbandet flyttade sin verksamhet ner till Ystad under år 2016.

Stadsdelen består av 2948 hektar och har över 20 000 registrerade invånare. Detta ger varje invånare 7,3 / ha. Området består av 15 delområden: Elisedal, Höja, Jägersro villastad, Riseberga, Stenkällan, Toftanäs, Virentofta, Östra Skrävlinge, Videdal, Södra Sallerup, Kvarnby, Jägersro, Fortuna Hemgården och Almgården.

Området har blandad natur med allt ifrån mindre byar såsom Fortuna Hemgården som har en lantlig miljö och natur runt omkring sig. Här finns fortfarande stora öppna slätter och fält där det växer grödor under sommarhalvåret. Delar av stadsdelen består av äldre villakvarter och en del bjuder på höghus med innegårdar. Områden såsom Almgården var med i det miljonprojekt som Socialdemokraterna förespråkade under bostadsbristen 1965-1975. Under dessa åren byggdes det 100 000 bostäder i Sverige som idag anses som fuskbyggen. Målet med projektet var att få bort bostadsbristen, minska på trångboddheten och att öka den svenska bostadsstandarden.

År 2010 var mer än 75 % av dessa bostäderna undermåliga och i behov av renovering för cirka 650 miljarder kronor varav ett flertal av dessa husen fanns i Malmö Husie. Delområdena som Jägersro och Toftanäs har mindre industriområden med lager, lokaler och kontor i Malmö Husie.

Områdets infrastruktur

Stadsdelen Husie ligger vägg i vägg med en av Malmös mest trafikerade vägar. Malmö har valt att göra två ringvägar runt om staden för att minska och underlätta trafiken i innerstaden. Här har det blivit en direktanslutning till Öresundsbron och den tunga trafiken slipper att passera innerstaden för att ta sig över Öresundsbron.

Stora delar av området består av 30, 40 och 50 vägar då bostäder, lokaler och kontor i Malmö Husie dominerar i området. Även om stora delar av området är integrerar med innerstaden så är det en bit in till staden från utkanten. Här finns kontinuerliga busslinjer som både går runt om staden samt igenom staden. Man har valt att anlägga snabbussar på delar av området för att invånarna lättare ska kunna ta sig till och från sina bostäder, skolor och kontor i Malmö Husie. Ska man in till staden väljer man en av busslinjerna som tillhör bussnätet.

I de industriområden som finns i stadsdelen finns även industribussar som går både på morgonen och eftermiddagen för att man ska kunna få möjlighet att använda kollektivtrafik och spara in på miljön. Området har ingen egen tågstation men i Malmö finns idag tre stationer med möjlighet till bussförbindelse till och från alla tre. Från en bostad eller Kontorslokaler i Malmö Husie  tar det ungefär 20 minuter med buss till Hyllie som är den sista svenska stationen innan Öresundsbron och Danmark.

Hyllie är en av de mest expansiva områdena i staden just nu och nordens största köpcentrum finns bebyggd på platsen. De andra stationerna ligger inne i de centrala delarna i Malmö och heter Triangeln samt Centralen. Det finns möjlighet att ta tåg både norr- och söderut på alla tre stationerna. Det primära målet som Malmö stad har när det kommer till stadsbussarna är att det max ska vara 500 meter mellan hållplatserna för att alla ska kunna ta sig mellan bostäder, skolor, arbeten och kontor i staden.

Från bostäder, lokaler och kontor i Malmö Husie har man två alternativ när det kommer till flygtransport. Malmö Airport och Kastrup. Malmö Airport ligger en dryg halvtimme från stadsdelen och är Skånes största internationella flygplats. Den ligger norr om väg E65 en bit utanför Svedala, innan Skurup. Flygplatser servar 20 flygbolag och 2 miljoner passagerare om året. Den största destinationen är Stockholm. Kastrup som är Köpenhamns flygplats ligger direkt efter Öresundsbron. Tiden från och till bostäder, lokaler och kontor i Malmö Husie till respektive flygplats är i princip densamma. Kastrup är skandinavens största flygplats och har nästan 27 miljoner passagerare per år. Flygplatsens tågspår är det mest trafikerade i Danmark och var femte tåg har direktavgång till Sverige och Malmö.  Motorvägen som går utanför Malmö Husie är i direktanslutning till Öresundsbron och därmed Kastrup. Tåget från Hyllie station tar 20 minuter.

Företagsliv

Stadsdelen Husie i Malmö består av ett flertal delområden där det finns utrymme för bostäder, shopping, lokaler och kontor i Malmö Husie. Toftanäs är ett av delområdena som är relativt nybyggt. Området ligger mellan Toftanäsvägen och Tullstorpsvägen och är ett mindre industriområde. Området började att bebyggas år 1992 när Posten valde att lägga sin nya postterminal och Kontorslokaler i Malmö Husie. Området består av 35 hektar och har blivit en självklar plats för industri, handel och kontor i Malmö Husie. Området kan man nå via väg 11 eller yttre ringvägen som löper precis utanför samt ett par av de svenska Europavägarna både i sydgående och norrgående riktning. Detta gör Toftanäs till ett bra läge för nyetablering, affärer och handel. Här finns ett trettiotal verksamheter där Posten står som den största arbetsgivaren med kontor i Malmö Husie.

Andra företag som valt att etablera sig i området är ICA, Sjöholms bröd och Damstahl. Malmö polisen har även valt att lägga sin nya station i området. Här har även Bergkvarna buss sin terminal som ombesörjer Lund och sin egna trafik med bussar. Ett annat industriområde i Husie är Elisedal som ligger mellan Ystadvägen och Jägersro. Området är döpt efter trav- och galoppbanan. Området utgörs till stora delar av företag som arbetar med fordon såsom bilskot och bildemolering. Övriga företag i området arbetar med elektronik, handel, tryckeri och en del tillverkning av bland annat lego och gummidetaljer.

Utöver dessa två industriområden med lokaler, lager och kontor i Malmö Husie finns ett större köpcentrum i området. Gallerian ligger i anslutning till galopp- och travbanan och är Malmös fjärde största galleria.Gallerian har varit öppen sedan 1962 och hade den största matbutiken i staden på den tiden, B&W. Byggnaden gjorde en stor renovering år 2003 och består nu av ljusa och fräscha lokaler.  Många större kedjor finns i byggnaden samt en food court för den hungriga. Runt om gallerian finns mindre företagslokaler med enskilda handlare och större produkter såsom bildelar, bilar, möbler och byggmaterial.

Parkeringsmöjligheter

Stadsdelen Husie liggen en bit utanför staden och består därför till stor del av mindre gator med en hastighet på 30,40,50 kilometer i timmen. I bostadsområdena är det gratis att parkera men i en del höghus finns det parkeringstillstånd och liknande för att få ruljans på bilarna så att de inte bara står still och förfaller. Har man lager, lokaler eller kontor i Malmö Husie blir det lätt att finna bra parkeringsmöjligheter. Gatorna är inte avgiftsbelagda och många företag med lager och kontor i Husie har sina egna parkeringsplatser till de anställda och kunder.

Resten av Malmö stad är uppdelat i färgzoner. Anledningen till detta är att man lättare ska kunna se vilken zon man befinner sig i och därmed veta vad kostnaden för att parkera år. Den billigaste zonen är den gröna där priset är 10 kronor i timmen mellan klockan 8-18. Kommer man lite närmare stan är det den vita zonen som kostar 15 kronor i timmen men har samma tider som den gröna biljetten. När man kommer längre ifrån lokaler och kontor i Husie Malmö och närmare innerstaden. Mitt inne i centrala delarna av Malmö är det blåa och röda biljetter där man får betala för alla dygnets timmar. Ska man långtidsparkera rekommenderar Malmö stad att man söker sig till någon av de parkeringshus som finns.

Möjligheten till att betala via sin mobiltelefon finns med en ny app för att man ska minska på kontanthanteringen. Om man ska parkera mitt inne i Malmö är de största möjligheterna runt Malmö centralstation samt Triangeln. Här finns möjlighet till att båda parkera utomhus och inomhus. I de centrala delarna av Malmö finns även tre andra P-hus med namnen Bagarens plats, Anna och Godsmagasinet. Söker man sig mer öster ut så finns ett stort parkeringsområde vid sjukhuset eller vid Möllevångstorget. Malmö har idag inga miljözoner och de flesta gatorna är körbara. Ska man ta tåget rekommenderas man att parkera på Hyllie som har över 3000 parkeringsmöjligheter samt ligger i anslutning till båda ringvägarna och 15 minuters bilfärd från bostäder, lokaler och kontor i Malmö Husie.

Utveckling i området

Malmö har utvecklats och byggts ut mycket under 2000-talet. Det är inte bara stadsdelen som fått nya bostäder, lokaler och Kontorslokaler i Malmö Husie.

Staden har växt åt olika håll och Nordens största byggprojekt och högsta byggnad stod klar i staden år 2005. Byggnaden fick namnet Turning Torso efter sin konstruktion som ska likna en svängande överkropp. Turning Torso är 190 meter hög och används idag både som bostäder, lokaler och kontor i Malmö. Byggnaden har blivit ett givande turistmål och en höjdpunkt för hela Öresundsregionen. På platsen stod tidigare den väl omtalade kockumskranen. Kockums koncernen har fortfarande kontor i Malmö Husie. Vid fint väder kan man se så lång som till Köpenhamn och upp mot Helsingborg. Det största byggprojektet som gagnat hela Malmö stad är Öresundsbron mellan Sverige och Danmark.

Tack vare de två ringvägar som går runt om staden kan man lätt och på en dryg halvtimme ta sig från ena sidan Malmö till Köpenhamn. Därav har lokaler och kontor blivit allt mer attraktiva kring vägarna det vill säga kontor i Malmö Husie.

Öresundsbron består av 16 km lång tunnel och bro. Hastigheten på bron regleras efter väder och vind med digitala skyltar över sundet. Öresundsbron räknas som en del av E20:an och under körfälten går två parallella järnvägsspår med regelbundna avgångar från respektive land. I genomsnitt rör sig cirka 20 000 fordon och över 30 000 tågpassagerare över sundet, per dygn. Förr, när transporten över sundet bestod av båtar från hamnen nere i Limhamn var det inte ens en femtedel så många som valde att pendla. Den totala kostnaden för Öresundsbron ligger på 40 miljarder kronor medan 20 miljarder var budgeterat för projektet. Med dessa 40 miljarderna är även citytunneln och de nya järnvägsspåren inkluderade. Det kollektiva flödet har ökar markant i staden då man kan ta sig från ena delen till andra på några minuter. Citytunneln har blivit den del som länkar ihop den centrala delen av Malmö ut till Öresund och Europa. Tunneln stod klar år 2010 efter fem års grävande och förbindelsen mellan de två stationerna är 6 km lång. Citytunneln har skapat en förkortning med en restid för den med hus i Köpenhamn med kontor i Husie Malmö med 35-40 minuter, enkel sträcka.

Industrier

Toftanäs i Husie är det senaste bland alla Malmös mindre industriområden. Området är 35 hektar stort och ett antal företag med kända namn har valt att etablera sig i lokaler och kontor i Malmö Husie. Just nu är det ett 30-tal företag där Posten är den största arbetsgivaren i området. Posten var det största företaget på plats och har skapat en plattform för andra mindre företag med närhet till bra infrastruktur i Husie.

I industriområdet är olika typer av företag i etablerade i lokaler och Kontorslokaler i Malmö Husie . Posten som vi tidigare nämnde har sin största terminal i Skåne med nästan 600 anställda i Toftanäs, och har lockat till sig ett flertal kringliggande företag. Många företag är medelstora med 50-100 anställda inom lättare industri eller handel.

Ett företag som har sitt huvudkontor i Husie Malmö är Dahlstahl. Damstahl är ett familjeägt bolag som importerar och exporterar rostfritt stål. Det är det enda paneuropeiska grossisten av sitt slag och finns i sju länder. Idag har de nästan 300 anställda och hanterar 600 ton kolstål och 58 000 ton rostfritt stål om året.

Ett annat stort internationellt företag som är etablerat i området är Solina Group. Solina är en del av en internationell koncern som utvecklar smaker inom livsmedelsindustrin. I lokalerna och kontoren i Malmö Husie utvecklas bland annat kryddor för Santa Maria. Produktutvecklingen i Sverige är ett litet team med väl utvalda personer som får support from resten av koncernen.

Ett viktigt företag som etablerat sig i området är Öresundsterminalen. Terminalen är nybyggd och kallar sig själva för ”oas för bussresande”. Här finns alla bekvämligheter för passagerarna såsom cafe, resturang, växlingskontor. Två av Sveriges största bussbolag Scandorama och Ölvemarks Holiday har valt att etablera sina verksamheter på terminalen och har flyttat sina kontor till Malmö Husie. Läger ut med buss mot kontinenten är perfekt då yttre ringvägen är ett stenkast bort. Båda bolagen har resor till badstäder och storstäder med olika inriktningar.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Malmö är en stad som växer, åt alla håll och har därför ökat sitt utbud av hotell och övernattningsmöjligheter. Förra året gjordes en statisk på att 1,5 miljoner hotellövernattningar hade skett i staden under år 2015. Förra året var också hotellens år då två nya stora hotell etablerade sig i staden och 700 nya rum byggdes. Med hotellrummen kom också en kongress anläggning, ett nytt konserthus, restauranger och kontor.

Stadsdelen Husie har inget hotell att erbjuda i området med deras geografiska läge med närheten till ringvägen finns bra möjligheter till kringliggande hotell. Har man kontor i Malmö Husie tar det cirka 15 minuter med bil till exempel till Hyllie där inte bara Nordens största köpcentrum finns utan två nya byggda hotell med hög klass och möjlighet till sammankomster.

Förra året var ett rekordår för Malmö när det kommer till besökande från andra städer och länder. Man hoppas på att mätningen kommer att visa ännu högre siffror inför nästa år. Om man kollar på det svenska turistlivet så ligger Malmö i topp med en ökning på 17 % medan Göteborg och Stockholm ligger på endast 9- och 8%.

Malmö stad har jobbat aktivt inom sina stadsdelsförvaltningar med att företagen i staden ska marknadsföra sig och synas. Inte bara lokalt utan även internationellt. Den drivkraften och kunskapen har Malmö som är en av Sveriges mest mångkulturella städer. Malmö har något att erbjuda för alla typer av människor.

Här finns övernattningsmöjligheter från några hundralappar på vandrarhem till lättare B&B till "Zlatansviten" på Malmö live för 10 000 svenska kronor om natten. De flesta kedjorna är etablerade i staden och många företag med kontor i Malmö Husie, Järgerso, Elisedal eller andra delområden har bra erbjudande från de stora kedjorna. Grand, Scandic, Nordic Choise och Comfort har flera hotell i området och ett dubbelrum på respektive kedja brukar gå på ungefär 800-1000 svenska kronor per natt. Alla hotellen har standard service med frukost, gym, handikapprum, bar och resturang. Många har även större konferenslokaler om man inte får plats på sitt vanliga kontor i Malmö Husie.