Introduktion till området

Ett av Malmös stora utvecklingsområden just nu är området Husie. Stadsdelen ligger i den östra delen av staden och är från början ett bostadsområde som byggts ut till en av de mest expanderande områdena i staden. Idag finns både bostäder, kringliggande förnödenheter, kontor och lokaler i Malmö Husie. Man beräknar att expansionen kommer att fortlöpa under ett flertal år till då stora delar av markerna fortfarande inte är bebyggda.

Området är beläget mellan innerstaden och en av de nya ringvägarna, inre ringvägen. Detta gör att man har lätt att ta sig från och till bostäder, kontor och lokaler i Malmö Husie. De två största bostadsområdena som byggts upp under 2000-talet är områdena Draken och Gyllins trädgård. Inget av de båda områdena är färdigställda än och tillsammans med förskolor, skolor och affärer skapar de ett nytt centrum för sin stadsdel.

Husie är indelat i 15 delområden där en del är rena bostadsområden medan andra består av industrier och lokaler i Malmö Husie. Fortfarande är delar av stadsdelen ”på landet” med öppna slätter, bondgårdar och spannmålsodling under sommarhalvåret. Andra delar av området är villakvarter och bostadsområden med flerfamiljshus och innergårdar. Dessa delområden är: Almgården, Jägersro, Videdal, Virentofta, Rosersberga, Höja, Elisedal, Stenkällan, Toftanäs, Östra Skrävlinge, Södra Sallerup, Kvarnby och Fortuna Hemgården.

Delar av stadsdelen som Almgården ingick i det miljonprojekt som Socialdemokraterna drev igenom år 1965 och tio år framåt. Under de tio åren skapades 100 000 nya bostäder runt om i Sverige. Bostäderna byggdes för att man ville minska trångboddheten och förbättra den svenska standarden på bostäder. Tyvärr har stora delar av dessa bostäderna haft påtagliga brister och många av husen anses vara fuskbygge. För tio år sedan gjordes en undersökning där 75% av dessa bostäderna inte godkändes och var i stort behov av renovering. Renoveringen kostade 650 miljoner kronor.

Jägersro och Toftanäs är två av de områden där det finns mest arbetsmöjligheter med kontor och lokaler i Malmö Husie.

Områdets historia

Stora delarna av markerna användes förr av Svenska armén. Från början av 1880-talet till för bara något år sedan hade Luftfartsregementet området som sin övningsbas. Stadsdelen har rikligt med mark och består nästan av 3000 hektar på de 20 000 invånarna som är registrerade på adresser i området. Ett utslag på detta ger varje invånare 7,3 hektar.

Områdets infrastruktur

Runt Malmö stad har man valt att anlägga två ringvägar för att lätta på person- och den tunga trafiken inne i city. Stadsdelen Husie ligger i anslutning till de båda vägarna och har därför en direktkontakt med E6:an norrut och söderut mot Öresundsbron. Inne i bostadsområdena, kontor och lokaler i Malmö Husie är det mestadels 30, 40 och 50 vägar. I många delar av trakten är sammanslutna med innerstaden där man valt att sakta ner trafiken på många vägar där det rör sig personer.

I staden finns det två typer av busslinjer. De som går runt staden och når de yttre delarna och snabbussar som går igenom. Man kan säga att bussnätet är uppbyggt som ett spindelnät. Detta för att man ska kunna anpassa och använda kollektivtrafiken i området till och från bostäder, kontor och lokaler i Malmö Husie. Ska man in till staden väljer man de som går igenom och har oftast en kortare ledtid och ska man till en annan stadsdel som också följer ringvägarna tar man en av de bussarna som löper runt staden.

I trakten finns även industribussar som går på morgon och kväll för att arbetarna också ska kunna ta del av kollektivtrafiken till och från hem, kontor och lokaler i Malmö Husie. Området har ingen egen tågstation och det är i heller inget som är planerat för framtiden. Däremot finns tre centrala stationer inne i centrala Malmö som det går regelbundna bussar till. Från kontor och lokaler i Malmö Husie tar det runt 20 minuter med buss till Hyllie station. Hyllie är den sista anhalten innan Kastrup och Köpenhamn. Detta området har också expanderat markant under de senaste åren och nordens största shoppinggalleria ligger granne med tågstationen. De två andra stationerna ligger i anslutning till gågatan och går under namnen Centralen och Triangeln. På alla tre stationerna finns det möjlighet att åka i södergående och norrgående riktning. Flest avgångar finns på Centralen där SJ:s linjer utgår från.

Malmö är en stad där kollektivtrafiken är väletablerad och kommunens primära mål är att alla ska kunna ta del av den. En regler som man tillämpar är att det endast ska vara max 500 meter mellan busshållsplatserna för att man smidigt ska kunna ta sig mellan bostäder, skolor och lokaler i Malmö.

Med närhet till inre ringvägen har man även goda förbindelser med de två närmaste flygplatserna. Både Sturup eller Malmö Airport samt Kastrup ligger runt 30 minuters färdväg från bostäder och lokaler i Malmö Husie.

Malmös flygplats ligger en bit utanför Svedala och man följer väg E65. Idag servar flygplatsen nästan 20 olika bolag och har en omsättning på 2 miljoner passagerare per år. Flygplatsens primära destination är Stockholm.

Kastrup, som är Danmarks största flygplats ligger direkt när man kommer av Öresundsbron. Kastrup är nordens största flygplats och hanterar nästan 30 000 passagerare om året. Var femte tåg som passerar flygplatsen har anslutning till Sverige vilket gör resan över och till Kastrup väldigt smidig. Kastrup när man på 20 minuter med tåg från Hyllie eller runt 40 minuter med buss och tåg från bostäder, kontor eller lokaler i Malmö Husie.

Företagsliv

Det stora området gör att det finns plats för det mest i området. Bostäder, shopping, industrier, kontor och lokaler i Malmö Husie. Toftanäs är ett av de företagsområden som växt de senaste åren. Området ligger mellan Tulltorpsvägen och Toftanäsvägen i direktanslutning till motorvägen. Här finns idag ett mindre industriområde som började att växa efter det att Posten valt att anlägga sina nya lokaler i Malmö Husie. Lokalerna är idag deras stora postterminal och har lockat allt fler företag att vilja etablera sig i området. Posten öppnade sin verksamhet i trakten år 1992 och sedan dess har de 35 hektaren blivit bebyggda.

Utöver motorvägen som går precis längst med lokalerna i Malmö Husie kan man nå trakten via väg 11. Den goda tillgängligheten på området gör att affärer och näringsliv ökat. Idag finns det drygt 30 företag i området där Postens är den största registrerade arbetsgivaren. Utöver Posten är det andra drivande företag som valt att lägga sin verksamhet i lokaler i Malmö Husie. ICA har en stor butik i området, Sjöholms bröd producerar bröd till stora delar av Sverige samt Damstahl. Även det nya Polishuset i stan har öppnat i lokalen längst Toftanäsvägen.

I anslutning till industriområdet finns en ny bussterminal som inte bara ombesörjer bokade linjer utan hela Lunds busstrafik. Ett annat äldre industriområde i stadsdelen ligger intill Sveriges äldsta travbana, Jägersro. Jägersro är känt för sina många bilfirmor och därför har det blivit det självklara valet för montörer, milskrot och annat som rör fordon.

Allt fler elektronikföretag har även etablerat sig i lokaler i Malmö Husie samt mindre tillverkare av till exempel gummi- och Legotillverkning. En bit från företagen ligger ett av stadens köpcentrum som också var Malmös första. När gallerian öppnade år 1962 var det enda stället där man kunde handla i en stor matbutik såsom Willys och Ica Maxi. Gallerian är Malmös fjärde största och får stor draghjälp från de besökande på travbanan. År 2003 byggdes stora delar av gallerian om då den behövdes fräschas upp och bli ljusare. Idag finns många textilkedjor i lokaler i Malmö Husie samt att man byggt en food court för att ha en mötesplats i gallerian. Runt om själva gallerian har butiker med större produkter hyrt in sig såsom Jysk, Rusta och Team Sportia.

Parkeringsmöjligheter

Stadsdelen Husies geografiska område ligger i kant med Malmös innerstad. Stora delar av trakten består av villaområdet, bostäder, kontor och lokaler i Malmö Husie. Förutom de två stora motorvägarna som ligger i anslutning till området är de flesta vägarna med hastighetsbegränsning på 30,40 och 50.

Bland bostadsområdena är det i dagsläget gratis att parkera. Vid de flerfamiljshus med tillhörande gårdar och parkeringar finns parkeringstillstånd för de boende främst för att man vill att bilarna rör sig och inte blir stående och påverkar miljön. För kontor och lokaler i Malmö Husie finns bra möjligheter till parkering i anslutning till byggnaderna. Gatorna runt företagsparkerna är inte avgiftsbelagda i och många företag väljer att ha egna parkeringar till sina anställda och besökare.

Kommer man närmare Malmö centrum så är staden indelad i olika färgzoner för att man lättare ska kunna navigera sig och veta kostnaden för sin parkering.

Den billigaste parkeringsmöjligheten ligger i den gröna zonen och många av dessa platserna ligger inte i centrum utan är kringliggande mindre parkeringsplatser och på gator. Priset för parkeringen i den gröna zonen är 10 kronor per timme mellan klockan 8-18.

Kör man en bit närmare centrum kommer den vita zonen som har samma tider som den gröna zonen fast parkeringsplatsen kostar 15 kronor i timmen istället för 10 kronor i timmen.

Kommer man närmare city och längre från kontor och lager i Malmö Husie så är det den röda eller blåa zonen. Här måste man betala för parkering dygnet runt och priset ligger mellan 20-30 kronor i timmen.

Malmö stad rekommenderar att om man ska långtidsparkera att använda någon av de kringliggande parkeringshusen som finns i centrum. Här kan man betala per dygn och inte per timme. För att komma ifrån rånrisken har man begränsat hanteringen av mynt i automaterna och valt att införa ett antal appar där man kan betala sin parkeringsavgift.

Ska man parkera inne i centrum finns det två alternativ där det finns gott om parkeringsplatser. Dessa ligger vid centralen och Triangeln i närheten till de båda centrala tågstationerna. Idag har Malmö inga miljözoner och är därför en stad som är lätt att köra  och navigera i. Ska man ta tåget så rekommenderar man att skippa de två stora platserna i centrum utan att man väljer Hyllie. Från kontor och lokaler i Malmö Husie tar det 15 minuter via ringvägen till Hyllie. Här finns över 3000 parkeringsplatser både inomhus och utomhus till förfogande.

Utveckling i området

Malmö är en stad som vuxit och utvecklats mycket under 2000-talet. Många stadsdelar har växt och nya stadsdelar har skapats med bostäder, kontor och lokaler i Malmö Husie. Staden har växt i både norr, söder, öst och väst.

I väst har nordens högsta byggnad konstruerats och stod klar år 2005. Byggnaden ser ut som en svängande överkropp och fick därför namnet Turning Torso. Den höga byggnaden är 190 meter hög och består av bostäder, kontor och lokaler. Turning Torso har blivit en del av den Skånska turistnäringen och en viktig ikon för Öresundsregionen. På samma plats stod tidigare den välkända Kockumskranen. Koncernen är fortfarande aktiv nere i hamnen dock utan kranen som flyttats till Asien. Kranens sista arbete blev att hjälpa till med de stora stolparna till Öresundsbron. En ljus och fin dag har man möjlighet att se bort till Helsingborg, Landskrona eller över sundet till Köpenhamn från byggnadens alla fönster.

Den absolut största byggnationen och projekt som Malmö varit involverat i är Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Med de två motorvägar som byggts runt om staden har stora delar av yttre Malmö blivit allt mer attraktivt såsom kontor och lokaler i Malmö Husie. Bron är totalt 1,6 mil och avslutas med en lång tunnel innan man når den första avfarten i Köpenhamn som är Kastrup, nordens största flygplats. Beroende på väderläget så regleras hastigheten på bron för både person- och tungtrafik. Den räknas som en del av E:20 och de två körfälten ligger ovanför den järnvägsbana som går mellan länderna. Ett  vanligt dygn rör sig nästan 20 000 fordon på bron samt 30 000 personer på järnvägsbanorna. Innan bron byggdes och man var tvungen att ta båten nere i Limhamn till Dragör var det inte ens en femtedel av antalet som pendlade mellan länderna. Bron var ett dyrt projekt och den totala kostnaden blev 40 miljarder istället för hälften som var budgeterat. I dessa 40 miljonerna ingår alla kringliggande projekt såsom Citytunneln och de nya järnvägsspåren genom staden. Sedan citytunneln öppnade har antal kollektivpassagerare ökat och man kan inte ta sig från punkt A-B på bara några minuter. Tunneln tog nästan 5 år att gräva och är 6 km lång. Man beräknar att förkortningen av ledtiden från Malmös innerstad till Köpenhamn ligger på runt 35-40 minuter. Det betyder att man kan ta sig från utkanten av staden såsom från Malmö Husie till Köpenhamn på runt en timme.  

Industrier

Det största industriområdet i stadsdelen är Toftanäs. Det är också det nyaste och är idag cirka 35 hektar stort. När Posten valde att lägga sin nya terminal i området fick allt fler företag upp ögonen för platsen och etablerade sig i kontor och lokaler i Malmö Husie. Just nu är det cirka 30 företag som valt att placera sin verksamhet i området. Postens terminal är den största i Skåne och har idag över 600 anställda som arbetar med deras pakethantering. Området består till mesta dels av medelstora företag med 50-100 anställda där många arbetar inom lättare industri, logistik och handel.

Damstahl är ett av de företagen som valt att lägga sin verksamhet i lokaler i Malmö Husie. Familjeföretaget arbetar med lättare industri och exporterar och importerar rostfritt stål. Företaget finns i sju länder där de har både tillverkning och grossistverksamhet. I Europa har de 300 anställda varav ett femtiotal arbetar i lokalerna i Malmö Husie. Här hanterar man över 600 ton kolstål och nästan 60 000 ton rostfritt stål per år.

Ett annat företag som hyr in sig i lokaler i Malmö Husie är Solida group. Företaget arbetar med att utveckla smaker för livsmedel och ingår i en global koncern. I lokalerna arbetar man för bland annat Santa Maria. Utvecklingsteamet i staden är litet men med support från resten av koncernen når de upp till de mål som företaget har.

Bland företagslokalerna i Malmö Husie har man slagit upp en ny bussterminal som fick namnet Öresundsterminalen. Företaget skriver att bussterminalen är en ”oas för bussresenärer”. Härifrån utgår många charterbolag sina bussresor såsom Scandorama och Ölvemarks Holidays. Det geografiska läget för bussterminalen är optimalt med anslutningen direkt med den kringliggande motorvägen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Den växande staden har också gjort att efterfrågan på övernattningsmöjligheter ökat. Hotell och andra möjligheter har därför ökat markant de senaste åren i samma takt som att staden vuxit. Förra året registrerades det 1,5 miljoner övernattningar i staden vilket är en markant ökning. Den stora tillgängligheten på hotellrum har två hotell främst stått för. Ett som öppnat mitt inne i centrala Malmö och ett ute i Hyllie. I samband med Malmö live som är det nya hotellet  inne i centrum  har man även byggt en stor kongresshall, nya restauranger, skybar och konserthus. I området finns i dagsläget inga hotell i närheten till kontor och lokaler i Malmö Husie. Man rekommenderar därför att välja något av de hotellen i Hyllie. Via motorvägen tar det 15 minuter dit. I Hyllie har man precis slagit upp dörrarna för två nya fräscha hotell med goda möjligheter till konferens och mötesplatser. Förra året ökade Malmös näringsliv med nästan 20 % medan de andra två största städerna ökade med hälften. Malmö är en mångkulturell stad och har fördelar med att det finns ett brett utbud för alla smaker och plånböcker. Det är en drivkraft staden har och även om de flesta hotellkedjorna finns i staden finns det även gott om billigare och enkla alternativ via till exempel booking.com eller hotels.com. Är man ute efter något mer exklusivt kan man söka till till hotellet Malmö live där Malmöikonen Zlatan har sin egna svit man kan få hyra för 10 000 kronor om natten.