Introduktion till området

Positionerad nordväst om den kungliga huvudstaden ligger Järfälla. Ofta benämnd en förort till Stockholm, är Järfälla faktiskt en egen kommun och i vissa avseende även en egen stad, som lever och frodas. Järfälla ligger i Stockholms län och i landskapet Uppland. Jakobsberg är Järfällas centralort, och här finns kommunstyrelsen. Senast kommunens gränser förändrades var 1952, alltså för 65 år sedan, då handlade det om platsen Stäket som adderades till kommunen. Jakobsberg och Järfälla ligger endast 20 kilometer från Stockholm, och från centralorten tar det endast 20 minuter med bil till Stockholms centralstation. Samtliga  kommuner som angränsar till Järfälla ligger i Stockholms län. Vi talar om Upplands-Bro i nordväst, om Ekerö i väst, om Sollentuna i ost, och om Upplands Väsby i nordost.

Järfällas kommunvapen är en godmodig historia, här finns nämligen Guds lilla lamm käckt bärandes på ett rejält ärkebiskopskors. Vapnet har använts sedan år 1955, men registrerades först år 1977. Motivet härstammar från Sollentuna härads första sigill anno 1568.

Järfälla är Sveriges 20:e största kommun, och här bor omkring 74 000 personer. En fjärdedel av dessa (26 %) är födda i utlandet. Kommunen är en given del av Stockholms storstadsområde, och har fått pris för bästa pendlarkommun. Stockholmsregionen är hem åt sammanlagt 2 200 000 invånare. Kommunens befolkningstäthet är riktigt maffig, här bor hela 1 391 personer per kvadratkilometer. Befolkningsmängden har stigit med 25 000 invånare under de senaste 50 åren. Vi talar om en befolkningsökning på nära femtio procent.

Områdets historia

Det som idag är Järfälla kommun var länge en jordbruksbygd. Järfälla förändrades först under 1900-talet; och Jakobsberg började sakta likna en stad. Järfälla blev långsamt en viktigare och viktigare del av Storstockholm. Jakobsberg har sitt ursprung i säteriet med samma namn. Det var en av de viktigaste gårdarna i Järfälla, om inte den allra viktigaste. Det var också en av de största herrgårdarna i området. Allt eftersom mark styckades av från gården växte samhället så sakteliga fram. Säteriets namn kommer från major friherre Jakob Lilliehöök af Fårdala (1633 – 1657). Han dog endast ett halvår efter sitt vackra bröllop, och ungefär samtidigt som han påbörjade konstruktionen av säteriet. Hans änka, som även fick ärva hela gården bestämde sig inom kort för att uppkalla den efter sin döda make.

Det har länge bott människor i Järfälla. Man vet med säkerhet att det har bott människor här sedan den yngre stenåldern. Den första gång namnet omnämndes var från ett testamente år 1310.  Namnet kommer från fornsvenskan, ursprunget är dock okänt, men betyder något i stil med ”kilformig utmark”. Under medeltiden var Järfälla en viktig knutpunkt. Här korsades flera vägar.

Kalvshälla var en medeltida gård, samt ett mindre samhälle. Gården omnämns år 1347 i ett så kallat fastebrev, då bodde här en man vid namn Knut. Här bodde dock människor redan under vikingatiden. Genom århundradena har Kalvshälla stått för en mängd olika funktioner; en mängd olika sorters människor har även haft sin hemvist här. Under 1600-talet var gården både soldattorp och gästgiveri under olika perioder. Under 1700-talet konstruerades två nya gårdar, och så var de tre, en av dem övergavs dock tidigt. På 1800-talet övergavs slutligen Kalvshälla och under 1900-talets första hälft förstördes resterna av gården, när det svenska totalförsvaret gjorde om platsen till ett militärt fort.

Områdets infrastruktur

Infrastrukturen i Järfälla är på det hela taget en mycket trevlig och positiv upplevelse. Vi talar bland annat om E18, som passerar genom kommunen på sin väg mot Västerås. I ena änden av vägen ligger centrala Stockholm. I den andra riktningen finner du bland annat Enköping, Västerås, Hallstahammar, Örebro och Karlstad. I höjd med Arboga går E18 ihop med E20. Väg E20 fortsätter sedan till Göteborg. E20 är en av två stora portar till södra Sverige. Den andra heter E4 och passerar Stockholm på sin väg söderut mot Malmö. 

Ett annat sätt att färdas till och från huvudstaden är med pendeltåget. Jakobsberg erbjuder egen station och kort resväg, endast 30 minuter. Jakobsberg – Stockholm Central via buss är en trevlig historia, du får du bland annat se Spånga, Sundbyberg och Vasastan på vägen.

Det finns gott om andra alternativ för resa mellan Järfälla och Stockholm. Förutom bil och buss kan du även ta tåget. Skall du vidare till Uppsala, kan du antingen ta tåget till Stockholms central, eller ta en buss en bit på vägen och sedan byta till tåget.

Järfälla erbjuder god infrastruktur. Här erbjuds bland annat goda kommunikationer med övriga delar av landet. Något som kan vara bra att känna till för dig som är intresserad av ett lager i Järfälla. Här finns gott om närkontakter, med miljoner människor dessutom.

Företagsliv

Låt oss tala lite om lagret. Vad förknippar du med ordet 'lager'? Talar vi om ett yta/rum för deposition av material? Eller är det en levande yta som aktivt skall användas i verksamheten? Eller är lagret lite av allt möjligt? Oavsett vad du förknippar med ordet 'lager' är logistiken det absolut viktigaste. Hur organiserar du ditt lager för bästa möjliga transporter? Läget är naturligtvis också viktigt. Låt oss se närmare på några stycken viktiga frågor som oundvikligen dyker upp när man funderar över lagret. Hur skall transporterna till och från ditt lager i Järfälla se ut? Hur stora skall transporterna vara? Vi måste även bestämma oss för var i närområdet det passar allra bäst att skaffa ett lager. För vem/vilka är lagret till för? Är det till dig, för material som du förvarar i verksamheten, eller är det åt dina kunder, med allt vad det innebär.

Fundera även vidare över lagrets storlek, det är nämligen en väldigt viktig aspekt av densamma. Andra viktiga egenskaper är lagrets faciliteter, om du behöver ha ett kontor i anslutning till lagret eller inte. Du kan alltid skaffa ett lager ansluten till vilken lokal som helst. Du måste även fundera lite över lagrets storlek, det är nämligen också en viktig aspekt. Hyran är givetvis också viktig, då ett större lager naturligtvis har högre hyra. Faciliteter, såsom internet, telefon och larm är också viktiga aspekter. Välj noggrant ut de faciliteter som passar dig, och fundera över vad du drar mest nytta av. Undvik att skaffa ett för stort lager, det är nämligen lätt hänt. Detsamma gäller ett för litet lager. Nej, försök istället att hitta ett lager som är precis lagom stort, för din verksamhet. Med tanke på läget, och på prisnivån är ett lager i Järfälla ingen dum idé alls. Vi tror att du kan lära dig både det ena och det andra genom att söka rätt lager på rätt plats. Avseende plats har ett lager i Järfälla gott om goda fördelar. 

 

Det är viktigt att förstå kommersen i ett område, ifall du önskar förstå dess företagsverksamhet. Om du önskar skaffa ett lager i Järfälla är det även viktigt att lära sig mer om shoppingen i kommunen. Det här kapitlet ämnar beskriva handeln i Järfälla och förhoppningsvis kan det hjälpa dig att bättre förstå företagsverksamheten.

Vi skall inleda med berättelsen om ett shoppingcenter på perfekt läge, så centralt i Järfälla som det går att nå. Vi talar om Jakobsberg centrum. Vi talar om en maffig fastighet, riktigt stor totalt sett; med nära 70 000 kvm. Fastighetens lokaler är delade mellan butiker, bostäder, kontorslokaler, kommunala verksamhet samt kaféer och restauranger. Köpcentrumet är inhyst på en yta som motsvarar 25 000 kvm. Vi talar om ett 100-tal butiker, restauranger och kaféer. Bostadsytan är något större än butiksytan. Fastigheten erbjuder 26 000 kvm bostäder. Här finns också kontors- och lagerlokaler på ytterligare 13 000 kvm. Den här imponerande fastigheten ägs av Citycon. Företaget tillträdde som huvudägare år 2006 och är Finlands absolut största fastighetsbolag för köpcentrum och detaljhandel. Citycon är dessutom introducerat på den finländska börsen. Tåg- och busstation är placerade bredvid Jakobsberg centrum, och det är därmed mycket enkelt att ta sig hit. Du kan välja mellan att färdas med bil, buss eller tåg. Det hela handlar om tre mycket bra alternativ. 

Om vi fortsätter att tala om Järfällas viktigaste handelsplatser kommer vi osökt in på Barkarby. Det är ett framtidsområde avseende både handel och boende, med mera. Här finns mycket av det mesta, såsom butiker, och restauranger. ICA MAXI har även etablerat butik här, såväl som Systembolaget.

Köpkraft i området

De ekonomiska förutsättningarna i en kommun kan summeras till köpkraften. För den som är intresserad av ett lager i Järfälla följer här ett kapitel om köpkraften, som är en sammanvägning av en hel del ekonomisk statistisk. Genom att tolka den kan man få en aning om köpkraften i området.

Järfälla har en mycket god ekonomisk situation, något som vi först gärna pekar på. Vi talar om mycket positiva intryck av kommunens ekonomiska situation. Vi nämner gärna Järfällas fantastiska befolkningsökning (7,6 %). Det här är positiva nyheter eftersom en ökande befolkning betyder större köpkraft, men endast om medianinkomsten är god. Vi kommer därför osökt in på kommunens inkomst, och den är också god, och högre än Sverigemedlet. Järfällas medianinkomst uppgår till drygt 282 000 kronor, jämfört mot rikets medianinkomst på 261 000 kronor. Som vi ser är det mycket som tyder på att kommunen har god köpkraft, i förhållande till Sverige i stort. När vi fortsätter i vår inblick kan vi konstatera att Järfälla blandar god befolkningsökning med stark medianinkomst. Andra siffror för Järfälla är bland annat:

  • Andel högskoleutbildade, som är på samma nivå som landet i stort.
  • Skattesats, som är marginellt lägre än rikets.
  • Nyföretagande, som summerar högre än hela Sverige
  • Öppen arbetslöshet, som befinner sig på samma nivå som hela landet.

Parkeringsmöjligheter

Låt oss tala om ett nödvändigt ont i denna vår bilberoende värld. Eftersom bilen, tyvärr, är något av ett måste är naturligtvis även parkeringen det. Utan parkeringar kan vi inte heller ha några bilar. Vi tycker därför att det är viktigt att känna till lite om det här, även för dig som funderar över att skaffa ett lager i Järfälla.

Parkeringsreglerna i landet följer en del mönster som oftast påminner om varandra. Låt oss därför tala lite om de parkeringsregler som är specifika för Järfälla kommun. Det är regler vi anser att den med lager i Järfälla bör känna till.

  • Datumparkering – Det är endast tillåtet att parkera på vägsida med udda adressnummer under de dygn som har jämna datum. På udda datum är det endast tillåtet att stå på parkeringar med jämna adressnummer. Datumparkering gäller samtliga dagar i veckan mellan klockan 00.00 – 15.00.
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade: Ifall du har nedsatt motorik eller något annat tungt vägande medicinskt skäl till begränsad rörelseförmåga kan du få ta del av ett särskilt parkeringstillstånd.
  • Parkering på allmän mark: I kommunen är det helt gratis att stå på allmän plats, du måste dock ha en parkeringsskiva (p-skiva) och vara parkerad i maximalt 24 timmar i följd. Det här är fantastiska nyheter för dig som funderar över ett nytt lager i Järfälla. Dina besökare slipper nämligen att punga ut i onödan.
  • Parkeringsavgift i Barkarbystaden: I Barkarby händer mycket. För att underlätta den rasande utvecklingen som pågår i kommundelen införde Järfälla kommun en ny parkeringsavgift den 1 september 2016. Man vill härigenom öka tillgången på parkeringsplatser.

Utveckling i området

Vi skall fortsätta vår berättelse om Järfälla med något så spännande som byggprojekten i kommunen. Det är nämligen av vikt att vara medveten om dessa, särskilt ifall du önskar skaffa ett lager i Järfälla. Vi skall därför tala lite om framtida såväl som pågående byggprojekt.

Byggprojektet nummer ett i Järfälla, och faktiskt i hela Stockholm, är utvecklingen av Barkarby. Här planeras en helt ny stad, med trevligt läge i kommunen och på perfekt pendlaravstånd till huvudstaden. Det är ett gigantiskt projekteringsområde, och det största byggprojektet i hela Stockholmsregionen just nu. Målet är som sagt en helt ny stad, i regionen. Vi talar om 18 000 bostäder, otroliga 140 stycken kvarter, hela 10 000 arbetsplatser, och säkerligen också en uppsjö av lager. Kommunen önskar skapa en stad som andas och lever, och där befolkningen känner livskvalitet. För att nå dit behövs en kombination av bostäder, kontor, lager, handel, kultur och service. Man har valt att fördela bygget på olika byggbolag, för att få en flexibel och omväxlande stad. Vidare planerar kommunen att göra Barkarbystaden till ett av Sveriges största centrum för kommers och handel. Här kommer att finnas ett av landet största köpcentrum, såväl som en uppsjö av butiker utanför det. För att lyckas med allt det här kommer Barkarby också att få tunnelbana, regional- och pendeltåg. Här kommer att finnas gott om bussar och parkeringsplatser för besökare.

Järfälla bjuder på andra byggprojekt. I Kallhäll pågår diverse byggprojekt för samhällsservice, såsom nytt trygghetsboende. Jakobsberg har flera projekt som innefattar nybyggnationer av bostäder. Här finns också diverse projekt för infrastruktur, såsom en ny modern vägbro för E18.    

Industrier

Vi skall fortsätta med att tala lite om Järfällas näringsliv, det är nämligen något som är viktigt att känna till, särskilt ifall du funderar över att skaffa ett lager i Järfälla. Järfällas kommun har en mycket intressant och positiv strategi; att alltid arbeta med förbättringar av verksamheten. Man vill erbjuda en ständigt ökande förbättring av näringsklimatet, vilken naturligtvis innebär fler företag och fler arbetstillfällen. Allt för att bidra till kommunens styrka och innevånarnas livskvalitet.

Här i Järfälla finns gott om företag registrerade (ca 5000). Flera av dem är mindre verksamheter, 85 % har färre än 10 anställda, 60 % är enmansföretag. Den största arbetsgivaren i Järfälla är kommunen. Järfälla kommun har cirka 3 700 anställda. Kommunen erbjuder en salig blandning större företag, som alla trivs och frodas i Järfälla. Vi talar om exempelvis Saab, Arla Foods, IKEA, Dahl, UPS och PostNord. Järfälla är något av ett mecka för handel, och som dessutom lovar att erbjuda ännu mer kommers i framtiden, i och med utvecklingen av Barkarbystaden. Idag finns här två större köpcentrum, som lockar besökare och företag till orten. 

Vi har redan talat lite om Barkarbystaden. Det skall bli ett av Stockholms viktigaste handels-centrum i framtiden, och eftersom vi även talar om tåg, tunnelbana, och pendeltåg, är det ett helhetsgrepp som heter duga. När Barkarby står helt färdigt år 2030 handlar det om 18 000 nya bostäder, och 10 000 nya arbetsplatser. En otrolig satsning på såväl privatliv som arbetsliv.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det sista kapitlet i denna berättelse skall handla om övernattningen i Järfälla. Järfälla har målet att bli en Stockholmsområdets starkaste kommuner, och då behöver man även kunna erbjuda goda övernattningsmöjligheter.

Welcome Hotel kallas ett av Järfällas populäraste hotell. Det är beläget nära Barkarby, och har stor inomhuspool, fri WiFi och kostnadsfri parkering. Här ingår även frukost i priset. Hotellet har hela 158 rum och tre våningar, och man erbjuder ett bra läge nära ett av Stockholms nya framtidsområden, Barkarby. Hotellet kräver en del ting för att en gäst skall få checka in här. Först och främst skall myndighetsåldern på 18 år vara uppfylld, för det andra krävs förskotts-betalning med antingen kreditkort eller kontanter, och för det tredje krävs ett statligt utfärdat ID-kort eller pass.  

Görvälns Slott erbjuder en intressant och spännande plats att övernatta på. Slottet är faktiskt ett riktigt slott, och med anor sedan en lång tid tillbaka. Här kan affärsresenären såväl som familjen njuta av några nätter. Läget är trevligt, utmed sjön Mälaren, en liten bit ifrån centrala Jakobsberg. Njut av den avgiftsfria frukostbuffén, utnyttja den kostnadsfria WiFi:n och ställ ifrån dig bilen utan extra kostnad. Här ingår gott om saker i hotellnatten, och det borde vara positivt för de allra flesta.

Den som skaffar ett lager i Järfälla får ta del av goda övernattningsmöjligheter. På www.hotels.com finns gott om fler alternativ.