Introduktion till området

Järfälla kommun är en del av Stockholms län, och granne till Stockholms stad. Kommunen ligger i landskapet Uppland, vid sjön Mälarens strand. Kommunen är positionerad nordväst om huvudstaden, och räknas oftast som en förort till densamma. Kommunstyrelsens säte befinner sig i Jakobsberg, Järfällas givna centralort. Kommunens administrativa gränser har sett likadana ut under 65 år, senast de förändrades var 1952 när platsen Stäket adderades till kommunen. Järfälla ligger 20 kilometer utanför centrala Stockholm, och från Jakobsberg tar det endast 20 minuter till Stockholms centralstation, med bil. Kommunen gränsar till Upplands Väsby kommun i nordost, till Sollentuna kommun i öster, till Ekerö kommun i väst, och i nordväst gränsar den till Upplands-Bro kommun. Samtliga av dessa kommuner ligger i Stockholms län.

Kommunvapnet föreställer Guds lilla oskyldiga lamm bärande ett ärkebiskopskors. Kommunen har använt detta vapen sedan år 1955, men det registrerades, formellt, först år 1977. Motivet baseras på Sollentuna härads första sigill från år 1568.

Järfällas befolkning summerar till drygt 74 000 personer. Av dessa är (cirka) 18 500 personer födda i utlandet. Det innebär att 26 % av befolkningen är född utanför Sverige. Järfälla är landets 20:e största kommun, och en given del av Stockholms storstadsområde, som sammanlagt är hem åt 2 200 000 invånare. Befolkningstätheten i kommunen är imponerande, med 1 391 invånare per kvadratkilometer. Det är landets 6:e mest folkrika kommun. År 1970 uppgick Järfällas befolkning till precis under 50 000 invånare, vilket innebär en befolkningsökning på nästan 50 % under de senaste 47 åren. 

Områdets historia

Den första gång Järfälla omnämndes var i ett testamente från år 1310. Ursprunget till namnet är oklart, men det kommer troligen från fornsvenskan. Betydelsen skall vara ungefär: ”kilformig utmark”. Dagens kommun har alltid varit en jordbruksbygd, och först under 1900-talet började Järfälla och centralorten Jakobsberg likna en stad. Jakobsberg säteri ligger till grund för orten med samma namn. Jakobsberg gård är placerad nordväst om Stockholm och var tidigare en av Järfällas viktigaste gårdar, och även en av de största. Samhället växte senare fram på mark som hade styckats av från gården. Jakobsberg är uppkallat efter major friherre Jakob Lilliehöök af Fårdala (1633 – 1657). Han dog ett halvår efter sitt bröllop, ungefär samtidigt som säteriet hade börjat anläggas. Hans änka, som ärvde hela gården, bestämde sig snart för att uppkalla den efter sin bortgångne make.

Det har bott människor i Järfälla sedan yngre stenåldern. Området var under medeltiden en viktig knutpunkt för regionen, eftersom flera vägar korsades här. Kalvshälla var en medeltida gård samt mindre samhälle. Det bodde människor här redan under 900-talet, det vill säga på vikingatiden. Gården omnämns bland annat år 1347  i ett fastebrev. Vid den här tiden ägdes den av en man vid namn Knut. Kalvshälla har fyllt olika funktioner under århundradena. På 1600-talet inhyste gården både gästgiveri och soldattorp. Under 1700-talet fanns här ett tag tre gårdar. År 1872 övergavs gårdarna och Kalvshälla föll i glömska. Under 1900-talet förstördes resterna av gården, då det svenska totalförsvaret anlade ett uppenbarligen icke särskilt använt fort här. Här talar vi om allsköns bunkrar, skyddsrum, kanonvärn och spännande underjordiska tunnlar.  

Områdets infrastruktur

Låt oss tala lite om infrastrukturen i Järfälla. En mycket positiv aspekt avser väg E18 som passerar rakt genom kommunen, och vars vägbana går nära centrala Jakobsberg. E18 är en väg som i den ena riktningen tar dig till centrala Stockholm, och som i den andra för dig till Enköping, Västerås, Hallstahammar, Örebro och Karlstad. Väg E18 går upp i E20 i höjd med Arboga, och via E20 kan du sedan ta dig hela vägen till Göteborg och resten av södra Sverige. Från Stockholms stad tar du dig enkelt ta dig söderut mot Östergötland, Småland och Skåne via väg E4.

Du kan också ta dig till Stockholm via pendeltåget. Jakobsberg har en egen station och härifrån tar det endast 30 minuter till Stockholms central. Du kan också ta dig från Jakobsberg till Stockholm med buss, via bland annat Spånga, Sundbyberg och Vasastan.

Om du vill resa till andra städer än Stockholm finns det gott om alternativ. Förutom att färdas med bilen, kan du även ta tåget. Om du exempelvis vill resa till Uppsala går det bra att åka buss Henelund station, och därefter ta tåget.

För dig som funderar över att skaffa en lokalyta i ett kontorshotell i Järfälla finns det gott om bra kommunikationer med övriga delar av landet. Regionen bjuder på gott om bra infrastruktur, samt närkontakt med flera miljoner människor. Närheten till den kungliga huvudstaden är givetvis något mycket positivt.

Företagsliv

Låt oss fokusera på kontorshotellet. Vi skall inleda med att svara på två frågor. Svaren på de här frågorna är träffande, oavsett om det rör sig om ett kontorshotell i Järfälla eller någon annanstans.

  1. Vad är ett kontorshotell?
  2. Hur kan ett kontorshotell förbättra din verksamhet?

Om vi inleder med fråga nummer 1. är svaret både komplicerat och enkelt. Ett kontorshotell är ett hotell av lokaler. Dessa lokaler kan vara öppna ytor i ett kontorslandskap eller slutna kontor i en korridor. Oavsett hur kontorshotellet är organiserat är det en plats du kan använda för att inhysa antingen hela din affärsverksamhet eller delar av den. Kontorshotellet är uppdelat på ett sådant vis att det erbjuder både större och mindre ytor eller lokaler, helt och hållet beroende på behov. Oftast delar företagen korridor eller yta i det öppna landskapet. Det är en plats avsedd för nätverkande, och möten emellan företag och verksamheter. Kontorshotellet erbjuder ett modernt kontor eller en modern lokal, där flera företag helt öppet och prestigelöst kan umgås med varandra, nästan som om de hade varit dina kollegor eller vänner. Få platser erbjuder lika naturliga möten människor emellan; det är ett prestigelöst rum avsett att dela idéer och tankar i.

Låt oss fortsätta med svaret på fråga nummer 2. och här närmar vi oss pudelns kärna. Hur kan kontorshotellet förbättra din verksamhet? Det finns gott om fördelar med kontorshotellet, i jämförelse med vanliga kontor. Det finns tre stora fördelar som vi tror svarar på fråga nummer 2. 

- FLEXIBELT: Kontorshotellet är först och främst flexibelt. Det är nämligen lätt att byta lokal inom kontorshotellet, de flesta kontorshotell erbjuder kontorsytor av olika storlek, och när företaget växer eller organisationen förändras är det lätt att även förändra hyreskontraktet. Det är även lätt att byta mellan olika kontorshotell. Kontraktstiderna är flexibla, vilket gör det lätt att flytta verksamheten till en annan del av landet, ifall du behöver göra det. Det är lätt att ändra den fysiska situationen om du hyr lokal eller yta i ett kontorshotell

- ENERGI- OCH TIDSSPARANDE: Kontorshotellet är känt för att erbjuda helhetslösningar. Du behöver alltså inte fundera på vissa av de praktiska detaljer som du är tvungen att göra om du hyr en vanlig lokal. Det kan handla om hjälp med internanslutningen och abonnemang, konferensrum, posthantering, och reception med mera. Du erbjuds alltså ett fullständigt hyreskontrakt för din verksamhet, på en plats som erbjuder mycket mer än vad en vanlig lokal gör.

- SOCIALT: Det tåls att poängtera återigen. Vi talar om en social yta. En yta som är riktigt social. Ett kontorshotell är socialt. Helt enkelt. Det ger dig mer nätverkande än du räknar med. Vi talar om bollande av goda idéer, ”afterworkande” med nya vänner, och trevliga sociala kontakter både för arbetet och för fritiden. 

 

För den som är intresserad av en yta i ett kontorshotell i Järfälla kommer här viktig information angående shoppingen i kommunen. Att förstå en kommun eller stads kommers är också att förstå dess företagsverksamhet. Vi skall därför beskriva shoppingen i kommunen närmare, förhoppningsvis kan det hjälpa dig som funderar över en plats i ett kontorshotell i Järfälla.

Låt oss först tala om ett köpcentrum som är placerat ytterst centralt i Järfälla. Det handlar givetvis om Jakobsberg Centrum. Det är en fastighet som delar sina ytor mellan det maffiga köpcentrumet, och bostäder, kontorslokaler, kommunala verksamheter samt diverse kaféer och restauranger. Butiksdelen av fastigheten, där shoppingcentret är inhyst, består av ett 100-tal butiker och en 25 000 kvm butiksyta. Bostäderna upptar 26 000 kvm av fastigheten, och kontorslokalerna ytterligare 13 000 kvm. Huvudägare till fastigheten är ett företag som heter Citycon. Citycon tillträdde som huvudägare år 2006 och är Finlands största fastighetsbolag för köpcentrum och detaljhandelsfastigheter. Företaget är noterat på den finländska börsen. Det är enkelt att ta sig till Jakobsberg Centrum. Det finns nämligen gott om bussar hit, men även pendeltåg. Tåg- och busstation är placerade precis bredvid Jakobsberg Centrum. Väg E18 går rakt genom Järfälla, och Jakobsberg Centrum är så perfekt placerat att vägen passerar endast ett stenkast därifrån.

Ett annat viktigt handelsområde i Järfälla, och som även är ett framtidsområde rent generellt, är Barkarbystaden. Här finns gott om butiker och restauranger, men även kultur och service såsom bibliotek, vårdcentraler, BVC, apotek, och gym. Vi talar även om större matbutiker som stadsdelens lokala ICA Maxi-affär och Systembolaget. Längs med Stora torget finns en hel del större och mindre specialistbutiker.  

Köpkraft i området

Om du är intresserad av en yta i ett kontorshotell i Järfälla är du givetvis även intresserad av de ekonomiska förutsättningarna i kommunen. Det är här köpkraften kommer in. Köpkraften är områdets ekonomiska muskler och förutsättningar för handel, och den kan man enkelt påvisa via diverse statistiska mått.

Det finns mycket positivt att bära med sig avseende Järfällas ekonomiska situation, och dess framtidsutsikter rent generellt. För det första kan det vara väl värt att nämna den fantastiska befolkningsökningen, som just nu uppgår till 7,6 %. Det här är mycket positiva nyheter eftersom en större befolkning, åtminstone rent teoretiskt, även bidrar med mer köpkraft. Självklart är inkomsten även viktig, och den skall vi titta på nu. Medianinkomsten för befolkningen i Järfälla är god, och klart över Sverigesnittet. I Järfälla är medianinkomsten drygt 282 000 kronor, mot rikets medianinkomst som summerar 261 000 kronor. Vi kan alltså fortsätta denna utvärdering med ett stort leende; vi talar nämligen om en plats, om ett Järfälla, med mycket positiv befolkningsökning, såväl som positiv medianinkomst. Övriga siffror för kommunen är andel högskoleutbildade, som är i paritet med Sverigemedlet; något lägre skattesats än för riket i stort; högre nyföretagande än för landet som helhet; och med en öppen arbetslöshet på samma nivå som hela Sverige.

För den som söker utrymme i ett kontorshotell i Järfälla har vi mycket positiva nyheter. Den ekonomiska utvecklingen och ställningen i kommunen är god, och även befolkningsökningen i densamma.

Parkeringsmöjligheter

Bilen är ett nödvändigt ont i vår värld, och med den följer parkeringen. Utan parkeringar är det mycket svårt att ha bilar. Därför är parkeringsfrågan viktig, även för den intresserar sig för en yta i ett kontorshotell i Järfälla.

Parkering och parkeringsregler följer en del mönster som liknar varandra i de flesta av landets kommuner.

Låt oss tala lite om en del parkeringsregler, som också den med yta i ett kontorshotell i Järfälla bör känna till.

  • Datumparkering: Du får endast stå på vägsida med udda adressnummer under dygn med jämnt datum. Tvärtom gäller givetvis för dagar med udda datum. Datumparkering gäller alla dagar i veckan mellan kl. 00.00 – 15.00.
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade: Har du nedsatt motorisk förmåga eller annat medicinskt skäl kan du få ett särskilt parkeringstillstånd.
  • Parkering på allmän mark: I Järfälla kostar det inget att parkera på allmän mark, när du parkerar på en sådan plats använder du din parkeringsskiva (P-skiva). På allmänna parkeringar får du stå högst 24 timmar i följd.
  • Parkeringsavgift i Barkarbystaden: Den 1 september 2016 införde Järfälla kommun parkeringsavgift i kommundelen, för att öka tillgängligheten på parkeringsplatser.

Utveckling i området

För dig som önskar skaffa en lokalyta i ett kontorshotell i Järfälla är det viktigt att vara medveten om kommunens pågående och framtida byggprojekt. Det är därför viktigt att diskutera de projekt som planeras, men även de som redan är på gång.

Det byggprojekt som alla talar om i Järfälla är givetvis utvecklingen av Barkarby. Det är ett fantastiskt stort utbyggnadsområde, och faktiskt det största i hela Stockholmsområdet just nu. Målet är en stad som lever och frodas och finns till för samtliga invånare. Målet är otroliga 18 000 bostäder, 140 stycken frapperande kvarter, och 10 000 nya arbetsplatser, däribland en hel del kontorshotell. Barkarbystaden kommer att bli en helt ny stad, inom Järfälla, och Stockholms-området. Målet är en stad som inbegriper allt det där som är nödvändigt för god livskvalitet. Vi talar om bostäder, ytor för affärsverksamhet (såsom kontorshotell), bibliotek, kultur och service. Bygget har fördelats mellan olika byggbolag, för att på så vis nå en mångfald och flexibilitet i staden. Barkarby kommer att vara ett centrum för kommers, och tillsammans med Barkarby handelsplats kommer det att bli ett av landets största handelscentrum. Järfälla kommer att få en ny knutpunkt för infrastruktur, i och med Barkarby. Tunnelbanan kommer att gå hit, men även regional- och pendeltåg.

Det pågår en hel del andra byggprojekt i Järfälla, såsom nybyggnation av bostäder i Jakobsberg, diverse byggprojekt för samhällsservice i Kallhäll, som trygghetsboende, och byggnationer för infrastruktur, som en ny vägbro avseende väg E18.  

Industrier

Järfälla kommun erbjuder ett intressant näringsliv, något som kan vara intressant att veta, för dig som funderar på att skaffa en lokalyta i ett kontorshotell i Järfälla. Kommunen arbetar med ständig förbättring av sin verksamhet. Målet är att ständigt förbättra näringsklimatet, samt att attrahera fler företag som kan bidra till kommunens livskvalitet och styrka.

I Järfälla finns cirka 5 000 företag registrerade, en stor del av dem är mindre företag, hela 60 % är enmansföretag, och cirka 85 % bjuder på färre än 10 anställda. Kommunens största arbetsgivare är kommunen själv med omkring 3 700 anställda. Andra stora företag i kommunen är Saab, Arla Foods, IKEA, Dahl, UPS och PostNord. Som vi kan se handlar det om en salig blandning företag, som samtliga trivs och frodas i Järfälla. Kommunen är känd för att vara ett mecka för handel; här finns två stora handelscentrum som lockar både besökare och företag.

Som vi redan har påpekat byggs just nu ett av Stockholms viktigaste centra i Barkarby. Här talar vi om en framtid med tåg, tunnelbana, och pendeltåg. Lite av allt möjligt med andra ord. År 2030 skall hela projektet stå klart, med bland annat 18 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser, det bådar gott för det framtida företagsklimatet i kommunen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Vi skall slutligen tala lite om hotellen i Järfälla. En kommun, som Järfälla, med målet att bli en av Stockholmsområdets starkaste kommuner, behöver självklart även kunna erbjuda goda övernattningsmöjligheter.

Ett av Järfällas mest populära hotell heter Welcome Hotel. Hotellet är beläget nära Barkarbystaden, ett framtidsområde med stor handelsplats. Hotellet har även utomhuspool, gratis WiFi och gratis parkering. Frukost ingår i priset. Hotellet har 158 stycken rum och erbjuder 3 våningar. Det kräver några ting för att en gäst skall få checka in här. Först och främst krävs ett statligt utfärdat ID-kort med foto. För det andra krävs kreditkorts- alternativt kontantbetalning av handpenningen. För att få checka in på hotellet skall myndighetsåldern 18 år vara uppfylld.

En annan spännande plats att övernatta på är Görvälns Slott. Det är ett fint gammalt slott, som har omvandlats till ett hotell, för hela familjen. Det ligger snyggt vid sjön Mälaren, en bit ifrån centrala Jakobsberg. Här kan du njuta av den avgiftsfria frukostbuffén, använda den kostnadsfria WiFi:n och även kunna ställa ifrån sig bilen utan extra kostnad. Det är mycket som ingår i hotellnatten här, och det borde ju vara positivt för det flesta.

En yta i ett kontorshotell i Järfälla innebär gott om hotellmöjligheter. Det här var endast två alternativ till övernattning i kommunen. På sidor som www.hotels.com finns många fler alternativ.