Introduktion till området

Järfälla är en kommun i tätorten Stockholm och ingår i Stockholms län. Området har 70 000 invånare och har bara 20 minuters pendling till och från Stockholms innerstad. Järfälla har ett rikt utbud av lokaler och kontor och är en kommun man både kan leva och arbeta i. Här finns fina bostadsområden, stort utbud av kultur, vacker miljö med närhet till Mälaren och ett rikt föreningsliv och engagemang from invånarna.

Kommunen ligger i de södra delarna av landskapet Uppland och har sjön Mälaren på sin östra sida. De gränsande kommunerna till Järfälla är Upplands Väsby-, Sollentuna-, Ekerö- och Stockholms- kommun. Den delen som idag är Järfälla kommun var tidigare Järfälla socken och det var en mindre del av Ed socken. År 1862 blev området en kommun i samband med kommunreformen i Sverige. Kommun kontoret i Järfälla anlades i Jakobsbergs centrum och där ligger det även idag.

År 2000 bildades Jakobsbergs domsaga som blev en del av Sollentuna domsaga men år 2007 bildades Attunda domsaga och Järfälla med dess kommun kontorslokaler i Järfälla blev en del av detta. Kommunvapnet innehåller gudslamm som bär på ett ärkebiskopskors. Vapnet har används sedan år 1955 men blev först registrerat hos staten år 1977.

Järfälla anser sig själva vara en väldigt grön kommun. Här finns stor variation på natur både genom etablerade parker och naturreservat. På Järvafältet finns både gran- och lövskog tillsammans med rik flora och mindre sjöar. Området med kommun kontor i Järfälla äger den största delen av markerna och förvaltar dem. De senaste åren har kommun varit tvungna att skövla en del skog av säkerhetssynpunkt då de växt för nära bostadsområden, vägar och parker. Gamla fornlämningar har hittats och berättar om hur folk levde på platsen förr.

Naturen runt om i kommunen har under flera hundra år påverkat hur folk i området har levt och agerat. Många odlingsmarker har idag tagits bort och vi blir inte lika påminda om dåtiden. Kommunen vill dock framföra att de ser hagar och åkrar som en viktig del av ett hållbart landskap och att de förespråkar att arbeta för att de få jordbruksförvaltare som finns kvar i kommunen också ska kunna stanna. Med landets största mejeri i kommunen har närproducerat en extra stor plats i invånarna i kommunens hjärtan och minnena som lever kvar om ett blomstrande jordbruk som på den tiden försörjde invånarna.

Områdets infrastruktur

Järfälla är ett av de mest expanderande områdena i hela Sverige och kommunen med kontor i Järfälla står inför stora utmaningar inför framtiden. Nästan 14 000 nya bostäder har blivit godkända i Järfälla och därmed har beslut även tagits för att kommunen ska få en förlängning på tunnelbanan. När den står klar kommer den att löpa sig igenom nästan hela kommunen och allt fler stationer kommer att byggas i samband med att infrastrukturen, bostäder, lokaler och kontorslokaler i Järfälla byggs ut. Tunnelbanan kommer att stå för en av de viktigaste satsningarna för området de närmaste tio åren och med alla de bostäder som ska byggas i området kommer förlängningen att ”superpunkt” enligt kommunstyrelsens ordförande med kontor i Järfälla. De närmaste åren kommer Järfälla att byggas ut för att vara den västra delen av huvudstadens trafiknav och kollektivtrafiken kommer att stå för stor del av den trafiken.

Kommunen har redan utsetts till den bästa pendlarkommunen enligt Dagens Nyheter, två är i rad och politikerna på kontoret i Järfälla har ett mål om att det inte ska vara mer än 500 meter mellan hållplatserna på något av de kollektiva färdmedlen som erbjuds i området. Från kommunen är det idag 16 minuter med tåg från Barkarbystationen in till Stockholm central. Tunnelbaneförlängningen beräknas att vara klar år 2018 och i samband med detta vill man även bygga ut mälarbanan för att få en nationell anknytning till området. Då kommer man kunna köra dubbelt så många tåg i området och sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll kommer att kunna fördubbla sin kapacitet. Denna förändring kommer inte bara gynna kollektivtrafiken utan även alla de kringliggande företag med lokaler och kontor i Järfälla. Med dubbelspår kommer man att kunna transportera allt mer gods på järnväg vilket är både mer miljövänligt och billigare än vägtransport. Med det goda järnvägsnätet vi har i de södra delarna av landet så finns goda möjligheter till transport via järnväg till några av Sverige största hamnar såsom Göteborg och Helsingborg.

Under sommarhalvåret år 2015 gjordes en studie genom ett samarbete mellan Trafikverket och Järfälla kommun med kontor i Järfälla kring hur väl fungerande utformningen på stationen i Barkarby är. Undersökningen visade att Veddestabron idag är den huvudsakliga länk mellan Järfälla och Stockholms innerstad när det kommer både till person- och kollektivtrafik. Alla trafik hänger på brons framkomlighet. Kommunstyrelsen med kontor i Järfälla tog därför ett beslut tillsammans med Trafikverket att bron ska byggas ut för att framkomligheten ska bli bättre och bostäder, lokaler och kontor i Järfälla ska bli mer attraktiva och för att området ska kunna expandera. Den nya bron kommer som tidigare att vara runt 340 meter lång men istället för att vara 13 meter bred så kommer den istället att vara 30 meter. Bussarna får ett eget körfält och cykel- och gångtrafikanterna kommer att prioriteras för att främja folkhälsan i kommunen. Den stora ytan under bron kommer man att utnyttja till parkeringsmöjligheter för att uppmuntra folk till att använda den nya fungerande kollektivtrafiken i Järfälla. Kommunstyrelsen på kommunkontoret i Järfälla ser positivt på åtgärden i det långa loppet ska den nya bron främja hela Stockholmstad då den kommer byggas ihop med den nya delen av E18.

Från Stockholm är det den nuvarande E18 som går mellan innerstaden och Järfälla kommun. Kommer man från Västerås, är det samma väg fast söder ifrån och från Uppsala når man kommunen via E6:an. Kommunen med kontor i Järfälla vill inte bara främja kollektivtrafiken utan även cykeltrafiken. Området är ett bra läge att utforska på två hjul och tillsammans med Svenska Cykelförbundet har man gjort en 7 mil lång slinga genom kommunen. Slingan ska inte bara användas som transport utan även bli en ringled som binder ihop kommunen och alla dess sevärdheter.

Företagsliv

Järfälla är en av de mest expansiva kommunerna i landet och har idag ett rikt näringsliv och på kommunkontoret jobbas det ständigt med att förbättra företagsklimatet och att skapa nätverk och dialoger mellan och med företagen. Järfälla har idag runt 5000 aktiva företag registrerade. Nästan 60 % är enmansföretag och 85 % har färre än 10 anställda. Som i de flesta andra kommunen är det själva kommunen som är den största arbetsgivaren.

Järfälla kommun har 3700 anställda och deras huvudbyggnad ligger i ett kontor i Järfälla, vid torget. Stora företag som valt att etablera sig med kontorslokaler i Järfälla är Arla Foods, IKEA, PostNord, Dals, SAAB och UPS. Den största branschen i området är handel, både gällande parti- och detaljhandel. Här finns också de största arbetstillfällens följt av utbildning, tillverkning och vård. Många förknippar Järfälla med Barkarby handelsområde som är det största handelsområdet i landet samt shoppinggallerian i Jakobsberg. Den stora gallerian består av 50 butiker som sammanlagt bjuder sina kunder på över 100 varumärken. Butikerna består av outlets av kända varumärken som säljer sina produkter med 30-70% rabatt jämfört med butikerna inne i de centrala delarna av huvudstaden. Området har även en gemensam rea under juni och juli med ännu bättre priser och det finns goda möjligheter till fynd. Gallerian har bra parkeringsmöjligheter med 4 timmars gratis parkering med P-skiva. Kring liggande kontor i Järfälla har även chans till att få månadskort. Klart i sommar blev också att området kommer att öka med 18 nya butiker efter en ombyggnation och expandering på cirka 4000 kvadratmeter.

Även ett nytt matställe kommer att öppna. Lena Atterling som är markering manager med kontor i byggnaden i Järfälla säger att den nya delen kommer att bli ytterligare ett lockbete för andra sorters av entreprenörer att våga sig ut till Järfälla och dess lokaler och kontor. Järfälla satsar stort och inom några är målet att vara huvudstadens främsta kollektivpunkt. Med den ombyggda stationen i Barkarby kommer det finnas möjlighet att transportera sig med fjärrtåg, pendeltåg, buss, cykel och tunnelbana. Innan år 2030 så ska 14 000 nya bostäder byggas i området och på kommun kontoret i Järfälla beräknar man att 10 000 nya arbetsmöjligheter kommer att öppnas upp Barkarbystaden i Järfälla är det största byggnadsområdet i Stockholm just nu.

Parkeringsmöjligheter

I kommunkontoret i Järfälla har man bestämt att kommunen ska tillämpa datumparkering. Datumparkering gäller alla dagar om året på kommunens vägar och detta finns markerat på skyltar när man kör in och ut ifrån Järfälla. Datumparkering innebär att det är förbjud på att parkera på sidan med jämna adressnummer på en jämnt datum. Och på en ojämnt datum är det förbjudet att parkera på ojämna adressnummer. Kommunen med kontor i Järfälla anser att för att trivsel ska finnas på gatorna behövs också regler följas av samtliga trafikanter. Från och med den 1 september år 2016 började man tillämpa betalparkering i Barkrabystaden för att underlätta för de boende och besökarna. Efter det att man kollade på hur folk parkerade i området märkte man att många långtidsparkerade på gatorna och därför blev tillgängligheten på platser dålig. För de boende finns boendeparkering som alternativ.

Priset för parkeringen är 10 kronor i timmen eller 40 kronor per dygn. Det finns två betalningsalternativ både genom kontanter eller kort, eller via deras nya app. Kommunen har även bestämt på sitt kontor i Järfälla att det ska finnas avgiftsfria parkeringar i samband med tågstationerna. På stationerna Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll finns parkeringsmöjligheter med förbud att parkera 2.00–5.00. Andra gratisparkeringar som finns i kommunen är i Barkarby, vid Welcome hotel vid E18. Här finns drygt 450 parkeringsplatser. I Jakobsberg finns en väster om järnvägsbanan med 150 platser och de väntar på att öppna ytterligare en i samband med att Mälarbanan ska byggas ut. Politikerna på kommun kontoret i Järfälla tror att vid bättre parkeringsmöjligheter kommer allt fler att välja kollektivtrafiken som pendlingslösning. För lastbilar och andra tunga fordon bistår kommunen med ett flertal parkeringar runt om i området bland annat vid korsningen Enköpingsvägen/ Ulvsättravägen och Björkebyparkeringen i Barkarby/Skälby.

Utveckling i området

När Barkarbyområdet i Järfälla är klart kommer den finnas 18 000 nya bostäder, 140 kvarter, 10 000 nya arbetsplatser, skola, kultur, service och kontor i Järfälla. Utbyggnaden satsar på lång hållbarhet och låg energiförbrukning. Bostäderna kommer att byggas och representeras av ett antal olika byggfirmor för att få liv och variation på området. Byggföretagen kommer att bygga upp en blandstad med hyresrätter, bostadsrätter, och radhus. Även kringliggande grönområden, mindre lokaler och kontor kommer att sprängas in i det nya området i Järfälla. I samband med bostäderna kommer den nuvarande handelsplatsen med 80 butiker att kvarstå och eventuellt öka.

Företag såsom IKEA har valt sig att etablera sig på platsen och är alltid en dragkraft för både stora och mindre aktörer att få upp ögonen för området. I beräkningarna för Järfälla finns även ett nytt sjukhus. Planen är att sjukhuset ska bli det första i Sverige där man har samlat all specialistvård på ett ställe för invånarna i väst. Sjukhuset ska ha en ”Framtidsplan för hälso- och sjukvård” och bör därför ligga i anslutning till den goda kollektivtrafiken och i närheten av den äldreomsorg som ska byggas i området.

Det är mycket som händer i området med nya bostäder, sjukhus, expandering av befintliga handelsplatser, lokaler och kontor i Järfälla. Kollektivtrafiken till och från kommunen har blivit en stor dragkraft till att företag väljer att etablera sig i området. På runt en kvart kan man nå de centrala delarna av Stockholm med kollektivtrafiken och närheten till både E18 och E6:an. Kommunikationen från både Västerås och Uppsala är god och med mälarbanans utbyggnad kommer man kunna få bättre möjligheter till kombitrafik.

Industrier

Järfälla har blivit en attraktiv plats för både stora och små företag att etablera verksamhet i lokaler och kontor i Järfälla. Kommunen har cirka 5000 registrerade företag i lokaler och kontor i Järfälla där den största delen består av enmansföretag och företag med mindre än 10 anställda. Några av de större företagen som valt att lägga sin verksamhet i lager och kontor i Järfälla är Arla Food. I Järfälla har Arla sitt största mejeri. Här arbetar ungefär 650 anställda i produktion och kontor. Över 30 nationaliteter är representerade och tillsammans skapar de 250 000 ton mjölkprodukter som ska ut för distribuering i landet.

Den mesta av mjölken kommer ifrån gårdar i kringliggande län och landskap såsom Östergötland, Uppland, Närke och Västmanland. Under de senaste åren har mejeriet expanderat och har idag kyllager på ytterligare 3000 kvadratmeter. Ett annat företag som valt att lägga som verksamhet i lokaler och kontor i Järfälla är Nobina. Nobina är en av nordens största företag inom kollektivtrafik. Inom länet ser de till att över 1 miljon människor tar sig till och från sina jobb och kontor. Nobina finns i alla nordiska länder och erbjuder även expressbussar under namnet Swebus. Företagets vision är att skapa ett bättre samhälle där man kan minska på miljöbelastningen och kostnaderna både för den enskilda människan och kommunen. De vill skapa mer rörlighet i landet och vill genom framgår bli det självklara valet för varje kommun.

De största arbetsgivarna med kontor i Järfälla är följande:

• Järfälla kommun med 3 500 anställda

• SAAB i Järfälla med 1 500 anställda

• Arla Foods AB med 650 anställda

• UPS med 400 anställda

• IKEA med 400 anställda

• Dahl med 400 anställda

• ICA Handlarnas AB med 300 anställda

• Nobina AB med 300 anställda

• ELFA AB med 300 anställda

• Aom Assistans med 200 anställda

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

I Järfälla kommun kan man hitta olika typer av övernattningsmöjligheter för alla plånböcker. Många av de internationella hotellkedjorna såsom Scandic, Choice, Ibis och Good morning är etablerade i området och bjuder på sin standardnivå. Många av hotellen är lagda i centrum eller i anslutning till de stora Europavägarna, stationerna eller lokaler och kontor i Järfälla. Kedjorna har allt ifrån enkla rum till sviter att erbjuda sina gäster. De flesta av dem har restaurang och möjlighet till konferens och mindre kontor till låns i Järfälla. Nästan alla har frukostbuffé inkluderat i priset, gym och andra bekvämligheter att erbjuda sina gäster.

Järfälla kommun ligger en bit utanför Stockholm innerstad och kan därför även erbjuda övernattningar på mindre och privata gårdar och slott. Görvälns slott ligger 15 minuter från stationen och ligger i en av kommunens Provinsparker. Slottet kan erbjuda konferensrum med möjlighet att få utforska kringmiljön. I kommunen finns det tre vandrarhem, Kallhällsbaden, Vandrarhemmet Majorskan och Lenvik. Lenvik är det mest centrala vandrarhemmet och ligger i anslutning till tågstationen och E18. I närheten av vandrarhemmet kan man hitta det slott som nämns ovan, tennisbanor, naturreservat och närhet till handelsområdena, lokaler och kontor i Järfälla.

Det finns både enskilda kontor samt kontor i ett av Järfällas kontorshotell. Här kan man få en sängplats från 260 kronor per natt. Mojorskan är placerat bakom IKEA Barkarby och sköts av ett lokalt gymnasium. Utöver IKEA finns stora grönområden med mycket fågelliv. Vandrarhemmet är en vanlig sovplats för fågelskådare och motionärer. Vandrarhemmet är inrett efter det gamla flygfält som fanns på platsen förr. Majorskan är även en vanlig plats för att hålla konferenser hos de lokala företagen med lokaler och kontor i Järfälla.