Introduktion till området

Karlskrona är en tätort i Blekinge med omkring 35 000 invånare. Den grundades 1680 och ligger belägen delvis på fastlandet och delvis på flertalet öar i Blekinge skärgård. Karlskrona är en gammal örlogsstad vars centrum ligger på ön Trossö. Örlog är ett gammalt fornnordiskt och germanskt ord som kom att betyda krig till sjöss. Karlskronas stadsplan och äldre bebyggelse togs upp på Unesco:s världsarvslista 1998.

Efter att Blekinge blev svenskt 1658 fick den nya staden Karlskrona sitt namn av sin grundare Karl XI samt Landskrona. Man började då genomföra planerna på att flytta en stor del av den svenska flottan hit. Karlskrona hade nämligen ett mycket strategiskt läge vid Östersjön och med förbindelser inåt landet. Man upprättade också militära baser på havssidan för att skydda mot angrepp österifrån. Genom att förlägga sin örlogsflotta vid Karlskrona kunde Sverige manifestera militär styrka gentemot inte minst Danmark och andra grannländer i Europa.

Områdets historia

När Karlskrona fick sina stadsprivilegier 1680 började den växa snabbt då närliggande städer av olika anledningar tappade i befolkning. Samtidigt främjades Karlskrona rent ekonomiskt också av långa perioder av tullfrihet. Mot slutet av 1600-talet konstruerades vidare flera broar för att binda samman stadskärnan med fastlandet. Karlskrona blev under stormaktstiden snart Sveriges tredje största stad efter Riga och Stockholm. På 1700-talet drabbades emellertid staden av flera omgångar av pestepidemier vilka tog tusentals liv. Detta kan ha varit en konsekvens av hamnstadens relativa öppenhet och därmed sårbarhet gentemot omvärlden. Staden härjades även av flera eldsvådor.

I och med att stormaktstiden tog slut tappade också Karlskrona mycket av sin framstående position. Dock förblev den ändå länge en stad med en mycket stark flottbas. Karlskronavarvet var den största arbetsgivaren ända från stadens grundande och fram till varvskrisen på 1970-talet. Det fanns till och med planer på att så småningom låta Karlskrona ta över från Stockholm som huvudstad men dessa realiserades aldrig. På 1800-talet stagnerade sedan Karlskrona tills dess att industrialiseringen och järnvägskonstruktionen tog fart på allvar. Fler företag och industrier började då öppna kontor i Karlskrona. Några av Karlskronas sevärdheter innefattar Marinmuseumet om Sveriges sjöförsvar, den vackra Blekinge skärgård samt den militära befästningen Kungsholms fort.

Områdets infrastruktur

Karlskronas läge i sydöstra Sverige är en bra grundförutsättning för goda förbindelser med resten av landet och utomlands. E22 löper förbi staden i väst-östlig riktning. Med denna Europa- och stamväg tar man sig vidare såväl ner mot Skåne som norrut i resten av Sverige. Karlskrona centrum nås via motorvägen Österleden. Förutom Skåne är det också nära till exempelvis Kalmar och därifrån Öland.

Stena Line har en färjelinje mellan Karlskrona och Gdynia i Polen. Den trafikeras av tre färjor vilket gör att förbindelserna med kontinenten är mycket goda. Det årliga antalet resenärer är nästan en halv miljon. I övrigt finns det också ordinär skärgårdstrafik med både person- och bilfärjor.

Den regionala och lokala kollektivtrafiken är ordentligt utvecklad. Karlskronas olika stadsdelar trafikeras av ett tiotal busslinjer. Blekingetrafiken och Bergkvarabuss har hand om stads- och länsbussarna. Därutöver finns även expressbussar till såväl Malmö som Stockholm.

De historiska planerna på att göra Karlskrona till huvudstad kom av sig i och med stormaktstidens slut. Därmed hamnade staden och hela Blekinge i skymundan under en längre tid. Nuförtiden finns dock mycket goda förbindelser till övriga landet. Med tåg ligger Malmö endast 2,5 timmar bort och lägger man till en halvtimme på resan kommer man till Köpenhamn. Stockholm tar 5 timmar med tåg och Göteborg 4,5 timmar via kust till kust-banan.

Tillsammans med Skåne är alltså Blekinge det landskap med kortast geografiskt avstånd till kontinenten. Det är en viktig faktor för många företag som bestämt sig att etablera kontor i Karlskrona. Närheten till övriga Europa ger staden potential att på sikt utvecklas och komma att spela en viktig roll när det gäller inte minst internationell handel och relationer.

Sist men inte minst bör även Ronneby flygplats nämnas, endast 30 minuter från Karlskrona centrum. Flygplatsen har bland annat linjer till Stockholm (Bromma med Blekingeflyg och Arlanda med SAS). Ronneby flygplats är sydöstra Sveriges mest trafikerade och det går flygbussar från Karlskrona.

Företagsliv

Karlskrona har ett stort antal köpcentrum och gallerior, speciellt med hänsyn till stadens invånarantal. I centrum återfinns exempelvis de två galleriorna Kronan och Wachtmeister. Kronan har ett 20-tal klädbutiker, restauranger och kaféer mm fördelat på två plan. Kronan marknadsför sig själv som ett modehus i city. Bland dess kontor, butiker och andra affärer finns bland annat Brothers, Gina Tricot, MQ, Scorett och Stadium. Kronan har även ett parkeringshus med ca 100 platser. Köpcentrumet byggdes om 1993 från att tidigare ha varit ett Domushus och renoverades sedan 2012.

En annan shopping-galleria i Karlskrona centrum är Wachtmeister, som öppnades 1988. Den har idag omkring 30 butiker med allt från mode, mat och inredning till restauranger, kaféer och andra allmännyttiga butiker. Wachtmeister är en inglasad gata med ett glastak som är byggt mellan husen. Antalet årliga besökare uppgår ända till ca 3,3 miljoner. Det gör Wachtmeister till Karlskronas största och mest besökta shopping-galleria.

En annan shoppinggalleria lite utanför centrum är Amiralen. Namnet anspelar såklart på Karlskronas långa historia som viktig örlogsstad. Amiralen är Blekinges största köpcentrum och ligger i Lyckeby på fastlandet. Här finns flera stormarknader som tex ICA Maxi med också butiker och kontor som Dressman, Telenor, Lindex, Kappahl och Intersport mfl. Även City Gross ligger lite längre bort. Amiralen har 3 miljoner besökare och en omsättning på uppemot en miljard årligen. Handelsytan ligger på hela 22 500 kvadratmeter. Det finns parkeringplatser för över 1000 bilar. Invid ligger också ett nytt köpcenter kallat Nya Amiralen med flera affärer.

Ytterligare ett köpcentrum med kontor i Karlskrona är Slottsbacken där besökarna hittar affärer som Blomsterlandet, Jysk, Elgiganten, Rusta och Willys. De många köpcentrumen i Karlskrona använder sig av en metod kallad klustring, eller sametablering. Det innebär att de etablerar sig på ett och samma ställe och på så sätt drar nytta av varandras kunder. När de öppnar lokaler bredvid varandra kan de tillsammans locka ett större antal kunder än om de öppnade lokaler avsides och var för sig. Denna strategi medför också en sorts stordriftsfördelar för företag med lokaler kontor i Karlskrona då flera produktionskostnader minskar (exempelvis kostnaderna för marknadsföring).

Köpkraft i området

Swedbank har ett boindex som mäter köpkraften hos hushåll i Sveriges olika kommuner. Detta index utgår från värdet 100, under vilket hushållen har ekonomiska problem. De senaste åren har boindexet för småhushåll i Karlskrona legat på omkring 130, dvs med god marginal över den nivå då hushållen har drabbats av ekonomiska problem. Värdet på 130 motsvarar också ungefär den nivå som gäller för småhushåll i Sverige som helhet. Med andra ord är köpkraften hos småhushåll i Karlskrona ungefär samma som i resten av landet och många andra kommuner.

Vad gäller köpkraften för hushåll med bostadsrätter i Karlskrona har den sjunkit något på senare år, och ligger idag under 110. Men fortfarande alltså över 100. Samma utveckling gäller för köpkraften hos bostadsrätthushåll samt den allmänna skuldbelastningen i resten av landet.

Generellt ökade köpkraften från och med 2010 och nådde sedan en topp vid slutet av 2015, för att då börja minska något. Att befolkningen ökar i Sverige och Karlskrona påverkar visserligen köpkraften positivt, men de allra flesta av de nyinflyttade saknar betydande ekonomiska resurser. Bland annat därför minskar den genomsnittliga köpkraften per invånare i hela landet.

Annars gäller generellt att den sammanräknade förvärvsinkomsten i Blekinge är något lägre än i övriga riket, enligt en studie. Det är dock inte en stor skillnad (bara ca 5 %) och det är också ganska naturligt med tanke på att Blekinge i stor utsträckning saknar större städer. Samtidigt är också många av hushållens utgifter för boende och el mm lägre i Blekinge, varför nettoeffekten på den sammanlagda köpkraften inte är negativ i speciellt stor utsträckning.

Parkeringsmöjligheter

Närheten till parkeringsmöjligheter är en viktig faktor vid alla affärsetableringar. En lokal eller kontor i Karlskrona som ligger nära en parkeringsplats förbättrar sin tillgänglighet väsentligt. Genom att göra ett besök på kontoret lättare för sina kunder ökar man chansen att de återkommer. En lokal eller kontor som däremot ligger långt från närmaste parkeringsplats riskerar istället att gå miste om många kunder. Detta eftersom hela besöksupplevelsen försämras av den dåliga tillgängligheten. Karlskrona centrum har delats in i tre parkeringszoner: röd, blå och grön:

Röd zon ligger centralt omkring främst Stortorget och Hoglands park. Där får man stå i max fyra timmar. Tanken är att på så vis underlätta för ett stort kundflöde som gynnar alla företag med kontor i Karlskrona. Kostnad: 13 kr per timme. Vardagar kl 09-16 samt dag före söndagar och helgdagar kl 10-14.

Blå zon ligger mellan Dockegatan till väster, Östra och Västra Vittusgatan i norr, Drottninggatan i öster och Amiralitetsgatan i söder. Här kan man stå parkerad sju dygn i rad, med undantag för de dagar då det gäller generellt parkeringsförbud. Kostnad: 9 kr i timmen. Vardagar 09-16. Dagar före söndagar och helgdagar ingen avgift.

Gröna zonen är den billigaste av de tre och ligger i ytterområdena på Trossö. Även här får man stå sju dagar i sträck, undantaget särskilda parkeringsförbud. Kostnad: 5 kr per timme. Vardagar 09-16. Dagar före söndagar och helgdagar ingen avgift.

Här finns en bra karta över parkeringsplatser i Karlskrona.

Utveckling i området

Globaliseringen och digitaliseringen av ekonomin medför djupt förändrade förutsättningar för en stads marknadsföring. På dagens rörliga arbetsmarknad och med utvecklingen mot ett mer dynamiskt näringsliv är det inte bara företag som konkurrerar med varandra. Även städer gör det. Tack vare bättre kommunikationer har bostadsmarknaden också blivit betydligt mer rörlig än vad den var tidigare. Aldrig tidigare har det varit så lätt eller billigt att flytta som idag. När en stad tappar i attraktivitet pga dåliga levnadsförhållanden eller sämre arbetsmarknad riskerar den att snabbt även tappa många invånare, inte minst de med störst ekonomiska resurser. Därför har det blivit så viktigt för alla städer att kontinuerligt bibehålla och öka sin attraktivitet genom bland annat satsningar på infrastruktur och andra byggprojekt. När det byggs och investeras får fler privatpersoner och företag upp ögonen för att flytta och öppna kontor i Karlskrona och andra städer.

Infrastrukturen spelar en särskilt viktig roll i lokalekonomin då faktorer som vägar, energitillförsel och andra grundläggande samhällsfunktioner utgör grundförutsättningar för många företags verksamhet. Men även investeringar i nya bostäder och olika verksamhetslokaler ökar en stads attraktivitet. Här är några exempel på nyligen avslutade eller pågående byggprojekt i Karlskrona med omnejd:

- En provanläggning för höganspänningstest av kablar som Skanska byggde åt ABB. Byggnationen var sammanlagt på en yta av 12 000 kvadratmeter och till en kostnad av 400 miljoner kr. Projektet skapade över 120 byggjobb och totalt har över 450 personer arbetat på anläggningen.

- Efter att stadens hockeylag Karlskrona HK gick upp i SHL genomfördes en ombyggnad av deras arena. Den har nu 5000 platser, ny restaurang och nya försäljningsplatser mm. Kostnaden för ombyggnaden uppgick till 75 miljoner kr.

- Ett annat projekt som också är värt att nämna även om det är lite utanför Karlskrona är den helikopterhangar som Skanska bygger på F17 i Kallinge, norr om Ronneby. Hangaren ska rymma 17 helikoptrar och ha en yta på 20 000 kvadratmeter. Den är en del av det så kallade Ronnebypaketet, en statlig satsning på infrastruktur och nya byggnader för ca 700 miljoner kr. Hangaren ska stå klar i juni 2017.

Utöver dessa nämnda projekt planeras även bland annat för ca 500 nya lägenheter i några av Karlskronas bästa lägen som tex Kilströmskaj, Pottholmen och Krutviken.

Industrier

Under en mycket lång tid, ända sedan dess grundande, var Karlskronavarvet den helt dominerande industrin i staden. Detta tog dock delvis slut i och med 1970-talets varvskris. Andra stora industriföretag som har eller har haft verksamhet i Karlskrona är Ericsson, Dynapac och ABB. 1991 etablerades även Europolitan/Telenor här. Företaget har i samarbete med bland annat BTH verkat inom telekomsektorn. Det finns idag i Karlskrona ett vidare samarbete kallat Telecomcity som etablerats av ett stort antal IT och telekomföretag, BTH och Karlskrona kommun. Nätverket utvecklar produkter och tjänster inom sitt område.

När Sveriges stormaktstid tog slut på 1700-talet innebar det på sätt och vis slutet även på Karlskronas storhetstid. Planerna på att låta Karlskrona ta över från Stockholm som huvudstad realiserades aldrig. De senaste årtiondenas nedrustning av svenska försvaret har inte heller gynnat staden. Dock pekar nu tendensen inom denna fråga på förändring. Opinionen för upprustning har länge varit stark och blir detta politisk realitet torde det kraftigt kunna gynna Karlskronas som stad samt dess näringsliv. Staden har ett mycket strategiskt läge ur försvarssynpunkt och en större försvarspolitisk satsning skulle i förlängningen föra med sig fler nya verksamheter och företag med kontor i Karlskrona.

Därutöver innebär även närheten till kontinenten en stor potential för Karlskronas näringsliv. Länder som Polen ligger mycket nära och förbindelserna dit är goda. Just Polen har länge haft en stark ekonomisk utveckling och dess marknad uppgår till nästan 40 miljoner personer. En fantastisk förutsättning för företag inom internationell handel och export-import. Karlskrona har tre utländska konsulat (Polen, Estland och Lettland).

Lokaler i området

Ett kontor är en sorts affärslokal som används för olika typer av kommersiella verksamheter. Exempel på sådana verksamheter är handläggning, bokföring och redovisning mm. En del kontor används också för mer kreativa verksamheter som tex att skriva eller designa. Många av dagens kontor är så kallade kontorslandskap, dvs större och öppna rum där många anställda arbetar på samma yta. En annan trend som också ökat mycket på senare år är kontorshotell. Det är många företag som av olika anledningar väljer att hyra in sig i affärscentra och detta är något som väntas fortsätta växa. Bland annat eftersom man på så vis kan dra nytta av den tillgängliga IT-infrastrukturen och därmed minska många kostnader. Man uppnår också en ökad flexibilitet och anpassningsbarhet på sin verksamhet.

Ett intressant forskningsområde är hur trivseln på ett kontor och andra arbetsplatser påverkar ett företags produktivitet. Generellt gäller naturligtvis att ju högre trivseln är på ett kontor, ju högre är produktiviteten. Exempelvis vet man att bullernivån, ventilationen och temperaturen ofta spelar en viktig roll. Nya idéer om hur man kan uppnå en hög trivsel handlar bland annat om inredningen av kontoret.

Företag som undersöker möjligheterna att etablera kontor i Karlskrona tilltalas ofta av dess geografiska läge nära den europeiska kontinenten. Men även det tekniska kunnande som finns i staden, inte minst på Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

För företag och organisationer med kontor i Karlskrona kan det ibland bli aktuellt att rekommendera bra hotellboenden. Det kan vara presumtiva kunder, investerare eller andra tillfälliga besökare som behöver någonstans att övernatta. Att kunna erbjuda sina kunder ett kvalitativt boende bidrar till att skapa goda affärsrelationer samt ger ett positivt intryck av företaget. Ett boende i närheten av kontoret i Karlskrona underlättar också såtillvida att det undviker logistiska problem.

Här nedan är ett kort urval av hotell i Karlskrona centrum:

Clarion Collection Hotel Carlscrona (4 stjärnor). Unikt läge vid Skeppsbrokajen intill havet. Bara 5 minuter från tågstationen och nära till lokaler och kontor i Karlskrona. Skeppsbrokajen.

Hotell Conrad (4 stjärnor). Familjeägt hotell med närhet till skärgården. Inte långt från de viktigaste lokalerna och kontoren i Karlskrona. Västra Köpmansgränd 12.

Arkipelag Hotel (3 stjärnor). Centralt med gångavstånd till havet, skärgårdsbåtarna och olika sevärdheter. Inom räckhåll från kontoret i Karlskrona. Alamedan 10.

Det finns även en del alternativ utanför centrum:

Gullberna Park Logi (2 stjärnor). Vandrarhem på fastlandet. Karlskronas största konferensanläggning, med närhet till vacker natur i form av skog och vatten. 4 km från centrum och nära till Lyckeby med alla dess affärer och kontor i Karlskrona. 371 54 Karlskrona.

Hotell Angöringen (2 stjärnor). Enkelt, billigt och personligt boende. Några minuter från centrum med bil. Närhet till shopping och köpcentrum i Lyckeby. August Palmgrens väg 3.