Introduktion till området

Kirseberg är en stadsdel i nordöstra Malmö med omkring 16 000 invånare. Stadsdelen innefattar nio delområden: Håkanstorp, Johanneslust, Bulltofta, Valdemarsro, Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Segemölla och Sege industriområde. Kirseberg är omkring sex kvadratkilometer stort och har flera grönområden som Bulltoftaparken, Beijers park och Garnisonsplanteringen mfl. Bulltoftaparken har tre zoner: en naturzon som består av skogspartier och lövskog, ängar, våtmarker och sjöar. En parkzon med odlingslotter och arboretum. Samt en idrottszon med bollplaner, tennisplaner, minigolf och ett motionscenter med motionsslingor. Beijers park är 12 hektar stor och har en cirkulär väg, klippta gräsytor, en damm där olika fågelarter samlas och ett utegym.

Kirseberg ligger relativt nära Malmö C. Från Malmös stadskärna tar det bara några minuter att ta sig ut till stadsdelen, vilket innebär goda förutsättningar att även locka stora antal kunder därifrån. Att Kirseberg samtidigt ligger lite utanför centrala Malmö gör att hyreskostnaderna många gånger är jämförelsevis låga. I kombination innebär detta att Kirseberg utgör ett högintressant alternativ för företagare som har för avsikt att etablera sig i Malmötrakten till konkurrenskraftiga kostnader.

Kirseberg är en relativt välbevarad stadsdel som inte genomgick några större rivningar under 1900-talet. Det gör att bebyggelsen är relativt heterogen, med allt ifrån villaområden i Rostorp till mer renodlade industriområden i Sege. Bebyggelsen i stora delar av Kirseberg karakteriseras i övrigt många gånger av hyreshus som ligger sida vid sida med gatuhus. Den övergripande visionen om Kirseberg som en stadsdel i Malmö är att låta den integreras alltmer med de centrala stadsdelarna. Framtida infrastruktursatsningar i Malmö som helhet har också potential att ytterligare befästa denna utveckling.

Ett viktigt landmärke är Kirseberg kyrka. Varje år arrangeras Backanatten, en kulturnatt med teater, musik och barnaktiviteter. Namnet Kirseberg syftar på körsbärsträd och förekommer i källor från tidigt 1500-tal.

Områdets historia

Kirseberg bestod från början av ängsmarker och odlingar med några sporadiska bebyggelser här och där. Området började sedan befolkas på allvar under slutet av 1800-talet. Det uppstod snabbt en svår trångboddhet och ohälsosamma förhållanden som ledde till en utbredd social misär. Vid en tidpunkt fick man skapa nödbostäder åt några av stadens allra stadens fattigaste familjer i vattentornet. Detta hade byggt på 1800-talet då man ville ta tillvara på höjdskillnaderna på Kirseberg.

Kirseberg består idag av nio delområden men var historiskt indelat 16 lotter som arrenderades ut av olika borgare. Många av Kirsebergs bostäder byggdes under tidigt 1900-tal då industrialiseringen och urbaniseringen av landsortsbor gjorde den efterföljande bostadsbristen alltmer akut. Kirseberg var en typisk arbetarstadsdel och många jobbade vid järnvägsverkstäderna. Det skapades efterhand olika koloniområden för att arbetarklassen skulle få tillgång till grönska, frisk luft och odlingsmöjligheter mm.

Den upphöjda Garnisonsplanteringen var en historisk avrättningsplats där många Malmöbor, främst kvinnor, brändes på bål för så kallat "häxeri". I parken finns idag en minnessten för de oskyldigt avrättade.  

Områdets infrastruktur

Flygplatsen Malmö Airport (Sturup) ligger en knapp halvimme från Kirseberg. Den har såväl inrikes- som utrikesflyg till vitt skilda destinationer som Östersund, Visby, Oslo, Salzburg, Kanarieöarna, Gdansk, Warsawa, Skopje och Sofia. Verksamma flygbolag vid flygplatsen är BRA, Hermes Airlines, Iraqui Airways, Norwegian, Primera Air, SAS, Svenska Direktflyg, Thomas Cook, Tuifly Nordic och Wizz Air. Närheten till Sturup ger företag med lager i Malmö Kirseberg utmärkta möjligheter att utveckla affärskontakter både utomlands och i andra delar av Sverige.

Området kring Malmö är Sveriges mest motorvägstätaste område och gör att staden varje dag kan ta emot ett stort antal besökare utifrån. Vägnätet kring Kirseberg är mycket väl utbyggt. Från stadsdelen löper både Stockholmsvägen och Riksväg 11 i nordöstlig riktning. Genom stadsdelen går Inre Ringvägen och Malmö C ligger bara några minuters resa bort. Även kollektivtrafiken i Malmö är generellt mycket god. Stadsbussarna, som går under Skånetrafikens regi, har flera busslinjer över hela stan.

På senare år har man också undersökt möjligheterna att återigen göra Malmö till en spårvägsstad. En plan för detta syfte antogs 2009, med sikte på att slutföra byggandet någon gång på 2020-talet. Huvudavsikten med planen är att förbättra framkomligheten i Sveriges tredje största stad på ett så miljövänligt sätt som möjligt och man har då kommit fram till att en spårväg är den bästa lösningen. Förutom att det är ett miljövänligt sätt att färdas är spårvagnar också ett populärt och effektivt och miljövänligt sätt att organisera i kollektivtrafiken. Det finns i nuläget inga omedelbara eller konkreta planer på en station i Kriseberg, men det har förekommit förslag om att utreda möjligheterna för det.

Företagsliv

Lagerlokaler skiljer sig från andra lokaler som exempelvis butiker och kontor vad gäller deras funktion. Lager är först och främst en förvaringsplats för kommersiella varor, medan butiken och kontoret representerar företaget utåt på ett helt annat sätt. I och med den framväxande e-handeln på senare år har lagerlokaler blivit allt mer efterfrågade på den kommersiella fastighetsmarknaden. Många e-handelsföretag har avskaffat sina övriga lokaler och enbart behållit sina lager. Dessa företag tar sedan emot beställningar uteslutande över internet och skickar därefter ut varorna direkt till kund, utan att först passera en butik. På så vis har de kunnat minska sina hyreskostnader väsentligt. Tack vare att lagerlokaler dessutom ofta ligger i billigare områden långt från närmaste centrum har dessa e-handelsföretag kunnat minimera sina utgifter ytterligare. Efterfrågan på andra lokaltyper som butiker och kontor är dock fortfarande hög, e-handelsbranschen till trots. För många konsumenter är det fortfarande viktigt att fysiskt kunna besöka ett företag. Digitaliseringen och internethandeln har dock inneburit att lagerlokalen har fått ett rejält uppsving och idag går det ofta utmärkt att bedriva många affärsverksamheter med ett lager som enda lokal.

Att öppna lager i Malmö Kirseberg är ett högintressant alternativ för många företagare och entreprenörer. Dels ligger stadsdelen tillräckligt långt från Malmös stadskärna för att undvika de riktigt höga hyreskostnaderna, men samtidigt tillräckligt nära för att kunna dra nytta av de stora kundmassorna i Sverige tredje största stad. I Malmös storstadsområde bor det inte mindre än 700 000 potentiella kunder och inkluderar man hela Öresundsregionen med framförallt Köpenhamn blir antalet flera miljoner. Via denna länk hittar du en bra översikt över de lediga lager i Malmö Kirseberg som finns att tillgå.

 

Kirseberg saknar i stor utsträckning egna köpcentrum, men flera shoppingområden ligger inom kort räckhåll från stadsdelen. Dels i stadskärnan, som nås enkelt och snabbt med kollektivtrafiken, och dels även i angränsande stadsdelar. Dessa köpcentrum generar stora kundtillströmningar både till sig själva men också till Malmö stad som helhet.

I Hyllie en bit söder om Kirseberg ligger exempelvis Emporia, ett av Malmös allra största köpcentrum. Det har en total handelsyta på 93 000 kvadratmeter och byggdes mellan åren 2008-2012. Köpcentrumet har hela 230 butiker, fördelade på tre våningar. Emporia kostade 2 miljarder kr att bygga och har en årlig omsättning på runt 2,7 miljarder kr. Några av de butiker som finns i Emporia köpcentrum är: Clas Ohlson, HM, Intersport, Kjell & Company, MQ, Tele2, Telenor, Telia, Tiger och Zara mfl. Hit kommer kunder från hela Malmöregionen. Attraktioner som Emporia lockar stora kundkretsar som spiller över även till stadsdelar som Kirseberg. De korta avstånden inom staden gör att företag med lager i Malmö Kirseberg ligger bra placerade för att attrahera potentiella kunder även utifrån stadsdelen.

Det relativt skrala utbudet på shoppingmöjligheter inom Kirseberg innebär samtidigt också att det finns en stor och outnyttjad potential för nyetableringar. Vägnätet och kollektivtrafiken inom Malmö ger företag med lager i Malmö Kirseberg utmärkta möjligheter att attrahera kunder även från andra delar av den expansiva Öresundsregionen. Med rätt affärsidé finns mycket goda möjligheter att snabbt etablera sig på en av Nordens största marknader.

Köpkraft i området

Malmö är en stad som har genomgått stora socioekonomiska förändringar de senaste årtiondena. Under stora delar av 1900-talet var det en klassisk arbetarstad där hamnen och inte minst varvsindustrin spelade en oerhört viktig roll för ekonomin. Idag genomgår Malmö en omvandlingsprocess till att bli en modern kunskapsstad, samtidigt som den kvarvarande industrin fortfarande spelar en mycket viktig roll och även i fortsättningen behöver utvecklas. Denna omvandlingsprocess har skapat en välutbildad medelklass som besitter en relativt starka ekonomisk köpkraft. Samtidigt har det också bildats stora socioekonomiska grupper med mindre ekonomiska resurser, bland annat som en följd av den stora invandringen. Fragmentiseringen ökar och det gör att Malmö som stad kan delas in i olika segment beroende på socioekonomisk bakgrund och kulturell grupptillhörighet. Malmö var tidigare en stad med en relativt homogen befolkning, medan det idag finns betydligt större skillnader som mynnar ut i ett mer skiftande konsumtionsmönster. Detta är faktorer som kan behöva tas med i en övergripande analys inför nyetableringar i Malmöregionen.

Den faktiska köpkraften bland invånarna på Kirseberg spelar en mindre roll, eftersom Malmö med omnejd är en så pass stor stad. Företag som erbjuder eftertraktade varor och tjänster alltid kommer ha förutsättningar att attrahera kunder från olika delar av Malmö. Eftersom Malmö är en stad med stora skillnader ger genomsnittliga index om köpkraft i dess olika stadsdelar ofta en missvisande bild. Rörligheten inom staden är stor och det finns ett stort segment av ekonomiskt välsituerade invånare som utgör potentiella kunder åt företagen.  Företag med lager i Malmö Kirseberg har även stora möjligheter att attrahera kundkretsar och köpkraft från resten av Öresundsregionen. Närheten till andra storstäder som framförallt Köpenhamn innebär i sig en enorm potential för etablering och tillväxt.  

Parkeringsmöjligheter

Vid Södra Bulltoftavägen 55 finns parkeringsmöjligheter i närheten av lagrena i Malmö Kirseberg. Här finns möjlighet både till kort- och långtidsparkering. Priserna är 12 kr/timme, 60 kr/dygn eller 150-300 kr/månad. Det finns sammanlagt 120 platser. Här finns en bra karta över parkeringsplatser i hela Malmö.

Det är en stor fördel för både anställda och kunder att ha tillgång till parkeringsmöjligheter i anslutning till lagret. Chansen att kunden återkommer ökar ifall det är lätt att ta sig dit. Om det är svårt att ställa bilen någonstans i närheten kan det dock leda till att hela besöket upplevs som krångligt, vilket minskar chanserna till återbesök. Detta stämmer särskilt i tätbefolkade städer som Malmö. Parkeringsmöjligheterna i anslutning till lagerlokalen är med andra ord en icke obetydlig faktor vid nyetableringar.

Utveckling i området

Visionen är att Malmö ska växa från ytterområdena och inåt mot stadskärnan. Det finns övergripande planer på att förtäta Kirseberg och låta hela stadsdelen integreras med centrala Malmö. Förutsättningarna för detta är optimala då Malmö C ligger endast några minuter bort. Dessutom finns det gott om mark att bebygga. Planerna för Kirseberg gäller framförallt fler bostäder men även kontor och olika serviceverksamheter som förskolor, skolor och grundskolor. Man säger sig vilja bevara kulturhistoriska byggnader som järnvägsverkstäderna samt de mindre och gemytliga gatorna. Området för de gamla järnvägsverkstäderna ska förtätas med över 500 bostäder under en flerårsperiod.

Planerna på ett nytt spårvägssystem är ett av de största byggprojekten som komma beröra hela Malmö de kommande åren. Kommunen arbetar kontinuerligt för att förbättra infrastrukturen och kollektivtrafiken för att på så vis underlätta för stadens arbetspendlare och samtidigt minska miljöförstöringen. Att återinföra spårvägen i Malmö är ett led i detta arbete. Spårvägar är miljövänliga, populära och effektiva att färdas på. Redan i dagsläget har Malmö en väl fungerande kollektivtrafik, men under rusningstid förekommer en del problem med trängsel i de centrala delarna av staden. Dessa problem har tillkommit som en följd av den stora befolkningsökningen som Malmö har haft de senaste årtiondena. Denan befolkningsökning har skapat problem med framkomligheten och tanken är att den nya spårvägen ska bli klar någon gång på 2020-talet. Den kommer skapa många arbetstillfällen och öka Malmös attraktivitet som stad. I förlängningen kan det medverka till att fler kunder och investerare söker sig hit. En fortsatt väl fungerande kollektivtrafik är en grundförutsättning för näringslivet i Malmö. Det gynnar alla företag med lager i Malmö Kirseberg. På längre sikt är det även möjligt att stadsdelar som Hyllie, Limhamn och Kirseberg får spårväg. Det blir i så fall troligtvis i senare påbyggnadsetapper och först efter att ytterligare utredningar gjorts. En sådan påbyggnad är också beroende av vissa framtida ekonomiska och teknologiska faktorer.

Investeringar i ny infrastruktur och andra byggprojekt ökar Malmös konkurrenskraftighet som stad och skapar nya jobb. Det leder också till fler boende och därmed fler potentiella kunder. En sådan utveckling gagnar alla företag med lager i Malmö Kirseberg.

Industrier

Nedan följer några slumpmässigt utvalda företag med verksamhet på Kirseberg: 

CODAB är en framstående aktör inom drivmedelssektorn. De är specialiserade på registrering av drivmedel och har funnits i över 35 år. Deras produkter används för att mäta, kontrollera och registrera alla typer av drivmedel. Kunderna är främst olika oljebolag samt företag med egen mack. CODAB verkar på marknaden i framförallt Skandinavien men också övriga Europa. Några exempel på deras produkter är: kortterminaler, diesel och AdBluepumpar, controllers och olika system för transaktionshantering. De har även olika nivåmätningssystem samt kompletta diesel- och bensinanläggningar.

Windoor är ett annat företag på Kirseberg och är sedan 1985 ledande inom byggsektorn. De utvecklar balkong- och fönstersystem för fastigheter. Deras produkter höjer boendekvaliteten samt ökar värdet på fastigheter. Windoor ligger inte långt från Sege industriområde mellan Stockholmsvägen och Södra stambanan. Ytterligare ett företag på Kirseberg är Barslund, ett ledande entreprenör- och ingenjörsföretag verksamt inom anläggning och energiförsärjning. De arbetar även med att förbättra infrastruktur och samarbetar både med den privata och offentliga sektorn.

Även SDS-huset förtjänar att nämnas i sammanhanget om företag med lokaler och lager i Malmö Kirseberg. Det är en vit och 55 meter hög kontorsbyggnad belägen i Sege industriområde. SDS-huset är tillsammans med bland annat Turning Torso något av ett landmärke för hela Malmös gatubild. Ytterligare några företag med lokaler och lager i Malmö Kirseberg:

- DHL Express: globalt marknadsledande logistikföretag

- Toughest LAB: ett 600 kvadratmeter stort hinderbanegym

- Schööns Måleri

- Din Bil Syd

- Larmspecialisten

De senaste årtiondena har Malmö som helhet genomgått flera omfattande förvandlingar. Under stora delar av 1900-talet var det en typiskt arbetarstad med en homogen befolkning. Idag har stora delar av den tidigare industrin försvunnit och befolkningen har också blivit mer heterogen, både socioekonomiskt och kulturellt. Urbaniseringen och immigrationen har också gjort att Malmös befolkning ökat snabbt. Allt detta har fått till följd att stadens näringsliv är betydligt mer diversifierat och fragmentiserat än tidigare. Många av de stora arbetsplatser som anställde tusentals personer är borta. Istället karakteriseras Malmös näringsliv idag av ett större antal mindre företag, många av dem inom tjänstesektorn.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det finns stora geografiska och logistiska fördelar med att etablera ett lager i Malmö Kirseberg. Stadsdelen ligger precis i utkanten av Sveriges tredje största stad som har omkring 300 000 invånare. I Malmös storstadsområde som helhet bor det inte mindre än 700 000 potentiella kunder och till detta kommer även de miljontals människor som bor i hela Öresundsregionen. Avståndet mellan Kirseberg och centrala Malmö är mycket kort och resan tar bara några minuter. Det är lätt att förstå varför Kirseberg är ett högintressant alternativ för många företagare och entreprenörer som vill etablera lager i Malmötrakten.

Hotelltätheten på Kirseberg är låg, men nedan återges ändå ett av de få boendealternativ som finns. För fler alternativ hänvisas i första hand till andra stadsdelar i Malmö. 

Scandic Segevång

Segesvängen

Ett nyrenoverat hotell på kort avstånd från E20 och nära till lagrena i Malmö Kirseberg.