Introduktion till området

I nordöstra Malmö, mellan Värnhem i söder och Arlöv i norr, ligger stadsdelen Kirseberg. Medan Värnhem är en del av Malmös centrum, och Arlöv tillhör Burlövs kommun, är Kirseberg en del av Malmö – men samtidigt något eget. “Kirseberg är som Malmö i miniatyr”, konstaterade landskapsarkitekt Lars Böhme i Lokalnytt 2015. Låt oss redan från början slå fast två saker. Ett, Kirseberg uttalas med ett tje-ljud. Och två, i Kirseberg, även kallat Backarna, finns några av Malmös absolut mysigaste kvarter – gatorna ringlar runt gamla gatuhus, tegelhus från 1960-talet och moderna kontorsbyggnader.

Kirseberg har utöver detta fin natur, mycket grönska och en spännande historia. Kulturlivet har varit starkt historiskt och är minst lika starkt idag. Stadsdelen ger dig också möjligheter att ägna dig åt en rad olika fysiska fritidsaktiviteter. Och kommunikationerna till, från och inom stadsdelen är goda. Allt detta lockar den som söker boende och den som letar kontor i Malmö-Kirseberg.

Under mitten av 1900-talet revs många av de äldre områdena i de svenska storstäderna. Äldre byggnader skulle ge plats för nya lägenheter och kontor. De äldre delarna Malmö-Kirseberg klarade sig dock. Stadsdelens välbevarade äldre byggnaderna ger området både charm och karaktär.

Malmö-Kirseberg består av nio delområden: Sege industriområde, Segemölla och Segevång i norr, Rostorp och Kirsebergsstaden i väster, Bulltofta och Valdemarsro i öster, och Johanneslust och Håkanstorp i söder. I Kirseberg är bebyggelsen trevligt blandad. Hyreshus ligger bredvid byggnader med kontorslokaler och lägre gatuhus. Totalt bor här cirka 15 000 människor, och det finns ett stort antal arbetsplatser och kontor i Malmö-Kirseberg.

Delområdet Kirsebergsstaden har karaktären av en mysig småstad. Här finns finns affärer i centrum, bank, vårdcentral, restauranger och kontor. Håkanstorp är ett idylliskt villaområde, men här finns också ett antal charmiga kontorslokaler. När de första husen byggdes i början på 1900-talet låg området bit utanför stadsgränsen. Med åren har det i etapper byggts nya hus, och Håkanstorp är nu en integrerad del i Malmö-Kirseberg.

Områdets historia

Kirseberg tros ha fått sitt namn från körsbär. På 1500- och 1600-talen växte ett stort antal körsbärsträd på stadsdelens två högsta kullar. Området kallades först för Keseberg och Kejseberg, och senare kom de två kullarna att kallas för Stora Kiörseberg och Lilla Kiörseberg. Med tiden försvann Ö:et och kvar blev Kirseberg.

Under 1500- och 1600-talen anklagades och dömdes ett stort antal kvinnor för häxeri i Sverige. Ett fyrtiotal av dessa kvinnor dömdes av bytinget i Malmö till det som kallades för “eld och bål” – häxbränning, kort och gott. Häxbränningarna skedde på avrättningsplatsen som låg i Malmö-kirseberg, uppe på kullen vid parken Garnisonsplanteringen. “Häxbränning: Du skall dö på Eld och Bål. Så löd domen över de kvinnor som pga sin begåvning, sina kunskaper och sitt sätt att vara, ansågs så farliga att de anklagades för att vara häxor”, står det skrivet på minnesstenen som restes 1997. Garnisonsplanteringen kallas även för Tjyvaparken då den tidigare tjänade som begravningsplats för de fångar som dog under tiden de avtjänade sitt straff på Kirsebergsantalten. Anstalten Malmö Kirseberg, som från början hette Centralfängelset i Malmö, öppnade 1914 och ersatte då fängelset på Malmöhus slott. Kirsebergsanstalten var ett av Sveriges äldsta fängelser fortfarande i bruk när det tömdes på fångar sommaren 2015 i väntan på renovering. I januari 2017 håller den pampiga fängelsebyggnaden på att byggas om till förvar för flyktingar som fått avslag på sina asylansökningar.

Kirsebergs kuperade terräng skiljer sig från det platta landskap som är typiskt för Malmö och hela Skåne. Kullarna och backarna i Malmö-Kirseberg gjorde att området lämpade sig bra då staden behövde ett nytt vattentorn under andra halvan av 1800-talet. Staden köpte mark av godsherren och riksdagsmannen Ludvig Kockum, och 1879 stod Kirsebergs vattentorn färdigt. Byggnaden var 27 meter hög, och den hade kostat 93 000 kronor att bygga. På den tiden – precis som idag – växte Malmös befolkning snabbt. Staden behövde mer vatten och fler bostäder. Vattentornets kapacitet räckte snart inte till, och istället för att förse stadens invånare med vatten byggdes Kirsebergs vattentorn om till nödbostäder för de fattigaste familjerna i Malmö. 1916 fick de första familjerna sitt hem i tornet. Under andra världskriget inhyste tornet svenska soldater som var stationerade på Bulltofta flygfält. På 1950-, 60- och 70-talen bestod de boende i Kirsebergs vattentorn till stor del av utsatta familjer med många barn. Under 1980-talet hade byggnaden förfallit under en längre tid. Ett bostadsbolag gick in som ny ägare och byggnaden rustades upp. Hyreslägenheterna i tornet är idag mycket populära. Från många av lägenheterna är utsikten över Malmö-Kirseberg mycket fin, och klara dagar ser man ända till Köpenhamn på andra sidan sundet.

Områdets infrastruktur

När Citytunneln stod klar i slutet av 2010 försvann en del av biltrafiken från vägarna i och runt stadsdelen. Detta påverkade de boende positivt men det gjorde också det mer attraktivt att ha affärslokaler och kontor i Malmö-Kirseberg.

Genom Kirseberg, i nord-sydlig riktning, går motorvägen Inre ringvägen, och i söder utgör den också gränsen som skiljer Kirseberg från stadsdelen Husie. Inre ringvägen byggdes på 1970-talet och ledde från början trafik förbi stadens mest centrala delar. I och med invigningen av Yttre ringvägen i början av 2000-talet har Inre ringvägen mer fått karaktären av en lokal motorväg som används av Malmöbor som bor i en stadsdel och kör bil till och från jobbet i en annan stadsdel. Stockholmsvägen – även kallad “Autostradan” – går i öst-västlig riktning och utgör i norr gränsen mellan Kirseberg och stadsdelen Centrum. I Kirseberg finns det totalt åtta på och avfarter till Malmös motorvägssystem.

På åtta minuter tar du dig med buss från Malmö C till Malmö Östervärn; Kirsebergs nav vad gäller kollektivtrafik. De sex busslinjerna som stannar här gör det enkelt att pendla till arbetsplatser och kontor i Malmö-Kirseberg. Vid hållplatsen finns också goda parkeringsmöjligheter. När man talar om pendling och Kirseberg är det också viktigt att komma ihåg att Malmö är en stad som lämpar sig väl att cykla i. Om man inte äger en cykel kan man enkelt och billigt använda sig av stadens hyrcykelsystem Malmö by bike.

Givetvis måste även kommunikationerna med Köpenhamn omnämnas. Närheten mellan de båda städerna är en central del i Malmös och södra Sveriges arbetsliv, med många pendlare åt båda hållen. Efter Öresundsbrons uppförande har hela Öresundsregionen upplevt ett lyft i näringslivet med ökade sysselsättningsmöjligheter i grannlandet och inte minst ökat kulturellt och socialt utbyte. Många människor på båda sidorna bron är idag avhängiga på att pendlingsmöjligheterna bibehålls smidiga och snabba.

Företagsliv

Stigande hyror för kontorslokaler i stadskärnan är något som påverkar företag i de allra flesta städer i Sverige, däribland i Malmö. När hyrorna skjuter i höjden i centrum blir områdena precis utanför stadskärnan mer attraktiva, vilket innebär att vi i framtiden kommer få se ännu fler arbetsplatser och kontor i Malmö-Kirseberg. Jämfört med Malmö centrum kostar motsvarande kontor i Malmö-Kirseberg ungefär två tredjedelar så mycket.

Det finns gott om kontorslokaler i Malmö-Kirseberg. Stadsdelens största och mest välkända kontorsbyggnad är Sydsvenskanhuset. 15 våningar och 55 meter hög stod byggnaden klar 1965. Här hade både Sydsvenskan och Kvällsposten sina redaktioner och kontor. Sydsvenskanhuset var Malmös medienav ända fram till 2013 då Sydsvenskan flyttade till lokalen i centrala Malmö. Idag har en lång rad sina verksamheter i byggnadens kontorslokaler.

Inte bara bebyggelsen i Kirseberg varierar, blandat är också utbudet av kafféer, restauranger och kontor i Malmö-Kirseberg. I stadsdelen finns många spännande och ovanliga butiker och affärsverksamheter. Bland annat finns här Malmös enda essensbutik, ett hunddagis och ett flertal fina second hand-butiker.  I Kirseberg finns inga stora gallerior eller shoppinggator. Istället är butikerna och affärsverksamheterna hyfsat jämnt spridda över stadsdelen.

Alldeles bredvid parken Garnisonsplanteringen, bland lägenheter och kontor, ligger Kirsebergs torg. Här finns flera matbutiker, ett apotek, en vårdcentral och två restauranger. En kort promenad rakt norrut finns Norra Bulltoftagatan där ett kulturhus, en teater och ett bibliotek ligger i nära anslutning till varandra.

I delområdet Segemölla i norra Kirseberg ligget Probike Malmö. I sina moderna lokaler säljer Probike motorcyklar och mopeder från de bästa tillverkarna. Butiken i Malmö öppnades 2014 och här säljs bland annat Harley-Davidson, BMW och Vespa.

I södra delen av Kirseberg finns en hel del spännande för den shoppingsugna. På Södra Bulltoftavägen ligger Bulltofta kött som sedan öppnandet 1986 har sålt nystickat svenskt kött över disk. Och i anslutning till Inre ringvägen har det internationella möbelföretaget XXXLutz ett stort varuhus.

Köpkraft i området

Att Kirseberg är ett Malmö i miniatyr syns inte bara på byggnaderna i stadsdelen. Samma sak gäller också för invånarna som bor i Kirseberg. Oavsett om man tittar på ålderssammansättning, utbildningsnivå, sysselsättningsandel eller hur många som har utländsk bakgrund så ser Kirseberg ut som Malmö i stort. När det gäller alla dessa mått ligger Kirseberg mycket nära genomsnittet för hela staden.

Köpkraften bland de boende i Kirseberg ligger också den på ungefär samma nivå som köpkraften hon Malmöborna i stort. Medelinkomsten bland 20- till 64-åringar i Kirseberg ligger lite under medelinkomsten i Malmö; 286 808 kronor i Kirseberg och 307 203 kronor i hela Malmö. Samtidigt är medianinkomsten för de som bor i Kirseberg så gott som den samma som medianinkomsten för alla som bor i Malmö; 278 134 kronor i Kirseberg jämfört med 283 240 kronor i hela Malmö. Detta visar den senaste Välfärdsredovisningen från Malmö stad. Som sagt, Kirseberg är en stad i staden.

Parkeringsmöjligheter

För den som tar sig till Kirseberg med bil är möjligheterna att hitta någonstans att parkera goda. Och det är billigt att parkera här också. Detta är en av fördelarna med att hyra kontor i Malmö-Kirseberg. Stora delar av Kirseberg består av stadsbebyggelse, och parkering längs dessa stadsgator är tillåten och gratis. I stadsdelen finns inga parkeringshus och inte heller några jätteparkeringar utomhus – istället utgörs beståndet av många lite mindre platser för parkering. Bilresenärer behöver alltså inte leta länge eller köra långt för att hitta en plats att parkera på.

Parkeringsavgifterna den angränsande stadsdelen Centrum ligget på 15 till 20 kronor i timmen, men i Kirseberg är kostnaden för parkering lägre. I delområdena Bulltofta, Sege industriområde och Valdemarsro – som domineras av industri-, affärs- och kontorslokaler – finns gott om parkeringsytor. Här ligger parkeringsavgiften på mellan 0 till 16 kronor i timmen. Endast ett fåtal parkeringsplatser i stadsdelen har ett pris på 20 kronor i timmen.

I anslutning till Kirsebergs mest trafikerade busstation Malmö Östervärn finns en parkeringsyta med knappt hundra platser. Även Längs Södra Bulltoftavägen finns en större parkeringsplats vilken rymmer 120 bilar.

Utveckling i området

Kirseberg utvecklas och växer i takt med hela staden. Visionen de styrande i Malmö har är att staden ska växa från ytterkanterna och inåt mot centrum. Den antagna översiktsplanen gör gällande att det kommer bli ett tillskott av allt från skolor, grönområden och bostäder till handel och kontor i Malmö-Kirseberg de kommande åren. Hela Malmös kollektivtrafik fick ett lyft i och med byggandet av Citytunneln, och för Kirseberg kommer Malmöringen med nyöppnandet av tågstationen i Östervärn innebära en ytterligare förbättring. När bygget är klart kommer det bli lättare att röra sig från Rosengård och Malmös östra delar, till stadens centrum och norra delar med hjälp av pendeltåg. Det kommer då gå ännu snabbare att ta sig till och från arbetsplatser och kontor i Malmö-Kirseberg.

Översiktsplanen slår också fast att “Kirsebergsstaden växer ihop med Malmö centrum och Johanneslust genom förtätning kring Östervärns station, av Järnvägsverkstäderna, längs Simrishamnsbanan samt, på lite längre sikt, av området norr om Hornsgatan”. I området kommer det på längre kunna byggas drygt 4 000 nya bostäder, och finnas plats för lika många arbetsplatser och kontor. Detta kommer innebära att totalt 40 000 människor kommer bo och arbeta inom gångavstånd till kommunikationsnavet Östervärns station.

I alla de tre svenska storstäderna är trenden att företag flyttar sina kontor från stadskärna till de centrala delarnas ytterområden. Denna utveckling drivs av kombinationen bättre kommunikationer i ytterområdena och höjda kontorshyror i stadskärnan. Ytterligare en faktor är att de ofta nyare och mer moderna kontorsbyggnaderna som finns lite utanför centrum ofta är mer flexibla och därför bättre går att anpassa till hyresgästens önskemål. Denna utveckling gör att kontorslokaler i Malmö-Kirseberg blir mer och mer eftertraktade.

Industrier

Kirseberg är till mångt och mycket en stadsdel vars arbetstillfällen finns på små och medelstora företag. Det finns gott om affärslokaler och kontor i Malmö-Kirseberg, och fabriker, verkstäder och andra större arbetsplatser i stadsdelen är nästan uteslutande belägna i delområderna Sege industriområde, Valdemarsro och Johanneslust.

I Sege industriområde har Bona AB sitt huvudkontor. Bona, som startades redan 1919, “levererar produkter för installation, underhåll och renovering av trägolv”, som de själva uttrycker det på sin webbsida. Företaget har totalt över 500 anställda, och 2015 omsatte de två miljarder kronor. Air Liquide Sverige har även de sina lokaler i Sege industriområde. De säljer gas, teknik och tjänster till både sjukvård och industri. 2015 hade de drygt 200 anställda i Sverige, och omsatte 756 miljoner kronor. Bland Bonas och Air Liquides grannar finns analysföretaget Euro Diagnostica AB. Under 2015 hade de 100 anställda och omsatte 154 miljoner kronor.

I Johanneslusts lokaler och kontor i södra Kirseberg finns en uppsjö företag med upp fem till tio anställda. Saneringsföretag blandat med små verkstäder och möbeltillverkare. På andra sida motorvägen har bygghandelskedjan Optimera Svenska AB sitt huvudkontor. Optimera säljer till företagskunder och omsätter årligen cirka 3 miljarder kronor.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

I direkt anslutning till Malmö Burlöv Golfklubbs citybana, och bara ett par fina slag från E4:an, ligger hotellet Scandic Segevång. Golfbanan som har 27 hål plus tre korthål är en så kalla öppen parkbana. Banan är öppen för spel året om – bara vädret tillåter! Det nyrenoverade och populära hotellet har 168 rum. “Rena och trevliga rum, sköna sängar. Gratis parkering och bra och täta bussförbindelser till Centralstationen på 5 minuters gångavstånd från hotellet”, skrev en nöjd gäst i sin recension på nätet. På Scandic Segevång kostar enkelrummen från 974 kronor natten, och enkelrummen börjar på 1 144 kronor.

För den som vill bo lite enklare faller valet på Hotel Formule 1 Malmö. Hotellet ligger vid motorvägen och är därför mycket enkelt att ta sig till. Som boende i ett av hotellets 75 rum tar man sig snabbt och enkelt till kontor, shopping och nöjen i såväl Kirseberg som resten av Malmö.

Den som letar övernattning i Malmö-Kirseberg saknar aldrig alternativ. Förutom de ovannämnda finns stora kedjor som Radisson Blu, Elite Hotel Savoy och Clarion Hotel inom gångavstånd. Så här säger några nöjda resenärer:

"Ett fräscht & fint hotell, trevlig personal, härliga stora rum. Underbar frukostbuffé. Tack för en härlig helg i Malmö vi kommer gärna tillbaka." (Radisson Blue)

"Vi hade en härlig weekend i Malmö jag, mannen och våra två yngsta! Elite Hotel Savoy är en otroligt vacker byggnad och ett riktigt fint hotell med..." (Elite Hotel Savoy)

"Häftigt med Malmös första Sky bar! En go drink, en skön berusning och utsikt över Malmö stad! Känns redan som detta kommer bli en välbesökt favorit i..." (Clarion Hote & Congress Malmö Live)

Det finns också givetvis gott om lägenheter och rum i Kirseberg till uthyrning via Airbnb. Lägenheterna ligger allt som oftast inom prisintervallet 350 till 1 000 kronor natten. Om man inte behöver ha en hel lägenhet, utan kan tänka sig att hyra bara ett rum, blir kostnaden istället mellan 250 och 650 kronor.