Introduktion till området

Malmö är en stad som hyser gott om trevliga stadsdelar, en av dessa heter Kirseberg, och ligger mellan Värnhem i den södra delen av staden och Arlöv i den norra. Arlöv är dock inte en del av Malmö, den tillhör Burlövs kommun. Kirseberg är å andra sidan en del av staden. Stadsdelen har dock sin alldeles egna känsla. Lars Böhme, välkänd landskapsarkitekt, myntade begreppet: ”Kirseberg är som ett Malmö i miniatyr”.

Två saker kan vi direkt säga om Kirseberg. För det första är uttalet viktigt. Hur du än tror att det skall uttalas, så skall det inte det. Det uttalas nämligen med ett 'tje'-ljud. För det andra, Kirseberg, som lyder under smeknamnet Backarna, har några av Malmös hemtrevligaste omgivningar, gatorna här ringlar och kringlar omkring runt äldre hus, tegelhus från 1960-talet och modernare kontorsbyggnader.

Stadsdelen bjuder även på fin natur; det är en riktigt grön stadsdel. Platsen har dessutom spännande historia och intressant kultur. Kirseberg är känt för sitt fina kulturliv, något som har varit starkt länge, nu som då. Det finns också goda möjligheter till fysisk träning, där finns bland annat bra och moderna gym att tillgå. Kommunikationerna är dessutom mycket bra här, och det är lätt att ta sig till och ifrån stadsdelen. Det finns mycket som lockar människor att söka boende på platsen. Så, om du funderar på att skaffa lokal i Malmö-Kirseberg, kan det vara en god idé att fördjupa sig lite.

 

Stadsdelen är uppdelad på nio delområden, dessa är Sege industriområde, Segemölla och Segevång i den norra delen av stadsdelen. I väster finner du Rostorp och Kirsebergsstaden, i öster Bulltofta och Valdemarsro, och i de södra delarna Johanneslust och Håkanstorp. Stadsdelen består av blandad bebyggelse. Hyreshusen är placerade mellan kontorslokaler och låga gatuhus. 15 000 personer kallar stadsdelen sitt hem och sin boplats. Det finns gott om lokaler i Malmö-Kirseberg och gott om arbetsplatser.

 

Kirsebergsstaden, ett delområde i stadsdelen, ser ut som en liten mysig svensk småstad. Det finns trevliga affärer här, bank, vårdcentral, restauranger och kontorslokaler. Om vi tittar vidare på Håkanstorp, möts vi av ett riktigt charmerande villaområde, som också härbärgerar gott om lokaler. Håkanstorp började byggas redan i början av 1900-talet, och då låg området utanför staden. Under åren har dock fler och fler hus byggts, och numera är Håkanstorp en välintegrerad del av Malmö-Kirseberg.

Områdets historia

Namnet på stadsdelen lär ha kommit från ordet för körsbär. För länge sedan; under 1500- och 1600-talen växte det gott om körsbärsträd i stadsdelen, särskilt på de två högsta kullarna. På den tiden kallades området för Keseberg och Kejseberg; längre fram började dess kullar att kallas för Stora Kiörseberg och Lilla Kiörseberg. Efter en tid försvann Ö:et från namnen, och kvar blev: Kirseberg, helt enkelt.

 

Kirseberg har en tämligen mörk historia, åtminstone om vi tittar tillbaka på 1500- och 1600-talen. Vid den tiden pågick häxbränningen för fullt i Sverige och Kirseberg var en av platserna där dessa fasor ägde rum. Några av dessa kvinnor, cirka 40 stycken, dömdes till döden av Malmö byting via ”Eld och bål”, eller som det kallas idag; häxbränning. I Malmö låg avrättningsplatsen i Malmö-Kirseberg, uppe på kullen vid Garnisonsplanteringen. Vid den här tiden kallades Garnisonsplanteringen också för Tjyvaparken eftersom den var begravningsplats för de fångar som dog under tiden de avtjänade sina straff på Kirsebergs-anstalten. Från början kallades anstalten i Malmö-Kirseberg för Centralfängelset Malmö. Det började ta emot fångar redan 1914 och var ett av Sveriges äldsta fängelser när det tömdes på fångar under sommaren 2015, i väntan på renovering. Fängelsebyggnaden byggs nu om, till förvar av flyktingar som har fått avslag på sina asylansökningar.

 

Malmö-Kirseberg har kuperad terräng som skiljer sig från det plattare landskap som är mer typiskt för Skåne. När Malmö stad behövde ett nytt vattentorn under 1800-talet var Malmö-Kirseberg den perfekta platsen. Staden köpte en hel del mark av godsherren och riksdagsmannen Ludvig Kockum, för att bygga vattentornet. När det stod färdigt 1879 var byggnaden 27 meter hög och hade kostat staden 93 000 kronor. Eftersom befolkningen växte hastigt behövde invånarna mer och mer vatten. Vattentornet var dock inte det största i världshistorien och eftersom staden växte snabbt räckte dess kapacitet snart inte till.  Malmö-Kirsebergs vattentorn byggdes därför om till fattigmansbostad för de allra fattigaste familjerna i staden. Vattentornet har haft flera olika användningsområden fram till modern tid. Under andra världskriget fick svenska soldater lov att inhysas här, efter det var det återigen hem åt utsatta familjer. 1980-talet kom, och ett av stadens större bostadsbolag gick in och köpte upp tornet, och rustade upp lägenheterna. Idag är de nya hyresrätterna i tornet väldigt populära och utsikten är generellt sätt mycket fin. Under klara dagar kan man se hela vägen från Vattentornet till Köpenhamn.

Områdets infrastruktur

Citytunneln var lite av en revolution för Malmöborna, och när den stod klar försvann mycket biltrafik från innerstaden, och även från Kirseberg. Den här förändringen var positiv för stadsdelen och attraherade både företag och privatpersoner. Det gjorde det ännu mer populärt att ha lokal i Malmö-Kirseberg.

 

Kirseberg har en riktigt stor väg, som passerar genom stadsdelen, nämligen den inre ringvägen, den utgör dessutom gränsen till stadsdelen Husie i söder. Denna väg konstruerades på 1970-talet och byggdes med målet att leda bort och förbi trafik från stadens mest centrala delar. Den inre ringvägen fick snart en annan roll, när den yttre ringvägen kom till i början av 2000-talet. Den inre ringvägen är idag en motorväg som främst används av Malmöborna själva när de önskar köra bil från en stadsdel till en annan. Kirseberg har fin kommunikation med ett antal andra vägar. En annan viktig väg är Stockholmsvägen, ”Autostradan” också kallad. Den går i öst-västlig riktning. I norr utgör Autostradan gränsen till stadsdelen Centrum. Det finns gott om på- och avfarter till Malmös motorvägssystem, totalt sett åtta stycken.

 

Från Kirseberg kan du, på endast åtta minuter, resa med buss från Malmö C till Malmö Östervärn; Malmö-Kirsebergs knutpunkt avseende kollektivtrafik. Det finns gott om busslinjer från Kirseberg till Malmö centrum, sex stycken närmare bestämt, och dessa gör det lätt för dig att pendla till och från stadsdelen. Det finns också gott om parkeringsmöjligheter. Som de allra flesta vet är Malmö en fantastisk stad att cykla i, och det gäller även Malmö-Kirseberg. Och ifall man inte har tillgång till en cykel är det mycket enkelt och billigt att använda någon av stadens hyrcyklar som kallas ”Malmö by Bike”.

 

Malmö har, och det gäller givetvis även Kirseberg, lysande kommunikationer med grannmetropolen  Köpenhamn. Det är svårt att föreställa sig ett Malmö utan närheten till Köpenhamn, och denna förbindelse har blivit en naturlig del städerna emellan. Gott om människor pendlar i både riktningar mellan Malmö och Köpenhamn. När Öresundsbron byggdes, var det givetvis ett gigantiskt lyft för hela regionen, och sysselsättningsmöjligheterna ökade markant. Bron gav också större möjligheter till kulturella och sociala utbyten. Idag är Öresundsbron en naturlig del av vardagen för många i regionen.

Företagsliv

Samtliga svenska städer har problem med kraftigt ökande hyror i centrum. Det här är någonting som påverkar de allra flesta företag runt om i landet, och Malmö är inget undantag. Det finns dock positiva aspekter med det, nämligen avseende de områden som ligger utanför städernas mest centrala delar. Ta till exempel Malmö-Kirseberg. Det här är en plats som kommer att ha mycket fler arbetsplatser i framtiden, och anledningen är helt enkelt att priserna i centrum stiger som solen. Av den anledning är det rimligt att anta att fler och fler kommer att skaffa lokal i Malmö-Kirseberg, jämfört med i de mest centrala delarna.

 

Stadsdelen Malmö-Kirseberg inhyser gott om stora kontorslokaler, till exempel det stora och välkända 'Sydsvenskanhuset'. Det är en 55 meter hög byggnad som bjuder på hela 15 våningar. Den blev färdigställd år 1965. Här har både Kvällsposten och Sydsvenskan haft sina redaktioner och lokaler under åren. Malmös medienav Sydsvenskan satt i huset ända fram till år 2013, då man flyttade alla lokaler till stadens centrala delar. 'Sydsvenskanhuset' är idag en populär byggnad för en lång rad verksamheter.

 

Kirseberg bjuder på stor variation, och inte bara avseende kaféer, restauranger och kontor. Här erbjuds även en mix av butiker, och företag, och även de lite mer ovanliga typerna av butiker. Kirseberg bjuder på Malmös enda essensbutik, här finns ett hunddagis och även second hand-butiker. Stadsdelen är inget shoppingmecka avseende stora gallerior, men det finns gott om butiker och företag i hela Kirseberg.

 

Kirsebergs torg är fint placerat bredvid parken Garnisonsplanteringen, mittemellan bostadshus och företagslokaler. Torget är ett väl fungerande litet torg och bjuder på det mesta, exempelvis ett par matbutiker, två restauranger, ett apotek, samt en vårdcentral. Inte långt från torget befinner sig stadsdelens kulturcentrum. Platsen kallas Norra Bulltoftagatan, och här trängs ett kulturhus, en teater och ett bibliotek nära varandra.

 

Det finns en spännande butik i området Segemölla, ett delområde till Kirseberg. Här befinner sig företaget Probike Malmö. De säljer häftiga motorcyklar i sina moderna lokaler. Deras butik öppnades 2014 och man säljer bland annat Harley-Davidson, Vespa och BMW här.

 

Det finns en del andra spännande butiker i Kirseberg. På södra Bulltoftavägen finns Bulltofta kött, som öppnade sina dörrar 1986. Företaget har sålt svenskt kött över disk ända sedan starten. I anslutning till den inre ringvägen finns det internationella möbelföretaget XXXLutz.

Köpkraft i området

Kirsebergs demografi och köpkraft ligger mycket nära den för invånarna i hela Malmö. Det spelar ingen roll om man tittar på ålderssammansättning, utbildningsnivå, sysselsättningsandel eller på andelen personer med utländsk bakgrund, Malmö-Kirseberg ser ut som staden i stort. Ifall vi tittar på dessa mått målar Malmö-Kirseberg upp ett fint snitt för Malmö som helhet.

 

Ifall vi tittar närmare på köpkraften i Malmö-Kirseberg finner vi att den befinner sig nära köpkraften för Malmö i stort. Medelinkomsten för 20- till 64-åringar i stadsdelen är något under medelinkomsten för Malmöiten. I Malmö tjänar människorna 307 203 kronor, i Kirseberg är den siffran 286 808 kronor. Ifall vi istället tittar på medianinkomsten befinner den sig på 278 134 för Kirseberg och 283 240 kronor för Malmö. Alltså näst intill identisk. Kirseberg är alltså en stad i staden, den är som ett Malmö i miniatyr, avseende demografi, köpkraft, medelinkomst, och företagande med mera. Det här är något vi anser vara bra att känna till ifall du planerar att skaffa lokal i Malmö-Kirseberg.

Parkeringsmöjligheter

Malmö-Kirseberg är lite av en solskenshistoria avseende parkering. Det finns gott om parkeringsplatser; om du reser hit har du goda möjligheter att finna en parkeringsplats. Dessutom är parkeringen gratis på många ställen, och på andra platser i stadsdelen är det nog så billigt. Det här är ytterligare en anledning att satsa på lokal i Malmö-Kirseberg. Att parkera längs med stadsgator är nämligen gratis här. Stadsdelen hyser inga större parkeringar eller parkeringshus, å andra sidan finns en hel del småparkeringar, vilket underlättar för besökaren, du behöver nämligen inte köra långt för att hitta en plats att ställa bilen på.

 

Parkering i Malmö centrum är givetvis dyrare än i Kirseberg, såsom det oftast är i städer. Där hamnar kostnaden på mellan 15 till 20 kronor per timme. I ett par av stadsdelens delområden befinner sig parkeringsavgiften på mellan 0 till 16 kronor per timme. Vi talar om områdena Bulltofta, Sege industriområde och Valdemarsro. Det är väldigt ovanligt med platser i Malmö-Kirseberg med parkeringsavgifter på 20 konor, det existerar, men det är ovanligt.

 

Det finns två stycken större parkeringsplatser i stadsdelen, den ena återfinns vid Malmö Östervärn, Kirsebergs största busstation, här kan du finna en parkering på omkring hundra platser. Längs med Södra Bulltoftavägen finner du en parkeringsplats på 120 platser.

Utveckling i området

Malmöborna har en positiv syn på framtiden, och det har även stadens politiker, det finns en stark tro att staden skall fortsätta växa. Visionen som politikerna har tagit fram säger i runda svängar att Malmö stad skall växa utifrån och in, i Malmö-Kirseberg innebär det gott om satsningar på skolor, grönområden och bostäder med mera, under de kommande åren. Även företagandet förväntas öka och nya lokaler och kontor skall konstrueras.

 

Citytunneln innebar en rejäl nystart för hela staden, och sedan dess har Malmö fått ett rejält uppsving, och det gäller även Kirseberg. Nu byggs pendeltågslinjer, till och från Malmös stadskärna, och Kirseberg kommer att få sin alldeles egen tågstation då pendeltåget passerar Östervärn. Det kommer att bli mycket lättare att ta sig från exempelvis Rosengård i framtiden. Både de östra och norra delarna av Malmö kommer att bli mer tillgängliga. För de som arbetar i Malmö-Kirseberg är det här mycket goda nyheter, för dem kommer det att bli enklare att pendla till och från stadsdelen.

 

Den så kallade Översiktsplanen förklarar den planerade förtätningen av staden; det står nämligen att Kirsebergskall växa ihop med Malmö centrum och Johanneslust via förtätningen kring den snabbt växande Östervärns station. I visionen finns också 4 000 nya lägenheter med, dessutom planeras det lika många företagskontor och lokaler. Sammantaget förväntas folkmängden öka med 40 000 människor, och de flesta kommer att ha gångavstånd till Östervärns station.

 

I Malmö förväntas företagen flytta från city till de yttre delarna av centrum. Det här beror främst på att lokalkostnaden har ökat rejält i centrum, och det är därför mycket mer fördelaktigt att förlägga sina företagslokaler utanför stadskärnan. Dessutom blir förbindelserna med centrum bättre och bättre allt eftersom tiden passerar. Infrastrukturen har blivit mycket bättre under de senaste decennierna  och denna utvecklingen förväntas fortgå under kommande år. Det finns gott om moderna lokaler och kontor utanför centrum, vilket dessutom snabbar upp emigrationen av företag, De här nya och flexibla lokalerna är dessutom ofta enkla att anpassa efter hyresgästernas behov. Av den anledningen blir kontorslokalerna i Malmö-Kirseberg mer och mer populära. Den här utvecklingen sker inte bara i Malmö, utan i samtliga svenska städer.    

Industrier

De större arbetsplatserna i stadsdelen är nästan uteslutande belägna i delområdena Sege industriområde, Valdemarsro och Johanneslust. Här återfinns affärslokaler, fabriker, verkstäder och andra viktiga arbetsplatser. Generellt sätt finner du främst mindre och medelstora företag i Kirseberg. Nedanstående lista med företag ger en fingervisning om vilka typer av verksamheter du återfinner i stadsdelen. Det är goda nyheter för dig som funderar på att skaffa lokal i Malmö-Kirseberg.

 

Bona AB, är ett företag som ”levererar produkter för installation, underhåll och renovering av trägolv”. Företaget grundades redan 1919 och har sitt huvudkontor i delområdet Sege industriområde. Bona AB har över 500 anställda, och omsatte hela två miljarder kronor under 2015. Ett annat större företag i Malmö-Kirseberg är Air Liquide Sverige. Även detta företag har sina lokaler i Sege industriområde. Branschen är gas, teknik och andra tjänster till sjukvård och industri. Året 2015 var omsättningen 756 miljoner, företaget hade då 200 anställda i Sverige. Ett tredje företag, till större storlek är Euro Diagnostica AB, ett analysföretag. De är grannar med de två andra företagen. De omsätter 154 miljoner kronor och har 100 anställda (2015). 

 

Johanneslust är ett delområde som bjuder på gott om kontor och lokaler i Malmö-Kirseberg. Här finns en hel hop företag på upp till fem eller tio anställda. Här blandas Saneringsföretag med möbeltillverkare och små verkstäder. Nära Johanneslust finns Optimera Svenska AB, en bygghandelskedja som årligen omsätter omkring 3 miljarder kronor.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

En lokal i Malmö-Kirseberg innebär närhet till både mer exklusiva hotell liksom till de som är lite enklare och ödmjukare. Låt oss börja med ett av de lite finare boendena. Det här hotellet ligger i direkt anslutning till Malmö Burlöv Golfklubbs citybana, och endast en liten bit ifrån E4:an, och det kallas Scandic Segevång. Golfbanan erbjuder 27 hål plus några korthål, och är en så kallad öppen parkbana. Hotellet ifråga erbjuder hela 168 rum, och med fina recensioner är det ett riktigt fint alternativ till övernattning. En nöjd och glad gäst skrev så här: ”Rena och trevliga rum, sköna sängar. Gratis parkering och bra och täta bussförbindelser till Centralstationen på 5 minuters gångavstånd från hotellet”. Hotellets rum är i den övre prisklassen och enkelrummen kostar från 974 kronor, dubbelrummen börjar på 1 144 riksdaler. 

 

För den som önskar spara in på boendet finns här: Hotel Formule 1 Malmö. Det här hotellet är beläget vid motorvägen och är perfekt för dig som vill spara tid på att ta dig fram till det. Det här hotellet erbjuder 75 rum och det är enkelt att ta sig till kontor, shopping, och andra nöjen. Eftersom Hotel Formule 1 befinner sig vid motorvägen är det perfekt för dig som snabbt vill ta dig Malmö eller Malmö-Kirseberg.

 

Det finns flera andra stora hotellkedjor på platsen, exempelvis Radisson Blu, Elite Hotel Savoy och Clarion Hotel.

 

Förutom ovanstående alternativ finns det även gott om lägenheter för uthyrning via Airbnb. Vi talar då om prisintervall mellan 350 kronor och 1 000 kronor. För dig som vill komma lite billigare undan finns det rum att hyra från omkring 250 kronor.