Introduktion till området

Kista är en stadsdel i Västerort och hör till Stockholms kommun. Den ligger nordväst om Solna, söder om Sollentuna, väster om Danderyd och öster om Tensta. Stadsdelen omges av motorvägarna E4 och E18 samt länsväg 275. Invånarantalet är ca 12 000, varav omkring hälften är utlandsfödda. Kista är känt som "Sveriges Silicon Valley" tack vare de många IT-företagen som finns i här. Näringslivet i stadsdelen är på många sätt segregerat från bostadsområdena och lever sitt eget liv.

Namnet Kista består av de två sammansatta fornsvenska orden kri (kreatursfålla) och sta (ställe/plats). Stadsdelen namngavs efter Kista gård på 1700-talet. Kista gård finns kvar än idag i form av olika byggnader från 1700- och 1800-talen. Intill gården finns även ett sädesmagasin samt flera arbetarbostäder från 1820-talet och framåt. För några år sedan beslöt man att inrätta Kista Gård Park med den kulturhistoriska miljön som tema. I samband med detta återupprättades även en gammal allé som tidigare fanns på platsen.

Områdets historia

Norr om Kista gård står Kistastenen, en runsten från vikingatiden (1000-talet). Inskriptionen lyder: "Sigvid lät resa denna sten efter sin fader Egvid och sin moder Holmfrid och Jovurfrid". Namnet Jovurfrid är unikt på så vis att det endast är känt från denna runsten. Kistastenen flyttades till sin nuvarande plats under ett vägbygge på 1800-talet.

Under början av 50-talet framarbetades planer på att utveckla Stockholms ytterstad med fler bostäder, arbetsplatser och centrumbildningar. Dessa planer realiserades sällan fullt ut, med ett noterbart undantag: Kista. Tillsammans med Akalla och Husby ingick Kista i generalplanen för norra Järvafältet från 1969. Det moderna Kista började sedan växa fram på mitten av 70-talet när de första bostadshusen blev färdiga. Kista centrum invigdes 1977 och på 80-talet skedde stora utbyggnader av arbetsplatsområdena i samband med att man lyckats locka hit många stora IT-företag som Ericsson och IBM. I förlängningen ledde det även till att både KTH och SU förlade utbildningsfilialer i Kista. Kistas skyline domineras idag av det trehörniga Kista Science Tower med 32 våningar samt Victoria Tower med 35 våningar. 2002 skedde en större utbyggnad av Kista Galleria som idag är en av Stockholms största shoppinggallerior. 2011 öppnade även Kistamässan som kontinuerligt attraherar många kunder och företagare från olika branscher inom näringslivet.

Områdets infrastruktur

Kollektivtrafiken och infrastrukturen är en av de stora förmånerna med att hyra kontorshotell i Kista. Allt finns i närheten: bilvägar, tunnelbana och flygplatser. Såväl motorvägarna E4 och E18 liksom länsväg 275 leder till stadsdelen. Detta hjälper Kista att attrahera en stor mängd både kunder och investerare.

Till Kista tar man sig även enkelt med tunnelbanesystemets blå linje 11. Resan från Stockholms Central till Kista tar 17 minuter och tågen går ca sex gånger i timmen. Även pendeltågsstationen Helenelund ligger inom gångavstånd från stadsdelen. Resan dit från Stockholms Central tar omkring 12 minuter och tågen går 4-6 gånger i timmen. Det finns även flera busslinjer till Kista, bland annat sträckan Bro-Kungsängen-Kista.

Ur geografisk och infrastrukturell synpunkt har stadsdelen den stora fördelen att ligga mitt emellan Stockholms två flygplatser Arlanda och Bromma. Det är endast 30 km till Arlanda och 15 km till Bromma och man tar sig lätt däremellan med bland annat Flygbussarna. Detta innebär en stor fördel för det lokala näringslivet, eftersom det underlättar för kontakter med företag från andra delar av Sverige men också utomlands. Företagare som etablerar sig i kontorshotell i Kista får alltså direkt tillgång till Sveriges största interna marknad och en av de allra största kundgenomströmningarna. Kort sagt ett drömläge för alla entreprenörer.

För Kistas vidkommande spelar de utmärkta kommunikationsmöjligheterna en stor roll i att attrahera såväl kunder som investerare till det lokala näringslivet. För många företagare är det svårt att tänka sig ett bättre utgångsläge än Kista, med tanke på närheten till såväl centrala Stockholm som de två flygplatserna. Att stadsdelen därtill är en av Europas och världens främsta IT-centrum gör Kista till ett oslagbart alternativ för många.

Företagsliv

Det finns en lång rad anledningar till varför Kista respresenterar ett högintressant alternativ för affärsetablering:

1. Närheten till centrala Stockholm. Stockholm är Sveriges största stad och därmed den största inhemska marknaden. Ett företag som etablerar sig i denna region maximiserar sin expansionspotential.

2. Lägre hyror än i centrala Stockholm. Inte sällan tenderar lokalhyran per kvadratmeter att vara något lägre i Kista än i de centrala delarna av huvudstaden. Det innebär att företag som hyr in sig i kontorshotell i Kista ibland kan minska sina produktionskostnader.

3. Infrastrukturen. Kista har allt: tunnelbana, pendeltåg, vägnät och två flygplatser inom nära räckhåll.

4. Kistamässan. En mäss- och evenemangslokal som kontinuerligt attraherar en stor mängd företag, investerare och kunder.

5. Sveriges Silicon Valley. Det finns en urstark kultur och tradition av företag inom ICT (informations- och kommunikationsteknologi) i Kista. Det är inte för inte som företag som Ericsson, IBM, Microsoft, Samsung mfl har valt att förlägga sina kontor just här. Dessa IT-jättar sätter Kista på kartan och fungerar även som en stark dragkraft för andra företag och nyetableringar i stadsdelen.

Ett kontorshotell är en kommersiell lokal som erbjuder företagen en mycket viktig fördel för sin verksamhet: flexibilitet. Det är lätt att dra nytta av kontorshotellets färdiga infrastruktur från dag 1 och det går snabbare att komma igång. Samtidigt är det också smidigare att flytta ut vid ett senare tillfälle ifall det skulle bli aktuellt. En annan fördel med kontorshotell i Kista och andra stadsdelar är att de främjar uppkomsten av så kallade klungor. Klungor är egentligen ett annat ord för professionella och sociala nätverk. Många anser att de klungor som ofta uppstår i kontorshotell starkt gynnar innovationen och tillväxten hos företagen och i samhället som stort.

Kista Galleria är ett av Stockholms största shoppingcentrum och ligger nordväst om E18 och sydväst om E4. Det invigdes 1977 och genomgick sedan en omfattande ombyggnad kring millennieskiftet. Idag har gallerian omkring 180 butiker, restauranger och biografer mm. Gallerians två torn rymmer även studentbostäder. Dess bibliotek utsågs 2015 till världens bästa. Kista Galleria har en spännande butiksmix där högklassiga modebutiker och väletablerade butikskedjor varvas med mindre och lokala handlare. Några av företagen med lokaler i Kista galleria är Åhléns, MQ, Adidas, Clas Ohlson, SATS, SEB, Stadium, Espresso House, Telenor, Telia2, H&M, Indiska, Filmstaden och många andra. Biografen är Stockholms nästa största med 1500 platser och 11 salonger.

Kista Galleria ligger vid tunnelbanans blå linje och har uppemot 18 miljoner besökare per år. Den årliga omsättningen har legat omkring 2,4 miljarder. Det finns 2500 parkeringsplatser och total uthyrningsbar yta är 59 000 kvadratmeter. Idag har Kista Galleria fått ökad konkurrens i form av Mall of Scandinavia, men representanter för den lokala handeln har ändå uttryckt stark optimism för gallerians framtid.

Kista Galleria är ett bra exempel på det som brukar kallas klustring eller sametablering. Det innebär att företag och butiker samlar ihop sig på en och samma plats istället för att verka utspridda på olika platser i en stad. På så sätt kan de dra nytta av varandras kundkretsar. När företag etablerar sig i lokaler och kontorshotell bredvid varandra kan de många gånger locka ett större kundflöde än tidigare. Denna typ av gruppering har har varit den rådande trenden i handelsbranschen de senaste årtiondena. En annan fördel med denna strategi är att den minskar en del produktionskostnader, som tex kostnaderna för marknadsföring. På så vis medför den vissa stordriftsfördelar för de enskilda företagen och butikerna.

Köpkraft i området

Flera olika faktorer pekar på n stor potentialen för en stark och koncentrerad köpkraft i Kista:

1. Kista Galleria med dess omkring 18 miljoner årliga besökare visar att det finns en stor kundkrets med ekonomiska resurser i området.

2. Kistamässan och de många multinationella IT-företagen med kontor i Kista utgör en utomordentlig grogrund för ett starkt kundunderlag i stadsdelen. Näringslivet står för en betydande del av köpkraften i Kista.

3. Det svårslagna geografiska läget med närhet till centrala Stockholm, två flygplatser och tunnelbanan har enorm betydelse. I dagens globaliserade ekonomi spelar infrastrukturen och kommunikationsmöjligheterna en större roll än någonsin och få platser ligger bättre till på denna punkt än Kista.

Vidare förväntas Kistas befolkning öka med 30 % på tio år. En sådan utveckling skulle utan tvekan påverka den sammanlagda köpkraften i Kista positivt. Ett orosmoln för både Kista och resten av Sverige är dock att befolkningsökningen inte innebär en höjning av den genomsnittliga köpkraften. För att den genomsnittliga köpkraften ska höjas krävs även en starkare generell tillväxt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och andra faktorer. Kistas rykte som Sveriges viktigaste IT-kluster säkerställer dock en framtida stark köpkraft i stadsdelen. De många storföretagen skapar arbetstillfällen och ökar därmed attraktiviteten för Kista som arbetsplats och bostadsområde. I klartext innebär det goda förutsättningar för en stark framtida köpkraftsutveckling i Kista.

Parkeringsmöjligheter

Här finns en bra karta över parkeringsplatser i Kista och resten av Stockholm.

Kista Galleria har ett bomfritt parkeringssystem med en kamera som läser av registreringsskylten vid in- och utfart. Flera olika betalningssystem finns. Taxan ligger på 15 kronor per påbörjad timme dygnet runt. Antal parkeringsplatser är 2500.

Det finns också ett stort antal parkeringsplatser precis intill Kistamässan. Här återges en bra parkeringskarta över området samt information om priser.

Just parkeringsmöjligheterna är en viktig faktor att ta hänsyn till vid företagsetablering i kontorshotell i Kista och andra områden. Att enkelt och smidigt kunna ställa bilen på kort avstånd från kontorshotellet i Kista underlättar för såväl anställda, kunder och besökare. Det gör det lättare att ta sig till och från kontorshotellet, vilket påverkar hela besöksupplevelsen mer positivt. När en kund upplever ett besök positivt ökar chanserna att han eller hon återvänder. När det är ont om parkeringsplatser finns dock risken att kunden upplever besöker mer negativt, vilket minskar chanserna till återbesök. Med andra ord spelar parkeringsmöjligheterna en viss roll för ett företags förmåga att attrahera och behålla kunder. Detta gäller inte minst i ett storstadsområde som Stockholms kommun.

Utveckling i området

Tyngdpunkten i Kistas näringsliv ligger helt klart på informations- och kommunikationsteknologi. Stadsdelen är en av Europas allra främsta knutpunkter för IT- och ICT-företag. Projektet och framtidsvisionen Kista Science City innehåller planer på fler arbetsplatser, fler bostadsområden och fler utbildningsområden. Potentialen för vidareutveckling av Kista är starkt sammankopplad med planerade förstärkningar av olika infrastrukturprojekt. Nedan följer några konkreta byggprojekt i Kista:

- En vidareutveckling av Kista Science City som ett av Sveriges allra viktigaste arbetsplatsområden och kontorshotell som hemvist för såväl stora som små företag

- En vidareutveckling av infrastrukturen för att ytterligare stärka förbindelserna med omgivande kommuner

- En ytterligare integration av Kista med övriga stadsdelar i Järvafältet

Totalt planeras det fram till år 2020 för omkring 3000-4000 nya bostäder samt nya gator, gång- och cykelbanor, torg, mötesplatser och affärsstråk. Redan de närmaste åren finns det långtgående planer på att utöka det allmänna serviceutbudet.

Dessa och andra byggprojekt i Kista skapar arbetstillfällen och ökar attraktiviteten för stadsdelen. Både företag och människor lockas till platser där det satsas på infrastrukturen och Kista är ett bra exempel på detta. En stadsdel som inte investerar i sig själv riskerar att snabbt tappa stora delar av både näringslivet och befolkningen. Speciellt idag då det för många är lättare att flytta än någonsin tidigare. En stadsdel som däremot erbjuder ett gott företagsklimat och en hög livskvalitet kommer bibehålla sin ställning. Människor behöver tillgång till bra bostäder och en god sjukvård mm. Företag behöver fungerande vägar, fastighetsstrukturer och energitillförsel mm för att kunna fungera. I Kista tyder alla tecken på att man förstått detta. Det visar också de senaste 35 åren då man varit ledande på IT-området i Sverige. Det är inte en slump att internationellt dominerande företag som tex Samsung och Microsoft har kontor i just Kista. Vad som bådar gott inför framtiden är dock att stadsdelen trots sin ledande position fortsätter att investera i olika sorters byggprojekt, inte minst vad gäller infrastrukturen. Den fortsatta integrationen av stadsdelen med resten av Stockholmsområdet kommer även framöver gynna företag som väljer att etablera sig i kontorshotell i Kisa.

Industrier

Kista är landets största IT-centrum och kallas ibland för Sveriges Silicon Valley. Ett stort antal multinationella IT-företag har kontor i Kista: Ericsson, Nokia, IBM, Samsung, Microsoft, Huawei och många andra. Att sådana världskända företag identifierat just Kista som bas för sin verksamhet talar sitt eget tydliga språk. Den historia, kunskap och företagskultur som existerar i Kista väger tungt för både stora och små IT-företag. Sverige är världsledande inom IT och det är just i Kista som branschen är som allra starkast och mest koncentrerad.

Kista Science City är Sveriges största företagspark med hela 60 000 anställda i 8000 företag. Det är här som bland annat Kista Galleria ligger. Kista Science City är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor samt utbildningsväsendet. Syftet är att bibehålla Kistas internationellt framstående ställning som ett innovationskluster inom IT och i förlängningen stärka Kistas allmänna näringsliv. Företag i Kista har under en lång tid utvecklat spetsteknologi inom IT och ICT. Kista Science City är den största av sitt slag i hela Europa samt den tredje största i världen. Den höga koncentrationen av entreprenörer, studenter och forskare i Kista har skapat en speciell miljö där innovation och företag frodas. Kurvan har pekat starkt uppåt de senaste årtiondena. KTH har valt att förlägga sin filial för informations- och kommuniksteknologi här. Även Stockholms universitet såg tidigt fördelarna med att flytta sin filial för Data- och Systemvetenskap i Kista. Dessa utbildningsinstitutioner har i sin tur fört med sig tusentals IT-studenter och forskare till Kista.

Anledningen till att Kista blev så pass internationellt framstående på IT-området beror till stor del på politisk lobbying vars syfte var just att skapa ett företags- och innovationskluster här. Det började på 70-talet när Stockholms stadspolitiker lyckades locka hit Ericsson och IBM genom att erbjuda dem utomordentligt bra etableringsvillkor - bland annat vad gällde fastigheter, tomtar, kommunikationsmöjligheter och parkeringsytor mm. KTH följde snart efter och därefter tog även Stockholms universitet beslutet att flytta ut hit. Det fick i sin tur effekten att fler och fler nystartade IT-företag etablerade sig i lokaler och kontorshotell i Kista.

Kista marknadsförs idag som norra Europas ledande centrum för IT och högteknologi. Med andra ord är det svårt att tänka sig många bättre platser för ett företag att etablera sig på. Att hyra in sig i kontorshotell i Kista är ett strategiskt beslut för att ta del av, och medverka till, all den teknologiska innovation som idag sker i rasande fart på framförallt IT-området.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Kista är en av världens främsta IT-kluster och lockar därmed varje år ett stort antal kunder, investerare och andra nyfikna. Även närheten till flygplatserna i Bromma och Arlanda bidrar till detta. Företag som hyr in sig i kontorshotell i Kista efterfrågar ibland information om de möjligheter till logi som finns i området. Anledningen är att de ofta tar emot besökare utifrån som behöver någonstans att övernatta vid längre besök. Ett bra boende i närheten av kontorshotellet undviker många onödiga logistiska problem. Framförallt blir det lättare för kunderna att hitta. Det bidrar också till att främja goda affärsrelationer. Här nedan följer ett kort urval av de hotell som ligger i närheten av flera kontorshotell i Kista:

STHLMHotel
Prisvärt och modernt lägenhetshotell för de som planerar en lite längre vistelse. Nära till kontorshotellen i Kista.
Finlandsgatan 64

Stay Xtra Hotel
Två kilometer från Kista Galleria, tre kilometer från Kistamässan. Modernt och bekvämt.
Helsingforsgatan 27

Good Morning
Kista Prisvärt boende och bra läge med närhet till olika lokaler och kontorshotell i Kista.
Finlandsgatan 7

Memory Hotel
Högklassigt hotell på gångavstånd till Kistamässan, Kista Science Tower, Kista Galleria, Ericsson, IBM, Samsung, Huawei, Tele2 och andra företag. 30 kilometer till Arlanda, 8 km till Bromma. Utmärkt läge nära många kontorshotell.
Borgarfjordsgatan 3

Scandic Victoria Tower
Hotell och kontorshus i anslutning till Kistamässan. Nordeuropas högsta hotell i det arkitektoniskt karakteristiska och 118 m höga Viktoriatornet i Kista. Utmärkt läge för de som besöker kontorshotell i Kista.
Arne Beurlings Torg 3