Introduktion till området

Kista är en stadsdel i Västerort i Stockholms kommun. Stockholm är Sveriges huvudstad och är med sina ca 900 000 invånare den största och mest folkrika staden i såväl Sverige som i hela Norden. Huvudstaden ligger i Uppland och tillhör regionen Stockholms Län.  

Stockholm är en av de fem snabbast växande regionerna i hela Europa och även den snabbast växande staden i Sverige. Stadsdelen Kista har kommit att bli ett väldigt attraktivt område för företagande.

Stadsdelen är belägen vid den nordligaste delen av Stockholms innerstad. Dess popularitet har mycket att göra med att den ligger mitt i den expansiva Stockholmsregionen.  Detta innebär många fördelar, bland annat närheten till två lokala flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde, väldigt bra vägnät, välutvecklad kollektivtrafik och Sveriges största hamn. Kista omges av motorvägarna E4, E18 och länsväg 275. Den välutvecklade infrastrukturen i området underlättar dels att nå de internationella marknaderna och dels möjligheten att ta sig till andra städer eller länder. Detta öppnar även upp möjligheten för internationella företag att etablera sin verksamhet i staden och stadsdelens kontor. Det finns redan många internationella företag som etablerat sig i huvudstaden, både små och riktigt stora företag. Många företag har fått upp ögonen för stadsdelen Kista då den har många trevliga kontor att erbjuda.

Idag bor det ca 12 000 invånare här. Stadsdelen byggdes för ca 40 år sedan och står nu inför stora förändringar. Området växer allt mer och är idag en samlingspunkt för många stora IT-företag. Det finns ett stort utbud av kontor i Kista vilket gör det möjligt att öppna sin verksamhet där. Huvudstaden är en väldigt attraktiv stad att bo, studera och arbeta samt att besöka och turista i.

I storstaden finns det många sevärdheter och välkända landmärken. Landmärken såsom slottet, kungafamiljen, Storkyrkan och Riksdagshuset finner vi alla i Sveriges huvudstad. Detta och mycket fler attraktioner i området lockar många besökare såväl inrikes som utrikes. Här finns ett stort utbud av historia och kultur, fina naturområden, universitet och nöjesparker. I Kista finner man även naturområdet Järvafältet som är väldigt populärt för motionärer och barnfamiljer. Utöver de redan nämnda attraktionerna så finns det Kistamässan som är en av de saker som drar till sig flest besökare till stadsdelen.

Kista Gallerian är en annan som drar till sig många besökare.  Närheten till Stockholms universitet med ca 70 000 studenter världen över gör att det finns tillgång till en högutbildad och kompetensrik arbetskraft i området. I Sveriges huvudstad hittar vi Sveriges hetaste företagsklimat. Staden är i ständig tillväxt när det kommer till både antalet invånare som företagsetableringar. Man märker det främst på affärslivet, köpkraften och affärsutbudet i staden. Många lockas av kombinationen av den pulserade storstaden och den lugna och vackra skärgårdsidyllen. Kista har kommit att bli en stadsdel som har satt sitt namn på kartan, såväl inrikes som utrikes.

Företagsområdet Kista Science City är en samlingspunkt för forskare, studenter och innovativa företag. Många internationella företag har sitt hem i Kista kotor vilket lockar fler människor till området. Staden står infor stora förändringar och för att kunna möta den förväntade tillväxten är det många plan- och byggprojekt på gång. Fler bostäder, nya gator och torg, affärsstråk, kontorslokaler och mycket mer ska byggas. Denna utveckling av staden ska göra staden om än mer attraktiv plats för såväl invånare som företag. Det planeras för ca 3 – 4 000 nya bostäder. Det finns många fördelar med att etablera sin verksamhet i kontorslokaler i Kista i Stockholm. Många faktorer såsom storleken på staden, kultur- och historieutbudet, faktumet att det är en huvudstad, den välutvecklade kollektivtrafiken och det enorma utbudet av arbetsmöjligheter samt det strategiska läget bidrar alla ihop till att Stockholm och dess stadsdelar är en sådan attraktiv stad för företagande.

Områdets historia

I Stockholm kommun finner vi mycket historia. Här finns ett enormt utbud av historiska sevärdheter vilket många stockholmare känner stor stolthet för. Stadsdelen Kista är en relativt ny stadsdel som byggdes för ca 40 år sedan. Från att vara en jordbruksstad till att bli Sveriges största IT-centrum. Det som har gjort Kista till den stad det är idag, en knutpunkt för stora välkända IT-företag, har stadsdelen att tacka bland annat IT-jättarna Ericsson, IBM och Nokia för. Deras etablering i området 1976-77 har satt Kista på den internationella kartan och lockar till sig allt fler andra IT-företag att etablera sig där. Kista har kommit att bli Sveriges svar på Silicon Walley. Detta har haft en väldigt stor betydelse för den stadsdel det är idag.

Områdets infrastruktur

Kista är belägen i Västerort i Stockholm. Det innebär att den ligger vid den nordligaste delen av Stockholms innerstad. Placeringen i anslutning till innerstaden gör att det finns tillgång till väldigt goda kommunikationsmöjligheterna. Man kan enkelt, snabbt och smidigt ta sig till och från stadsdelen med hjälp utav många olika transportmedel som till exempel bil, tunnelbana, tåg och buss. Kollektivtrafiken är alltså väldigt välutvecklad vilket gör att förbindelserna till och från staden är mycket bra och genomtänkta. Det finns alltid en tunnelbanestation runt hörnet med få minuters väntetid mellan avgångarna vilket underlättar för såväl företag som in- och utpendlare.

Infrastrukturen är under ständig förändring för att kunna möta den tillväxt staden står inför.  Detta gäller både att förbättra framkomlighet i trafiken och att öka trafiksäkerheten. Infrastrukturen är ett viktigt kärnområde för kommunen då detta främjar näringslivet i en stad.

Dess geografiskt strategiska läge med närhet till två flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde gör att man snabbt och smidigt kan ta sig till andra städer eller länder. Detta bidrar till att staden blir om än mer attraktiv för såväl svenska som utländska företag och deras kontor. En annan fördel med läget är att detta möjliggör för företag belägna i Kista kontor i Stockholm att nå internationella marknader och ha världen som marknad. Detta innebär i sin tur att det ökar möjligheterna för expansion och utveckling.

Stadens goda infrastruktur med ett bra vägnät, hamn, buss-, tåg- och flygförbindelser i kombination med stadens strategiska läge lockar allt fler företag till Kista kontor. Med Sveriges största hamn är Stockholm även en knutpunkt för godstransporter mellan norra och södra Sverige. De goda kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna att resa kollektivt i kombination med kommunens engagemang att främja företagande lockar allt fler företag att etablera sig i kontor i Kista.

Företagsliv


En expansiv stad som Stockholm lockar många företag till stadens kontor i olika stadsdelar. Kista är en dynamisk stadsdel som är i ständig utveckling. Här finner vi Sveriges centrum för IT-företag. Väljer man att etablera sin verksamhet här får man några av Sveriges mest innovativa företag som grannar. Detta bidrar till att fler och fler företag lockas att öppna upp sin verksamhet i kontor i Kista. Detta medför i sin tur att efterfrågan på dessa kontorslokaler har ökat. Stor efterfrågan gör att priserna stiger. Dock har det blivit allt vanligare för företag att söka sig till stadens ytterområden och därmed placera sina kontor där. Då Kista ligger precis vid utkanten av de nordligaste delarna av innerstaden gör att man här kan få relativt förmånliga priser för konor i Kista. Utbyggnationen av kollektivtrafiken gör att det blivit en alltmer växande trend att söka sig utanför stadens innerområden. Nu har det blivit enkelt att ta sig till stadens alla delar. Priset varierar väldigt mycket beroende på kontorslokalens läge. Dock har man nära till det mesta om man väljer Kista kontor för sina etableringar. Den stora efterfrågan på kontor i Kista gör att många nyproduktioner satts igång för att möta den rådande tillväxten. Fler kontor ska byggas och ge hem åt fler företag. Det finns allt från små kontorslokaler som passar de allra minsta företagen på få kvadratmeter till de stora företagen på flera 100 kvadratmeters kontor. I denna dynamiska stadsdel kan man garanterat hitta en kontorslokal som passar den verksamhet som man vill etablera.

 

I Sveriges huvudstad Stockholm finns ett enormt utbud av shoppingmöjligheter. Huvudstaden har kommit att bli en av Europas mest attraktiva resmål. Det är en av världens mest modemedvetna stad vilket man kan se på invånarna som klär sig väldigt trendigt och modemedvetet. Huvudstaden är även hem för många företags kontor. Vi finner många välkända shoppingstråk och gallerior i Stockholm som lockar till sig turister världen över. Man brukar säga att huvudstaden är Sveriges svar på Manhattan i New York. I stadsdelen Kista hittar vi främst Kista Galleria som är en av Stockholms största galleria. Denna står för en stor del av stadsdelens besökare. Gallerian är speciell på det sätt att de kör på ett helhetskoncept, som uppskattas av många. Här finns mer än bara shopping. Utöver de fantastiska 180 butiker och restauranger av kända varumärken finns det Filmstaden Kista, O´Learys bowling och gokart, ett stort serviceutbud som BVC, vårdcentral, post och tandläkare. Här finns alltså något för alla, stora som små, unga som gamla. Här kan man lätt spendera en heldag eller två. Shoppingen består av en härlig kombination av välkända designmärken till de allra klassiska varumärkena samt en del lokala trendiga butiker med unikt utbud. Shoppingälskaren kommer inte bli besviken då det garanterat finns shopping för alla smaker. Är man ute efter designmärken och exklusiv shopping passar det sig att ta en tur till Kista Galleria. Stockholm är sammanfattningsvis en stad med enormt utbud av shoppingmöjligheter och en stad som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det
är till Kista i Stockholm du ska åka om du är ute efter en shopping du sent kommer att glömma.

Köpkraft i området


Det råder generellt en väldigt hög köpkraft i Stockholm kommun. Detta ser vi om vi tittar på medellönen i kommunen. Medellönen i hela kommunen ligger på ca 330 000 kronor per år vilket innebär att de flesta Stockholmsborna tjänar väldigt bra. Huvudstaden ligger ett snäpp högre än resterande kommuner i Sverige då medellönen i Sverige idag är ca 260 000 kronor. Skillnaden är nästan 25 % vilket innebär att Stockholmsborna har en köpkraft som är nästan 25 % högre än de övriga kommunerna i landet. Om en medelstockholmare har en förvärvsinkomst på 330 000 kronor per år innebär det att hen kommer att ha en köpkraft på ca 5 000 kronor i månaden. Detta är att anses som väldigt högt. Tittar vi endast på Kista så har stadsdelen idag en medellön på ca 190 000 kronor. Här kan vi med lätt matematik se att det råder en betydligt lägre köpkraft i stadsdelen Kista jämfört med övriga stadsdelar i Stockholm. Med en medellön på 190 000 kronor blir det inte mycket över för annat än boendekostnader. Dock kan det bli väldigt missvisande att bara titta på medellönen då köpkraften kan variera väldigt mycket inom en och samma stadsdel. Det finns lite mer välbärgade områdena inom stadsdelen och där är det med stor sannolikhet betydligt högre köpkraft än de mindre välbärgade bostadsområdena. Denna skillnad beror till stor del på att människor med högre inkomster tenderar att bo i mer välbärgade områden vilket innebär att köpkraften i dessa områden är
högre. Det finns alltså människor inom samma stadsdel som har betydligt lägre men
även betydligt högre köpkraft än vad man kan räkna ut med hjälp av medellönen.

Parkeringsmöjligheter

Det finns väldigt begränsat med parkeringsplatser i Stockholm kommun överlag. På huvudstadens stora yta finns endast 37 000 parkeringsplatser vilket är väldigt få. Mitt i centrum där man har kontor med nära till det mesta är parkeringsplatserna som dyrast. Ju längre ifrån stadens stadskärna man kommer desto lägre priser blir det.  Prisnivån varierar alltså beroende på var man väljer att parkera sin bil. För att underlätta för bilförarna så har man delat in biljettpriserna i olika färggrupper. Inne i Stockholms city, på de allra mest trafikerade gatorna i innerstaden, finner man den röda biljettkategorin.  Denna kategori ligger prisnivån på 26 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter 15 kronor per timme. Den allra dyraste biljettkategorin är den gröna. Dessa parkeringsplatser finner man på vissa gator i centrum. Här ligger biljettpriset på 41
kronor per timme, alla dagar, dygnet runt. Den blåa biljettkategorin finner vi på de resterande gatorna i innerstaden, det vill säga på Södermalm, Vasastaden, Kungsholmen och Östermalm. Prisnivån för denna kategori är 15 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter ingen avgift. Den sista och vita biljettkategorin är
finner vi i förorterna. Prisnivån skiljer sig dock mellan de olika förorterna. Då Kista ligger på utkanten av de nordligaste delarna av Stockholms innerstad är prisnivån på parkeringsplatserna något mer förmånliga. Det finns flera olika sätt att betala sin parkeringsplats med. Man kan betala med mynt, betalkort såsom VISA och Mastercard eller
med hjälp av en app på sin mobiltelefon. Ett snabbt, smidigt och enkelt sätt är att välja appen. Detta då man själv kan reglera tiden man står parkerad. Man kan antingen förlänga eller avsluta parkeringen om man blir klar tidigare. Detta gör att man inte behöver stressa tillbaka till en viss tid eller förlora pengar på en kort visit. Oavsett vart ifrån man åker så finns det i denna huvudstad generellt bra förbindelser och kommunikationerna gör det lätt att ta sig till och från platser.

Utveckling i området

Stockholm kommun är en väldigt dynamisk stad som står inför stora förändringar. Många väljer att flytta till huvudstaden för karriärens skull. Även företag väljer att etablera kontor, också för karriärens skull. För att kunna möta den ökande tillväxten finns det många projekt som är igång i staden och dess stadsdelar. Många företag lockas att öppna upp sin verksamhet i Kista kontorslokaler då det har blivit en samlingsplats för många stora internationella och innovativa företag. Fler företag som öppnar upp kontor innebär fler arbetstillfällen och fler arbetstillfällen innebär i sin tur att fler människor väljer att flytta till staden. Många stora plan- och byggprojekt är på gång i staden för att kunna möta den tillväxt staden står inför. Fler bostäder, nya gator och torg, affärsstråk, kontors och mycket mer ska byggas. Denna utveckling av staden ska göra staden om än mer attraktiv plats för såväl invånare som företag. Det planeras för ca 3 000-4 000 nya bostäder. Det finns många anledningar till att kontor i Kista i Stockholm är en sådan populär etableringsplats. Kombinationen av en modern stadsdel med stort utbud av historia och kultur, fina bostäder, parker och ordentlig shopping gör att många ser Kista som en trivsam stad att bo och arbeta i. Den expansiva stockholmsregionen är en de fem snabbast
växande regionerna i Europa vilket gör att fler företag väljer just kontor i Kista för sina etableringar. Framtiden hyser väldigt många spännande moment, många företag kommer öppna upp kontor i trakterna och vi kan bara avvakta och se hur fantastiskt det blir.

Industrier

Det finns många arbetstillfällen i Kista. I Sveriges största företagsområde Kista Sience City finns det ca 1 400 etablerade ICT Företag med mer än 60 000 anställda. Den mest dominerade branschen på arbetsmarknaden är just data och telecom. Här finner vi det största ICT-klustrets kontor i Europa och det tredje största i hela världen. Kommunen arbetar aktivt för att vara en göra Kista till en attraktiv etableringsplats och för att locka företag att etablera sig i kontor i Kista.  För att främja utveckling och tillväxt har kommunen ett nära samarbete med de lokala företagen. Mycket tack vare stadens universitet och sitt mångfacetterade näringsliv finner man en väldigt kompetensrik arbetskraft här. Kista Science City är ett företagsområde där många internationella företag finns etablerade. . Det finns allt från små företag med få anställda till stora internationella företag med
flera tusen anställda. Några exempel på de stora företagen med kontor i Kista kontor är Ericsson, IBM, Nokia. Kommunen arbetar aktivt för att främja god utveckling och tillväxt av de lokala företagen, arbetar för att ett bra företagsklimat ska råda samt att locka fler företag att etablera sig i kontor i Kista. Det finns en väldigt god service i kommunen där nyetablerade företag får mycket hjälp med uppstart den dagliga verksamheten och utvecklingen. Det är en dynamisk och kreativ stadsdel med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det finns ett enormt utbud av hotell i hela Stockholmsregionen. Boendemöjligheterna och möjligheterna att hyra kontor i stadens stadsdelar är kopiösa för dig som vill besöka staden. Det finns i alla olika prisklasser och i alla olika standarder. Det är du som sätter kraven. I Kista finns det många hotell och vandrarhem att välja mellan. Det finns allt från de enklaste vandrarhemmen för några enstaka hundralappar till de lyxigaste och mest exklusiva hotellen för ca 1 000 till 2 000 per man och natt. På en del hotell i Kista erbjuds en väldigt god service med allt från trådlöst internet och gymfaciliteter till parkeringsplatser och transferbuss till ditt Kista kontor. Det är dina önskemål som ska tillgodoses när du väljer vilket hotell eller vandrarhem du ska bo på. Ska det vara mitt i city? Nära ditt kontor? Nära tunnelbanan? Nära flygplatsen? Du sätter kraven och Kista kommer garanterat att kunna erbjuda flera hotell som kan tillgodose dina och ditt företags kontors behov. Fördelen med Kista hotell är att de ligger i utkanten av Stockholms innerstad vilket gör att priserna på boende är relativt förmånliga än om man jämför med ett hotell mitt i smeten. I de centrala delarna ligger priserna betydligt högre om man jämför ett hotell som är beläget i ytterområdena av Stockholm. Det brukar vara en skillnad på ca häften av priset.