Introduktion till området

Stockholm kommun är en väldigt attraktiv stad för företagande. Till Stockholm och huvudstadens alla stadsdelar lockas många företag att etablera sin verksamhet i av en hel rad anledningar. Stockholm som är Sveriges huvudstad ligger i Uppland och tillhör regionen Stockholms Län. Staden anses vara en av de fem snabbast växande regionerna i hela Europa och även den snabbast växande staden i Sverige. Den är även med sina ca 900 000 invånare den största och mest folkrika staden i såväl Sverige som i hela Norden.

En stadsdel som hamnat på världskartan är Kista som ligger i Västerort i Stockholm kommun. Stadsdelen Kista har kommit att bli ett väldigt populärt område för företagande. Detta beror till stor del av stadsdelens geografiska läge mitt i den expansiva Stockholmsregionen.

Stadsdelen ligger vid den nordligaste delen av Stockholms innerstad. Dess läge för med sig många fördelar såsom exempelvis närhet till två lokala flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde, väldigt bra vägnät med motorvägarna E4, E18 och länsväg 275, välutvecklad kollektivtrafik och Sveriges största hamn. Den välutvecklade infrastrukturen i stadsdelen gör att man snabbt och enkelt kan nå de internationella marknaderna och ta sig till andra städer eller länder. Detta underlättar även för internationella företag att etablera sin verksamhet i lokaler i Kista. Det finns många internationella företag som etablerat sig i lokaler i huvudstadens olika stadsdelar, både små och riktigt stora företag. Kista har många trevliga lokaler att erbjuda och därför lockas många företag att etablera sig i Kista lokaler.

Stadsdelen är inte så gammal då den byggdes för ca 40 år sedan. Idag bor här ca 12 000 invånare men staden fortsätter att växa och står nu inför stora förändringar. Området har idag blivit en samlingspunkt för många stora IT-företag. Detta heta kluster av innovativa och framgångsrika IT-företag gör att fler företag lockas till stadsdelen. Det finns ett stort utbud av lokaler i Kista vilket gör det möjligt att öppna sin verksamhet där.

Stockholm kommun är en väldigt attraktiv och populär stad att bo, studera och arbeta samt att besöka och turista i. I denna stora och karriärmedvetna huvudstad finns det även många sevärdheter och välkända landmärken. Välkända landmärken såsom slottet, kungafamiljen, Storkyrkan och Riksdagshuset finner vi alla i Sveriges huvudstad och lockar många besökare såväl inrikes som utrikes. Här finns ett stort historie- och kulturutbud, vackra grönområden, universitet och nöjesparker.

I Kista finner man naturområdet Järvafältet som är väldigt populärt för motionärer och barnfamiljer. Man finner även Kistamässan som är en av de saker som drar till sig flest besökare till stadsdelen. Kista Gallerian har även det ett högt attraktionsvärde som lockar till sig många besökare. I området finns det tillgång till en högutbildad och kompetensrik arbetskraft mycket tack vare närheten till Stockholms universitet med sina ca 70 000 studenter världen över.

Att Stockholms stadsdelar är så attraktiva för företagande beror på att det är här man finner Sveriges hetaste företagsklimat. Många lockas av den härliga kombinationen av den pulserade storstaden och den lugna och vackra skärgårdsidyllen. Stadsdelen Kista har satt sitt namn på kartan såväl inrikes som utrikes. Kista Science City är ett företagsområde i Kista som är en samlingspunkt för forskare, studenter och innovativa företag. Många stora välkända internationella företag har sitt hem i Kista lokaler vilket gör att allt fler människor lockas till området.

Området står infor stora förändringar är det många projekt på gång för att kunna möta tillväxten i stadsdelen. Det ska byggas fler bostäder, nya gator och torg ska upprättas, affärsstråk, kontorslokaler och mycket mer ska byggas. Denna enorma utveckling av Kista ska göra stadsdelen om än mer attraktiv plats för såväl invånare som företag. Det planeras för ca 3 – 4 000 nya bostäder. Det finns sammafattningsvis många fördelar med att etablera sin verksamhet i kontor och lokaler i Kista i Stockholm.

Områdets historia

Stockholm kommun är en stad som är väldigt rik på historia. Här finner vi ett väldigt stort utbud av historiska sevärdheter vilket många stockholmare känner stor stolthet för. Just stadsdelen Kista är en relativt nybyggd stadsdel som byggdes för ca 40 år sedan. Det som gör stadsdelen speciell är dess enorma utveckling från att ha varit en utarbetad jordbruksstad till att bli Sveriges största centrum för IT-företag. Stadsdelen har mycket att tacka de allra största IT-företagen, bland annat Ericsson, IBM och Nokia för den stadsdel Kista är idag. Dessa företags etablering i området 1976-77 har satt Kista på den internationella kartan. Detta har även bidragit till att allt fler andra IT-företag lockas att etablera sig i Kista lokaler. Kista som blivit en knutpunkt för stora välkända IT-företag har gjort att stadsdelen har kommit att bli Sveriges svar på Silicon Walley. Detta har haft en väldigt stor betydelse för vilken stadsdel det är idag.

Områdets infrastruktur

I stadsdelen Kista finns det tillgång till en väldigt god kollektivtrafik. Kista som är belägen i Västerort i Stockholm ligger vid den nordligaste delen av Stockholms innerstad. Stadsdelens läge som ligger precis i anslutning till innerstaden gör att det finns tillgång till väldigt bra kommunikationsmöjligheter. Det finns många olika sätt att ta sig till och från Kista.

Med transportmedel såsom bil, tunnelbana, tåg och buss kan man enkelt och smidigt förflytta sig mellan olika platser. Den goda kollektivtrafiken gör att förbindelserna till och från staden är mycket bra och genomtänkta. Man hittar alltid en tunnelbanestation nära sig med endast några enstaka minuters väntetid mellan avgångarna. Detta underlättar för såväl företag som in- och utpendlare.

För företag som har hem i Kista lokaler finns det många sätt att ta sig dit samt lätt att bege sig ut i världen. Stadsdelen ligger väldigt strategiskt med närhet till två flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde vilket underlättar förflyttningen mellan städer eller länder. Detta medför att Kista blir om än mer attraktiv för såväl svenska som utländska företag. Läget underlättar även för företag belägna i Kista lokaler i Stockholm att nå internationella marknader och ha världen som marknad. Detta innebär i sin tur att det ökar möjligheterna för expansion och utveckling. Den redan mycket välutvecklade infrastrukturen är under ständig förändring och förbättring. Detta på grund av att man kunna möta den tillväxt staden står inför.  Fokuseringen ligger främst på att förbättra framkomlighet i trafiken och att öka trafiksäkerheten i staden. Infrastrukturen är ett väldigt viktigt område att ta sig an för kommunen då detta gynnar näringslivet i en stad. Stadens goda infrastruktur med ett bra vägnät, hamn, buss-, tåg- och flygförbindelser i kombination med stadens strategiska läge lockar allt fler företag till Kista kontorslokaler. Med Sveriges största hamn är Stockholm även en knutpunkt för godstransporter mellan norra och södra Sverige. De goda kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna att resa kollektivt i kombination med kommunens engagemang att främja företagande lockar allt fler företag att etablera sig i olika typer av lokaler i Kista.

Företagsliv

Stockholm som är Sveriges huvudstad ses av många som karriärmöjligheterna stad. Denna expansiva stad lockar många företag till stadens olika stadsdelar. En av de mest expansiva stadsdelarna just nu är Kista. Kista är en dynamisk stadsdel som är i ständig utveckling. Stadsdelen har blivit centrum för Sveriges IT-företag. Här finns ett stort kluster av IT-företag vilket gör att allt fler företag lockas till Kista lokaler. Det som bidragande faktor är att man får några av Sveriges mest innovativa företag som grannar. Detta medför i sin tur att efterfrågan på dessa kontorslokaler har ökat vilket i sin tur gör att priserna ökar. Det har på den senaste tiden blivit en allt mer växande trend att företag söker sig till huvudstadens ytterområden. Kista som är belägen precis vid utkanten av de nordligaste delarna av innerstaden gör att man här kan få relativt förmånliga priser på olika typer av lokaler i Kista. Detta gör stadsdelen om än mer attraktiv för företagande.

En annan fördel förutom priserna är att man byggt ut kollektivtrafiken vilket har bidragit till att man enkelt kan ta sig till stadens alla delar. Priset varierar beroende på var lokalen ligger. man Väljer man Kista lokaler för sina etableringar har man nära till det mesta. Många nyproduktioner är igång för att möta den stora efterfrågan på kontor och lokaler i Kista. Stadsdelen är i ständig tillväxt. Fler kontor ska däför byggas för att kunna ge hem åt fler företag. Det finns allt från små kontorslokaler som passar de allra minsta företagen på få kvadratmeter till de stora företagen på flera 100 kvadratmeter. I denna dynamiska stadsdel kan man garanterat hitta en lokaltyp som passar den verksamhet som man vill etablera.

 

I Stockholm finns ett ofantligt utbud av shoppingmöjligheter. Stockholm är en av Europas mest attraktiva resmål. Det är en av världens mest modemedvetna stad. Man kan se det på invånarna i staden som klär sig väldigt trendigt och modemedvetet. Huvudstadens shopping lockar till sig besökare världen över. Det är här vi finner många välkända shoppingstråk och gallerior. Man brukar jämföra Stockholm med Manhattan i New York.

I stadsdelen Kista finns det en av Stockholms största galleria, Kista Galleria, som lockar många besökare. Varför gallerian är så populär beror till stor del på att kör på ett helhetskoncept. Här kan man utan tvekan spendera en heldag.

Det finns inte bara excellent shopping i ett hundratal butiker. Ett stort antal restauranger, Filmstaden Kista, O´Learys bowling och gokart, ett stort serviceutbud som BVC, vårdcentral, post och tandläkare är några exempel på andra attraktioner som finns. Här finns alltså något för alla, stora som små, unga som gamla, vilket uppskattas av de flesta. Shoppingen består av en härlig kombination av välkända designmärken till de allra klassiska varumärkena samt en del lokala trendiga butiker med unikt utbud. Älskar du shopping får du inte missa Kista galleria. Du kommer inte bli besviken då det garanterat finns shopping för alla smaker. Stockholm är sammanfattningsvis en stad med enormt utbud av shoppingmöjligheter och en stad som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det är till Kista i Stockholm du ska åka om du är ute efter en shopping du sent kommer att glömma.

Köpkraft i området

I Stockholm kommun råder generellt sätt en väldigt hög köpkraft om vi tittar på medellönen i kommunen. I kommunen ligger medellönen på ca 330 000 kronor per år vilket innebär att de flesta Stockholmsborna tjänar väldigt bra. Om man jämför med övriga kommuner i Sverige ser man att Stockholm ligger betydligt högre. Medellönen i Sverige är ca 260 000 kronor. Nära 25 % skillnad vilket innebär att Stockholmsborna har en köpkraft som är nästan 25 % högre än de resterande kommunerna i landet.

En medelstockholmare har en köpkraft på ca 5 000 kronor i månaden om man räknar med en förvärvsinkomst på 330 000 kronor per år. I stadsdelen Kista ligger medellönen på ca 190 000 kronor. Med lätt matematik ser vi att det råder en betydligt lägre köpkraft i stadsdelen Kista jämfört med övriga stadsdelar i Stockholm. Har man en medellön på 190 000 kronor blir det inte mycket över till annat än boendekostnader.

Köpkraften kan dock variera väldigt mycket inom en och samma stadsdel vilket gör att det kan bli väldigt missvisande att endast kolla utifrån medellönen. I de mer välbärgade områdena inom stadsdelen är det sannolikt en betydligt högre köpkraft än i de mindre välbärgade bostadsområdena. Detta beror på att människor med högre inkomster tenderar att bo i mer välbärgade områden vilket innebär att köpkraften i dessa områden är högre. Det finns alltså människor inom samma stadsdel som har betydligt lägre men även betydligt högre köpkraft än vad man kan räkna ut med hjälp av medellönen.

Parkeringsmöjligheter

Utbudet av parkeringsplatser i Stockholm kommun är väldigt begränsat. Det finns endast ett utbud av 37 000 parkeringsplatser på huvudstadens stora yta. Prisnivån på varierar beroende på var man väljer att parkera sin bil. De dyraste parkeringsplatserna finner man givetvis mitt i city med närhet till det mesta och ju längre ifrån stadens stadskärna man kommer desto lägre priser blir det.

Biljettpriserna är indelade i olika färggrupper där de olika färgerna bestämmer priset.

I Stockholms innerstad, på de allra mest trafikerade gatorna i centrum, finner man den röda biljettkategorin. Prisnivån för denna kategori ligger på 26 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter 15 kronor per timme.

Den gröna biljettkategorin är den dyraste kategorin och finns på vissa gator i centrum. Här ligger biljettpriset på 41 kronor per timme, alla dagar, dygnet runt.

Den blåa biljettkategorin finner vi på de övriga gatorna i innerstaden, det vill säga på Södermalm, Vasastaden, Kungsholmen och Östermalm. Här ligger priset på 15 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter ingen avgift.

Den vita biljettkategorin finns i förorterna. Prisnivån skiljer sig mellan de olika förorterna. Då stadsdelen Kista ligger på utkanten av de nordligaste delarna av Stockholms innerstad är prisnivån på parkeringsplatserna något mer förmånliga.

Man kan betala sin sin parkeringsplats på flera olika sätt. Man kan välja om man vill betala med mynt, betalkort såsom exempelvis VISA och Mastercard eller med hjälp av en app på sin mobiltelefon. Ett snabbt, smidigt och enkelt sätt är att välja appen. Detta då man själv kan reglera tiden man står parkerad. Man kan antingen förlänga eller avsluta parkeringen om man blir klar tidigare. Detta gör att man inte behöver stressa tillbaka till en viss tid eller förlora pengar på en kort visit.

Oavsett vart ifrån man åker så finns det i denna huvudstad generellt bra förbindelser och kommunikationerna gör det lätt att ta sig till och från platser.

Utveckling i området

Stockholm kommun är en väldigt dynamisk stad som står inför stora förändringar. Staden är i ständig tillväxt, både när det gäller inflyttning till staden men även antalet företagsetableringar. Många byggprojekt är igång för att kunna möta den ökande tillväxten i staden och dess stadsdelar. Företag lockas att etablera sig i framförallt Kista lokaler då denna stadsdel har blivit en sådan expanderande stadsdel med en samlingsplats för många stora internationella och innovativa företag. Att få dessa IT-jättar som grannar gör Kista om än mer attraktiv etableringsplats. Fler företag innebär fler arbetstillfällen vilket i sin tur leder till att fler människor väljer att flytta till staden på grund av de ökande arbetsmöjligheterna. Det planeras för fullt i stadsdelen. Fler bostäder, nya gator och torg, affärsstråk, kontorslokaler och mycket mer ska byggas. Det planeras för ca 3 000-4 000 nya bostäder. Många ser Kista som en trivsam stad att bo och arbeta i. Kombinationen av en modern stadsdel i den stora huvudstaden med stort kulturutbud, fina bostäder, parker och ordentlig shopping gör att lokaler i Kista är en sådan populär etableringsplats. Den expansiva stockholmsregionen är en de fem snabbast växande regionerna i Europa vilket även det ha en stor bidragande faktor till varför fler företag väljer just lokaler i Kista för sina etableringar. Framtiden hyser väldigt många spännande moment och vi kan bara avvakta och se hur fantastiskt det blir.

Industrier

Det finns många arbetsmöjligheter i Kista. Med den ökande tillväxten förväntas antalet arbetstillfällen öka extremt. I Sveriges största företagsområde, Kista Sience City, finns det ca 1 400 etablerade ICT Företag med mer än 60 000 anställda. I Kista lokaler finner vi det största ICT-klustret i Europa och det tredje största i hela världen. Den mest dominerade branschen på arbetsmarknaden i Kista är just data och telecom. Kommunen har ett nära samarbete med de lokala företagen för att främja utveckling och tillväxt.

Med stadens universitet och sitt mångfacetterade näringsliv finner man en väldigt kompetensrik arbetskraft här. Företagsområdet Kista Science City är välkänt såväl i Sverige som internationellt. Här finns många internationella företag etablerade. Det finns allt från små företag med få anställda till stora internationella företag med flera tusen anställda. Några exempel på de stora företagen i Kista lokaler är Ericsson, IBM, Nokia. Kommunen arbetar aktivt för att främja god utveckling och tillväxt av de lokala företagen, arbetar för att ett bra företagsklimat ska råda samt att locka fler företag att etablera sig i lokaler i Kista. Det finns en väldigt god service i kommunen där nyetablerade företag får mycket hjälp med allt från uppstart till den dagliga verksamheten och utvecklingen. Det är en dynamisk och kreativ stadsdel med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare. Kommunen arbetar aktivt för att vara en göra Kista till en attraktiv etableringsplats och för att locka företag att etablera sig i lokaler i Kista.  

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

I Stockholmsregionen finns det ett väldigt stort utbud av hotell och vandrarhem. Boendemöjligheterna i stadens stadsdelar är ofantliga för dig som vill besöka staden. Det finns i alla prisklasser och standarder. Det är du som sätter de krav so ska vara uppfyllda. I Kista finns det många hotell och vandrarhem att välja mellan. Det finns allt från de lyxigaste och mest exklusiva hotellen för ca 1 000 till 2 000 per man och natt till de enklaste vandrarhemmen för några enstaka hundralappar.

På de flesta hotell i Kista erbjuds en väldigt god service med allt från trådlöst internet och gymfaciliteter till parkeringsplatser och transferbuss till din Kista lokal. Det är dina önskemål som ska tillgodoses när du väljer vilket hotell eller vandrarhem du ska bo på. Ska det vara mitt i city? Nära ditt kontor? Nära tunnelbanan? Nära flygplatsen? Du sätter kraven och Kista kommer garanterat att kunna erbjuda flera hotell som kan tillgodose dina behov.

Fördelen med Kista hotell är att de ligger i utkanten av Stockholms innerstad vilket gör att priserna på boende är relativt förmånliga än om man jämför med ett hotell mitt i smeten. I de centrala delarna i innerstaden ligger priserna betydligt högre om man jämför ett hotell som är beläget i ytterområdena av Stockholm. Skillnaden brukar ligga på ca häften av priset.