Introduktion till området

Knvista är en mysig och trevlig tätort i Upplands län och har idag cirka 17 000 invånare. Knivsta har ett strategiskt och fantastiskt läge mitt i Stockholms- och Mälardalsregionen med Arlanda flygplats inom närområdet. Läget och de goda kommunikationerna är starka argument för att etablera lokaler i Knivsta kommun. SL-pendeln trafikerar Arlanda bara åtta minuter bort och från Uppsala tar det inte mer än 10 minuter med tåg och från Stockholm under halvtimmen. Lokaler i Knivsta är mycket attraktiva i och med att det ligger så nära huvudstaden. Knivsta är en plats att växa på, flertal universitet och högskolor ligger nära och medför att tillgången på kvalificerad arbetskraft är god. Genom det unika läget i Arlandaregionen hamnar de företag som etablerat sig i Knivsta mitt i Sveriges största arbetsmarknadsregion där företagen kan verkar över kommungränserna. Fler och fler företag söker sig till kommunen för etablering med lokaler.

Här finns både närhet till storstad och natur. Knivsta har många intressanta historiska minnesmärken och vacker omväxlande natur. Det finns flera sevärda utflyktsmål så som Noors Slott, Mora Stenar, Broborg och Sockemagasinet. Arbetslösheten är låg och de flesta är sysselsatta inom näringsgrenar såsom tjänstesektorn, jordbruk, byggindustri, energi och handel.

De flesta företag inom kommunen är små, färre än tio företag har över 20 anställda. Den största lokala arbetsgivaren är Knivsta kommun och har runt 1000 anställda. Knivsta har en företagspark som är en mycket viktig del av näringslivet i kommunen. Här finns över 50 företag med lokaler inom flera olika branscher. Det finns ett stort utbud av färdiga tomter och lokaler för etablering av företag. Lokalerna varierar i storlek för att passa den egna verksamheten, anpassat för både för stora och små företag.

Områdets historia

Det är oklart varifrån ortsnamnet Knivsta har sitt ursprung. Det finns spekulationer om att namnet kan ha sitt ursprung i ett personnamn. I handlingar från medeltiden finns en man omnämnd vid namn Toste Kniff. Då man tagit Tostes efternamn ”Knife” och ”sta” i betydelsen boplats, alltså Knifes boplats. År 1288 återfinns namnet, med den gamla stavningen Knifvsta, första gången i en skrift. 

Knivsta är ett resultat av järnvägen från Stockholm norrgående som stod klar år 1865. Vid denna tidpunkt växte ett nybyggarsamhälle fram på östra sidan av järnvägen Norra Stambanan. 1876 anlades Knivsta station i den då mycket populära schweizerstilen. Vid kommunreformen år 1862 bildades landskommuner i socknarna Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna. År 1952 genomfördes den riksomfattande kommunreformen då sammanlades alla kommuner utom Husby-Långhundra och bildade storkommunen Knivsta.1971 överfördes Husby-Långhundra församling till Knivsta och då bildades Uppsala kommun vilken innefattade Knivsta. Området överfördes samtidigt från Stockholms län till Uppsala län.

I början av 1900-talet bestod orten av några bondgårdar, järnvägsstationen, en affär, ett mejeri samt Lundqvist & Huddéns tegelbruk och sågverk. År 2003 delades kommunen in i två nya kommuner, Knivsta och Uppsala. Det skedde som resultat av en folkomröstning där boende i det som då var Knivsta kommundel röstade för att bilda en egen kommun. Vid denna tid hade kommundelen ungefär 12 000 invånare. Idag bor det cirka 17 000 invånare i tätorterna Knivsta och Alsike med omgivande landsbyggdsorter. Detta innebär att Knivsta kommun är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige.

Områdets infrastruktur

Knvista har en mycket väl fungerande kollektivtrafik både inom kommunen och till de omkringliggande områdena. Med Knivstas läge mitt emellan Stockholm och Uppsala är utgångsläget optimalt. Till Stockholm tar det inte mer än 30 minuter med tåg och till Uppsala tar det endast 10 minuter. SJ-tåg till Stockholm och Uppsala går från Knivsta varje halv- eller hel timme, beroende på tid på dagen. Med dessa kommunikationer är det lättare att ta kommunaltrafiken istället för bilen vilket bidrar till ett miljövänligt resande.Om man inte vill ta tåget så finns det tillgång till bussar med omkring 40 avgångar per dag till och från Uppsala och 30 avgångar till Arlanda. Bussar går även till Sigtuna och Norrtälje. För att personer ska kunna ta sig till pendelstationerna och hoppa på tåget finns det stor tillgång till bussar som matar resenärer till och från tågstationen.

SL-pendeln trafikerar Arlanda bara åtta minuter bort vilket gör det väldigt smidigt att besöka kommunen från utlandet men även från andra städer i Sverige. Arlanda är Sveriges största flygplats, 2015 passerade 19.4 miljoner internationella passagerare och 5.3 miljoner inhemska passagerare.

Med bil kan man ta sig till Knivsta via E4:an från Gävle och Stockholm. från Uppsala och Märsta kör man på Väg 255, och från Norrtälje är det Väg 77 som gäller. I och med att Knivsta är en småstad är det är mycket populärt att cykla. Här finns mycket bra cykelvägar som också aktivt växer och utvecklas. Det finns även gratis pumpstationer runt om i staden för att pumpa cykeldäck.

Företagsliv

AR Knivsta företagspark är en attraktivt plats att etablera och expandera både stora och små lokaler i Knivsta. Parken har en stark positionering i Arlanda regionen norr om Stockholm och söder om Uppsala. Det är en ideal plats att etablera kontor, eftersom det är en av Sveriges störst tillväxtregioner. Parken växer ständigt och fler och fler företag söker sig hit för etablering med lokaler i Knivsta. Parken ligger strax intill E4:an och har mycket bra tågförbindelser, detta gör parken till en bekväm plats för etablering. AR Knivsta företagspark har cirka 200 kvm ledig mark som står och väntar på bebyggelse av lokaler, lager och kontor.

Lokaler i Knivsta är inte svårt att hitta. För mindre företag som vill hyra lokaler i Knivsta kan kontorshotell vara ett bra alternativ. Dessa lokaler kommer komplett med möblemang, datorer, skrivare och ibland även receptionist.

Det finns passande lokaler i Knivsta till de flesta typer av företag, det är viktigt att välja rätt typ av lokal som passar den egna verksamheten och är en trevlig arbetsmiljö för de anställda. 

Längst centrala Knivsta finns det en gågata med flera trevliga småbutiker. Här finner man banker (Handelsbanken, Nordea, Swedbank), bibliotek, apoteket, en större ICA-butik, fackhandelsbutiker med heminredning, hemelektronik, vitvaror, kontorsvaror, blommor, frisörer, spel & tobak, skönhetsvård, leksaker, gym och ett flertal restauranger och caféer. Här kan man promenera runt bland charmiga butiker. I centrala Knivsta, i kvarteren intill järnvägsstationen, finns ett basutbud av service och handel. Det är mycket bekvämt att parkera i centrala Knivsta i och med att parkering är gratis.

 

Förenings- och företagslivet är aktivt i Knivsta och bjuder in till medeltidsmarknader, intressanta föreläsningar, teater, musik och mycket mera. Vid turistbyrån i Knivsta kan man hitta lokala nyhetsartiklar, turistmål, sevärdheter, nöjen och boenden i hela Knivsta.

Knivsta är trots allt en småstad och shoppingutbudet är inte jättestort. Om shoppingen inte är tillräcklig kan man ta sig till Stockholm city på under 30 min som erbjuder all shopping man kan önska sig. Här finns flera gallerior, köpgator, outlets och torg, Stockholm är trendigt, unikt och charmigt. Om man vill shoppa på en aningen mindre ort kan man alltid ta sig till Uppsala på under 10 min. Uppsala är en livlig shoppingstad med en trevlig blandning av moderna gallerior, specialbutiker, caféer och restauranger.

Företagsparken har över 50 företag med lokaler och kontor i Knivsta. Det är en viktig del av staden när det gäller näringslivet. Här finns mestadels produktionslokaler, lager och kontor.

Parkeringsmöjligheter

Knivsta har flera anordnade parkeringsplatser, främst i tätorten. Utbyggnad av parkeringsmöjligheter är beslutade. Parkering är tillåten enligt skyltning på vissa gator i Knivsta centrum. Vid parkering längre än två timmar måste man betala parkeringsavgift på vardagar mellan kl 06 till 18. Vid all korttidsparkering i Knivsta centrum krävs det en parkeringsskiva som kan hämtas i Kontaktcenter Knivsta på bottenplan i Kommunhuset.

Norr och söder om järnvägsstationen finns pendlarparkering tillgängliga för 20 kr om dagen detta förväntas höjas till 25 kr om dagen för att få fler att skippa bilen. Detta gäller vardagar kl 06 till 18, övrig tid är det fritt att parkera.  Det är inte enbart pendlande Knivstabor som ställer bilen vid stationen, denna parkering är även populär för Uppsalabor. Dessa kan även användas för korttidsparkering. Pendlarparkeringarna används dessutom som permanenta parkeringsplatser av boende i området. Det finns två avgiftsfria pendlarparkeringar centralt, den ena vid Aprikosvägen i Östra Ängby och den andra på Södra Stationsvägen, vid reningsverket. Tillåten tid för parkering är 48 timmar. I anslutning till E4:ans påfart finns en avgiftsfri pendlarparkering för såväl bilar som cyklar. Denna parkering ligger vid Gredelbyleden mitt emot infarten till Ar företagspark. Här stannar flera busslinjer så att man kan transportera sig vidare till sin destination. Det finns avgiftsfria parkeringsplatser för moped och motorcykel vid både norra och södra delen av pendlarparkeringen längs med Centralvägen. Det finns också platser utmed Staffansvägen, nära korsningen med Gredelbyvägen.

Knivsta kommun vill satsa på att förbättra förutsättningar för gående och cyklister. Både för miljön och för de stora samhällsekonomiska vinster detta medför. Kommunen jobbar med detta genom att förbättra cykelvägarna inom kommunen, införa gratis luftpumpar och sätta samman en cykelkarta.

Utveckling i området

Majoriteten av de boende i Knivsta pendlar till sin arbeten, bland annat till Uppsala, Stockholm eller Arlanda. Här finns också en välutbildad och ung, växande befolkning, vilket innebär god tillgång på kvalificerad arbetskraft. Nästan 50 procent av invånarna har eftergymnasial utbildning och medelåldern är 36 år. Utbildningsnivån är hög, och det finns goda möjligheter till högre utbildning för de boende i Knivsta med flera kringliggande högskolor. Inkomsterna i kommunen är relativt höga och arbetslösheten är låg. I Uppsala län hade Knivsta högst medianinkomst 2015. De flesta är sysselsatta inom tjänstesektorn, jordbruk, byggindustri, energi och handel är näringsgrenar med många sysselsatta. 

Knivsta är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. År 2015 bodde drygt 16000 personer i kommunen och invånarantalet växer snabbt, avsikten är att kommunen år 2025 ska ha uppemot 25 000 invånare. Det är attraktivt att bo i Knivsta och därför byggs ständigt nya bostäder, under 2014 byggdes det i Knivsta flest nya bostäder per invånare.

Eftersom majoriteten av de boende i Knivsta pendlar för arbete jobbar kommunen aktivt med att öka arbete på hemmaplan. Detta ska ske genom att fler företag och verksamheter etablerar sig i kommunen. Knivsta är en ung kommun och en mycket attraktiv plats att bo på, naturen ligger tätt inpå, och det finns goda möjligheter till eget bostadsbyggande. I Knivsta finns tätortens fördelar med service, och samtidigt närheten till landsbygdens lugn och avskildhet. Det finns ett gemensamt ansvar för att värna om vår närmiljö, och bidra till en hållbar samhällsutveckling bland de som bor, arbetar och bedriver verksamhet i kommunen.

 

Visionen innebär bland annat att Knivsta ska växa till uppemot 25 000 invånare år 2025 och att en ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta. Kommunens näringslivspolicy vill bidra till att antalet företag och arbetsplatser ökar så att fler personer kan arbeta inom kommunen och därmed öka underlaget för handel och service.

Knivsta ligger på ett mycket strategiskt läge och detta har visat sig vara en fördel i och med att det har blivit mycket attraktivt att bygga i Knivsta centrum. För att öka aktiviteten och kommersiell service etablerar sig många butiks- och verksamhetslokaler i husens bottenvåningar, detta gör att folklivet växer i kommunen. Det är det viktigt att forma miljöer som är trevliga och väl fungerande både för boende och för företag.

Kommunens nästa stora utvecklingsområde är beläget i direkt anslutning till Knivsta station. På sikt kommer området att vara en betydande del av den framväxande småstaden Knivsta. I centrala Knivsta finns ett större obebyggt område ("sågenområdet") där detaljplanen ger utrymme för handel, service, andra verksamheter och bostäder.

Knivsta har en företagspark som ligger i ständig utveckling eftersom detta är en mycket attraktiv plats att etablera företag. Det finns redan över 50 företag med lokaler i området. Här finns tomma tomter att erbjuda och det byggs nya lokaler i Knivsta för att etablera nya företag. Knivsta kommun välkomnar nystart och nyetableringar av företag i kommunen. Kommunen strävar efter att i möjligaste mån underlätta hanteringen för att göra processen så effektiv och smidig som möjligt, exempelvis i samband med bygglov.

Industrier

De flesta företag inom kommunen är små, en- eller tvåmansföretag, färre än tio företag har över 20 anställda. Knivsta kommun är den största lokala arbetsgivaren och har runt 1000 anställda. De största företagen i Knivsta:

 

  • Knivsta kommun, 1075 anställda
  • Habia Teknoflour aktiebolag, 75 anställda
  • Skobutiken i Knivsta AB, 75 anställda
  • Förenade Care AB, 75 anställda
  • Knivsta Pastorat, 75 anställda
  • K360 Nordic AB, 75 anställda
  • Assisticum aktiebolag, 75 anställda
  • Uppsala läns landsting, 75 anställda
  • Wasam aktiebolag, 75 anställda

 

Knivsta har en företagspark intill motorvägen E4 som är är en viktig del av näringslivet och har en stark tillväxt. Denna park byggs ständigt ut i och med att allt fler etablerar lokaler i Knivsta. Här har över 50 företag etablerat sina lokaler inom branscher såsom IT, tillverkning, medicin, konsult och tjänstesektorn. Här finns gott om färdiga tomter och lokaler för etablering av företag i alla branscher. I närområdet finns även ett konferenshotell där det finns möjlighet för dessa företag att bekvämt anordna konferenser och sammanträden.

Fortfarande idag är jordbruk en stor arbetsgivare och en viktig del av Knivsta. Knivsta består av stora naturområden. Dessa områden skapar även möjlighet för nya företag att etablera kontor och lokaler i Knivsta. Knivsta företagspark står också redo med tomma marker där både små och stora företag har möjlighet att växa i och med sitt strategiska läge.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det finns flera hotell att välja mellan i Knivsta med omnejd. De mest populära hotellen för konferenser är Nova Park, Noors slott och Krusenberg Herrgård.

Nova Park är ett konferensområde där det finns hotell och spa anläggning. Det finns även en uppskattad restaurang med fina lokaler. Det är en mycket bra plats för att anordna konferenser. Här finns även möjlighet att anordna alla typer av möten, utställningar och minimässor. Parken har ett unikt läge endast tolv minuter från Arlanda och en dryg halvtimme från Stockholm. Det innebär att parken har mycket goda kommunikationer och det är enkelt och lätt att ta sig till parken. I samma område finns även stadens mest välbesökta Statoilmack, det finns även bygghandel i området.

Noors slott ligger cirka 10 minuter från Knivsta station, vackert beläget ute på landet. Slottet är ett träslott från 1697 och har 27 rum, en vacker slottspark, och plats för 110 gäster i matsalarna. Slottet har utomordentliga mötesmöjligheter för fester, kundevent, kickoffer och säsongsavslutningar. Det skräddarsyr arrangemang som passar företaget. Och om man besöker slottet i grupp kan man få en egen byggnad, äta lunch och middagar i egen matsal. Detta gör att det är den ultimata platsen för att samlas som grupp, sätta sig in i samtal och ha kreativa möten. Det är även en trevlig miljö där man kan uppleva avslappning, gå på vandringar och äta god mat. Slottet ligger en kvart från Arlanda, 45 minuter från Stockholm och 25 minuter från centrala Uppsala, tågstationen finns en kort bilfärd från Noors slott.

Krusenberg Herrgård är ett hotell och konferensanläggning i gammal miljö utanför Knivsta, vid Mälarens strand. Här finns många aktiviteter att välja mellan bland annat spa, golf, båtturer, vinprovning och mycket annat. Herrgården har en prisbelönt restaurang som ligger i anrika salonger med möjlighet till kundmöten och middagar.