Introduktion till området

Limhamn – Bunkeflo är en stadsdel i den sydvästra delen av Malmö. Stadsdelen är belägen runt brofästet och är en av de stadsdelarna i Malmö som växer snabbast under senaste tio åren. Förra året ökade stadens befolkning med 4740 personer varav nästan 1000 av dessa har etablerat sig i Limhamn- Bunkeflo enligt stadsdelsförvaltningen med kontor i Limhamn – Bunkeflo. Allt fler invånare kräver fler bostäder och därav har man redan färdigställt 361 st nya bostäder i området och 51 nyproducerade bostäder är inplanerade att byggas inom det närmsta året.

Halva delen av området ingår i Malmös innerstad medan andra halvan ligger utanför. Förr var Limhamn – Bunkeflo uppdelat i två stadsdelar men slogs ihop år 2000 i samband med att Öresundsbron byggdes.

Området har idag också en väldigt bra infrastruktur söderut då man byggt motorväg hela vägen ner till Trelleborg där det finns daglig avgång till ett flertal tyska städer samt Polen. Exporten och importen till de båda länderna är idag stor och har ökat de senaste åren i takt med att BMP ökat och därmed handelskraften i landet blivit större.

Områdets historia

Bunkeflo är från början gammal jordbruksmark som låg utanför staden. Det var ett litet samhälle som endast bestod av villor till för tio år sedan. Området blev allt mer bebyggt och mer populärt med tanke på avståndet ut till Europa genom bron och det fina läget vid havet. De flesta villorna är byggda mellan 1960- och 1990-talet. För tio år sedan började man bygga på ett nytt område som låg närmare yttre ringvägen och kom att kalla det Annestad. Stadsdelskontoret i Limhamn- Bunkeflo sitter bland annat i nya kontor i området. Här byggdes 1200 nya flerfamiljshus på två eller fyra våningar, både bostadsrätter och hyresrätter. Än finns det gott om mark söder om Bunkeflo och Annestad men fler bostäder, lokaler och kontor planeras att byggas i populära Limhamn – Bunkeflo.

Samhället Limhamn som ligger mer in mot Malmö var tidigare känt för sin cementtillverkning och kalkbrytning som en gång i tiden drev hela samhället. Denna verksamhet är idag nerlagd men industrin och kontor i Malmö Limhamn – Bunkeflo står kvar än idag. Många av de nuvarande bostäderna byggdes i början på 1800-talet. Området var rikt på fisk och år 1885 var stadsdelen ett av de bästa fiskaställena i staden. År 1850 byggdes den första skolan.  På den vägen är det för området Limhamn – Bunkeflo som just nu är ett av de mest attraktiva bostadsområdena i staden. Närheten till Inre Ringvägen och Öresundsbron lockar många företagare att etablera sig med lokaler och kontor i Limhamn – Bunkeflo.

 

Områdets infrastruktur

Limhamn – Bunkeflo ligger i anslutning till en av Malmös ringvägar. Inre ringvägen ansluter på två ställen i området och den byggdes år 2000 för att skapa en förbindelse till Öresundbron och de övriga motorvägarna som går runt staden. Området består till största delarna av 40 och 30 vägar då i princip all mark är bebodda med bostäder, lokaler och kontor Malmö i Limhamn – Bunkeflo.

Även om området allt blir integrerat i staden och har en direkt förbindelse in med buss och alternativt tåg är det fortfarande en landsbyggbdskänsla i de gamla delarna av Limhamn – Bunkeflo. Bredvid området ligger Hyllie som är ett av de mest expansiva områdena i Malmö just nu. Här finns nordens största köpcentrum Emporia och den nya tågstationen som går både i norrgående- och södergående riktning via citytunneln och bron. Stationen är den sista innan man når Kastrup och Köpenhamn.

Ett flertag busslinjer knyter Limhamn – Bunkeflo med övriga staden i både mot norr, det vill säga city samt ut mot Köpenhamn. Stadsförvaltningen med kontor i Limhamn – Bunkeflo jobbar ständigt med områdets växtvärk och att infrastrukturen ska byggas i samma takt som befolkningsmängden ökar. Den primära kollektivtrafiken i området är buss med täta avgångar med cirka 500 meter mellanrum. Ska man in till stan eller ut från stan till bostad eller kontor i Limhamn-Bunkeflo kan man antingen välja att ta bussen hela vägen eller om man använder sig av tåget via Hyllie. Citytunneln har två stationer i de centrala delarna av staden med bra bussförbindelser med anslutning nästan dygnet runt och var tionde minut.

Till Hyllie har man även byggt bra cykelväg hela vägen fram till tågstationen både ifrån Bunkeflohållet och Limhamnshållet.

Företagsliv

Malmös första naturreservat ligger i Limhamn – Bunkeflo. Längst kuststräckan i området finns sällsynta växter och djur. Det speciella klimatet med att ibland ligga under saltvatten och ibland ha snustorrt på ängarna har sått fram tåliga växtarter som kan leva i extrema förhållanden. Utöver vattnet klarar växterna av saltet samt djuren som går runt och betar på ängarna. Stadsdelsförvaltningen med kontor i Limhamn – Bunkeflo har ett högt naturvärde på området och är stolta över att Malmös första naturreservat ligger i deras stadsdel. Mitt i mellan Limhamn och Bunkeflo ligger Lernacken som är en udde precis där Öresundsbron lämnar fastlandet. Området är en väldigt vacker plats med den bästa utsikten i staden över Öresundsbron, Köpenhamn och Öresund. På sommarhalvåret är det också en välbesökt av sportfiskare eller folk som vill motionera.

Längst ut på spetsen finns även en stor lokal, Lufkastället där man kan äta en bit mat, få hjälp med att arrangera arrangemang eller hyra kontor i Limhamn – Bunkeflo. Mitt i Limhamn finns där ett gigantiskt hål efter det en gång aktiva kalkbrottet. Platsen runt om har länge varit oanvänd och den har varit under utredning om man fick bygga något eller ej tack vare alla utrotningshotade grodarter i området.

År 2008-2009 byggdes i alla fall Limhamn – Bunkeflos mest omtalade bostäder upp.  Viktoria park är en inhägnad bostadsrättsförening med alla bekvämligheter man kan tänka sig. Här finns service dygnet runt, pool, spa, resturang, vårdcentral och lokaler med kontor i Limhamn – Bunkeflo. Bygget har blivit kritiserat för att det är inhägnat men bostadsrättsföreningen har stått på sig och menar på att detta är en del av det svenska nya samhället. Husen var från början tänkt till att vara seniorboende men är idag ett av Sveriges första livsstillsboende. Inga liknade byggnader är igång vad man kan se i planeringen men andra liknade bostäder kommer att ligga i området längre fram i tiden. Det är stadsdelschefen övertygad om. Man tror att detta är typen av bostäder som allt fler äldre kommer att välja att investera i när de säljer sina hus. En bostadsrätt med hög insats men väldigt låg månadshyra som drivs av privata aktörer som kan ha sina lokaler och kontor i Malmö Limhamn – Bunkeflo.

Den gamla hamnen där Dagörbåtarna gick förr har idag förvandlats till ett nytt bostadsområden där delar endast är byggda av naturliga material. Husen har stora fönster med utsikt över Öresund och ligger ett stenkast från hamnen. Längre bort mot stan har den gamla cementfabrikens rivits, dock har man bevarat två runda silos som ska byggas till lägenheter och kontor i Limhamn – Bunkeflo. Här byggs en ny del av området upp och kommer att kallas för Limhamns sjöstad. Området kommer bli en blandstad med både hyres- och bostadsrätter, radhus, lägenheter och villor på samma område. Här planeras även att öppna en skola samt förskolor.

Köpkraft i området

Stadsdelen är välmående och köpkraften är stor. Trots detta finns inga köpcentrum i området. I kärnan av Bunkeflo finns en matbutik, en resturang, en pizzeria, bibliotek och en presentaffär till förfrågande för områdets invånare. Längre bort finns en bensinmack, Circle K samt en till pizzeria.

I Bunkeflo området finns inga större industrier eller företag. Många registrerade företag med lokaler och kontor i Limhamn – Bunkeflo är enskilda firmor eller mindre handelsbolag. Lokalerna och kontoren är ofta i närheten eller i hemma men det finns lokaler i området med kontor i Limhamn – Bunkeflo. Mellan de olika bostadsområdena ligger Karlkbrottet som en gång var den drivande sektorn i stadsdelen. Runt den gamla fabriken ligger idag ett industriområde med större företagslokaler och kontor i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Här finns allt från mindre produktioner, bageri och ett flertal företag inom tjänstesektorn.

Man kan väl säga att under många år har Limhamns område varit storebror till Bunkeflo. Förr när Bunkeflo området drevs av lantbruk var det till Limhamn man åkte för att handla. De som bor i Limhamn kallar ofta området för ”staden i staden”. Limhamnsborna värnar om sitt centrum och här finns all typ av service man behöver såsom matbutiker, klädbutiker, apotek, vårdcentral och bibliotek. Föreningen ”Po Limhamn” arbetar aktivt med att de som bor där ska gynna de lokala butikerna genom arrangemang av olika slag. Stadsdelen ligger granne med nordens största köpcentrum Emporia och har därmed konkurrens både på utbud och priser. Emporia ligger i Hyllie med hotell, Malmö arena och kontorslokaler runt omkring sig. Köpcentrumet har 230 butiks lokaler tillgängliga och ligger ett stenkast från området. Här finns också goda möjligheter till att hyra lokaler och kontorslokaler i närheten av Limhamn – Bunkeflo.

Parkeringsmöjligheter

Limhamn – Bunkeflo ligger en bit utanför stadskärnan och har därför väldigt bra parkeringsmöjligheter både inom bostadsområdena och i anslutning till industriområdena, lokaler och kontorslokaler i Limhamn – Bunkeflo.  Vill man ha en fast parkering till exempel om man hyra lokaler eller kontor i Limhamn – Bunkeflo så erbjuder olika bostadsrättsföreningar parkeringsmöjligheter både i garage och runt fastigheterna. De har anlitat företaget Europark att ta hand om den biten och ha koll på obehöriga runt parkeringsplatserna samt befogenheter att både anmäla till polisen och fäll böter.

En ambition att minska på biltrafiken i Malmö stad nådde under ett kortare tag även Limhamn – Bunkeflo när kommunen beslutade att även ytterområdena i staden skulle avgiftsbeläggas. På skolor, förskolor och kontor i Limhamn - Bunkeflo höjde man parkeringsavgifter för personalen från 500 SEK till 1000 SEK. Parkeringsplatserna runt idrottsanläggningar och i anslutning till busstrafiken blev också drabbade. Detta ledde till att parkeringsplatserna stod tomma och folk beslutade sig föra att parkera nere i villakvarteren istället. Byborna håller med om att kommunens mål var goda men att det som händer är att villagatorna blir begränsade och säkerheten minskar runt husen. Kommunen valde därför att ta bort p-avgifterna i Limhamn – Bunkeflo på ett flertal ställen för att förbättra klimatet för villaägarna, skola, förskola och kontor i Limhamn – Bunkeflo.  

Samma process har varit på gång i Limhamn och politikerna med kontor i Malmö Limhamn – Bunkeflo kollar nu över problemen även här. Limhamn är en ex expansionsfas och hur man ska tackla de nya områdena gällande parkeringsmöjligheterna är ännu inte klart. Fö övriga parkeringar är det 24 timmars regel som tillämpas med datumparkering. Detta innebär att man endast får stå på den sidan med jämna husnummer under dagar med ojämnt datum och tvärt om. På dessa gator tillämpas även städdag en gång i månaden. För att se vilken dag som gäller får man kolla på de skyltar som finns i början och slutet av gatan. De största delarna av området är villaområden och folk i området har egna parkeringsplatser på tomten. I bostadsrättsföreningarna eller hyreslägenheterna finns oftast bostadsparkering. De stora industriområdena med lokaler och kontor i Limhamn – Bunkeflo har gratisparkering för sina anställda och gäster.

Industrier

Limhamn – Bunkeflo är en aktiv stadsdel med många företag. Därför har området startat en företagsgrupp där alla företag stora som små kan få vara med och medverka, byta erfarenheter och information med varandra. Syftet med föreningen är att att det ska finnas ett affärs utbyte och vid större projekt ska företag med kontor i Limhamn – Bunkeflo arbeta tillsammans. De vill tillämpa en samhällsutveckling i rätt riktning för området och ha ett tätt samarbete med kommunen och de förvaltningsorgan som finns både i regionen och statligt. Området har två större industriområden som tidigare använde till cement-, kalk- och fiskeverksamhet som bedrevs i området.

Nere i hamnen finns en mindre park med kontor i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Här bedriver ungefär 100 daglig verksamhet. Exempel på företag med kontor i hamnområdet i Limhamn – Bunkeflo är Aarsleff, Visma Software, Obducat och Nordic Drugs. Annetorps industriområde är den största företagsparken i området med lokaler och kontor i Limhamn – Bunkeflo. Området fungerar som en väl fungerande liten industristad med 200 registrerade företag i området. De flesta företagen är småföretag men bland de lite större kan man hitta namn som Hardford och Setrab. Många av företagen sysslar med part- och detaljhandel vilket avspeglar stora delar av området. Här finn en del butikslokaler, lager och kontor i Limhamn – Bunkeflo.

Förra årets pris för ”årets företagare på Limhamn” blev Katarina bageriet med motiveringen ” Hantverksskicklighet, mod, ny modernisering, öppenhet kombinerat med ett stort socialt patos präglar företaget och entreprenörskapet som framgångsrikt vuxit och utvecklats med Limhamn som bas.”

Stadsdelen Limhamn – Bunkeflo uppmuntrar sin omgivning väl till att arbeta och köpa lokalt. Området har en aktiv förening som ser till att tidning och media kring området sprids. Genom Facebook förmedlas många uppdateringar från deras kontor i Limhamn – Bunkeflo. Flera nya arrangemang. Nytt för i år är loppis på torget och skördemarknad. Förra året var det allsång vid havet som blev en väldigt populär attraktion bland hela stadens befolkning. Förra året infördes även en hamnfestival för att visa upp områdets företag och andra lokala attraktioner

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Limhamn – Bunkeflo området erbjuder endast ett hotell, Strand hotell. Hotellet ligger på en härlig plats enda nere vid havet och lockar stora delar av Malmös befolkning till platsen, speciellt under sommarhalvåret. Hotellet ligger inte i själva stadskärnan men med en promenad på tio minuter når man Limhamns centrum med mataffärer, restauranger, affärer, lokaler och kontor i Limhamn – Bunkeflo. Hotellet erbjuder sina gäster 24 rum och 48 sovplatser på två våningsplan. Rummen är stora och erbjuder all typ av bekvämligheter. Hotellet ligger i det högsta huset i stadsdelen och kallas ”Höghuset” i folkmun. Det övriga huset består av bostäder och kontor i Limhamn – Bunkeflo.

Stadsdelens närhet till Hyllie har lett till att inga fler hotell har behövs i området. Tio minuter ifrån stadsdelen ligger Nordens största köpcentrum, Malmö arena, ett flertal hotell, Sveriges sista tågstation innan Öresundsbron och kontor. De mest populära hotellen är Quality hotel som igång i Nordic Choice koncernen. Hotellet erbjuder stora konferensmöjligheter och mindre kontor i Limhamn – Bunkeflo till förfogande. Hotellet ligger granne med Malmö arena som har otaliga evenemang årligen och granne med Nordens största köpcentrum Emporia.

Ovanför Emporia ligger ett antal lokaler och kontor med ett flertal stora och internationella företag såsom Storch som tillverkar godis, Babyliss som tillverkar hårprodukter och Kuehne Nagel som är världens tredje största transportfirma. Det andra hotellet är integrerat med arenan och heter Arena hotell. Hotellet ingår i Best Western och även dem är specialiserade på konferenser. Hotellet har en Skybar på 16 våningen med utsikt över Öresund. Hotellet direktanslutning till Malmö arena gör att de kan skapa event från 10 personer upp till 14 000 personer. Sträckan från Limhamn – Bunkeflo till dessa nya hotell är endast några minuter med bil.

Limhamn – Bunkeflo har ett unikt geografiskt läge med närhet till Malmö centrum, havet och med länkar både i söder- och norrgående riktning. Med den motorväg som byggts och går runt hela Malmö stad skapar en bra infrastruktur för området och dess invånare. Området är fortfarande i en expansionsfas och allt fler bostäder, lokaler och kontor i Limhamn – Bunkeflo . Stadsdelen håller på att byggas ihop med Klagshamn och Tygelsjö, som i sin tur nästan är hopbyggt med delar av Vellinge kommun. Motorvägen ner till Trelleborg ger möjlighet till pendling och bra kommunikation med båt både till Tyskland och Polen.