Introduktion till området

Limhamn – Bunkeflo är en stadsdel i Malmö och ligger i de sydvästra delen av staden. Själva stadsdelen är centraliserad runt brofästet och är en av Malmös mest expanderande områden. Förr var stora delar av stadsdelen åkrar och Malmös bönder hade sitt säte i lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. År 2015 fick Malmö 4740 nya invånare och mer än en femtedel valde att etablera sig i bostäder och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Fler etablerade invånare kräver också fler bostäder och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Redan år 2014 byggdes 361 nya bostäder i området och man har planerat för ytterligare 51 under sista delen av år 2016.

Halva delen av stadsdelen tillhör Malmö Stad och den andra halvan gör inte. Tidigare var stadsdelen två men i samma veva som man planerade Öresundsbron valde man att slå ihop de båda delarna för att kunna få en mer aktiv Öresundsregion. För tio år sedan var Bunkeflo bara ett litet jordbrukssamhälle. Stora delar bestod av fält med villaområden, ett litet lokalt centrum och en del lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Öresundsbron gjorde området mer populärt och många danska familjer valde att etablera sig i området då det var betydligt billigare att köpa bostäder och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo än på andra sidan av sundet. Många av husen och lokalerna i Malmö Limhamn – Bunkeflo byggdes under 1960-talet och under 1990-talet. För ungefär tio år sedan valde man att ta jordbruksmark och bygga en helt ny del som blev kallad Annestad för att komma närmare Ringvägen och bron. Här valde man att bygga cirka 1200 flerfamiljshus i två eller tre våningar och både bostadsrätter och hyresrätter. Söder om Annestad fanns gott och mark och den har börjat att bebyggas den också med bostäder och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Här kommer att fristående villor och lägenheter att byggas.

I Limhamn som är den gamla delen av stadsdelen ligger en av Malmös mest kända platser, Kalkbrottet. Vid Kalkbrottet var det tidigare cementtillverkning som drev runt hela samhället tillsammans med det fiske man hade i Öresund. Industrin är idag nedlagd men Kalkbrottet är ett välbesökt mål för personer som vill motionera, fotografera och kolla på djur. Många av de bostäder och lokaler som byggdes på Limhamn är från tidigt 1800-tal. Under 1885 var Öresund fiskrikt och Limhamn blev utsett till det bästa fiskestället i hela staden. I samma veva byggdes områdets första skola och idag är området ett av de mest attraktiva i staden. Närheten till Öresundsbron och Danmark samt motorvägen gör att många företagare söker lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Den goda infrastrukturen runt området förbättras hela tiden och nu finns det en motorväg hela vägen ner till Trelleborg. Där nere finns direktlänk till både Tyskland och Polen via färja. Både importen och exporten är stor till de båda länderna och i takt med att det ökar, ökar också det svenska BMP:t.

Områdets infrastruktur

De nya delarna av Bunkeflo och Limhamn ligger i direktanslutning till både Malmös egna ringvägar samt Europaväg 6. Den inre Ringvägen har påfart på två ställen i stadsdelen och dessa byggdes i samband med Öresundsbron för att skapa en förbindelse runt om staden och inte inne i staden. Vägarna inne i stadsdelen består till största delen av 40 och 50 vägar då stora delar består av bostadsområden, kontor och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Även om Limhamn hänger ihop med Slottsstaden och resten av staden och har direkt förbindelse via kollektivtrafik så får man ändå en lantlig känsla i en del områden i stadsdelen. Kör man ut från området via påfarterna till inre Ringvägen har man området Hyllie på till vänster från den ena påfarten och höger från den andra. Hyllie har blivit en del av det expansiva Malmö och här byggs det bostäder, kontor och lokaler. På platsen finns Nordens största köpcentrum och den sista eller första tågstoppet innan Öresundsbron. Ska man mot Danmark är det den sista stationen innan man når Kastrup som är en av Europas största flygplatser. Kontor och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo har därmed goda kommunikationsmöjligheter och ett bra läge för att kunna expandera och skapa goda kontakter med Europa. I Malmö Limhamn – Bunkeflo finns ett flertal busslinje går igenom området och länkar ihop de båda gamla stadsdelarna med innerstaden. Det finns även två industri bussar som går inom industriområdena med lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo under morgonen och eftermiddagen. Stadsdelsförvaltningen som sitter i lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo står inför en utmaning med att området inte ska få växtvärk och man arbetar med att infrastrukturen ska arbeta i samma takt som befolkningsmängden blir allt större. Den primära kollektivtrafiken i området är buss med täta avgångar mot centrum och Hyllie, samt med 500 meter eller mindre mellan busshållplatserna. Vill man inte sitta på bussen hela vägen in till centrum kan man ta en snabb buss till Hyllie för att sedan ta tåget där in till centrum på 5 minuter. Inne i centrum finns två stationer att välja mellan och från en bostad inne i centrum till lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo tar det cirka 30 minuter. Kommunen har även valt att bygga bra cykel förbindelser från båda hållen för att man ska kunna välja cykel som komplement under sin resa.

Företagsliv

Köpkraften i området har ökat i takt med att området expanderat och att infrastrukturen blivit bättre, företag har flyttat in i lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo och närheten till Öresundsbron. Trots detta finns inga köpcentrum i själva området. I Bunkeflo finns en Ica butik och några lokala restauranger i centrum. På väg mot Limhamn finns även en bensinstation. I Bunkeflo området finns inga stora industrier eller företagslokaler Malmö Limhamn – Bunkeflo utan de flesta företagen är mindre eller enskilda firmor. Många drar nytta av sina hus och använder det som arbetsplats. Åker man vidare till i mot Limhamn ser man Kalkbrottet som var den största arbetsgivare i området förr. Runt om kalkbrottet ligger idag områdets största industriområde med kontor och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. I industriområdet finns bageri, restauranger, mindre produktionsenheter inom teknologi och en mängd tjänsteföretag. Denna typ har också ökat i takt med att medelinkomsten ökat i området. Limhamn har under många år varit den ledande delen av området och det är också här man hittar affärer och andra bekvämligheter i lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Inne i Limhamn ligger Linnégatan som är huvudgatan i centrum. Här kan man hitta alla bekvämligheter såsom två mataffärer, klädbutiker, gym, apotek, optiker i lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Förr hade inte affären i Bunkeflo öppet på helgerna och det blev det naturligt att åka in mot Limhamn centrum. Idag ligger Hyllie sida vid sida med stadsdelen och många väljer idag att åka dit då öppettider och utbud är betydligt större. Limhamnsborna är rädda om sitt centrum och har bildat en lokal förening som anordnar evenemang, långlördagar och andra trevligheter för invånarna. Föreningen heter ”Po Limhamn” och har lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Deras syfte är att man ska gynna de lokala butikerna för att få ett livligt centrum med bra utbud. De anordnar matmarknad under sommarhalvåret, loppis på torget ett flertal gånger per år, julmarknad och trevligt midsommarfirande. De ser inte konkurrensen från Hyllie som något hot då områdena är vitt skilda. Limhamn är en mysig del av stadsdelen med en gammaldags gågata och lokala butiker. Hyllie har nordens största köpcentrum och visst lockar det folk i sina lokaler. Men segmenten skiljer sig åt så pass att beroende på vad man har för ärende. Kan man välja var man vill handla. Runt om Hyllie finns även hotell, Malmö Arena, kontor och lokaler. Gallerian Emporia har runt 230 butikslokaler och  detta når invånarna i Limhamn – Bunkeflo på endast 5 minuter.

Parkeringsmöjligheter

Tack vare Limhamn – Bunkeflos geografiska läge en bit utanför stadskärnan så finns det möjlighet till väldigt bra och parkeringsmöjligheter både vid bostäder och lokaler i Malmö Limhamn - Bunkeflo. Stora delar av området består av villor där det tillämpas datumparkering. Det innebär att man i 24 timmar får på den sidan med jämna husnummer under dagar med ojämn datum och ojämna husnummer på jämna datum. På dessa gatorna tillämpas även städdag en gång i månaden då det är parkeringsförbud. Den dag som gäller för den gatan man står på får man läsa på skyltarna som står i början och slutet av gatan. I och med att stora delar av området består av villor så har många av invånarna egna parkeringsplatser och det finns därför goda möjligheter för gäster till bostäder och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. I de hyres- och bostadsrätter som finns i stadsdelen finns oftast möjlighet till bostadsparkering för en billig peng och i alla industriområden som finns är det gratis parkering vid företagens lokaler i Malmö  Limhamn – Bunkeflo. I de nyare områden finns även möjlighet till underjordiska garage om man är beroende av att ha en fast parkeringsplats i samband med bostad eller lokaler i Malmö  Limhamn – Bunkeflo. Företaget som arbetar med parkering i området är Europark. De ser till att inte bilar är felplacerade och har rätt till att ge parkeringsböter om detta händer. Ett försök om att minska på biltrafiken gjordes i området och de anlagda parkeringsplatserna avgiftsbelagda och parkeringarna vid skolorna höjdes från 500 kronor i månaden till 1000 kronor i månaden. Parkeringsplatser runt idrottsanläggningar, butiker och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo blev också drabbade av höjningen. Konsekvensen av detta blev att allt fler ställde sig i villakvarteren och parkeringsplatserna blev tomma. Trafiksäkerheten bland bostäderna minskade och man beslutade sig för att dra bort försöker till invånarnas glädje. Hur man ska lösa parkeringsproblem i framtiden är ännu inte klart.

Utveckling i området

Malmö har många fina grönområden och det första naturreservatet som utnämndes finns i Limhamn – Bunkeflo. Runt detta området finns det både sällsynta växter och djur. Naturreservatet ligger längst havet och har skapat växter och djur som klarar sig både under saltvatten och ibland i torrt klimat när vattenståndet är lågt. På stadsdelsförvaltningens lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo har man ett högt naturvärde och vill bevara området så intakt som möjligt. Många av skolorna i området arbetar med växterna och djuren i sina lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Området ligger väldigt vackert längst med Öresundskusten och har de bästa utsiktsplatserna i staden. Vid brofästet kan man se hela bron, Köpenhamn och till Barsebäck och runt om brofästet. Längst ut vid utsiktsplatsen byggdes även en festlokal i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Lokalen i Malmö Limhamn – Bunkeflo går att hyra till olika tillställningar, fest som konferens. Det gigantiska hålet som man passerar mellan de två bostadsområdena var en gång en av de största arbetsgivarna i området. Fram till 1900-talet var det aktiva kalkbrottet en stor arbetsgivare i området men har under några år stått stilla. Man ville tidigare använda platsen till att bygga nya bostäder men man har blivit stoppade på grund av att utrotningshotade djur bor i hålet. Man bestämde sig därför för att bygga runt hålet och en av Malmös mest omtalade lokaler byggdes i Malmö Limhamn – Bunkeflo, Victoria Park. Bostadsrätterna på Victoria park är inhägnat och innanför staketet finns alla bekvämligheter du kan önska dig. Bostadsrättsföreningen bistår med service dygnet runt, vårdcentral, restaurang, spa och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Byggnaden och lokalerna i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Lokalerna i Malmö Limhamn – Bunkeflo har fått stark kritik för att området är inhägnat men bostadsrättsföreningen har jobbat starkt för att behålla sitt koncept och menar att detta är en ny sorts bostadsform i det svenska samhället.Lokalerna i Malmö Limhamn – Bunkeflo var till en börjar skapta för att bedriva seniorboende med inriktning på de äldre som sålt sina hus och vill ha ett kvalitetsboende. Istället blev det landets första livsstilsboende. Vad man vet finns det inga planer på att bygga liknande boende runt om i området men kommunchefen är säker på att man kommer att få chans att bygga liknande bostäder i framtiden då området står inför ett generationsskifte. Bostadsrättsföreningen har satsat på en hög insats och en låg månadshyra och bedrivs idag är några privata aktörer från området. En annan del av området som förändrats mycket de senaste åren är Limhamns hamn där det förr gick båtar till och från Dragör samt en del industrier. Detta har idag rivits och upp har det kommit ett helt nytt bostadsområde, Limhamns sjöstad. Husen är endast byggda av naturligt material och många av bostäderna har fin utsikt över Öresund och ett stenkast till den biten av hamnen som finns kvar och närheten till havet. De enda lokalerna i Malmö Limhamn – Bunkeflo som man bevarat är två silos från den gamla cementfabriken. Dessa har man bestämt sig för att göra lägenheter och kontor av. När området står klart kommer det utnämnas till blandstad då det finns möjlighet till både bostadsrätter, hyresrätter, mindre radhus och hus.I området kommer det även byggas en skola och ett flertal förskolor.

Industrier

Limhamn – Bunkeflo är ett ett område rikt på företag. Därför beslutade området under 1900-talet att starta en företagsgrupp för att gynna och bekanta sig med varandra och dess verksamheter. Huvudsyftet med gruppen är att man ska kunna samarbeta vid större projekt både innanför och utanför området. Man arbetar för en samhällsutveckling, för ett tätt samarbete både på kommunal och statlig nivå tillsammans med politikerna i området. Den största organisationen som haft lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo är det tidigare cement- och kalk utvinning som fanns i området tidigare. Det största industriområdet i stadsdelen ligger i anslutning till det gamla bruket och har idag runt 100 aktiva företagsverksamheter i lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Många av dessa arbetar inom tjänstesektorn och man kan bland annat hitta företag som Visma, Nordic Drugs , Aarsleff och Obducat i lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Sammanlagt finns det runt 200 aktiva företag där de flesta är småföretag och medelstora företag såsom Setab och Hardford. Utöver tjänsteföretagandet så är parti- och detaljhandel en viktig del i handels kärnan i området vilket speglar bland annat året företagare i området, Katarina bageriet. Både politiker och föreningar uppmuntrar stadsdelens invånare att handla lokalt och många budskap och evenemang bedrivs via sociala medier och genom den lokala tidningen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

I området finns det endast ett hotell, Strandhotellet. Strandhotellet är som det låter, beläget nere vid havet och har en fantastisk utsikt över Öresund. Platsen är en aktiv plats, speciellt under sommarhalvåret och många har sin hemmahamn ett stenkast från hotellet. Hotellets lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo är inte direkt placerat i centrum utan med 10 minuters promenad eller 3 minuter med bil från Limhamns kära. Hotellet kan idag erbjuda 24 rum och dubbelt så många sovplatser. Hotellet ligger i ett höghus som erbjuder restaurang på nedre våningen och övrig plats består och av kontor och lokaler i Malmö Limhamn – Bunkeflo. Områdets närhet till Hyllie gör att hotell alternativen i området har ökat och här finns två större hotell med goda parkeringsmöjligheter och bra kollektivtrafik. Den sista tågstationen innan bron ligger bara några meter från båda hotellen och det ena i anslutning till Malmö Arena där det ofta är evenemang, Många företag är även belägna i området så som globala företag som IKANO Bank, Kuehne nagel, Storch och Babyliss.