Introduktion till området

Majorna-Linné består av stadsdelarna Majorna och Linnéstaden (Linné) och inbegriper nio primärområden i Göteborg: Annedal, Haga, Kungsladugård, Majorna, Masthugget, Olivedal, Sanna, Stigberget och Änggården. Majorna-Linné ligger direkt väster om Göteborg C och söder om Göta älv. Omkring 63 000 personer bor i Majorna-Linné. Arbetslösheten är låg (4,4 %) och andelen högutbildade stor (45,7 %). Detta är klassiska stadsdelar i Göteborg och närheten till centrum gör området mycket intressant för alla företag som funderar på att öppna lokaler i Majorna-Linné. I Linné, eller Linnéstaden som den också kallas, bor det omkring 30 000 invånare. Det är en i stor utsträckning en typisk kvarterstad med närhet till stora grönområden som Slottsskogen och institutioner som Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Linné har fyra distinkta stadsmiljöer: Institutionsområdet, med Campus Linné och Medicinareberget, där bland annat Sahlgrenska ligger. Institutionsområdet är ett av Göteborgs största verksamhetsområden med över 10 000 arbetsplatser, kontor och andra lokaler. Annedal, Stigberget och Masthugget är uttalade bostadsområden med lekplatser och lite trafik. Haga utmärker sig för att vara en traditionell och tät kvartersstad samt många mindre affärsverksamheter. Till sist har Linné även stora och fina gränsområden som Slottsskogen och Botaniska trädgården/Änggårdsskogen. De fungerar lite som en oas och är viktiga rekreationsområden för många göteborgare. Majorna är å sin sida en lite bohemisk och anrik stadsdel med ett rikt kulturliv samt en blandning av olika sorters verksamheter. Historiskt sett har samhörigheten och det sociala kapitalet, tilliten, varit mycket högt i Majorna. Stadsdelen beskrivs ofta som en "stad i staden" vilket vittnar om områdets speciella karaktär och gatuliv. Miljön i och runtomkring Majorna är mycket vacker med områden som Klippan, Röda sten och Fiskehamnen. I Majorna finns en stor mängd mindre affärer och affärsverksamheter som är utspridda över stadsdelen men det finns även ett stort antal mer koncentrerade affärsområden. Ca 30 000 personer bor i Majorna, ett stort antal av dessa i mindre lägenheter i typisk kvartersbebyggelse. Tidigare ledde Majorna-Linné ända ut till Göta älv men idag går den praktiska gränsen för stadsdelen vid Oscarsleden som byggdes på 1960-talet. Sjöfartsmuséet och Gathenhielmska reservatet är två andra fysiska landmärken och områden i Majorna-Linné. Tack vare närheten till Göteborg C har Majorna-Linné ett utmärkt läge för företagsplacering. Företag med lokaler i Majorna-Linné får direkt tillgång till ett stort antal kunder från Göteborg C och andra delar av Göteborg.

Områdets historia

I Hagas stenstadskvarter,, som ligger i Linné, återfinns en stor del av spåren från Göteborgs historia. Haga är en förstad från 1640 som byggdes enligt en rutnätsplan. Polishuset från 1915 är ett exempel på den nationalromantiska arkitektur som dominerar i denna och andra delar av Majorna-Linné. I samma andetag kan även Naturhistoriska muséet vid Linnéplatsen och Botaniska Trädgården, båda från 1923, nämnas. Hela Haga var rivningshotat på 1960-talet men räddades av en folklig opinion som ville bevara området, vilket vittnar om dess historiska betydelse. Även Majorna har anor som går långt tillbaka. Detta är en stadsdel där invånarna historiskt arbetade där de bodde och alltid hade nära till såväl släktingar som bekanta. Detta ledde till en särskild samhörighet och gemenskap invånarna emellan som är tämligen unik för just Majorna. Samhörigheten och gemenskapen hjälpte till att skapa ett högt socialt kapital, en hög tillit, i Majorna. Detta har i sin tur spelat en stor roll för stadsdelens utveckling, inte minst när det gäller dess näringsliv. Majorna har utvecklats under flera årtionden. I kvartersstaden hittar du landshövdingehusen från 1920-talet. På kullarna Gråberget och Sannabacken finns bebyggelse från 40-talet och 50-talet och på Karl Johansgatan från 70-talet. Byggnader ända från 1720-talet står kvar vid Gatenhielmska reservatet. I Klippan ligger Gamla Älvborgs slott som var skådeplats för en mängd olika slag före Göteborgs grundande 1621. Klippan blev sedan en viktig hamn under resten av 1600-talet och under 1700-talet hade Ostindiska kompaniet sin utrustningshamn här. Amerikakajen, varifrån många svenskar under en tid emigrerade till Amerika, och Fiskehamnen ligger också i Majorna. En annan historisk plats i Majorna-Linné är Järntorget, som fick sitt namn under 1700-talets järnvåg.

Områdets infrastruktur

I Majorna-Linné är det aldrig långt till infrastrukturella samlingspunkter som Göteborg C, Stenaterminalen och Sahlgrenska. Linné har en mycket väl utvecklad kollektivtrafik, framförallt till och från just Sahlgrenska. Just Linné kommer även gagnas starkt av den kommande Västlänken, som planeras få en station just där (Station Haga). Det kommer naturligtvis innebära en stor förbättring av den redan goda infrastrukturen och kollektivtrafiken i denna stadsdel. I sin tur medför det en större kundtillströmning för affärsverksamheter i denna del av Göteborg. I slutändan kommer detta gynna företag med lokaler i Majorna Linné. Även Majorna har en mycket god kollektivtrafikförsörjning. Precis som i Linné finns det flera spårvagns- och bussförbindelser som passerar här, på väg till och från Göteborg C. Under högtrafik är turtätheten mellan Majorna och Göteborg inte mer än 5 minuter. I Majorna har man också valt att satsa på en särskild servicelinje för personer som av en eller annan anledning inte kan resa med ordinarie kollektivtrafik. Bilägandet i Majorna är mycket lågt. Majornas två stora billeder, Oscarsleden och Högsboleden löper i utkanten av stadsdelen som i övrigt inte är anpassat för dagens bilsamhälle.

Företagsliv

När man funderar på att öppna lokaler i Majorna-Linné är det naturligtvis viktigt att ta hänsyn till hyran per kvadratmeter. Generellt gäller att ju högre hyra, desto bättre affärsläge har lokalen. Kontor med lägre hyra har oftast ett lite mindre fördelaktigt affärsläge. Det handlar alltså med andra ord om att göra ett val mellan bra affärsläge och låg hyra. Hyresnivån på lokaler i Majorna-Linné påverkas av en rad olika omständigheter och kan också förändras över tid. Nedanstående information kan ändå ge en viss grundläggande orientering om situationen. Generellt gäller att lokaler i centrala områden i Göteborg har högre hyror, medan lokaler som ligger lite mer avsides kostar har lägre hyror. Exempelvis är hyrorna för lokaler i området Avenyn bland de högsta i hela Göteborg (3000-4000 kr per kvadratmeter). Tittar man på hyrorna för olika kategorier av lokaler i Majorna-Linné ser man vilken lokaltyp som är billigast respektive dyrast. En butik med ett utmärkt affärsläge kan kosta så mycket som uppemot 9000 kr per kvadratmeter i hyra. Hyran för en butik i bästa läge i Majorna-Linné understiger hursomhelst sällan 4000 kr per kvadratmeter. Kontor är dock betydligt billigare. Ett kontor i Majorna-Linné brukar kosta mellan 1500-2500 kr per kvadratmeter, beroende på läge och en lång rad andra faktorer. Allra billigast är dock industrilokaler, som ofta inte kostar mer än 500-1000 kr per kvadratmeter i hyra. Som framgår finns det alltså vissa typer av lokaler i Majorna-Linné med relativt låga hyror, trots det centrala läget. Rent generellt gäller annars prisindikationen 3000-4000 kr för Linnéstaden, men detta är alltså ett genomsnitt där man inte tagit hänsyn till om lokalen är en dyr butik eller billig industrilokal lämplig för lager eller liknande. Hursomhelst, detta relativt höga genomsnitt för Linnéstaden motiveras av det stora antalet kunder som besöker dessa områden varje dag. Företag med kontor i Majorna-Linné får en hög visibilitet och lockar därmed också många kunder. Det går naturligtvis att hitta lägre hyror i andra och mer perifiera delar av Göteborg, men där är också visibiliteten sämre. Majorna-Linné är en av de centrala stadsdelar vars kanske största fördel är den stora kundgenomströmningen. I Majorna finns det tre större centrum: Chapman torg som är ett handelscentrum på Karl Johansgatan och som inbegriper ett torg samt omgivande lokaler. Stigbergstorget, som är ett handelsstråk med alla möjliga sorters butiker och lokaler i Majorna-Linné. Samt Mariaplan, ett affärsområde dit även Mariagatan och Kungsladugatan räknas. Två ytterligare exempel på några mindre affärsområden är Jaegerdorffplatsen och Sandarna. Majorna har även tre uttalade verksamhetsområden: Fiskehamnen, vars näringsliv nuförtiden bara till en liten del kretsar kring just fiskenäringen. Här ligger både Fraktterminalen och Stenas Tysklandsterminal. Klippans industriområde, där såväl nya som gamla företag blandas. Samt Kungstens industriområde, som genom åren gjort sig känt för att ha haft ett stort utbud på lager och andra lokaler i Majorna-Linné. Masthuggskajen i Majorna-Linné är hem för många av Göteborgs sjötransportverksamheter och en anledning till att staden faktiskt är Skandinaviens transportcentrum. Just sjötransporten är anturligtvis en mycket stor och viktig näring som genererar många arbeten och omsätter mycket pengar åt staden. Man kan inte prata om affärsområden i Majorna-Linné utana tt även nämna alla institutionerna på Medicinareberget. Hit räknas inte minst Sahlgrenska Universitetssjukhuset men också en hel klunga andra institutioner inom framförallt det biomedicinska området. Förutom sjukvård, sysslar många av institutionerna även med forskning och utbildning. Tanken är också att de gränser som funnits dem emellan ska suddas ut alltmer i takt med att tiden går. Genom att ligga tätt intill varandra kan dra nytta av så kallade klungor samt använda sig av så kallad crowdsourcing för att lättare lösa ett problem. Resten av Göteborgs näringsliv tjänar oerhört mycket på de synergiska effekter som den världsledande forskning på bland annat Sahlgrenska genererar. Runtomkring Sahlgrenska och Medicinareberget har en mängd småskaliga affärsverksamheter som restauranger, caféer och andra serviceföretag vuxit upp. Området är arbetsplats för totalt 10 000 personer.

Köpkraft i området

Majorna har en ganska låg genomsnittsinkomst och relativt utbredd arbetslöshet. Paradoxalt nog ligger dock andelen högutbildade klart över genomsnittet för Göteborg. Av denna något motsägelsefulla information kan vi dra slutsatsen att befolkningen i Majorna består av personer från olika socioekonomiska bakgrunder. Att Majorna präglas av en så hög arbetslöshet samtidigt som så många är högutbildade tyder på att befolkningen är mycket blandad och består av människor från vitt olika bakgrunder. Men också att det finns en stor potential arbetskraft för företag som vill öppna lokaler i Majorna. Två andra faktorer som påverkar köpkraften och konsumtionsmönstren i Majorna är det låga bilanvändandet och den stora andelen ensamboende. Eftersom Majorna inte är anpassat till dagens bilsamhälle använder sig en mycket stor det av stadsdelens invånare av andra färdsätt, tex kollektivtrafik, cykel eller gång. Detta gör att näringslivet i Majorna är ganska utspritt - när folk har tillgång till bil tenderar de annars att åka till stora köpcentrum och göra alla sina inköp på en och samma gång där. Men i Majorna finns inte riktigt denna möjlighet, varför invånarna föredrar att göra mindre inköp fördelat på fler gånger. Även det stora antalet mindre lägenheter i Majorna har en viss påverkan på konsumtionsmönstret då det gör att många i Majorna bor i hushåll om en eller några få personer. Ett ensamhushåll har naturligtvis ett annorlunda konsumtionsmönster än en stor barnfamilj. Linné har länge varit en av Göteborgs största stadsdelar rent befolkningsmässigt. Idag har Linné omkring 30 000 invånare och tendensen på senare år har varit att många unga vuxna flyttar in och barnfamiljer flyttar ut. Det har gjort att Linné har en mindre andel barn än många andra stadsdelar. Linné är ett populärt bostadsområde för många yngre vuxna under de första åren i sitt yrkesliv. Både genomsnittsinkomsten och andelen högutbildade i Linné ligger dock över genomsnittet i Göteborg. Jämfört med Majorna har man också en lägre arbetslöshet. Sammantaget är köpkraften i Majorna-Linné stark men något varierad. Närheten till centrum är ett stort plus för dessa stadsdelars attraktivitet och innebär att företag med lokaler i Majorna-Linné alltid kan räkna med en stark tillförsel av potentiella kunder.

Parkeringsmöjligheter

Här hittar du en parkeringskarta över p-platser i hela Göteborg, inklusive Majorna-Linné. För information om taxa och antal platser klickar du bara på respektive P-symbol. Det går också bra att ladda ner en app med information om taxa och parkeringsplatser. Priset varierar beroende på område, men ligger vanligtvis någonstans mellan 5 till 30 kronor i timmen. Här hittar du mer information om priserna. I Linné sker parkering i stor utsträckning på gatumark och parkeringssituationen i såväl Linné som Majorna är ansträngd. Det beror på att dessa stadsdelar historiskt inte varit anpassade till biltrafik, vilket lett till trängsel- och parkeringsproblem. Kollektivtrafiken är dock mycket god och gångavstånden är ofta inte speciellt stora.

Utveckling i området

På senare tid har det påbörjats flertalet byggprojekt för fler bostäder och utveckling av olika verksamhetsområden i Majorna-Linné. En utredning om möjligheterna för att renovera Skanstorget i Haga och förbättra framkomligheten i detta område har påbörjats. I Kvarteret Barken har det skett en förtätning av bostäder och verksamheter. I Klippan har det tillkommit både nya bostäder och verksamheter. Vid Amarilitetsgatan har ett projekt rört ett nytt hus med 40 lägenheter och andra lokaler. Totalt rör det sig om hundratals nya bostäder och verksamheter i de flera av primärområdena. Det har också planerats för tillbyggnad av Fryshuset med tillhörande verksamheter och lokaler i Majorna-Linné. Man har också haft för avsikt att ytterligare säkerställa det värdefulla park- och grönområdet i Slottsskogen. Byggandet av Västlänken ett av de projekt som kommer påverka Majorna-Linné mest. Västlänken är en planerad järnvägstunnel under centrala Göteborg som är tänkt att förbättra pendlings- och kommunikationsmöjligheterna i hela Göteborgsregionen. En station kommer ligga i Haga i Göteborg. Station Haga kommer enligt vissa beräkningar hantera så mycket som 20 000 resenärer varje dag, vilket naturligtvis kommer innebära ett enormt uppsving för näringslivet i Majorna-Linné. Det kommer dels generera många nya arbeten och investeringar och dels även öka Majorna-Linnés allmänna attraktivitet som bostads- och affärsområde. Fler potentiella kunder kommer varje dag passera butikerna, kontoren och lokalerna i Majorna-Linné. Som om detta inte vore nog, kommer olika storsatsningar på institutionerna vid Medicinareberget av allt att döma få oerhört stora positiva effekter på näringslivet i både Majorna-Linné och Göteborg som helhet. Flera nya bostäder, fakultetsbyggnader samt ett nytt område inriktat på Life Science har planerats. För Life Science satsningen har det pratats om nya lokaler till en total yta av 75 000 kvadratmeter i tre olika hus och om en investering som ska överstiga 1,5 miljarder kr. Tanken är att Göteborg och Majorna-Linné ska fortsätta profilera sig som världsledande inom det starkt framväxande biomedicinska området.

Industrier

I Linné finns de olika verksamheterna på Medicinareberget, främst Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här finns såväl sjukvård, forskning och utbildning i världsklass. Satsningar som bland annat BioTech-huset har gjort Göteborg och Majorna-Linné till ett nav inom det framväxande biomedicinska området. Det genererar arbeten, innovationer samt attraherar nya företag som vill öppna lokaler i Majorna-Linné. Göteborg och Majorna-Linné har utmärkta förutsättningar att befästa sin ställning inom Life Science och andra högteknologiska forskningsfronter. Medicinareberget och dess institutioner berikas också av närheten till Chalmers tekniska Högskola. Transportnäringen är en annan viktig näring med flera stora företag i Majorna-Linné. Framförallt Stena Line med Danmarksterminalen och Tysklandsterminalen spelar en otroligt viktig roll för hela Göteborgs ekonomi. Transportverksamheten genererar många arbetstillfällen och även turister och kunder för Göteborgs ekonomi. Den ökande kundtillförseln från utlandet gynnar företag med lokaler i Majorna-Linné både direkt och indirekt. En faktor som kan förklara framväxten av näringslivet i just Majorna är det stora sociala kapitalet som existerar i stadsdelen. Detta sociala kapital, eller tillit, har varit en grundförutsättning för ett livskraftigt näringsliv med många mindre företag inom inte minst den kreativa sektorn. Majorna räknar totalt med omkring 8000 arbetstillfällen, varav två tredjedelar är inom den privata sektorn och resten är i kommunal eller statlig regi.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Här nedan följer en lista på olika sorters boenden som valts ut på basis av deras geografiska läge nära centrala lokaler i Majorna-Linné: Spar Hotel Majorna (tre stjärnor) Två minuters promenad från spårvagnshållplatsen Chapmans torg och 700 meter från Göteborgs färjeterminal. Strategiskt läge inom räckhåll från din lokal i Majorna-Linné. Karl Johansgatan 66-70, Majorna-Linné Hotell Kusten (tre stjärnor) Mitt emot Tysklandsterminalen med utsikt över Älvsbron, nära till viktiga lokaler i Majorna-Linné. Kustgatan 10, Majorna-Linné Novotel Göteborg (fyra stjärnor) Storslaget hotell, vackert beläget vid vattnet och infarten till Göteborgs hamn. Bra utgångspunkt för besök vid viktiga lokaler i Majorna-Linné. Klippan 1, Majorna-Linné Hotel Gatenhielm Hotell nära Oscarsleden, på vägen till din lokal i Majorna-Linné Bangatan 10, Majorna-Linné STF Hostel Stigbergsliden Miljövänligt vandrarhem med tre minuters promenad från spårvagnshållplatsen Stigbergstorget, varifrån du snabbt och enkelt tar dig till de viktigaste lokalerna i Majorna-Linné. Stigbergsliden 10, Majorna-Linné Masthuggsterassens Vandrarhem och Mini Hotell Masthuggsterassen 10H, Majorna-Linné Boende för självhushåll för längre besök i Majorna-Linné. Göteborgs Mini-Hotell (två stjärnor) Fem minuters promenad från Järntorget, nära flera viktiga lokaler i Majorna-Linné Tredje Långgatan 31, Majorna-Linné Linné Hostel En bit in i Linnéstaden men ändå inom räckhåll från flera butiker, lager och lokaler i Majorna-Linné Vegagatan 22, Majorna-Linné Slottsskogen Hostel Nära Slottsskogen inne i Linnéstaden. Naturnära boende men samtidigt inte långt från lokalerna i Majorna-Linné Vegagatan 21 Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem Också invid Slottsskogen mitt emot buss- och spårvagnsplatsen Linnéplatsen, varifrån du snabbt och enkelt transporterar dig till din lokal i Majorna-Linné. Linnéplatsen 8, Majorna-Linné IQsuites (fyra stjärnor) Eleganta sviter med 10 minuters promenad från Göteborgs största shoppinggata Avenyn med alla dess affärer och lokaler. Besvärsgatan 3, Göteborg