Introduktion till området

Malmö Centrum är en före detta stadsdel i Malmö som formellt upphörde att existera 2013. Namnet används dock fortfarande i dagligt tal som en referens till centrala Malmö och avser 22 olika delområden; bland andra Frihamnen, Gamla staden, Inre hamnen, Värnhem och Västra Hamnen. Befolkningsmängden i Malmö Centrum är ca 50 000. Stadsdelen har flera affärsområden och köpcentrum. Här ligger också Malmö Högskola, Turning Torso och kvarteret Malmö Live med sitt konserthus, kongresscenter och hotell.

Områdets historia

Malmös stadskärna har rötter från medeltiden. Den består bland annat av de fyra torgen Stortorget, Lilla torg, Drottningtorget och Gustav Adolfs torg. Det sistnämnda torget fick sitt namn efter Gustaf IV Adolf som bodde i Malmö under åren 1806-1807 då staden tillfälligt fungerade som Sveriges huvudstad.

Malmö Centrum har många historiska och vackra byggnader som exempelvis Rådhuset, Flensburgska huset, Kockska huset och Kompanihuset. Det finns även två äldre kyrkor, Sankt Petri kyrka med anor från 1300-talet och Caroli kyrka från 1800-talet. Det var på just 1800-talet, då Malmö fått en egen hamn under det tidigare århundradet, som staden började växa på allvar och så småningom blev Sveriges tredje största.

När industrialiseringen kommit igång på allvar i Sverige under andra hälften av 1800-talet flyttade varvsföretaget Kockums sin fartygstillverkning hit. Denna varvsindustri upplevde sedan sina glansdagar på 50- och 60-talen och stod då för en mycket stor andel av arbetstillfällena i Malmö. Efter krisen på 70-talet bantades dock verksamheten för att sedan upphöra helt på 80-talet. Idag genomgår Malmö en stor förändring från industristad till kunskapsstad, där satsningen på bland annat högskolan och andra utbildningsinstitutioner spelar en central roll. Staden brottas med stora ekonomiska och sociala problem kopplade till integration. Men Malmö har samtidigt en hel del faktorer som gör att många företag ändå frodas här: Även om stadens ekonomi som helhet är hårt ansatt så gynnas fortfarande stadens enskilda näringsidkare starkt av befolkningsökningen eftersom den innebär fler potentiella kunder.

Malmö ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen vilket attraherar både kunder och investerare från bland annat Köpenhamn och andra delar av Skåne. Storsatsningarna på framförallt Västra Hamnen och Malmö Live har ökat Malmö Centrums attraktivitet och stadsdelen lockar idag många besökare både inifrån och utifrån Malmö. Många företagare ser Malmös olika kontorshotell som ett snabbt och smigidgt sätt att etablera sig på denna attraktiva marknad.

Områdets infrastruktur

Området kring Malmö är Sveriges motorvägstätaste. Det går att ta sig till staden via såväl E6 som E20, E22, E65, Riksväg 11 och Länsväg 101. Resan ner mot Danmark och den europeiska kontinenten går snabbt över Öresundsbron. Busstrafiken sköts av Skånetrafiken och följer idag de gamla spårvagnslinjerna. Det har under flera år förekommit diskussioner om att återigen göra Malmö till en spårvägsstad. Malmö Centrum har i återkommande utredningar föreslagits få ett flertal stationer. Malmös kommunstyrelse antog redan 2009 en strategi för genomförande av spårväg i staden och projektet väntas slutföras någon gång på 2020-talet. Försöken att förbättra framkomligheten handlar i hög grad om att minska bilåkandet och för detta ändamål kan en framtida spårväg spela en central roll. Det finns många fördelar med spårväg som kollektivtrafik: det är ett miljövänligt, effektivt och populärt sätt att färdas på.

På andra håll i Malmö Centrum har kommunen inlett ett brett åtgärdsprogram för att förbättra framkomligheten. Detta program innehåller bland annat stora infrastrukturella satsningar på kollektivtrafik samt inte minst gång- och cykeltrafik. Man försöker också minska bilåkandet genom smartare parkeringslösningar, bilpooler och andra miljövänliga åtgärder. Just fokus på miljö är extra viktig vad avser Västra Hamnen då detta är en del av Malmö Centrum som marknadsför sig som ledande på detta område. Västra Hamnen kan idag nås via exempelvis Klaffbron, Neptunibron och Mariedalsvägen. Området tjänas även av tre busslinjer.

Från Malmö Centralstation finns utmärkta tågförbindelser till resten av landet samt utomlands. Tåg mot Danmark avgår tre gånger i timmen. Malmö Airport (Sturup) har både inrikes och utrikesflyg till destinationer som Östersund, Visby, Oslo, Salzburg, Kanarieöarna, Gdansk, Warsawa, Skopje och Sofia. Verksamma flygbolag är BRA, Hermes Airlines, Iraqui Airways, Norwegian, Primera Air, SAS, Svenska Direktflyg, Thomas Cook, Tuifly Nordic och Wizz Air.

Från Malmö utgår det också dagliga lastbilsfärjor till Travemünde. En tredjedel av alla resor inom Malmö sker på cykel och det finns hela 410 km cykelväg i och runt om staden.

 

 

Företagsliv

 

Kontorshotell är en fastighetslösning som ökat kraftigt i popularitet de senaste åren. Många företag ser stora fördelar i att kunna dra nytta av existerande IT-struktur samt andra flexibilitetsvinster som kontorshotell erbjuder. Företag med kontorshotell i Malmö Centrum har många kompetitiva fördelar gentemot sina konkurrenter:

 

  1. Ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen med närhet till andra storstäder som Lund och Köpenhamn. Det geografiska läget genererar samarbeten över landgränser och skapar en dynamisk tillväxtregion med stora möjligheter för enskilda företag att expandera sin marknad.
  1. Närhet till flera affärsområden och köpcentrum, vilket garanterar en stor daglig kundgenomströmning. Malmö Centrum har gott om shoppingstråk, butiker och affärer dit många Malmöbor och även utomstående söker sig. Dessa kunder spiller över även på andra företag i området.
  1. En växande köpkraft. Den snabba befolkningsökningen i Malmö har skapat stora ekonomiska och sociala problem för staden som helhet. Men för det enskilda företaget lönar det sig med en större befolkning eftersom det innebär en större sammanlagd köpkraft. Malmö är idag Sveriges tredje största stad med en befolkning runt 300 000. Räknar man befolkningen i storstadsområdet Malmö uppgår den till hela 700 000, en mycket stor marknad. I framtiden kommer det krävas kraftfulla politiska åtgärder för att komma tillrätta med problemen i Malmö. Det är dock svårt att föreställa sig något annat än en företagsvänlig politik, då Malmös näringsliv kommer behövas för att få stadens ekonomi på fötter igen.

Södergatan som går genom Malmö Centrum är en av stadens äldsta huvudgator. Den är gågata sedan 1978. Längs Södergatan finns en lång rad klädbutiker, restauranger, kaféer och barer som varje dag lockar en stor mängd människor. Några av butikerna längs Södergatan är Tiger, Scorett och Zara. Gatan och dess tvärgator har ett rikt folkliv med många Malmöbor som gärna tittar in i någon av affärerna. Många kommer även in från andra delar av Skåne, inte minst närliggande Lund, för att shoppa. Detta ökar mängden potentiella kunder för företag som etablerat sig i kontorshotell i Malmö Centrum.

Två köpcentrum i Malmö Centrum är Hansa och Caroli City. Båda ligger centralt och på kort avstånd från många av stadens kontorshotell. Här hittar besökaren många välkända butikskedjor, framförallt inom kläder och mode. Vissa dagar i veckan förekommer även torgförsäljning på Malmö Centrums fyra torg; Stortorget, Lilla torg, Drottningtorget och Gustav Adolfs torg.

Västra Hamnen är ett annat område i Malmö Centrum som drar till sig en stor mängd besökare och potentiella kunder. Det är en mycket eftertraktad stadsdel med flera attraktioner som strandpromenad och utsiktsplatser. Många kommer också hit för att se Turning Torso, skyskrapan med den skruvade utformningen. På Universitetsholmen ligger flera institutioner och attraktioner som drar ett mycket stort kundunderlag till Malmö Centrum. Dels Malmö Högskola med 25 000 studenter och 1500 anställda och dels Malmö Live med lokaler för kongress, konsert och hotell. Dessa institutioner och attraktioner drar kunder även till andra företag och verksamheter med kontorshotell i Malmö Centrum.

Köpkraft i området

Den egentliga köpkraften bland invånarna i Malmö Centrum är egentligen inte speciellt relevant. Anledningen är att stadsdelen varje dag tar emot ett stort antal besökare utifrån. De kommer till Malmö Centrum eftersom det är här många shoppingmöjligheter och andra attraktioner finns. Med andra ord koncentreras Malmös köpkraft i mångt och mycket i Centrum. Malmö Centrum är ett av de främsta shoppingområdena för befolkningen i hela Stormalmö, som uppgår till 700 000 personer. En potentiellt mycket stor köpkraft.

Befolkningsökningen i Malmö har också lett till en större sammanlagd köpkraft i staden, även om den genomsnittliga köpkraften har stått still eller gått ner. Enligt Swedbanks boindex, som anger köpkraften hos hushåll i Sveriges olika kommuner, visar de senaste siffrorna att köpkraften i svenska storstäder för närvarande är mycket låg. Inte sedan krisen 2008 har den aldrig varit lägre. Detta gäller dock inte bara Malmö Centrum och heller inte bara Malmö, utan samtliga svenska storstadsregioner. Med andra ord är det inte någonting som talar emot företagsetablering specifikt i Malmö och än mindre i Malmö Centrum. De koncentrerade handelsområdena i Malmö Centrum lockar köpkraftiga konsumenter även i lågkonjunkturer.

Parkeringsmöjligheter

I vissa delar av Malmö Centrum har man satsat på smarta parkeringslösningar som bidrar till att förbättra framkomligheten i stadsdelen. Exempel på detta är samutnyttjande av parkeringar för boenden och arbetsplatser, som syftar till att effektivisera användandet av parkeringsytorna. I vissa andra områden av stadsdelen har stadsplaneringen utformats för att man enkelt ska kunna nå samtliga av dess kvarter oavsett färdmedel. Det finns även flera parkeringsplatser och parkeringshus utspridda i stadsdelen. De flesta parkeringar är öppna för allmänheten, med undantag för de markerade boendeparkeringarna. Det finns också möjligheter till dygnsparkering och månadsabonnemang.

Lättillgängliga parkeringsplatser i närheten av kontorshotellet i Malmö Centrum underlättar stort för företagen och dess anställda, men också för dess kunder och andra besökare. Det gör besöket smidigare och ökar även chansen att kunderna kommer på återbesök. När det är ont om parkeringsplatser i närheten finns risken att besökt upplevs som krångligt, vilket minskar chansen till återbesök. Tillgången till parkeringsplatser är alltså något som kan påverka ett företags förmåga att attrahera och behålla kunder. Här finns en bra karta över parkeringsplatser i hela Malmö. Där finns även information om avgifter samt annan information relaterad till parkering i närheten av kontorshotell i Malmö Centrum.

Utveckling i området

På senare år har det investerats miljarder i olika byggprojekt runtom i Malmö Centrum, framförallt på Universitetsholmen. Dessa byggprojekt har kraftigt bidragit till att göra Malmö Centrum till en alltmer attraktiv stadsdel för många företag:

- Ett nytt område i det gamla varvsområdet där Kockums tidigare hade sin verksamhet. Varvsstaden kommer att byggas ut och utvecklas successivt över en 20-årsperiod eller mer. Flera nya kvarter med bostäder och kontorshotell är planerade.

- Malmö Högskola har fått nya undervisningslokaler i närheten av stadens många kontorshotell. Lokalerna har även restaurang och kafé.

- Malmö Live är ett nytt stadskvarter med lokaler för kongresser, konserter och hotell som invigdes 2015. Total yta är på hela 43 000 kvadratmeter. Kongressen har plats för 1500 personer, konserthuset rymmer 1600. Hotellet har 445 rum. Malmö Live ligger mycket centralt och nära till både Centralstationen och stadskärnan.

Andra byggprojekt inbegriper nya broar för gång-, cykel- och kollektivtrafiken som kommer att ytterligare förbättra framkomligheten Malmö Centrum. Dessa byggprojekt är en del av en utveckling som gynnar alla företag med kontorshotell i Malmö Centrum. Som stadsdel konkurrerar Malmö Centrum med andra områden i Malmö om både invånare och det lokala näringslivet. Invånarna vill ha en hög livskvalitet och tillgång till grundläggande samhällsservice. Företagen vill ha ett bra företagsklimat och en väl fungerande infrastruktur. Genom att satsa på bostäder, infrastruktur och verksamhetsområden mm försöker Malmö Centrum att säkerställa de kompetitiva fördelar som krävs för att fortsätta utveckla sitt näringsliv även i framtiden. Stora delar av Malmö Centrum som tex Västra Hamnen är dock redan idag ett av Sveriges mest attraktiva bostads- och företagsområden.

Industrier

Malmö var under stora delar av sin historia en stad som var starkt beroende av sin tunga industri, inte minst varvsindustrin och då särskilt Kockums verksamhet. Idag genomgår staden en fortlöpande omställning till kunskapsekonomin där högre utbildning har blivit allt viktigare och mer efterfrågad på arbetsmarknaden. En naturlig följd av detta är att andelen tjänsteföretag har ökat. En annan följd är att näringslivet idag består av många småföretag, istället för som tidigare några få storföretag. Näringslivet har med andra ord genomgått en fragmenteringsprocess.

Några andra branscher som vuxit starkt de senaste åren i Malmö är logistik, detaljhandeln, partihandeln, byggmarknaden och fastighetsmarknaden. Det finns även en del företag med kontorshotell som är verksamma inom biomedicin, miljöteknik, IT och andra spännande områden.

En av de mest spännande områdena i Malmö Centrum är Västra Hamnen. Många av de företag som redan etablerat sig i kontorshotell här är i stor utsträckning verksamma inom tex media, IT eller andra branscher. Som ett exempel kan nämnas Media Evolution City, en samlingspunkt för de olika mediabranscherna i.

Ett annat företag med lokaler i Malmö Centrum är Ramböll, ett konsultföretag verksamt inom infrastrukturprojekt. Malmö Centrum är också hem för Fojab Arkitektur, södra Sveriges största arkitektkontor. De är verksamma inom en lång rad arkitekturdiscipliner som hus, landskap, inredning, stadsbyggnad, miljö, energi, fastighetsutveckling samt avancerad projektering mm. Tyréns är en annan ingenjörsbyrå i Malmö Centrum som arbetar med väg och vatten, anläggningar, byggnadskonstruktion, miljö och riskanalys mm. Även byggföretaget Peab som är verksamt inom anläggning och underhåll mm har kontor i stadsdelen. Det finns ytterligare exempel på namnkunniga företag med kontorshotell i Malmö Centrum och Västra Hamnen: TeliaSonera, Sigma, Logica, WSP, SVT och Mercedes-Benz samt många fler.

Förvandlingen av stora delar av Malmö Centrum från en klassisk industri- och arbetarstadsdel har pågått i flera decennier. På 50- och 60-talen hade Kockums omkring 6000 anställda och var ett av världens största varv. Malmö drabbades av en djup kris när de lade ner sin verksamhet på 70- och 80-talen och man tog då så småningom beslutet att satsa på andra branscher. Än idag dras Malmö med ekonomiska problem och man har även en betydligt högre arbetslöshet än genomsnittet i Sverige samt en ökande brottslighet. Men en faktor som talar för staden är dess geografiska läge. Stadens är Sveriges tredje största och på senare år har man storsatsat på att utveckla framförallt dess centrum med byggprojekt i Västra Hamnen och Malmö Live. Även ur ett internationellt perspektiv har Malmö ett gynnsamt geografiskt läge i Öresundsregionen med närhet till framförallt Köpenhamn. Kommunikationerna till den danska huvudstaden är mycket goda och det underlättar för ett utbyte av kunder och investerare städerna emellan.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Som Sveriges tredje största stad tar Malmö tar dagligen emot ett stort antal besökare utifrån. De kommer för shopping, för att närvara på en konferens eller för att besöka Västra Hamnen med dess strandpromenader. En del av dessa besökare stannar en längre tid och efterfrågar då ett bra hotell att övernatta på. För företagare och entreprenörer med kontorshotell i Malmö Centrum kan det då vara bra att kunna rekommendera olika boendealternativ i sitt område. Det främjar affärsrelationer samt ger ett bra intryck av företaget. Det finns en hel uppsjö av hotell i centrala Malmö och nedan följer ett urval av logialternativ i närheten av kontorshotell i Malmö Centrum.

Clarion Hotel & Congress Malmö Live (4 stjärnor)
Hotellet i stadskvaretet Malmö Live intill konserthuset. Fantastiskt läge ett stenkast från Malmö Central och stadskärnan. Nära till flera kontorshotell i Malmö Centrum.

Park In Radisson (4 stjärnor)
Detta hotell ligger precis intill World Trade Center och dess kontor i Västra Hamnen.
Sjömansgatan 2

Story Hotel Studio Malmö
Fem minuters promenad från Malmö Centralstation. Restaurang och bar med spektakulär utsikt över Öresund och Malmö. Tyfongatan 1

Scandic Stortorget
Ett hotell precis vid Stortorget med närhet till kontorshotell och andra lokaler i Malmö Centrum.
Stortorget 15

Elite Plaza Hotel
Toppmodernt hotell vid Gustav Adolfs torg.
Utmärkt läge för besök vid kontorshotellet i Malmö Centrum.
Gustav Adolfs torg 49

Hotel Mäster Johan
Modernt men samtidigt också klassiskt hotell mycket nära kontorshotellen i Malmö Centrum.
Mäster Johansgatan 13

Hotel Garden
Lite billigare alternativ men ändå med ett centralt läge. Huvudgatan Södergatan med dess storstadspuls ligger alldeles runt hörnet.
Baltzarsgatan 20