Introduktion till området

Den tredje största staden i Sverige är Malmö. Malmö kommun ligger i Sveriges sydligaste delar och tillhör Skåne län. Idag har storstaden en befolkningsmängd på ca 320 000 invånare. Malmö karaktäriseras av mångfald. Här finns en stor variation av etniskt ursprung där nära 40 % av den totala befolkningen är antingen själva utrikesfödda eller har två utrikesfödda föräldrar. Denna kulturella mångfald gör staden attraktiv för många. Allt fler människor har fått upp ögonen för Malmö och väljer att flytta dit, så är det även för företag. Staden är på grund av detta under en ständig tillväxt.

Det finns många fördelar med att etablera sitt företag i Malmös stadsdelar. En av de främsta anledningarna är stadens strategiska läge med sina mycket goda kommunikationsmöjligheter. Du når antingen den lokala flygplatsen, Malmö Airport flygplatsområde i Sturup, eller Kastrup flygplatsområde på endast 15 minuter. Detta medför att man kan nå ut till de internationella marknaderna. Detta möjliggör i sin tur för internationella företag att kunna etablera sig i kommunen. Detta strategiska läge, mitt i den expansiva Öresundsregionen, gör att allt fler företag väljer just Malmö för sina etableringar.

Ett område i kommunen som allt fler företag väljer att etablera sin verksamhet i är stadsdelen Malmö Centrum. Stadsdelen utgör en väldigt stor yta av Malmö och det bor ca 50 000 invånare där. Då området är så stort finns det ett väldigt stort utbud av kontor och lokaler i Malmö Centrum som har plats för många företag. Det finns ett stort utbud av butiker, rastauranger och caféer i Malmö Centrum. Här finns en härlig stadsidyll med ett stort historiskt och kulturellt utbud. Etablerar du ditt företag i denna stadsdel får du bästa läget. Här finns mycket goda kommunikationsmöjligheter och kollektivtrafiken är väldigt välutvecklad. Här finns ett väldigt utbrett vägnät med bussar och stora motorvägar. Detta gör att staden och dess stadsdelar blir om än mer attraktivt för företagande.

Som den storstad Malmö är finns det många attraktioner för såväl företag och studenter som invånare och besökare. Det finns många sevärdheter och landmärken här som är värda ett besök. Det finns bland annat landmärket Turning Torso, Öresundsbron som förbinder Sverige med grannlandet Danmark och Malmöhus slott som alla lockar många besökare till staden, såväl inrikes som utrikes besökare.

Malmö kommun är även ett attraktivt resmål för sitt stora kulturutbud, museum, enorma shoppingmöjligheter och ett mångsidigt näringsliv. Här finns något för alla, stora som små, ung som gammal.

Malmö har även en attraktiv högskola med många olika inriktningar som lockar både svenska och utländska studenter. Detta innebär att det finns ett stort utbud av kompetensrik arbetskraft i staden vilket gör den om än mer attraktiv för företag.

Det finns ett stort utbud av trevliga lokaler i Malmö centrum. Kommunen uppmuntrar och strävar efter ett mångsidigt och kreativt näringsliv och arbetar aktivt för att främja företagaranda och entreprenörskap i staden.

Områdets historia

Malmö är en stad som är rik på historia. I stadens centrala delar kan man finna många historiska sevärdheter. Något som har haft en väldigt stor betydelse för utvecklingen av näringslivet i Malmö kommun och i själva uppbyggnaden av det moderna Malmö kan härledas till 1800-talets slut. Det var då Malmö växte fram som en industristad på 1870-talet. Det som haft en stor betydelse för stadens utveckling är varvs- och cementindustrin.

Industrierna i Malmö fick sig ett enormt uppsving efter andra världskriget slut. Kockums som etablerat sig i Malmö på 1820-talet kom att bli ett av världens största företag inom varvsverksamheten. Denna verksamhet ledde till en stor arbetskraftinvasion till staden vilket har bidragit till dagens Malmö. Detta har därför haft en stor betydelse för utvecklingen av dagens näringsliv i Malmö vilket är en stolthet för malmöborna.

Områdets infrastruktur

I Malmö kommun finns mycket goda kommunikationsmöjligheter. Kollektivtrafiken i staden är väldigt välutvecklad och det finns mer eller mindre någon form av kollektivtrafik, såsom exempelvis buss och tåg, vart man än befinner sig i staden. Infrastrukturen är väldigt god men den är i ständig utveckling inom främst framkomlighet och trafiksäkerhet för att kunna möta den tillväxt som staden står inför. Mycket fokus läggs just nu på att vidareutveckla kollektivtrafiken, dels för att kommunen uppmuntrar detta för miljön och dels då detta främjar näringslivet i en stad.

Det finns många olika sätt att ta sig till och från Malmö på ett enkelt och smidigt sätt. Det finns ett stort motorvägsnät och järnvägsinfrastrukturen har den senaste tiden förändrats radikalt. Detta har medfört att Malmö idag har det mest moderna och effektiva trafiksystemet i Sverige. Tidtabellerna håller mycket hög kvalitet med få minuters väntetid mellan avgångarna. Detta underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Malmö Centrum är en väldigt attraktiv etableringsplats för invånare inte minst på grund utav stadens strategiska läge mitt i den expansiva Öresundsregionen. Här får man en stor fördel då man snabbt kan ta sig ut i världen och på så sätt underlätta internationella samarbeten.

Tack vare Öresundsbron, som förbinder Malmö med grannlandet Danmark gör att man med etableringsplats i Malmö kan välja mellan två olika flygplatsområden för sina resor. Antingen kan man välja den lokala flygplatsen Malmö Airport i Sturup eller den danska flygplatsen Kastrup. Denna närhet till flygplatserna gör staden väldigt attraktiv för både svenska och utländska företag. Detta innebär i sin tur att det ökar möjligheterna för expansion och utveckling.

Stadens infrastruktur med ett bra vägnät, hamn, buss-, tåg- och flygförbindelser lockar därför företagande till stadens alla stadsdelar. De goda kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna att resa kollektivt i kombination med kommunens engagemang att främja företagande lockar allt fler företag att etablera sig i kontor och lokaler i Malmö Centrum.

Företagsliv

Att etablera sitt företag i Malmö har blivit väldigt populärt. Staden är väldigt attraktiv för företagande. Det är en dynamisk stad som är i ständig utveckling. Fler och fler företag får upp ögonen för staden. Detta medför att efterfrågan på kontorslokaler i Malmö har ökat. Speciellt i Malmö Centrum. Där är efterfrågan på lokaler som störst. Detta då dessa områden som tillhör Malmö Centrum har de bästa kommunikationsmöjligheterna.

Stadsdelen är en mycket populär etableringsplats. Med utgångspunkt från Malmö Centrum kan man på endast 15 minuter ta sig till Kastrup flygplatsområde. Stadsdelen är attraktiv även för utländska företag på grund av det goda kommunikationsläget.

För att kunna möta den ökande efterfrågan på lokaler i Malmö Centrum har man i de centrala delarna av Malmö byggt många nya kontorslokaler och allt fler projekt sätts igång för att bygga fler. När det gäller lokalkostnaderna så ligger priserna på lokaler i Malmö Centrum relativt stabilt trots den rådande efterfrågan. Dock om man jämför med områden utanför centrum ligger dessa lokaler något lägre.

Det stora utbudet som finns i Malmö av mark och kontorslokaler passar de flesta ändamål och branscher. Det finns kontor och lokaler i Malmö Centrum som passar alla typer av företag. Det finns allt från små kontorslokaler som passar enmansföretag på få kvadratmeter till företag med flera 100 anställda på flera 100 kvadratmeter. I en storstad som Malmö kommun kan man garanterat hitta ett kontor som passar den verksamhet som man vill etablera.

När det gäller shopping i Malmö så är möjligheterna oändliga. Storstaden Malmö som är den tredje största staden i Sverige erbjuder väldigt goda shoppingmöjligheter. Staden är väldigt modemedveten vilket man ofta kan se på stadens invånare. Här finns ett enormt utbud med allt vad man kan önska sig. Här finns något för alla smaker. I stadens innerstad som räknas tillhöra stadsdelen Malmö Centrum finns det många välkända shoppingstråk som lockar till sig turister, såväl inrikes som utrikes. Här finner du charmiga gemytliga stråk med många välkända varumärken. Det finns allt från trendiga småbutiker med unikt utbud till stora varuhus med flera kända varumärken.

Triangeln Köpcentrum är ett varuhus som är nyligen gjort en total nyrenovering. I detta köpcentrum finns ett enormt utbud av flera butiker, restauranger och caféer. Här kan man utan tvekan spendera en dag eller två.

Stadens innerstad har en väldigt mysig atmosfär med många historiska sevärdheter som en bonus när man strosar runt på gågatan. Malmö är sammanfattningsvis en stad med många shoppingmöjligheter och en stad som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det är till Malmö Centrum du ska åka om du är ute efter en shopping du sent kommer att glömma.

Köpkraft i området

Köpkraften i Malmö kommun är relativt låg om man tittar på medianinkomsten i kommunen. Kommunen har idag en medianinkomst på ca 210 000 kronor per år. Medianlönen i hela Sverige ligger på ca 253 000 kronor. Malmö ligger alltså något lägre än de resterande kommunerna i Sverige. Automatiskt leder detta till att man kan räkna ut att köpkraften i kommunen är låg. Om en medelmalmöbo har en förvärvsinkomst på 210 000 kronor per år innebär det att hen kommer att ha en köpkraft på ca 500 kronor i månaden. Detta anses som relativt låg. Dock kan man inte lita helt på dessa siffror då de kan vara ganska missvisande.

Köpkraften skiljer sig ganska mycket åt om man jämför mellan kommunens olika bostadsområden. Köpkraften tenderar att vara högre i de mer välbärgade områdena än i de lite mindre välbärgade områdena. Detta då människor med högre inkomster tenderar att bo i de mer välbärgade bostadsområdena vilket medför att köpkraften är högre där. Det finns alltså människor i området som har betydligt lägre men även betydligt högre köpkraft.

Parkeringsmöjligheter

När det kommer till parkeringsmöjligheter erbjuder Malmö kommun ett relativt stort utbud. I de centrala delarna, vilket innefattar stadsdelen Malmö Centrum, finns det ett stort utbud av parkeringsplatser.  Prisnivån skiljer sig beroende på var man väljer att parkera sin bil. Mitt i centrum är biljettkostnaderna dyrast och ju längre ifrån stadens centrum man kommer desto lägre blir priserna. Biljettpriserna är indelade i olika färggrupper.

Den dyraste biljettkategorin är den blåa. Prisnivån ligger på 25 kronor per timme från klockan 09.00 till 20.00.

På de mest trafikerade gatorna i de centrala delarna finns den röda biljettkategorin. Prisnivån är här 20 kronor per timme 09.00 till 20.00. På vissa gator kan det förekomma att prisnivån för den röda biljettkategorin är 25 kronor per timme, alla dagar, dygnet runt.

På de mindre attraktiva gatorna lite längre ifrån innerstaden hittar vi de gröna och vita biljettkategorierna. Den gröna ligger på en avgift på 10 kronor per timme från klockan 09.00 till 18.00, därefter ingen avgift. Den vita biljettkategorin kostar 15 kronor per timme från klockan 09.00 till 18.00.

De mest attraktiva parkeringsplatserna är självklart de som är de dyraste.

Det positiva med Malmö Centrum är att det här finns många parkeringshus. Parkeringshus brukar ha mer förmånliga avgifter. Dessa är därför att föredra om man ska stå en längre tid. Det finns många olika sätt att betala sin parkeringsavgift på.

Man kan antingen välja att betala med mynt, betalkort såsom VISA och Mastercard eller med hjälp av en app på sin mobiltelefon. Detta gäller alla biljettautomater i hela kommunen.  Att betala med appen kan vara ett väldigt enkelt och smidigt sätt och man kan då helt reglera tiden man står parkerad. Man behöver alltså inte tänka på att hinna tillbaka till den betalda tiden går ut eller förlora onödiga pengar på en kort visit.

Utveckling i området

Malmö är en kommun som står i ständig utveckling och tillväxt. Inflyttningen till staden är väldigt stor. Det är alltså en väldigt attraktiv och populär stad att bo i. En av de främsta anledningarna till detta är att det finns många arbetsmöjligheter här. Det geografiskt strategiska läget mitt i den expansiva Öresundsregionen öppnar upp många möjligheter. Stadens mycket goda kommunikationsmöjligheter gör att många företag väljer just lokaler i Malmö Centrum för sina etableringar. Fler företag innebär fler arbetstillfällen vilket leder till att fler lockas att bosätta sig i staden. Den ständigt ökande invånarmängden och nyetableringar ställer krav på kommunen att bygga fler bostäder och lokaler än vad det finns idag. Många projekt står för handen. Projekt om fler bostäder måste planeras och byggas, så även kontor och lokaler i Malmö Centrum. Kommunen är beredd och flera projekt har redan satts i rullning. De fokuserar på att bygga nya bostäder, nya kontor, öka trafiksäkerheten och att förbättra framkomligheten i trafiken.

Det finns många spännande projekt som bara är i planeringsskeendet. En satsning är att få spårvagn åter i Malmö och på så sätt få ett transportmedel som för med sig många vinster, såväl vad gäller de ekonomiska, de sociala och de miljömässiga. Även höghastighetståg planeras för fullt vilket kommer att främja näringslivet om än lite mer. Malmö kommun har många projekt på gång för att kunna möta den tillväxt som staden står inför. Framtiden hyser väldigt många spännande moment och vi kan bara avvakta och se hur fantastiskt det blir.

Industrier

Det finns många arbetsmöjligheter i Malmö Centrum. Malmö ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen vilket gör den populär för både svenska som utländska företag. Kommunen arbetar väldigt aktivt för att ett så gott företagsklimat som möjligt ska råda och på så sätt locka fler företag att etablera sig i lokaler i Malmö Centrum. Kommunen har även ett nära samarbete med de lokala företagen för att främja utveckling och tillväxt. Arbetarstaden Malmö som närt sig på industriverksamheter blir allt mer ett kunskapssamhälle. Det är främst jobb inom den privata tjänstesektorn som växer snabbast och producerar många arbetstillfällen. Mycket fokus har på senare tid lagts på det medicinska Malmö, rörlig media och ICT, logistik, cleantech, besöksnäring och huvudkontor. Dessa sex områden anses ha de största tillväxtpotentialerna och är något som kommunen uppmuntrar något extra.

Det finns en väldigt kompetensrik arbetskraft mycket tack vare stadens universitet och sitt mångfacetterade näringsliv. Många välrenommerade företag inom exempelvis Bio- och medicinteknik, miljöteknik och IT finns idag etablerade i lokaler i Malmö Centrum. Det finns allt från små företag med få anställda till stora internationella företag med flera anställda.

Den största privata arbetsgivaren man finner i Malmö lokaler är Nobina Sverige AB med sina ca 900 anställda. Den största offentliga arbetsgivaren är Malmö kommun med sina ca 20 000 anställda. Andra stora arbetsgivare man finner i kontor och lokaler i Malmö Centrum är Skåne Läns Landsting, Skanska Sverige AB, Posten och ISS Facility Services.

Kommunen har en väldigt god service som gör det enkelt för nyetablerade företag då de får mycket hjälp med allt från uppstart till den dagliga verksamheten och utvecklingen. Det är ett dynamiskt och kreativt område med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare. Kommunen arbetar aktivt för att Malmö Centrum ska bli en attraktiv etableringsplats och för att locka företag att etablera sig i kontor och lokaler i Malmö Centrum.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Som den tredje största staden i Sverige finns det enorma boendemöjligheter här. Malmös popularitet gör att ett stort utbud av olika boendemöjligheter finns i stadens alla stadsdelar. Malmö Centrum är inte sämre. Att bo centralt är oftast det mest attraktiva ställe att bo på. Man vill ha nära till exempelvis Malmö central, restauranger och nattliv.

Här finns flera hotell och vandrarhem i alla olika standarder och prisklasser. Du kan enkelt välja bland flera hundra hotell och andra boendeformer som passar just dina behov. Det finns allt från det mest exklusiva hotellet till den enklaste formen av vandrarhem. Du sätter kraven och Malmö Centrum kommer garanterat att kunna tillgodose dina behov. 

Det centrala läget medför att prisnivån ligger något högre än de i ytterområdena av Malmö kommun. Men man kan hitta hotell i de centrala delarna med överkomliga priser.

En hotellnatt i stadens centrum ligger vanligtvis på ca 1 000 till 2 000 kronor per man och natt. Priset avhänger givetvis av antal stjärnor och hur lyxigt hotellet är. Om vi jämför detta med ett hotell som ligger utanför stadens centrum ligger en hotellnatt på ca hälften av ett hotell som ligger mitt i centrum. Många hotell är stora och erbjuder en väldigt god service med trådlöst internet, konferensrum och möjligheter för affärsträffar. Du sätter kraven och Malmö Centrum kommer garanterat att kunna erbjuda flera hotell som kan tillgodose dina behov.