Introduktion till området

Centralorten Mölndal  är en tätort i Sveriges tredje största stad Göteborg. Mölndal är centralort för Mölndals kommun och förknippas ofta med trav då Sveriges näst största travbana ligger i tätorten. Travbanan har årligen 100 000 besökare och arrangerar ett av Sveriges största tävlingar, Olympiatravet.

Området ligger huvudsakligen i landskapet Västergötland. Den sydligaste områdena ligger i Halland. Området räknas in i Storgöteborg då den norra delen i princip växt ihop med den södra delen av Göteborgs stad. I söder gränsar kommunen till Kungsbacka. I kommunen bor det mer än 60 000 invånare medan år 1900 fanns det endast 400 invånare. 

I Mölndal finns det gott om industrier, lokaler och kontorslokaler i Göteborg Mölndal tack vare deras strategiska och geografiska läge. Med Sveriges mest trafikerade motorväg, järnvägsbana och Sveriges största hamn inom några mils radie.  Kommunen präglas av ett expansivt näringsliv främst inom papper, fiberteknologi, handel, design, IT och mikrovågsteknik. Stora företag så som Ericsson och Astra Zeneca lockar många företag inom samma områden och även utländska företag har valt att etablera sig i området. 

Inom kommunen finns mer än 35 000 arbeten och den dagliga pendlingen från och till lokaler och kontor i Göteborg Mölndal är över 45 500 personer där nästan 5000 fler personer pendlar in till kommunen än från. ”Överskottet” av arbeten i Mölndals lokaler och kontor i Göteborg Mölndal har visat att arbetslösheten i området är relativt låg om man ser till rikssnittet.  Innan Mölndal blev en stad med bostäder, lokaler, butiker och kontor i Göteborg Mölndal var området rätt gles bebyggt. Bostäderna låg utspritt över området och det tog år innan man fick en naturlig stadskärna. Mölndal består av ett flertal bostadsområden där de flesta består av friliggande villor men även äldre gårdar och lägenheter.  Området expanderar och år 2008 gjorde man en överenskommelse med Göteborgs stad att kommunen skulle få mer mark mot norr i utbyte mot att Göteborg stad skulle få en mindre del av den östra delen av kommunen.

Områdets infrastruktur

Västtrafik sköter all bussförbindelse till och från Mölndal. De har både snabblinjer till och från de centrala delarna i Göteborg, söderut mot Kungsbacka och interna linjer inom kommunen. De interna linjerna går till och från de större bostadsområdena, lokaler och kontor i Göteborg Mölndal. Utöver detta har Västtrafik ansvar för två spårvagnslinjer till både centrala Mölndal och Knutpunkt Mölndals bron. Detta är de enda två spårvagnslinjerna som går utanför Göteborgs stad. Knutpunkt Mölndals bron som ligger i Mölndal är en av Västra Götalands resecentrum. Området ligger vid bron i Mölndal och byggdes i samband med att motorvägen byggde ut i området på 1970-talet. Bron är 500 meter lång och idag är det över 3,5 miljoner människor som använder sig av resecentrum.  Över själva spåren har man byggt en terminal med kiosk, frisör, väntsal och kontor i Göteborg Mölndal.  Under den 500 meter långa bron ligger järnvägsspåret där spårvagnarna går mot Högbotorp och Angered. Tillsammans med spårvagnsstationen finns även delar av busstationen som är uppdelad på två.  Kommunen och Göteborgs stad har lämnat in ett förslag på till Trafikverket med kontor i Göteborg Mölndal för att kunna utveckla stationens området ännu mera.  Man vill bygga en ny hastighetsbana som ska ta en mindre omväg in till Göteborg C.  Man vill bygga ett förbigående spår som kan minska störningarna för de tåg som placerar stationen men inte ska stanna för att kunna minska på störningarna.  Kommunen med kontorslokaler i Göteborg Mölndal menar på att den befintliga motorvägen stör förslaget och man har därför lagt som förslag att sänka ner motorvägen under marken.  Bron som idag fungerar som en huvudingång till stationsområdet kommer att kompletteras med ytterligare en bro på den södra sidan. Den kommer att byggas ihop med det nya området Forsåker där bostäder, lokaler och kontor i Göteborg Mölndal kommer kunna ha direktkontakt med Knutpunkten och busstrafiken.  I kommunen finns det nästan 35 mil väg. Av dessa är 14 mil gång- och cykelvägar, 14 mil bostadsgator och 10 mil leder. Utanför stadskärnan går både E6:an och E:20 i syd- och norrgående riktning och är en viktig länk på väg upp mot Göteborg och Göteborgs hamn.

Företagsliv

I Mölndals kommun ingår bland annat tätorterna Lindome och Kållered som är kända för sina stora shoppingområden. Området ligger mitt i mellan Mölndal och Göteborg och har blivit en naturlig övergång för de två städerna att i princip växa ihop. I Mölndals centrum finns ett flertal butiker på gågatan, butikskedjor, apotek, systembolag, vårdcentral, lokaler och kontor i Göteborg Mölndal. Planerna för ett större köpcentrum finns i åtanke och som planerna ser ut nu kommer byggnaden att vara över 125 000 kvm stor blir affärer, lokaler och kontor i Göteborg Mölndal.

Utöver Mölndal centrum åker de flesta i regionen till Kållered som är en del av Mölndal. Området har växt fram och blivit en stor och välkänd handelsplats både för större och mindre företag. Framgångsrika företag såsom Stadium, Elgiganten, IKEA och Coop Forum finn tillgängliga för köpsugna konsumenter. Utöver detta finns ett mindre varuhus med ett 20-tal butiker. Det största industriområdet i kommunen heter Åbro industriområde. Här finns runt 300 företag med allt från ensamföretagare med kontor i Göteborg Mölndal till större företag såsom AstraZeneca och Ericsson. Mölndal har ett flertal större företag i kommunen är den enda grannkommunen kring Göteborg som har fler pendlare som pendlar  till kommunen än från kommunen. Många företag i området driver även egen utveckling och forskning med inriktning inom IT och Life Science. Inom forskning är AstraZeneca AB det största privata företaget i området . Andra stora företag inom området är Systems AB, Saab Microwave, Healthcare AB, SCA Hygiene Products AB.  Inom life Science finns det måste världsledande företag med kontorslokaler i Göteborg Mölndal. Namn som Neoventa Medical AB, Wellspect Healthcare AB, Mediel AB och Smith & Nephew Abc har adresser i området. En annan viktig bransch i området är mode, design och handeln. Detaljhandeln står ofta i fokus och i och med att  Kållered ligger i kommunen står hela kommunen för en betydande omvandling till modernisering av handelsområdet. En del som också kommer dras med i denna process är Mölndal centrum där man planerar för allt fler affärer, lokaler och kontor i Göteborg Mölndal.  Runt om Göteborgs stad ligger 13 närliggande kommuner som arbetar tillsammans för att ha ett välfungerande näringsliv runt om staden. Tack vare områdets geografiska läge finns stora möjligheter till bra business med bra transportmedel både på väg, sjö och flyg.