Introduktion till området

På Sveriges västkust hittar vi den vackra staden Göteborg. Göteborg är Sveriges näst största stad och tillhör Västra Götalands län. Idag har kommunen en befolkningsmängd på ca 500 000 invånare. Staden är en väldigt attraktiv stad för såväl att bo, arbeta och turista i. Detta då storstaden har mycket att erbjuda för såväl företag och studenter som invånare och besökare. Detta leder till att staden är i ständig tillväxt.

Göteborg präglas av vackra landskap och naturområden med sjöar, berg, skog och kust vilket lockar många besökare till staden, såväl inrikes som utrikes. Här finns en hel uppsjö av attraktioner som gör storstaden till ett attraktivt resmål, några exempel är stadens stora kulturutbud, museum, nöjesparken Liseberg, mycket goda shoppingmöjligheter och ett mångfacetterat näringsliv. Nöjesparken Liseberg är ett av nordens mest besökta nöjespark som tar emot ca tre miljoner turister varje år. Här finns alltså något för alla, stora som små, ung som gammal. Att en härlig skärgårdsidyll möter en pulserande storstad gör staden attraktiv för många. Inte minst för företag. Göteborg lockar många företag av en hel rad anledningar. Storstadens strategiska läge med närhet till både Säve- och Landvetter flygplats områden möjliggör internationella samarbeten och företag belägna i lokaler i Göteborg kan därför ha hela världen som marknad. Detta gör att även många internationella företag väljer lokaler i Göteborg för sin etablering. Här finns även Skandinaviens största hamnstad vilket har en väldigt stor betydelse för godstransporterna som sker i kommunen.

Ett område i Göteborg som drar till sig många företag är Mölndal. Mölndal är centralorten i Mölndals kommun men tillhör tätorten Göteborg. I tätorten bor idag ca 38 000 invånare. I området finns det fina bostadsområden, vackra naturområden och tillgång till väldigt goda kommunikationsmöjligheter. Med sitt företag beläget i kontor och lokaler i Mölndal i Göteborg får man nära till det mesta. På få minuter kan du nå storstadens alla service möjligheter. Storstaden Göteborg är även en känd universitetsstad där det idag finns ca 38 000 studenter världen över. Här finns därför ett stort utbud av kompetensrik arbetskraft i staden vilket gör den om än mer attraktiv för företag. Ju fler företag som väljer att etablera sin verksamhet i stadens lokaler desto fler invånare får staden på grund utav att arbetsmöjligheterna ökar. Det är en dynamisk stad med stora möjligheter för såväl företag som invånare. Det finns ett stort utbud av trevliga lokaler i Mölndal i Göteborg för nyetableringar. Kommunen uppmuntrar och strävar efter ett mångsidigt och kreativt näringsliv och arbetar aktivt för att främja företagaranda och entreprenörskap i stadens alla stadsdelar.

Områdets historia

Göteborg är en stad som är fylld av historia. Om man spatserar kring Göteborgs gator kan man se många historiska kvarlämningar. En specifik historisk händelse som haft en väldigt stor betydelse för stadens utveckling kan härledas till 1600-talets början. Det är historien om stadens grundande. Man ser Gustav II Adolf som grundare av dagens Göteborg. Gustav II Adolf var son till Karl IX som byggde upp en stad vid namn Göteborg. Denna stad som Karl IX gav namnet Göteborg förstördes av danskarna i kriget år 1611. Sonen, Gustav II Adolf, återuppbyggde staden som kommit att bli dagens Göteborg. Till minne av Gustav II Adolf finns det idag en av honom avbildad staty beläget på ett torg i centrala Göteborg som även fått hans namn, det vill säga Gustav Adolfs Torg. Man säger att Gustav II Adolf stod på detta torg år 1621 och pekade mot marken och sa ”Här ska staden ligga”. Det var även detta år som staden fick sina stadsprivilegier. Detta landmärke är därför en väldigt stor stolthet för göteborgarna och en sevärdhet som lockar många turister världen över.

Områdets infrastruktur

Det finns väldigt goda kommunikationsmöjligheter i Göteborg. Kollektivtrafiken är väldigt bra och välutvecklad. Infrastrukturen är i ständig utveckling för att hålla god kvalitet och kunna möta den rådande tillväxten i storstaden. Därför är främst trafiksäkerhet och förbättring av framkomligheten i trafiken två heta ämnen som är i ständig utveckling i staden. De kollektiva transportmedlen i staden är många. Man kan ta sig till eller från staden med hjälp utav buss, spårvagn, tåg eller färja. Detta underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Här i Göteborg finns det många sätt att ta sig till och från staden på ett enkelt och smidigt sätt.

Här finns även tillgång till motorvägar och flygplatser. Många företag väljer lokaler i Mölndal i Göteborg för sina etableringar mycket tack vare det strategiska läget. Med sitt företag beläget i lokaler i Mölndal Göteborg har man nära till det mesta. Man har nära tillgång till motorvägarna E6 och E20, de goda kommunikationsmöjligheterna som tar dig till Göteborgs centrum på få minuter. Man får även nära till två lokala flygplatser, Säve- och Landvetter flygplatsområden. Närheten till flygplatserna gör att man snabbt och enkelt kan ta sig till andra städer eller länder vilket medför att staden är väldigt attraktiv för såväl svenska som utländska företag. Detta ökar även möjligheterna för expansion och utveckling då man som företag belägna i kommunens lokaler kan nå de internationella marknader snabbt och enkelt.

Även transportmöjligheterna i Göteborg är väldigt goda. Göteborg har Skandinaviens största hamn som har väldigt stor betydelse för bland annat godstransporter. Många motorvägar korsar staden vilket även det ökar transportmöjligheterna. Dess infrastruktur med ett bra vägnät, hamn, buss-, tåg- och flygförbindelser lockar därför företagande till staden och de angränsade kommunerna. De goda kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna att resa kollektivt i kombination med kommunens engagemang att främja företagande lockar allt fler företag att etablera sig i kontor och lokaler i Mölndal i Göteborg.

Företagsliv

Att etablera sitt företag i Sveriges näst största stad har blivit väldigt populärt. Göteborg är en dynamisk stad som är i ständig utveckling. Fler och fler företag hittar till staden vilket gör att efterfrågan på kontorslokaler har ökat. Störst efterfrågan är mitt i city där kommunikationsmöjligheterna är som bäst vilket även leder till att priserna stiger. Dock har det blivit alltmer populärt att etablera sig i lokaler i utkanten av storstaden eller i de angränsande kommunerna. Detta till stor del på grund utav att kollektivtrafiken har blivit alltmer utbredd men självklart även då priserna på kontor och lokaler ligger något lägre.

Därför har efterfrågan på lokaler i Mölndal Göteborg ökat. Det finns ett stort utbud av olika typer av lokaler i Mölndal Göteborg som passar de flesta ändamål och branscher. Främst används lokalerna till uthyrning för kommersiella verksamheter. Det finns kontorslokaler som kan passa allt från de allra minsta företagen på få kvadratmeter till företag med flera 100 anställda på flera 100 kvadratmeter.

De centrala delarna har expanderat vilket även gör att det finns begränsat med lediga kontor och lokaler där. Detta har medfört att allt fler företag väljer områdena utanför innerstaden för sina etableringar. Priserna skiljer sig betydligt mellan ytter- och innerområdena. Faktumet att det är mer förmånliga priser utanför de centrala delarna i kombination med fler lediga lokaler i Mölndal i Göteborg lockas företagen att etablera sig där. I en storstad som Göteborgs kommun kan man garanterat hitta ett kontor eller lokal som passar den verksamhet som man vill etablera.

Göteborg är en väldigt modemedveten stad med enormt utbud av shoppingmöjligheter. Man ser det inte minst på stadens invånare då de flesta klär sig trendigt och modemedvetet. Göteborg är ett populärt resmål som lockar många besökare, såväl inrikes som utrikes. Många välkända shoppingstråk drar till sig besökare världen över. I Göteborg hittar vi allt från trendiga småbutiker med unikt utbud till stora varuhus med flera kända varumärken. Här finns även en hel del lokala designers som man kan upptäcka. Några exempel på designmärken som har sina rötter i Göteborg är KappAhl, Velour och Monki. De populära shoppingstråken i kommunen finner vi i innerstaden. Det är speciellt tre parallella gator som har det bästa shoppingutbudet. Det är Södra Larmgatan, Kungsgatan och Vallgatan. Göteborgs paradgata är Avenyn. Här bjuds det på bra shopping, restauranger och nattliv. Andra gator som är ett måste för shoppingälskaren är Magasinsgatan och Linnégatan. Nordstan är det största shoppingcentrat som vi hittar i kommunen som har alla de klassiska välkända varumärken som man kan tänka sig. Shoppingcentrat är så stort att det täcker ett helt kvarter. Vi finner även det exklusiva shoppingcentrat NK i staden. Är man sugen på lite mer lyx och glamour är det hit man ska gå.

Om vi beger oss till Mölndal har även detta område en hel del shoppingmöjligheter. I Mölndals centrum möts vi av en väldigt skön och charmig atmosfär med varierat utbud med bland annat små butiker med unikt utbud till butiker med välkända varumärken. En stor ombyggnation av stadens stadskärna är på gång och förväntas vara klart 2018. Ett annat projekt som är på gång i stadsdelen är uppförandet av en ny galleria, Mölndal Galleria. Det är en galleria på 24 000 kvadratmeter med ett 70-tal butiker, caféer och restauranger. Tanken är att även denna nya galleria ska stå klart 2018. Göteborg och dess stadsdelar är sammanfattningsvis en stad med många shoppingmöjligheter och en stad som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det är till Göteborg du ska åka om du är ute efter en shopping du sent kommer att glömma.

Köpkraft i området

Köpkraften i Göteborgs kommun är relativt hög om man tittar på medianlönen i kommunen. Medianlönen i Göteborg är idag ca 250 000 kronor per år, jämfört med medianlönen i resten av Sverige som är ca 253 000 kronor. Göteborg ligger alltså ganska så stabilt med resterande kommuner i Sverige. Då Mölndal är en del av tätorten Göteborg får man utgå från medianlönen som råder i Göteborg. Om en medelgöteborgare har en förvärvsinkomst på 250 000 kronor per år innebär det att hen kommer att ha en köpkraft på ca 3 500 kronor i månaden. Det som är viktigt att ha i åtanke är att köpkraften skiljer sig åt mellan kommunens olika områden. I de mer välbärgade områdena är köpkraften något högre än i de lite mindre välbärgade områdena. Detta då människor med högre inkomster tenderar att bo i de mer välbärgade bostadsområdena vilket automatiskt leder till att köpkraften är högre där. Det finns alltså människor i området som har betydligt lägre men även betydligt högre köpkraft.

Befolkning i området

Göteborg är en stad som är i ständig tillväxt. Stadens popularitet och strategiska läge gör att allt fler företag väljer att etablera sig här. Till följd av de ökande arbetsmöjligheterna väljer allt fler människor att flytta hit. Inom de närmsta åren kommer stadens befolkningsmängd att öka kraftigt och det växande invånare antalet kräver betydligt fler bostäder än vad det finns idag. Detta betyder att det behövs fler bostäder, fler kontor och lokaler och så vidare. För att kommunen ska kunna tillgodose behoven av att staden växer finns det en hel rad projekt som ska startas. Projekten inriktar sig på att bygga nya bostäder, nya kontorslokaler, nya gator och torg, mötesplatser, öka trafiksäkerheten och för att och förbättra framkomligheten i trafiken. Göteborgs kommun har mycket arbete framför sig.

Ett stort projekt som står för framtiden och som kommer att ha en stor betydelse för Göteborgsregionen framtid är Götalandsbanan. Götalandsbanan är ett stort infrastrukturprojekt som riktar sig på att förbättra trafiksituationen i staden. Det är en ny järnväg med höghastighetsspår. Man ska med Götalandsbanan kunna ta sig snabbt och smidigt till och från staden på korta restider. Man vill med denna nya satsning också locka bilägare att ställa bilen och åka kollektivt och därmed öka miljömedvetenheten. Stort fokus ligger på att värna om miljön.

Många stora projekt står för framtiden, några exempel är att bygga ut vägar för att öka framkomligheten för att man ska kunna möta den stora inflyttning som sker. Flera nya bostäder ska byggas inom en rad bostadsområden då det är en nödvändighet då inflyttningen resulterar i akut bostad platsbrist. I de centrala delarna av Mölndal ska en ny modern stadsdel växa fram. Här planeras för 600 bostäder och flera tusen nya arbetsplatser, nya lokaler, nya gator, torg och mötesplatser. Många nya projekt är på gång i Göteborg.

Ett annat exempel är Västlänken som är en ny järnvägstunnel som ska förenkla kommunikationerna inom staden. Nya kontor ska ge hem åt många företag och nyetableringar. Göteborg kommun har många projekt på gång för att kunna möta den tillväxt som staden står inför. Framtiden hyser väldigt många spännande moment och vi kan bara avvakta och se hur fantastiskt det blir.

Parkeringsmöjligheter

I Göteborg finns det ett relativt stort utbud av parkeringsmöjligheter. Totalt finns det 66 000 parkeringsplatser för bilar, lastbilar och motorcyklar. Ett stort utbud av parkeringsplatser finns i de centrala delarna. Prisnivån skiljer sig beroende på var man väljer att parkera sin bil. I centrum där det är nära till det mesta är priserna högst. Ju längre ifrån stadens centrum man kommer desto lägre är parkeringsavgifterna.

De vanligaste parkeringsavgifterna är 20 till 30 kronor per timme från klockan 08.00 till 22.00, därefter 2 kronor per timme. Det finns elva stycken olika taxor beroende på vilket område i kommunen man befinner sig i. I vissa områden i kommunen finns det parkeringsplatser som är tidsbegränsade, det vill säga där man endast får stå parkerad exempelvis i 30 minuter eller i 4 timmar. Då Mölndal är en del av tätorten Göteborg fast ligger i utkanten av Göteborg är det mer förmånliga priser där.

Det finns flera sätt att betala sin parkeringsavgift. Man kan antingen välja att betala med mynt, betalkort såsom VISA och Mastercard eller med hjälp av en app på sin mobiltelefon. Det är dock inte alla automater som tar VISA eller Mastercard så man måste läsa anvisningarna på respektive parkeringsautomat för att se vad det är som gäller för just den parkeringsplatsen där man vill parkera sin bil. Att betala med appen kan vara ett väldigt enkelt och smidigt sätt och man kan då helt reglera tiden man står parkerad. Man behöver alltså inte tänka på att hinna tillbaka till den betalda tiden går ut eller förlora onödiga pengar på en kort visit. Man ska alltid vara uppmärksam på vad det står på biljettautomaten då det skiljer sig från område till område. Oavsett vart ifrån man åker så finns det i denna storstad generellt bra förbindelser och kommunikationerna gör det lätt att ta sig till och från platser.

Utveckling i området

I Göteborg finns det många arbetstillfällen. Förr var staden en utarbetad sjöfarts- och industristad. Staden har utvecklats till en stad med ett mer mångfacetterat näringsliv som producerar många arbetstillfällen. Idag är det de stora industriföretagen Volvo och SKF som dominerar på arbetsmarknaden i Göteborgs kommun.

Om man bortser från de stora industriföretagen är det främst arbeten inom tjänstesektorn som producerar de flesta arbetstillfällena. På senare tid har fokus börjat läggas allt mer på forskning och utveckling i staden och allt fler företag med denna inriktning etablerar sig i lokaler i Göteborg. Man finner en väldigt kompetens rik arbetskraft här mycket tack vare närheten till universitet och sitt mångfacetterade näringsliv. Det finns allt från små företag med få anställda till stora internationella företag med flera tusen anställda.

Några exempel på de största företagen med hög omsättning vi hittar i lokaler i Göteborg är Volvo, SKF, Stena och Bilia. Kommunen och dess stadsdelar är en väldigt attraktiv etableringsplats för företag. Idag finns här även ett flertal internationella företag som valt Göteborg för sitt svenska huvudkontor. Några exempel är Burger King, AstraZeneca, Schenker och Maersk. Den största privata arbetsgivaren man finner i Göteborgs lokaler är Volvo Personbilar Aktiebolag med sina ca 13 000 anställda. Den största offentliga arbetsgivaren är Göteborgs kommun med sina ca 35 000 anställda.

Kommunen arbetar aktivt för att främja god utveckling av företagen och bibehålla sitt goda företagsklimat samt att locka fler företag att etablera sig i kontor och lokaler Mölndal i Göteborg. Kommunen satsar på att hjälpa företag med allt från uppstart, den dagliga verksamheten och utvecklingen. Allt för att det ska bli enklare för företag att etablera sin verksamhet där. Det är en dynamisk och kreativ stad med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

I en storstad som Göteborg finns det ett enormt utbud av hotell och vandrarhem. Som följd av att Göteborgs stad är ett så populärt resmål finns det ett enormt utbud av hotell och vandrarhem här. Besökarna kan därför välja och vraka i det stora utbudet. Även i Mölndal finns det ett relativt stort utbud av hotell och vandrarhem. Du sätter kraven och Göteborgs kommun och dess stadsdelar kommer garanterat att kunna tillgodose dina behov. Ska hotellet ligga vid kontoret? Vid tunnelbanan? Vid flygplatsen?

I stadens centrum ligger priserna något högre än om man väljer ett hotell i utkanten av staden. Att bo på ett hotell i Mölndal kommer därför prisnivån ligga något längre än om man jämför med ett hotell i de centrala delarna av Göteborg. En hotellnatt i stadens centrum ligger vanligtvis på ca 2 000 till 3 000 kronor natten. I Mölndal ligger en hotellnatt per man och natt på ca 1 000 kronor. Priset avhänger givetvis av antal stjärnor och hur lyxigt hotellet är. Dock håller de svenska hotellen en väldigt hög standard överlag. Vill man inte betala så mycket för en hotellnatt kan man välja vandrarhem vars pris ligger betydligt lägre. Ett vandrarhem på samma läge kostar några enstaka hundralappar per man och natt. Jämför man alltså en hotellnatt i de centrala delarna med en hotellnatt i ytterområdena ligger prisnivån på ca hälften av ett hotell som ligger mitt i city. Många hotell är stora och erbjuder en väldigt god service såsom trådlöst internet, parkeringsmöjligheter, konferensrum och möjligheter för affärsträffar.