Introduktion till området

Bara en halv mil från Stockholm innerstad ligger Nacka som är känt för sin vackra miljö och närhet till vattnet. I området ligger den välbesökta platsen Saltsjöbaden som ses som en av Sveriges mest exklusiva områden. Området är äldre och sedan industrin tog fart i området har det varit populärt att etablera och expandera företag och nätverk i lokaler och kontor i Nacka.

Det ursprungliga Nacka området låg vid Järlassjön och vid Nacka Ström. Kommunen Nacka ingår idag i både landskapen Uppland och Södermanland. Områdets namn kommer från den bergsrygg som löper genom den nuvarande kommunen.

Naturområdet i trakterna utgörs i stora delar från den uppspruckna berggrund som skapades för 2 000 miljoner år sedan. Stränderna längst sjön och havet är branta och badplatserna är byggda från berggrunden. De höga bergen är kala och de lite lägre är täckte med lite jord och växter. Mellan bergen och klipporna ligger stora fält eller bergdalar med stora grönområden som förr låg under vatten när vattenståndet var högre. Man räknar med att för 4000 år sedan var vattenytan 20 meter högre än vad det är idag. Områdets form har ändrats med tiden genom vulkanutbrott och sprickor. I kommunen finns stora skogar av både löv och gran samt 13 naturreservat.

 

Områdets historia

När kyrkan i området byggdes och församlingen bildades samt att landskommunen byggdes år 1888 blev Nacka ett samlingsnamn för de olika instanserna och blev därför beteckningen på det området som låg norr om Järlassjön. Tätorten hade redan börjar byggas när detta skedde och under 1870-talet började de första industrierna och kontor i Nacka byggas. Allt fler stora företag flyttade ut från Stockholms innerstad ut till billigare marker. År 1893 öppnade det dåvarande Trafikverket Saltsjöbanan för att underlätta och locka allt fler företag till att etablera sig i lokaler och kontor i Nacka. Stora industrier såsom Ab Diesels Motorfabrik som idag är Atlas Copco och Ab de Lavels Ångturbin.

Efter det att järnvägen byggdes började snart ett samhälle byggas upp med villakvarter, skolor, affärer och kontor i Nacka. Större industrisamhällen börjades bygga upp framför allt i Järla och Sickla och trakten blev känt för sin industriella prägel som speglade samhället. Än idag finns många industrier kvar men många tjänste- och serviceföretag har tagit över delar av verksamheterna med kontor i Nacka. Först under 1900-talet började flerfamiljshusen byggas och två nya områden restes upp under 1950-talet med endast flervåningshus. Då bodde det inte mer än 25 000 personer i trakten. Meningen var att dessa skulle bli områdets nya stadskärna men när Nacka forum slog upp portarna år 1989 blev detta området en naturlig plats för handel och kontor i Nacka.

Områdets infrastruktur

I de västra delen av området har man byggt en genomkorsning söderut för att man smidigt ska kunna ta sig till och från de centrala delarna av området. Genomkorsningen är byggd för både tung trafik och persontrafik och är placerad i närheten av industrilokaler och kontor i Nacka. Från genomfarten har man sedan Länsväg 222, 260, 228 samt Södra länken att välja på för vidare transport. Södra länken är den vägen man tar om man ska in till Stockholmsstad. Det är en stadsmotorväg som är kopplad tillsammans med Essingeleden och E4:an samt E20.

I samma riktning har man lagt Saltsjöbanan som är en 18 kilometer lång järnväg som löper mellan kommunen och Slussen. Under vägen finns det 18 stationer som trafikeras av lokaltågen från huvudstaden. Under vinterhalvåret är det nästan 20 000 personer som pendlar mellan huvudstaden, bostäder, lokaler och kontor i Nacka.

Under 2013 satsade man 1,25 miljarder kronor på att rusta upp järnvägsbanan för att komprimera körtiden från punkt A till B med 8 minuter. Man räknar med att renoveringen kommer att ta tre år där de största delarna ska göras under sommarhalvåret. Under år 2017 kommer man även att förlänga tvärbanan ut till Saltsjöbo där de båda linjerna kommer att mötas och kunna spara mer tid för de som pendlar kollektivt i trakten.

I kommunen finns det nästan 10 mil cykelväg som till stora delar löper parallellt med biltrafiken. Man har även valt att anlägga lugnare sträckor i naturområdena samt i parker. En cykelväg in till huvudstaden är också byggd vilket ger en möjlighet till pendling även med cykel de dagar som vädret tillåter.

Nacka kommun har även haft ett samarbete med två av områdets största företag Atlas Copco och Atrium Ljungberg där man har skapat trygga cykelvägar för de anställda till och från lokaler, bostäder och kontor i Nacka. Båda företagen ligger i området Sickla och företagen arbetar aktivt med att göra vägen till arbetsplatserna lättillgängliga för sina anställda.

Det dagliga medelvärdet för de som cyklar i området och passerar en av de digitala cykelmätningarna som finns i trakten är runt 600 personer per dygn.

De två närmast flygplatserna är Arlanda och Bromma. Arlanda flygplats ligger nästan 5 mil från området och har en färdtid på nästan en timme i normal trafik. Bromma flygplats ligger något närmare, 2 mil från trakten och har en transporttid på cirka 30 minuter. Till båda flygplatserna finns det möjlighet till att åka kollektivtrafik.

Företagsliv

Shoppingmöjligheterna i Nacka är stora och här finns ett flertal gallerior i området. Nacka forum öppnade upp dörrarna under slutet av 1960-talet. År 1967 bestämde man sig för att gallerian skulle etableras och ett år senare var ritningarna klara. Gallerian var på den tiden uppbyggd i barack form där man gick från affär till affär och denna modell hade man i 20 år. År 1982 stod en ny plantidning klar och fyra år senare sprängde man den första biten berg för att kunna utvidga området med en större galleria och tillhörande kontor i Nacka. Två år senare stod byggnaden klar och man kunde öppna upp för kunderna.

Under 2008 genomgick området ännu en renovering och är idag ombyggt till huvudstadens största köpcentrum. Ledningen med kontor i Nacka Forum bekräftar att i gallerian kan man hitta stora som små aktörer och det är en av sakerna som gör gallerian så unik. Byggnaden har blivit vald till ”Stockholmarnas favoritcentrum” och man är den första gallerian i Norden med att få fyra stjärnor av SGS som är en certifiering med regelbundna inspektioner för att byggnaden innehåller hög kvalitet.

När den svenska industrirevolutionen var som störst och företag började etablera sig i lokaler och kontor i Nacka utökades huvudstadens stadsgränser och företag sökte efter billigare marker. I början på 1900-talet växte två nya företags anläggningar fram i nuvarande Sickla och efterfrågan på affärer ökade för de boende och arbetande i området. I de nerlagda industrierna har man idag byggt upp ett köpcentrum med 164 butiker i Nacka. Centrumets strategiska plats gör att människor både kan arbeta, bo och utbilda sig på en och samma plats. Centrumet har specialiserat sig på att låta mindre specialbutiker hyra in sig i lokalerna för att få ett speciellt utbud som skiljer sig från de andra stora galleriorna i området.

Parkeringsmöjligheter

I stora del av om kommunen finns idag inga parkeringsavgifter. Under slutet av 2015 infördes dock en allmän parkeringsavgift för gatorna vid västra Sicklaön. Här kostar det 8 kronor i timmen att stå mellan klockan 8-17 på vardagar och gratis övrig tid. Står det inga parkeringsskyltar så är det 24 timmars parkering som gäller förutom under helger samt helgdagar. För detta året infördes nya böter avgifter med nya höjda belopp. Infartsparkeringar har varit en prioritet i området då många pengar till och från bostäder och kontor i Nacka. Dessa parkeringsplatser har därför ökat i efterfrågan och man arbetar tillsammans med SL för att hjälpa kollektivtrafiken. En del infartsparkeringar är populära och under tiden kommunen bygger nya rekommenderar man att använda en del boendeparkeringar där man ändrat en del regler så de kan passa pendlare bättre.

Området uppmuntrar till att man använder den väletablerade kollektivtrafiken i området och en del parkeringsplatser även i city har man ett samarbete med SL. Vid city, i Torggaraget kan man idag parkera endast för 30 kronor per dag genom att visa sitt SL-kort. Ordinarie pris för samma tid är det dubbla. Från parkeringshuset finns bussar direkt in till Slussen som tar 10 minuter. För de boende och arbetande i området finns speciella boendeparkeringar vid bostäderna och mindre kontor i Nacka. Ett månadskort kostar 400 kronor alternativt 30 kronor per dygn. De parkeringsautomater som installeras i området tack inte kontanter utan endast kort samt betalning via EasyPark. Övrig parkering sker efter trafikordningen. Exempel för dessa regler är:

• Parkera så att trafiksignaler eller trafikmärke skyms.

• Parkera så att ditt fordon hindrar annan trafik.

• Du inte stanna eller parkera bilen så att du sätter dig eller annan trafikant i fara.

Utveckling i området

Nacka är ett av de områden i Stockholm som expanderas mest just nu. Den goda kollektivtrafiken och närheten in till huvudstaden samt ut i landet har skapat ett perfekt område för bostäder, lokaler, företagsetableringar och kontor i Stockholms Nacka med närhet till skog och natur. Den nya arkitekturen kommer vara mer drastisk och spännande där man valt att hålla naturen i fokus.

En helt ny stadsdel kommer att växa upp vid det nya bostadsområdet Tollaren med 1000 nya bostäder. Området kommer att planeras som en blandstad med olika typer av boende och mindre företagslokaler och kontor i Nacka. Målet med trakten kommer att vara skapa en ny sjöstad med modern tappning med närhet till både sjö och vacker natur. Bostäderna kommer byggas kompakt för att man vill bevara så stora delar av naturen som möjligt och bostäderna kommer att byggas i normal standardstorlek. Medellägenheten kommer att ligga på 70 kvadratmeter och det kommer finnas från tvåor till femmor. Alla lägenheter kommer att vara miljöklassade enligt den Green Building Council och man kommer att ha underjordiska garage insprängda i de närliggande bergen för att slippa trafiken i området samt uppmuntra till att använda kollektivtrafiken från och till bostäderna, lokaler och kontor i Nacka. Området planeras att vara klart år 2020 och bostäderna kommer att byggas i olika etapper och man hoppas att tills även den kaj och strandstråk kommer att vara klart tills dess.

Närmare centrum har även där ett större bostadsområde utvecklats sedan år 2008. Även här har man haft natur i fokus där en park är områdets stolthet. Runt parken har man anlagt aktivitetsområde samt bevarat de dammar som fanns för att hålla dagvattnet på en bra nivå.

I trakten finns villor, radhus, parhus, kedjehus och ett mindre antal lägenheter. Sista etappen av bostäder beräknas vara klart i slutet på år 2017 och kommer bestå av mindre hus söder om parken. Fram till år 1992 låg KF:s bageri längst strandpromenaden i Nacka. Deras bageriverksamhet samt kontor i Nacka har idag lagts ner och år 2012 tog man nya tag med att utveckla holmen och dess vackra kringliggande miljö. Den gamla byggnaden samt marken såldes till PEAB och KUAB som hade plan på att bevara den gamla byggnaden men efter beslut från länsstyrelsen så var byggnaden i för dåligt skick för att behålla. Man utfärdade en arkitekttävling med industriarkitektur i fokus för att bibehålla områdets karaktär. Bostadshusen som ska byggas ska innehålla en relaxavdelning och ha personal i reception och kontor i Stockholms Nacka dygnet runt.

Industrier

Sickla är det området i kommunen som växer mest och allt flera stora företag väljer att etablera sig i kontor i Nacka. De senaste året har tre nya huvudkontor i Nacka fått byggas och Atrium Ljungberg som bygger lokalerna ser detta bara som en början på den framtidens möjligheter. Planen som finns är att fördubbla antal anställda i området de närmaste fem åren. Ett av de nya huvudkontoren är Atlas Copcos som flyttat in i en rund huvudbyggnad med sina 700 anställda. Förr var dessa 700 personerna placerade runt om i kontor i Nacka men är nu stationerade på samma plats för att kunna effektivisera sin verksamhet. Ytan består av 14 300 kvadratmeter och har plats för 100 anställda utöver de 700 som redan kommer flytta in i kontoret i Nacka.

Den andra stora verksamheten som ska etablera sig i nya kontor i Nacka är Instrum Justitia. De har också kontor i samma område just nu men har valt att flytta in i de nya lokalerna då de växt ur de gamla. Deras nya yta är på 7 250 kvadratmeter men att restaurang och butiker ska ta upp lite mer än 1000 kvadratmeter. Runt 300 anställda ska ha kontoret som sin hemmaplan. Det sista storföretaget som valt att flytta till Sickla är Akzo Nobel. De kommer att bli grannar med Kinnarpshuset och ytan på kontoret blir 10 500 kvadratmeter till sina 200 anställda.

Dessa etableringar är inte bara bra för företagen med kontorslokaler i Nacka i sig utan för hela området och dess näringsliv. Storföretag skapar ringar på vattnet och skapar fler arbetsmöjligheter än inom själva företagen. Samma effekt skedde i Kista när Ericsson valde att flytta dig delar av sin verksamhet.

Allt fler medelstora företag följde trenden och näringslivet i Kista har aldrig varit bättre. De senaste året har arbetande i kommunen ökat med 22 % och detta beräknar man ska höjas ännu mer under nästkommande år och med alla nyetableringar. Tillväxten på företag har ökat med nästan 50 % under de senaste tre åren vilken är den högsta siffran i Sverige. Trenden att etablera sig i lokaler och kontor i Nacka i Stockholm har alltså ökar markant speciellt inom Telekom och IT, bygg och inom tjänstesektorn.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Närheten till vattnet har varit en drivkraft och många hotell idag har fantastisk utsikt över Stockholms skärgård. Från en del hotell som ligger vid hamninloppet är det lättare att ta sig till innerstaden med båt än med tåg och buss. Området bjuder på många smultronställen, gamla herrgårdar och strandpromenad vilket många hotell dragit nytta av. Hotellen i området har en närhet både till bostadsområden, lokaler, Stockholms innerstad och kontor i Nacka.

Vanliga hotellkedjor är etablerade i området såsom Scandic, Nordic Choise, Elite hotels och Quality och har ofta gott samarbete med de kringliggande företagen med bra priser. Många hotell i området framstår som exklusiva men i området finns bostadsmöjligheter för alla plånböcker.

Utöver kedjehotellen finns många små och stora privata aktörer på marknaden som bjuder på mer varma hotellinredningar i små och stor skala.

Områden man rekommenderar att bo på när man besöker Nacka är Saltsjökvarn och Nacka strand. Härifrån kan man ta båten in till både Slussen och Djurgård. Kring Nacka station finns ett par billigare alternativ som STF vandrarhem, motells och Bed and Breakfast alternativ.

Något som är unikt för hela huvudstaden är att det blivit populärt med vandrarhem på båt. I Nacka finns även dessa alternativ på ett flertal ställen kring vattnet. Sickla är idag det största företagsområdet i Nacka och granne med Sickla köpkvarter vilket är en av landet största shoppinggallerior. Här finns även möjlighet för aktiviteter såsom bowling, lekland och bio. Hotellet erbjuder stora konferensmöjligheter med skräddarsydda önskemål och behov. Hotellet kan erbjuda 13 konferensrum eller kontor i Nacka och rum upp till 220 personer. Sammanlagt kan hotellet ta emot 550 deltagare åt gången. Området är en bra utgångspunkt för affärer med närhet till huvudstadens kringliggande företag och dess kontor i Nacka, innerstaden och landets största flygplats några mil bort.