Introduktion till området

Nacka är en kommun som växer snabbt, och staden är även en av de platser som växer mest ut av alla svenska kommuner. Det bor 100.000 invånare i Nacka, och bebyggelsen mellan Stockholm och Nacka växer samman mer och mer för varje dag som går. Det finns många lokaler att välja bland i alla olika prislägen. Det beror självklart på vilket område i Nacka du vill att dina lokaler ska ligga i, men visst finns det tillgång i de flesta områden i en stad som växer i raketfart. Man håller just nu på att bygga 15.000 nya lokaler och arbetsplatser i staden, och de flesta lokaler kommer att finnas vid västra Sicklaön som även går under namnet Nacka Stad. Det kommer också vara möjligt att ta tunnelbanan till Nacka när den blå linjen får tre nya stationer vid namnen Sickla, Järla och Nacka. Eftersom du har så bra förbindelser i Nacka så blir det mindre viktigt vart dina lokaler hamnar, eftersom du alltid kan ta dig till Nacka eller Stockholm på ett snabbt och smidigt sätt.

Nacka kommun är belägen i den nordöstra delen av landskapet Södermanland,  men har också en mindre del av kommunen i sydöstra Uppland. Kommunen är delad mellan Södertörn och Värmdö, och Östersjön i norr och söder. I söder så gränsar Nacka till Tyresö kommun, och i väster och nordväst så gränsar Nacka till Stockholms kommun. Nordväst om Nacka finner du Lidingö kommun, och i norr om Nacka ligger Vaxholms kommun. Alla dessa platser tillhör Stockholms län, så även om dina lokaler ligger i Nacka eller någon av de närliggande orterna, så är du fortfarande under Stockholms vinge.

Nacka har en väldigt uppsprucken berggrund, och de branta stränderna kan du finna t.e.x. vid Skurusundet, Lännerstasundet och Baggensfjärden. Deras naturliga utseende är starka karaktärsdrag för Nacka. I Nacka finner du också höga bergspartier med kala hällar som ibland är täckta med ett tunt täcke av jord. Om du befinner dig i dalgångarna så kan du se en del sediment som skapades när vattenytan låg högre än vanligt. Platser i Nacka som visar upp dessa naturmirakel i öppna områden inkluderar Boo och Saltsjö-Duvnäs. Lokaler i Nacka ger dig inte bara tillgång till Stockholm och Nackas fantastiska företagskultur, utan du får också chansen att uppleva Nackas fantastiska natur.

Det finns flera förkastningsbranter i Nacka. En av dessa kan du finna med start i Södermalm i Stockholms kommun, och som sedan fortsätter hela vägen över Nackas norra kustlinje. En annan förkastningsbrant går längs med Sicklasjön, Duvnäsviken, Järlasjön, Lännerstasundet och sedan vidare österut. Det finns många vackra naturområden i Nacka kommun.

De största områdena går under namnen Nackareservatet och Erstaviks fideikommiss. Här finner du omväxlande natur med både granskog, tallskogar, vatten, kärr och sjöar. Nacka erbjuder också flera olika naturreservat, och Nacka kommun har för närvarande 13 naturreservat. Det nyaste reservatet heter Svärdsö och bildades i slutet på 2014. Om du väljer att placera ditt företags lokaler i Nacka så kommer du få nära tillgång till denna skönhet som stadens natur erbjuder.

Områdets historia

Svekofenniderna är en bergskedja i Nacka som bildades för mer än 2000 år sedan, och är nu Nackas berggrund. Under åren som gått så har berggrunden förändrats en hel del på grund av sprickningar och vulkanutbrott. Nackas berg har fått sitt nuvarande utseende för ungefär 500 miljoner år sedan, och berggrunden består av gnejser, gnejsgraniter och graniter. Den senaste istiden skedde för 10 000 år sedan, och innan dess var Nacka beläget helt under vatten. Det var inte förrän 7000 år sedan som Nacka kom upp till ytan. För 4000 år sedan var vattenytan 20 meter högre upp än vad den är idag, och för 1000 år sedan låg vattenytan nästan 15 meter högre än vad den gör i dagsläget. Du kan finna de högsta punkterna vid Ältaberget och Himlaberget i Nacka.  

Områdets infrastruktur

Det finns utmärkta kommunikationer i Nacka vilket gör det lätt och bekvämt att öppna lokaler i denna kommun. Nacka genomkorsas av länsväg 222 som ansluter till Södra länken, länsväg 260 och länsväg 228. Du finner även pendeln Saltsjöbanan som hanteras av Storstockholms Lokaltrafik. Pendeln kan ta dig till alla tätorter så väl som till Stockholms central mycket snabbare än om du t.e.x. kör bil. Det finns många lokaler i Nacka och speciellt i tätorten, så bra förbindelser är ett stort plus. I Nacka har du många olika alternativ när det gäller kollektivtrafik.

Du kan ta dig fram via buss, båt, Tvärbanan eller Saltsjöbanan. Båtresa lockar många, och i Nacka har du möjlighet att åka med SjöVägen – detta är SLs nya kollektivtrafikprojekt i Stockholms farvatten. Tidtabellen för sjövägen kan du finna på ett lokalt SL-center. Med hjälp av sjövägen kan du nu pendla mellan Saltsjö-Mälarsnittet, och mellan Nacka och Stockholms City eller Lidingö. Sjövägen erbjuder följande biljetter:
• Biljetter som gäller under 24 eller 72 timmar
• 7-dagarsbiljett (en vecka)
• 30-dagarsbiljett (månadsbiljett)
• 90-dagarsbiljett (kvartalsbiljett)
• Sommarbiljett som gäller under maj - augusti
• Årsbiljett
Du kan självklart också använda Reskassan, SMS-biljett eller en biljett som du köper via SL:s biljettapp.

Företagsliv

Nacka har ett starkt politiskt klimat, och det är mycket som händer bakom kulisserna. Nacka kommun har haft ett borgerligt styre sedan en lång tid tillbaka. Under 2016 ökade de borgerliga partiernas inflytande och Moderaterna styrde under åtta år med stöd av endast ytterligare ett parti. Under samma val blev det lokala partiet Nackalistan (nl) invalt med två mandat. Efter valet under 2014 fick Sverigedemokraterna också två mandat, och Moderaterna och Folkpartiet minskade sina mandat i utbyte. På grund av detta krävs nu en allians från alla partier för en borgerlig majoritet.

Kommunstyrelsens ordförande är listade här:
Thage G. Peterson (1967–1974)
Erik Langby (1983–2012)
Mats Gerdau (2013)

Det går bra för Nacka i överlag. Om du söker lokaler i Nacka är detta faktum självklart motiverande. Nackas kommunens låneskuld har minskat kraftigt under det senaste året och uppgår nu till den låga siffran 300 miljoner kronor. Om man räknar per invånare så har Nacka en mycket låg skuld jämfört med många andra kommuner. Den låga skulden gör att räntekostnaderna är låga i Nacka inför det kommande året. Under det senaste året har Nacka kommun investerat för cirka 724 miljoner kronor. Den största enskilda investeringen som Nacka gjort är i Kvarnholmsförbindelsen som invigdes i början av sommaren detta året. Årets resultat är inte helt fastställt fram tills att Nackas kommun har avslutat sin årsredovisning. Det slutgiltiga beslutet tas av Nackas kommunfullmäktige i april varje år.

I centrala Nacka planeras just nu nya trafiklösningar och en ny spännande bebyggelsestruktur.

Nacka planerar en överdäckning av Värmdöleden som ska knyta ihop stadsdelarna och ge plats åt en park för att ge ännu mer natur till staden. I området Sickla-Plania och i Nacka strand har strukturplanen anpassats efter det pågående projektet. I Henriksdal så har den redovisade bebyggelsen anpassas till det nya planen, som nu går ut på samråd. En ny bostadsbebyggelse planeras även norr om Svindersviken i Nacka där Operan och Dramaten har sina lokaler i dagsläget. Nacka kommun har ett bra ekonomiskt resultat, och under 2016 landade resultatet på 175 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor bättre än vad Nacka hade förväntat sig.  Kommunens verksamheter visar också på ett bra resultat med glada medborgare och nöjda kunder inom de flesta områdena.

Under de senaste 20 åren så har bebyggelsen mellan Stockholm och Nacka vuxit mer och mer samman. Många nya lokaler, kontor, bostäder och arbetsplatser har byggts, och områden har börjat att växa ihop. Eftersom det finns ett etablerat näringsliv så blir det lättare för nya företag att slå rot i kommunen, och närheten till Stockholm är ett stort plus. Den stad som nu växer fram vid tunnelbanans nya stationer är det som vi idag kallar Nacka stad.

Denna plats erbjuder flera olika sorters lokaler och kontor för både etablerade företagare som vill utveckla sitt existerande företag, samt för nyföretagare som vill ha sin egna lokal från starten. Nacka stad sträcker sig från Hammarby sjöstad ända fram till Nacka Forum. Under 2030 planerar Nacka kommun att vara klar med tunnelbanan och vid den tidpunkten ska det finnas 14 000 nya bostäder och kontor, samt 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad. Kommunen vill att Nacka stad på västra Sicklaön ska utvecklas till en intensiv och levande stadsdel där det är attraktivt att leva, arbeta och spendera sin tid. Nacka kommun arbetar för att den utvecklade strukturplanen ska vara vägledande under planeringen av Nacka stad. Om du planerar att öppna ett kontor i Nacka så är det garanterat att du har mycket att se fram emot i framtiden, eftersom staden är i konstant utveckling så kommer du att få chansen att vara en del av Nackas framtida framgångssaga.

Eftersom Nacka också satsar så mycket på nya byggnader så blir det lättare att hitta en lokal eller ett kontor som passar just dig och ditt företag. Den vackra naturen, de starka förbindelserna och det faktum att Nacka har ett väl utvecklat näringsliv och företagsliv motiverar nya köpare och nya hyresgäster ännu mer. Det är inte konstigt att så många företag har valt att placera sig i Nacka, och du och ditt företag kan bli en av dem.

Utveckling i området

Det finns många utbildningsmöjligheter i Nacka. Du håller rätten att delta i grundläggande vuxenutbildning från och med det år du fyller 20 år. Du måste vara folkbokförd i Sverige för att delta. Om du väljer att leta lokaler i Nacka så är det skönt att veta att du i framtiden kan finna utbildningsmöjligheter inte bara för dig men kanske även för dina anställda.

Nacka erbjuder också karriärvägledning, vilket innebär att du har ett möte tillsammans med en av deras vägledare för att säkerhetsställa vilken utbildning som passar dig bäst. På mötet kommer vägledaren prata om dina tankar kring studier och arbete och vad du vill göra med ditt liv. Med hjälp av Nackas olika studie- och yrkesvägar så kan du få det stöd du behöver för att göra en planering som passar just dig. Om du bara håller enstaka godkända kurser från gymnasiet, så kan du få hjälp med att planera att läsa mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. Om du vill läsa vidare på universitetet, högskola eller yrkeshögskola så kan du få information om olika sökvägar från en av Nackas studievägledare.

Nacka har ett bra skolsystem, och även ett extra system som går under namnet ”Kundval i Nacka”. Om du söker lokaler i Nacka så kommer du inte ha några problem med att säkra dina barns skolgång. Nackas politiker har utformat detta lokala mål utifrån skollagens ramar, och anordnarna är auktoriserade av kommunen. Alla friskolor i Nacka måste först godkännas av skolinspektionen. Med hjälp av ”kundval i Nacka”så får kunden möjligheten att välja bland alla anordnares olika utbud och själv bestämma vem som har bäst kvalitet. Du kan använda ett verktyg vid namnet ”jämföraren” för att ta reda på vilken skola som skulle passa dig eller dina barn bäst. Det är helt kundens val, och kunden kan också ändra sitt val vid senare tidpunkt. När det gäller ersättning för tjänsten så sker detta via checkar till anordnaren. Med hjälp av detta verktyg så har Nacka lyckats skapa konkurrens helt på kundens villkor. Vid senare skede går kommunen in och utvärderar processen och följer upp hur det har gått med placeringen. Det är utbildningsnämnden i Nacka som ansvarar för auktorisering av fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg. Fristående skolor måste först söka tillstånd hos Skolinspektionen. Om en förälder väljer att placera sitt barn hos en anordnare som driver förskoleverksamhet utanför Nacka kommun, så måste anordnaren vara godkänd i den aktuella kommunen.

Nackas kommun har en vision och den sammanfattas i två ord: Öppenhet och Mångfald. Dessa två ord präglar starkt Nackas utbud av förskola och skola. För varje person som söker lokaler i Nacka så finns det tillgänglighet för skolplats eller dagisplats. I dagsläget har Nacka 150 förskolor och skolor och runt 50 andra anordnare av pedagogisk omsorg. Dessa verksamheter drivs av 54 huvudmän. Bland dessa huvudmän finner du också den kommunala huvudmannen, samt stora och små privata koncerner som driver flera olika enheter.

Andra huvudmän involverade är små aktiebolag, föräldra- och personalkooperativ och andra organisationer som driver en förskola eller en skola. I Nacka är det viktigt med tillgänglighet. Det ska inte spela någon roll vilken huvudman du har, det ska finnas en skola tillgänglig för alla barn och skolan ska vara öppen alla vardagar under hela året. Barn och elever som är i behov av särskilt stöd ska självklart ges det stöd som krävs, och har också en rätt till en skolplats i Nacka.

Industrier

I Nacka finns det runt 11.000 aktiva företag  och det startas i genomsnitt 1000 nya företag om året. Nacka har ett av Sveriges bästa företagsklimat. I Nacka stöttar man företagare, och tror på entreprenörens förmåga att få saker och ting att bli verklighet. Nacka kommun har sett bevis på näringslivets kraft, så om man bestämmer sig för att öppna lokaler i Nacka så kan man räkna med att få ett stort stöd av kommunen. Under 2016 så rankades Nacka av Svenskt Näringsliv till Sveriges tredje mest företagsvänliga kommun. Kommunens mål är att årligen befinna sig på topp 10. Många analyser visar på att det är en kommun som passar perfekt för den som vill öppna upp ett nytt kontor, utveckla sitt företag eller skaffa sig nya lokaler i Nacka. 

Nackas näringslivsstrategi vill tydliggöra kommunens strategiska plan för att backa en näringslivsutveckling som är baserad på entreprenörens förmåga att bygga ett företag med lokaler i Nacka, och näringslivets styrka. Strategin har fem strategiska mål;

  • Kommunen vill skapa ett dynamiskt företagsklimat som ger utrymme för innovation och utveckling.
  • Kommunen vill bidra till mycket tillgång på arbetskraft som också har en relevant kompetens.
  • Kommunen vill ha en aktiv markpolitik som tydligt samarbetar med näringslivet.
  • Kommunen vill att stadsplaneringen skapar starka urbana lokaliseringsförutsättningar.
  • Kommunen vill erbjuda enkel och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagarens individuella behov.

Näringslivsrådet i Nacka möts upp fyra gånger om året. Rådet är ett samarbete mellan Nacka kommun och olika representanter från näringslivet i Nacka. Nacka är en viktig pusselbit i Stockholmssregionen, och en viktig aktör i den expansiva storstadsregionen. Samarbetet och relationerna med grannkommunerna är viktigt för Nackas fortsatta utveckling. Nacka är också medlem i Stockholm Business Alliance. Alliansen består av 52 olika kommuner från sju olika län, och fokuseringen ligger på att förbättra arbetet inom följande områden: näringslivsservice, investeringsfrämjande och marknadsföring. Man har satsat på att använda regionens samlade fördelar och arbetar för att skapa en internationell marknadsföring som kommer ge bättre förutsättningar för att lyckas få nya investerare, nya lokaler och nya etableringar. Alliansens gemensamma mål är att behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion på lång sikt, där Nacka också är en viktig del. Varumärket för hela alliansen är "Stockholm – The Capital of Scandinavia".

Ända fram tills 1990 så hade Nacka kommun fortfarande ett flertal stora industriföretag. Dessa inkluderade Atlas Copco AB, ABB Fläkt AB, och Akzo Nobel AB. Alla dessa företag hade förr i tiden sina lokaler i Nacka, men inget av dessa företag är kvar i staden i dagsläget.  Under den senaste tiden så har näringslivet dominerats av tjänstesektorn och  servicesektorn samt handeln. De större företagen i Nacka är t.e.x. Keolis och Apoteket. Du finner också ett växande utbud inom detaljhandel & hemelektronik via företag som El-giganten, Siba samt det tyska företaget Media Markt. Dessa företag som har sina lokaler i Nacka, ligger alla i Sickla köpkvarter eller Nacka forum, vilket i sig har ökat konkurrensen enormt.  Även kommunen är en stor arbetsgivare tillsammans med landstinget.Vi har listat några större arbetsgivare i Nacka kommun nedan:

- Nacka kommun - 4 180 anställda
- Telia Sonera Sverige - 1 375 anställda
- Stockholms läns landsting – 525 anställda
- Keolis – 500 anställda
- Apoteket – 375 anställda
- Atlas Copco Tools – 275 anställda
- Svensk Banproduktion – 275 anställda
- Rikspolisstyrelsen – 225 anställda
- Securitas Bevakning – 130 anställda