Introduktion till området

Nässjö är en av de 13 tätorter som ingång i Nässjö kommun. Kommunen har en yta på 990 kvadratkilometer och är en del av Jönköpings län.

Av de 30 000 invånarna som är registrerade i kommunen bor runt 17 000 av dessa i Nässjö stad.

Naturen har satt sin prägel på området där skogar möter åkrar och det småländska höglandet. I området finns ett flertal små och medelstora sjöar samt vattendrag och åar. Trakten står även för den Sydsvenska höglandets högsta punkt som är uppe på Tomtebacken och mäter 377 meter över havet. Tack vare den höga punkten är platsen unik med sina fyra avrinningsområden: Svartån, Lagan, Emån och Huskvarnaån.

Nässjö är uppbyggd som de flesta småstäderna i landet med ett torg, en gågata och flervåningshus med bostäder, lokaler och kontor i Nässjö. Området har ett rikt näringsliv och kommun, fastighetsägare och företagare arbetar tätt för traktens framfart och utveckling. Stadskärnan är ett viktigt nav för området även om mycket av handeln flyttats till Almenäs köpcentrum som ligger sydväst om tätorten. Området kring kärnan består av blandad bebyggelse. Allt från flerbostadshus områden, till villakvarter med liknande byggnader till kvarter med egen hems villor.

Just nu har kommunen stora byggprojekt på gång där ett flertal bostadsområden kommer att byggas upp under de närmaste åren. Ett av dem är Norra Alsberg där man valt att fokusera på villa bebyggelse på ett 40-tal tomter. Här kommer det lokala företaget Eksjö hus att stå för arkitekturen och kring miljöerna runt tomterna.

Mer i centrum har man valt att bygga om Folkets park till moderna bostäder med låga hus som ska passa inne i stadskärnan och de gamla byggnaderna som smyckar gatorna. Som i många andra städer runt om i landet pågår det utgrävningar för att anlägga fibernät i kommunen. Området står inför många utmaningar de närmaste åren men ser det bara som en utmaning. Övergången från industri- till tjänstesamhälle kommer att stå i fokus för att man ska kunna behålla sitt centrala läge som knutpunkt i länet och i södra Sverige. År 2014 firade kommunen 100 år, och de ser fram emot de nästkommande 100 åren.

Områdets historia

Centralorten Nässjö har spelat en stor roll för området historia då man valde att anlägga järnvägen ut med det som en gång var byn, Nässjö. Södra stambanan kom till att skapa orter som Bodafors Grimstorp och Flisby utmed järnvägen och Nässjö blev den centrala knutpunkten inte bara för tågförbindelserna utan för företag som ville etablera sig i lokaler och kontor i Nässjö. Totalt byggdes 6 järnvägsspår i området och det utgjorde att man hade tågförbindelser i alla vädersträck med både person- och godståg.

Områdets infrastruktur

Området har en bra geografisk plats för kommunikation till och från bostäder, företagslokaler och kontor i Nässjö. Centrum ligger strategiskt i anslutning till Södra stambanan med snabbtåg till tre storstadsregioner mindre än två och en halvtimme bort. Detta läge är unikt från många andra platser i landet. Att Nässjö är en knutpunkt går inte att ta fel på. Idag har området fler järnvägsspår än centralen i vår huvudstad. Med SJ:s snabbtåg kan 75 % av befolkningen i landet ta sig till staden på mindre än tre timmar. Detta gör området unikt och är en självklar dragningskraft för företag som vill starta upp ny verksamhet i lokaler och kontor i Nässjö eller i södra Sverige.

Den goda placeringen gör att man kan nå Nordens största flygplats Kastrup på två och en halv timme samt Köpenhamns centrum på två timmar och fyrtiofem minuter.

All den kommunala kommunikationen i kommunen planeras och körs av Länstrafiken. I dagsläget finns det fyra busslinjer runt stadskärnan som binder ihop de olika stadsdelarna. Man har även ett samarbete tillsammans med skolbussarna för att de som bor på landsbygden också ska kunna ta del av kollektivtrafiken i länet. Skolbussen är ett bra komplement då de går några gånger på morgonen och några gånger på eftermiddagen vilket är samma tid som folk ska ta sig till lokaler och kontor i Nässjö.

Västtåg står för stora del av den persontrafik som går via järnvägen. Mot Falköping, Göteborg, Skövde och Jönköping går det tåg minst en gång i timmen och för dem som ska vidare från Jönköping till Norrköping finns det ett tåg som går en gång i halvtimmen.

De tåg som trafikerar de linjer som går mer sällan mot sina destinationer kallas Krösatågen och trafikerar idag Vetlanda, Halmstad, Vetlanda och Värnamo. Många arbetare pendlar och det breda utbudet av de olika trafikslagen förbättrar och ökar områdets kompetensnivå.

Närmaste flygplatsen för boende och företag med kontorslokaler i Nässjö är Axmo flygplats som ligger i staden Jönköping. Härifrån går det både inrikes- och utrikesflyg samt flera avgångar för pendlare från Stockholm till bostäder och kontor i Nässjö. Till flygplatsen är det 5,5 mil från Nässjö. Även flera charterbolag har avgångar under hela året till varma och kalla destinationer.

Vid knutpunkten i tätorten har man anlagt ett resecentrum där all kollektivtrafik utgår ifrån. För att man ska kunna lätt ska kunna använda kollektivtrafiken har man valt att ha avgångar för bussarna minst en gång i halvtimmen. Alla busslinjer avgår från stationen kvart i och kvart över och under helgerna endast kvart över. Alla bussar körd med hybrid vilket innebär att de har en elektrisk motor och en förbränningsmotor. Detta gör att de behöver mindre bränsle och man sparar på miljön. Alla bussarna har blivit döpta och fått historiska namn efter betydelsefulla personer från området.

Staden har också närhet till bra kommunikation via väg. En av Sveriges Europavägar går bara 15 km från innerstaden och via riksväg 40.

Företagsliv

I samma takt som området växer och företag väljer att växa i sina lokaler och kontor i Nässjö blir köpkraften starkare och allt fler butiker kan öppna i området. Under början av 2000-talet anställde kommunen en handels utvecklare för att kunna öka och förbättra den lokala marknaden. Idag har många av de planer gått i lås och stora kedjor som H&M och Lindex har valt att flytta kontorslokaler till Nässjö.

Det gamla köpcentrum som finns vid knutpunkten har totalrenoverats och både kedjorna kommer att flytta in inom kort. Detta innebära att den ovanvåning som stått tom under ett flertal år kommer att fyllas med butiker och kontor i Nässjö. Nästa steg för byggnaden är att kunna locka till sig 3-5 till butiker för att kunna få en naturlig gång fram till rulltrappan. Med detta kommer gallerian att få en helhet.

För köpstaden utanför stadskärnan i Almenäs har Willys precis skrivit på ett långsiktigt kontrakt för en av de tomma byggnaderna. Kommunen driver även en dialog med andra kedjor som är intresserade av den mark som idag står tom runt köpområdet. Almenäs köpstad är ett handelsområde en bit utanför centrum som vuxit markant under de senaste åren. Området satsar på butiker där man sällan-köper såsom inredning, hygienprodukter och byggtillbehör. Stora företag som Rusta, Jysk, ÖoB och Granngården finns i traktens lokaler.

Området ägs av fastighetsföretaget SML som är den största fastighetsaktörer i trakten. De äger idag mer än 39 byggnader på över 70 000 kvadratmeter. För de butiker som ligger längst gågatan har man gjort en fasadrenovering för att göra gatan med attraktiv. Utöver detta har många butiker och kontorslokaler i Nässjö, valt att göra om på insidan. De har bytt golv, inredning, färg på väggarna och uppställning av varor. Med detta vill man att knutpunkten ska bli mer attraktiv och att näringslivet inom handeln ska kunna växa.

Kommunen tillsammans med andelsägarna har bildat en förening för att innerstaden ska kunna leva vidare. Bland annat om hur och när saker ska ske, när event ska planeras, vilken belysning som är tilltalande och var ska papperskorgarna placeras. Det är viktigt för företagarna med kontor i Nässjö att den fysiska miljön växer med utbudet och de relationerna mellan butikerna och kunderna.

Parkeringsmöjligheter

I de centrala delarna av tätorten har man valt att ta bort parkeringsavgiften på alla de kommunala parkeringsplatserna. Detta beslut tog man under våren 2016 och bara några månader senare trädde beslutet i kraft.

Idag finns det runt 900 parkeringsplatser runt knutpunkten med olika tidsangivelser på 30 minuter, en timme, tre timmar, 24 timmar och fri parkering. Detta för att öka ruljangsen på fordonen och att bostäder och företag med kontor i de centrala delarna av Nässjö ska ha möjlighet till närliggande parkeringsplatser. Det viktiga är att inte glömma P-skivan som blir vakternas hjälpmedel vid felparkering.

Är man i behov av långtidsparkering har kommunen satt upp en speciell parkering som är avgiftsbelagt upp till sju dygn. Parkeringsplatsen ligger i korsningen vid Skolgatan och Järnvägsgatan vid affären Netto.

Parkeringsmöjligheter ligger i närheten av gågatan med butiker och många mindre kontor i Nässjö. För de företag med lokaler och kontor i de centrala delarna av Nässjö lönar det sig oftast att köpa ett Nyttokort där man får ställa sitt fordon upp till fyra timmar på vilken parkeringsplats som helst i innerstaden för endast 1800 kronor om året. Ansökan om kortet gör man till kommunen via deras hemsida eller på deras kontor i Nässjö.

Företaget som sköter bevakningen och felparkeringar heter Gothia Trafiken AB och är anställda av kommunen.

I centrum har man valt att ha förbud-zoner för att få en så trivsam gång- och cykelmiljö som möjligt i centrum. Det betyder att du inte får ställa ditt fordon på platser som inte är märkta. För övriga parkeringsmöjligheter gäller datumparkering. Detta innebär att du under 24 timmar får parkera på sidan med jämna gatunummer under ojämn datum och tvärtom. Detta gäller endast under vinterhalvåret i kommunen för att snöröjningen ska kunna fungera smärtfritt. Kommunen har även planerat att bygga en avgiftsfri parkeringsplats i anslutning till järnvägen för att underlätta för de som pendlar till och från kontor i Nässjö. Området kommer ha plats för ungefär 30 parkerande bilar åt gången. Intill planeras även en gång- och cykelbana för att underlätta för in- och utfarten.

Utveckling i området

Staden expanderar och många inflytelserika företag väljer platsen tack vare det strategiska läget med närhet till många storstäder och de goda transportmöjligheterna. Närheten upp till huvudstaden, Sveriges största hamn i Göteborg och Öresundsregionen är bara några timmar med bil eller tåg bort vilket skapat ett unikt läge för lokaler och kontor i Nässjö.

Ett företag som håller på och bygger en ny lagerlokal i Nässjö, mitt i området är Jysk. Satsningen kommer att kosta företaget runt 400 miljoner kronor och höglagret som håller på att byggas kommer att vara över 40 meter högt. Planeringen för den nya byggnaden har tagit ett flertal år och är för tillfället landets högsta byggprojekt. Byggnaden har engagerat över 200 personer främst från trakten men även influgna experter. Med sina 2 100 butiker i 36 länder kommer lagret att behöva serva hela landet med sov artiklar och möbler.

En av världens bästa arbetsplatser finns i staden. År 2015 invigdes en av landets mest moderna kontor i Nässjö. Runt 200 personer kom till uppstarten av JSC:s öppning med satsning på platsen, tekniken och individen. Kontoret i Nässjö är aktivitetsbaserade och med denna nya struktur plus platsen satsar man på att vinna Great Place to Work under de närmaste åren. Företags VD ser den geografiska platsen med stor utvecklingspotential och tror att företag kommer att expandera både på längden och på bredden. Vad som menas med ett aktivitetsbaserat kontor i Nässjö innebär bland annat att man har inställningen ”arbete är något vi gör, inte en plats vi går till”. Att de anställda inte har någon utplacerad arbetsplats utan sätter sig där det finns en plats ledig. Tiden man är på kontoret i Nässjö mäts inte utan ledningen räknar med att man gör det man ska.  

Industrier

Två viktiga faktorer som spelar stor roll för trakten är närheten till Södra stambanan och E4:an. Attraktionskraften i området har ökat under de senaste åren och allt fler företag expanderar och flyttar in i lokaler och kontor i Nässjö. Det goda geografiska läget skapar goda rekryteringsmöjligheter för de kringliggande företag med både lokal och icke lokal kompetens då pendlings möjligheterna är stora. Området är logistik intensivt och investeringarna i området ökar i takt med att infrastrukturen förbättras efter näringslivet.

Jysk håller på att bygga ett av Sveriges högsta höglager i trakten. Byggnaden kommer att mäta 40 meter och ha plats för över 76 000 pallplatser. Företaget har även sitt centrallager på orten med 150 anställda. Lagret kommer att ombesörja alla butiker i Sverige samt e-handeln i Norden.

Ett annat lokalt företag som valt att flytta hem sin verksamhet från Jylland är SB Seating. Företaget tillverkar kontorsmöbler och exporterar till hela världen. Sedan flytten har företaget utökat sin verksamhet efter en investering av ett materialhanteringssystem för 6 miljoner kronor. Kapacitetsökningen innebär att fabriken idag kan producera upp till 1000 stolar om dagen och företag är Europaledande på sitt område.

Ytterligare ett företag som flyttat in till trakten är LM Inredning som tidigare haft sin verksamhet i Huddinge. Flytten innebär en besparing för företaget då hyran är betydligt billigare än i huvudstaden. Även transportkostnaden kommer att minska för företaget samt att kvalitén på produktionen har ökat med 7 %.

Inom handel har fler kedjor valt att etablera sig i kommunen såsom Espresso House och Subway. Den största investeringen inom handel gjordes av Ahlsell som under september öppnade upp sin nybyggda butik på 1 200 kvadratmeter. Man är övertygad om att placeringen är rätt för branschen och att de kommer att expandera i sina lokaler och kontor i Nässjö.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Tack vare de 6 järnvägsspår som går igenom tätorten har turismen och intresset för området ökat. Allt fler företag har flyttat in i kontor i Nässjö och omsättningen på människor som rör sig i trakten och behöver sängplats har ökat.

Inga stora internationella hotell kedjor har valt att öppna någon verksamhet i området men det finns några privata alternativ som passar fint in i områdets klimat och miljö.

Det hotellet med högst standard i trakten är Hotell Högland. Det är ett fyrstjärnigt hotell som är beläget vid knutpunkten och nära järnvägsstationen. Utöver övernattning erbjuder byggnaden både spa och nattklubb. Hotellet kan även erbjuda bra möjligheter till konferenser enligt önskemål. För övrigt erbjuder de 104 fräscha rum i olika storlekar med alla bekvämligheter. I restaurangen serveras frukost, lunch och middag.

Är man ute efter mer naturmiljö finns Hotel Ullinge och Pensionat Paradis till förfogande. Hotel Ullinge är ett fyrstjärnigt hotell med härlig kring miljö och bort från all stress. Här finns 34 personliga rum och möjlighet till mindre konferenser eller möten för företag med kontor i Nässjö. Här serveras måltider morgon, middag, och kväll efter önskemål. Under sommarhalvåret öppnar de upp sin stora terrass med utsikt över skogen och sjön.

Pensionat Paradis är ett enklare alternativ och påminner om ett gammaldags världshus. Pensionatet har en härlig utsikt över sjön och bjuder på 18 rum i varierande storlekar och inredning. Verksamheten har endast frukost men har grillmöjligheter för de gäster som vill ta saken i egna händer om vädret tillåtet. Runt om i området finns ett flertal stugbyar där man kan hyra en stuga både under kortare och längre tider. Många av stugorna ligger i vacker miljö och är utrustade med alla bekvämligheter. De byarna som ligger med sjön har oftast tillgång till bastu, båt och badplats.