Introduktion till området

Norra Hisingen som ligger i Göteborg omfattar primärområdena Backa, Brunnsbo, Kärra, Rödbo, Skogome, Skälltorp, Säve och Tuve. Hisingen är Sveriges femte största ö och den näst mest befolkade. Hisingen fyller hälften av Göteborgs yta och här bor en fjärdedel av stadens invånare. På Norra Hisingen  bor cirka 49 500 personer vilket är ungefär 9 % av Göteborgs hela befolkning. Ön tillhör Göteborgs kommun och Västra Götalands län. Den är omgärdad av Göta älv i söder och öster, Nordre älv i norr samt Kattegatt i väster.

Norra Hisingen präglas av en blandning av boende, verksamheter och landsbygd. Här finns ett varierat bostadsutbud av småhus, hyresrätter och bostadsrätter, stadsmiljö och traditionell landsbygd. Det  finns mycket vacker natur och strövområden med tillgång till flera natur- och rekreationsområden. Det är samtidigt goda förbindelser till de centrala delarna av Göteborg med både buss, spårvagn och bil.  Norra Hisingen är en mycket attraktiv plats att etablera affärsverksamhet och här finns gott om kontor att hyra för alla typer av verksamheter. Det är mycket prisvärt att etablera kontor på Norra Hisingen och kundkretsen är stor. Det finns en stor arbetskraft på Norra Hisingen och även i närliggande stadsdelar. Här finns bra kommunikationsmöjligheter och goda förutsättningar för framtida utveckling för företag. Det finns möjlighet att etablera kontor på någon av de många torg, köpcentra eller i de mer glesbebyggda områdena.

Det erbjuds även möjligheter att anordna sammankomster, konferenser och möten på något av hotellen som finns på Norra Hisingen. Göteborg är en underbar stad som lockar till sig såväl företagande, studerande och permanent bosatta. Staden erbjuder mycket av allt och är därmed en väldigt populär plats att vistas på, inte minst för turisterna som inte passerar Sverige utan att besöka Göteborg.

Områdets historia

Hällmålningar och rester av forntida bosättningar visar att Hisingen beboddes redan år 9000 F.Kr. Namnet Hisingen är belagd 1399, de äldsta beläggen för namnet återfinns i de islänska sagorna som skrevs ner under 1200-talet. Det var på Hisingen som den första staden med namnet Göteborg existerade och grundades av Kung Charles IX på Hisingen vid Färjenäs år 1603.

Staden beboddes främst av holländska köpmän som lockades bosätta sig på grund av gynnsamma ekonomiska förhållanden. Men staden totalförstördes av danskarna år 1611 under Kalmarkriget.

Delar av Hisingen tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. Det officiella namnen på den svenska och norska Hisingen behölls – Svenska Hisingens härad och Norska Hisingens härad – fram till 1681 när de döptes om till de östra och västra stadsdelarna. Ön var mestadels jordbruksmark fram till industrialiseringen på 1800-talet, då företag som Arendalsvarvet, Götaverken, Eriksberg och Lindholmen startade sin verksamhet. Fram till varvskrisen på 1970-talet, var varvsindustrin i fokus på ön.

På Hisingen låg några av världens största skeppsvarv. De gamla varvsområdena längs Hisingskajerna har sedan 1990-talet byggts om till mestadels universitetsbyggnader och högteknologisk industri. 76 % av bostäderna byggdes mellan åren 1960 och 1980. Det finns ca 20 500 bostäder inom stadsdelen, av dem är cirka 12 600 flerbostadshus.

Områdets infrastruktur

En välfungerande infrastrukturoch goda kommunikationer är en av de viktigaste pusselbitarna för ökad rörlighet och tillgänglighet i en stad. För att enkelt och smidigt kunna ta sig till kundmöten, konferenser, sammanträden och kontor på Hisingen i Göteborg är det viktigt med goda kommunikationer.

Hisingen nås med 3 olika spårvagnslinjer samt åtskilliga busslinjer. Knutpunkter i kollektivtrafiken på Hisingen finns bland annat vid Hjalmar Brantingsplatsen och Eketrägatan. Det är mycket lätt att ta sig fram i kollektivtrafiken och samtliga bussar drivs av förnybart bränsle. För att få en miljövänlig stad och leva klimatsmart krävs det mycket god kollektivtrafik. Oavsett om man vill ta sig från de centrala delarna av Göteborg eller resa inom Norra Hisingen finns det i stor omfattning goda förbindelser med både spårvagn eller buss. Eftersom Hisingen till ytan täcker stora områden arbetar Göteborgsstad med att i större utsträckning binda samman Norra Hisingen genom förbättrad kollektivtrafik.

Med bil når man Hisingen via Älvsborgsbron, Götaälvbron, Angeredsbron och Jordfallsbron samt Tingstadstunneln.

Man kan även ta sig till Hisingen via färjan Älvsnabben i Göteborgs hamn.

Norra Hisingen har bra cyckelvägar och är omringad av natursköna områden. Det finns lånecyklar runtom i Göteborgsstad, när du lånar en Styr & Ställ-cykel är alltid de första 30 minuterna gratis. Göteborg uppmuntrar allt fler till att välja kollektivtrafiken eller cykeln framför bilen för att behålla en attraktiv och vacker stad med en hållbar stadsutveckling.

Företagsliv

Det är mycket prisvärt att köpa eller hyra kontor på Norra Hisingen i Göteborg eftersom det finns kontor som passar många slags verksamheter och det finns möjlighet att expandera. Här finns både små och stora kontorslokaler. Norra Hisingen är en utmärkt plats för att etablera och expandera sitt företag då det finns möjlighet att hyra större kontor allt eftersom företaget växer. Många företag har etablerat sina kontor på Norra Hisingen i och med att man kan få kontor till ett resonabelt pris. Lediga lokaler finns det gott om.

Sveriges andra största stad har en växande entreprenörsanda och erbjuder även kontorshotell. Kontorshotellen i Göteborgs Norra Hisingen är kompletta kontor för enmansföretag och små företag. 

Hyresvillkoren är flexibla med ett komplett och fullt möblerat kontor. Kostnaden är fast och i priset ingår förutom lokalkostnaden många kringkostnader som städning, el, värme och andra gemensamma kostnader. Kontorshotell är mycket bekvämt eftersom allt finns på plats så som datorer och möblemang, detta gör att man kan etablera sitt företag snabbt och lägga fokus på det som är viktigt för att få företaget att växa. Det kan även finnas möjlighet till att få en receptionist.  Dessa kontor ger flexibilitet i form av bindningstid för kontrakt. Här finns möjlighet till månadskontrakt.

Kontor på Norra Hisingen har även snäppet billigare hyror jämfört med central Göteborg. Det finns många olika sorters kontor att välja mellan, för att anpassa till företagets storlek. Det är viktigt att välja rätt typ av kontor och rätt läge för att få en riktigt trivsam arbetsmiljö för sina anställda.

 

Handeln har utvecklats kraftigt i Göteborgsstad och framtida etableringar av handel planeras läggas i de handelsområden som redan finns. Många och stora företag expanderar i en gigantisk fart. Detta för att minska konkurrerande markförfrågningar och underlätta trafikplanering. Det finns ett stort behov av nya områden för mindre industrier och liknande verksamheter. Det är viktigt att lägga arbetsplatser med många anställda centralt eller där det finns bra kollektivtrafik. På så sätt minskar beroendet av bil för resor till arbetet.

De verksamheter som kräver stora ytor men har få anställda, kan placeras i utkanterna av staden. Norra Hisingen erbjuder kontor både i handelsområden och glesbebyggda områden. När verksamheter i de centrala delarna av staden utökas, måste näringslivet expandera genom att mer intensivt utnyttja de ytor som är lediga.

Norra Hisingen erbjuder goda shoppingmöjligheter, här finns Bäckebols köpcentra med ett stort antal affärer och brett utbud. De flesta stora butikskedjor har lokaler i detta shoppingområde, här kan man enkelt etablera sin affärsverksamhet. Inom stadsdelen finns det flera torg och centrum med trevliga butiker. Kärra Centrum, Selma Lagerlöfs Torg, Brunnsbotorget och Tuve Torg är de största torgen inom bostadsområdena.  På det lokala torgen finns det mesta inom kommunal service och torget har ett brett utbud av butiker, mataffärer, apotek, bageri och frisörer. Här finns även caféer, bio, hotell och restauranger. Det finns även möjlighet att ta sig till centrala Göteborg med stort shoppingutbud.

Backa industriområde är lokaliserat mellan E6an och Göta älv i stadsdelen Backa. Det är ett industriområde för mindre företag som kräver mycket utrymme för sin verksamhet, till exempel lagerlokaler och liknande. Mitt i området finns Stigs center, ett mindre centrum i området med bensinstation, restauranger, Euroway Hotel med mera. 

Köpkraft i området

På Norra Hisingen bor människor med ursprung i olika länder. Här finns barnfamiljer, pensionärer samt människor med olika ekonomisk standard och utbildning. Utbildningsnivån hos de boende på Norra Hisingen är något lägre än Göteborgssnittet. Invånarnas medelinkomst är dock något högre än snittet i Göteborg. Detta gör att det finns en god kundkrets i området, köpkraft beror naturligtvis på inkomst. Inkomsterna har en direkt inverkan på den köpkraft som finns i en region eller kommun och är därför av stor vikt för detaljhandelns utvecklingsmöjligheter.

Inom dagligvaruhandeln har inkomstnivåerna mindre betydelse, även om skillnader naturligtvis går att urskilja. Alla människor behöver mat och även om en individs inkomst är väldigt hög läggs inte en väsentligt större summa på dagligvaror, däremot har höga inkomster en direkt inverkan på konsumtionen av sällanköpsvaror. Stadens näringslivsklimat är viktigt för dess befolkning i och med att detta ger fler möjligheter till sysselsättning. Inom Norra Hisingen finns det många områden som skiljer sig åt avseende förutsättningarna för demografisk utveckling.  Detta innebär att ålderstrukturen bland in‐ och utflyttarna skiljer sig åt beroende på vilken del av Norra Hisingen som avses.

 

Norra Hisingen är indelad i mindre enheter i åtta primärområden:

Kärra, där 22 % av stadsdelens befolkning

Tuve, där 19 % av stadsdelens befolkning

Skälltorp, där 18 % av stadsdelens befolkning

Backa, där 16 % av stadsdelens befolkning

Brunnsbo, där 13 % av stadsdelens befolkning

Säve, där 5 % av stadsdelens befolkning

Skogome, där 5 % av stadsdelens befolkning

Rödbo, där 2 % av stadsdelens befolkning

Parkeringsmöjligheter

Norra Hisingen erbjuder gott om parkering både i samband med shopping som vid bostadshus. Det är lätt och bekvämt att parkera om man har kontor på Norra Hisingen eftersom det finns flera olika möjligheter för betalning och det är enkelt att hitta parkering.

I början av 2017 lanserades en helt ny förbättrad app vid namn Parkering Göteborg där man både kan hitta och betala parkering. Genom att betala med appen betalar man endast för den tid man står parkerad. Det är enkelt och smidigt eftersom ditt kontokort redan är registrerad och du behöver inte tänka på att växla till mynt. Om du inte har en smartphone, kan du betala med sms. Man kan även på ett mer traditionellt sätt betala med mynt vid de flesta parkeringautomater. Dessa tar även bensinkort eller Visa/Mastercard. Det finns dock en del parkeringsautomater där du endast kan betala med bensinkort eller med telefonparkeringstjänsten.

Det finns också en parkeringskarta på p-bolagets hemsida där du kan söka efter parkeringsplatser. Klicka bara på respektive P-symbol så får du information om taxa och antal platser. Göteborg arbetar aktivt och gör det enkelt att leva klimatsmart. För elbilar finns det ett fyrtiotal laddare för besökare runtom i Göteborg, utbudet ökar efterhand. Göteborg gör en stor satsning för att bygga ut infrastrukturen av laddstationer. Man kan även hitta laddningsstationskartor online. Om man inte vill bekymra sig över parkering finns det alltid möjlighet att ta sig runt med cykel. Göteborgsstad jobbar aktivt med att tillföra allt fler cykelparkeringar vid infarts- och pendelparkeringar och vid alla större kollektivtrafikhållplatser. Parkeringarna ska ha väderskydd, hålla god kvalitet och det ska även finnas möjlighet att låsa in eller fast cykeln. Målet med Göteborgs parkeringspolicy är att staden ska vara tillgänglig för alla. Det ska vara lättare att välja cykeln eller kollektivtrafiken framför bilen.

Utveckling i området

Göteborgsregionen står inför en enorm utvecklingsfas. 25 miljoner kvadratmeter skall utvecklas och fem av dessa har sin utgångspunkt i centrum. Det kommer att byggas bostäder, kontor, infrastruktur och ytor för kommersiella ändamål. Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035 och göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Det finns planer på att Göteborgs centrum ska växa över till Hisingssidan, det kommer att etableras många nya kontor på Hisingen. Under det senaste decenniet har 1 200 nya bostäder byggts i stadsdelen och under samma period har Norra Hisingens befolkning växt med 3 100 personer.  Med den ökade befolkningmängden prioriteras fler bostäder runt Selma Lagerlöfs torg, Tuve och Brunnsbo i arbetet med utbyggnadsplaneringen. Det finns stor potential för företag som vill etablera kontor på Hisingen. Det finns även planer på att bygga ut Kärra. 

 

Ringöns industriområde på Hisingen består av både ny och gammal bebyggelse. Tidigare har området bestått av verkstadsbaserad industri, därav finns det fortfarande järnvägsspår mitt i området. Numera växer fler och fler butiker och kontor fram. Det finns för tillfället många förfallna byggnader, båtar, med mera och det har länge förts diskussioner om att rusta upp området. På Norra älvstranden pågår ett omfattande planarbete med renovering och nybyggnation på flera ställen. Hela industri- och handelsområdet kring Kvillebäcken ska genomgå stora förändringar med omfattande upprustning och nybyggnation av bostäder. Frihamnen, är nu nerlagd och det skall nu byggas bostäder där.

Industrier

I Göteborg har många världsledande företag kontor. På Hisingen ligger många kända företag, däribland Götaverken Cityvarvet, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Skandiahamnen, Preems och Shells raffinaderier, Sveriges television samt Hasselblad AB. På Hisingen finns större köpcentra vid Eriksberg, Backaplan, Amhult och Bäckebol. Ett gott näringslivsklimat är viktigt för att företag ska kunna växa och expandera.

Göteborgsstad har visat sig expandera konstant och har en god utvecklingskurva. I och med att staden expanderar, etablerar allt fler företag kontor ute på Hisingen. På Norra Hisingen finns goda möjligheter för nya företag att etablera sig med tanke på att området täcker en mycket stor yta.

Sedan 1800-talets början har Hisingen fått ta emot det som inte rymts inom normalt stadsplanerat område, men ändå varit oundgängligt för näringslivets och stadens utveckling: de första sillsalterierna, de växande skeppsvarven, kolhamnen, raffinaderierna, mentalsjukhusen, flygplats, Volvos tre stora industriområden, bergtäkter, och reningsverk.

Vid årsskiftet 2016/2017 hade Göteborgsregionen haft 108 månader i rad med jobbtillväxt. Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar. I slutet av februari hade Göteborgsregionen en arbetslöshet på 5,8 procent, lägst bland de svenska storstadsregionerna. Generellt ser man att många jobb i Göteborgsregionen har skapats och fortsätter att skapas i och kring bygg- och fordonsindustrin. Förändringarna i arbetslöshet på årsbasis bekräftar att Göteborgsregionens näringsliv går fortsatt starkt framåt i inledningen av 2017.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Norra Hisingen erbjuder ett fåtal fyrstjärniga hotell vilket ger möjligheter till att samordna konferenser. Vill man bo lite billigare på ett hostel får man söka sig till de mera centrala delarna av Göteborg. Göteborg erbjuder ett stort utbud av billiga hostels. Exempel på ett mycket populärt hotell på Norra Hisingen, för både turister och affärsresande, är St Jörgen Park. Detta är en unik anläggning som erbjuder såväl hotell, konferens, spa, gym, golf och restauranger. Här finns möjlighet att hålla konferenser och möten. De har även en 18-håls golfbana på pitchavstånd från hotellet och erbjuder en sportclub med gruppträningspass och gym. Detta är det mest populära hotellet på Norra Hisingen, men också det mest kostsamma. För affärsresande kan man även välja följande hotell:

  1. Scandic hotell
  2. Euroway hotell
  3. Elisero hotell
  4. Quality Hotel Winn

 

Göteborg har många charmiga stadsdelar och områden, där de centrala delarna har ett rikare utbud av hotell. Vill man bo mer centralt i Göteborg finns det ett enormt utbud av hotell och hostels. Det stora utbudet av hotell gör det möjligt att hitta ett boende efter dina önskemål. Det är lätt och smidigt att åka mellan de olika områdena med spårvagn, buss eller tåg. Många hotell erbjuder också möjlighet att ladda elbil för sina gäster. Det är viktigt att ens boende under resan passar med vad man ska göra i staden, att priset blir det rätta är också viktigt. Chanserna är goda till att hitta ett boende som passar syftet med resan och valmöjligheterna är därmed stora. Många av de finare hotellen erbjuder trevliga buffeer och har såväl barer som restauranger.