Introduktion till området

Norrköping är en mellanstor svensk stad som ligger vackert belägen precis väster om Bråviken. Den är känd för sina vattendrag som Motala ström men också för sina promenader och spårvagnar. Just närheten till vattnet och möjligheten att transportera sig vattenvägen till och från Östersjön gjorde tidigt Norrköping till en viktig sjöfartsstad. Närheten till Stockholm och Linköping är ett tungt skäl för många företag att öppna lager i Norrköping. De korta geografiska avstånden gör nämligen att Norrköpings näringsliv alltid attraherar kunder även från dessa städer.

Norrköping var tidigare en typisk och trivsam arbetar- och industristad. I de centrala delarna av staden ligger fortfarande det så kallade Industrilandskapet kvar, ett område med gamla och klassiska byggnader från industrialiseringen. Fabrikerna i det närmast pittoreska Industrilandskapet är idag nedlagda men kommunen har hittat nya användningsområden för dem. Bland annat ligger nu Campus Norrköping och kongresshuset Louis De Geer här, vilket vittnar om Norrköpings utveckling mot en kunskaps - och kulturstad. De charmiga spårvagnarna som löper kors och tvärs genom innerstaden för tankarna till en svunnen tid. Tillsammans med vattendragen och promenaderna gör de Norrköping till en vacker och charmig stad.

En berömd byggnad i Norrköping är Strykjärnet, uppförd i klassicistisk stil under början av 1900-talet och som har den utmärkande formen av ett strykjärn. Ett annat fysiskt landmärke är Östgötaporten, eller Parken som den kallas i folkmun. Den är hemmaarena för det populära fotbollslaget IFK Norrköping som lockar tusentals besökare varje hemmamatch.

Norrköping är en stad med stor potential och som storsatsar inför framtiden. Förutom övergången mot en kunskapsstad kan även evenemang som Bråvallafestivalen, Sveriges största musikfestival, nämnas som exempel på saker som på senare år hjälpt till att sätta Norrköping på kartan.

Områdets historia

Norrköpings historia som stad kan sägas börja officiellt 1385 när den tilldelades sina stadsrättigheter men egentligen har människor bott i detta område sedan tusentals år tillbaka. Det dröjde dock till 1600-talet innan staden började växa på riktigt. Då flyttade den holländske affärsmannen Louis De Geer hit och startade ett flertal industrier. Bland annat grundade De Geer ett pappersbruk, ett skeppsvarv, en vapenfabrik och klädesfabriker. Detta bidrog till att Norrköping snabbt började expandera och relativt snart blev rikets näst största stad efter Stockholm. Vid en tidpunkt stod klädesfabrikerna och textilindustrin för hela 70 % av rikets sammanlagda klädtillverkning. I samband med Nordiska sjuårskriget 1567 och Stora nordiska kriget 1719 utsattes staden för flera härjningar. Textilindustrins dominans håll i sig ända in på 1960-talet, då den började avvecklas i samband med att elektronik och pappersindustrierna tog över istället. På 1970-talet fick Norrköping sedan ett tillskott av fem statliga verk som flyttade till staden och på 2000-talet började satsningen mot att bli en universitets- och kunskapsstad tillsammans med Linköping. Tillsammans bildar de två östgötska städerna alltså den fjärde storstadsregionen i Sverige. Den stora utvecklingspotentialen har bidragit till att många företag tagit steget att öppna olika sorters affärslokaler och lager i Norrköping.

Områdets infrastruktur

I Norrköping möts tågtrafik, flygtrafik, sjöfart och Europavägar i en och samma stad. Flera planerade och pågående infrastruktursatsningar kommer också bidra till integreringen med både Linköping och Stockholm. Företag som etablerar kontor eller lager i Norrköping redan idag får alltså i framtiden tillgång till en mycket stor marknad.

Norrköping är tillsammans med Stockholm och Göteborg de enda svenska spårvagnsstäderna. Just spårvagnarna sticker ut i gatubilden och spelar en viktig roll i stadens kollektivtrafik. Norrköpings spårvagnsnät öppnades 1904 och idag står det för nära hälften av innerstadstrafiken. Staden har även ett väl utvecklat bussnät som täcker stora delar av stadskärnan samt de yttre delarna av staden. Tillsammans innebär spårvagns- och bussnäten att det finns en varierad och relativt miljövänlig kollektivtrafik som på ett effektivt sätt ökar tillgängligheten till stadens affärsområden och köpcentrum där de flesta butiker, kontor och lager ligger.

E4:an har flera infarter till Norrköping och passerar förbi precis väster om den östgötska staden. Den innebär ett enkelt sätt att snabbt transportera sig till och från Norrköping. Från Resecentrum avgår dessutom otaliga tåg norr- och söderut i landet varje dag. Den sammanlagda bilden av infrastrukturen får därmed sägas vara mycket god och stadens näringsliv har därför alla grundläggande förutsättningar för att fortsätta utvecklas. Pendelmöjligheterna är redan idag goda och kommer bara bli bättre med kommande infrastruktursatsningar.

Som om det inte vore nog, har Norrköping också en mindre flygplats med såväl inrikes- som utrikesflyg. Totalt kan man resa till inte mindre än 16 destinationer härifrån. För det mesta handlar det om olika semesterorter i Europa men det finns även en inrikeslinje till Visby sommartid samt en fraktlinje till New York via Reykjavik.

Slutligen måste sjöfarten nämnas. Tack vare sitt geografiska läge precis vid Bråviken som leder ut till Östersjön har Norrköping genom hela sin historia varit en mycket viktig sjöfartsstad. Hamnen är en djuphamn som kan ta emot oceangående fartyg och den är samtidigt en av Sveriges största hamnar, såväl vad avser till antalet fartyg som värdet på det gods som transporteras. Därmed spelar den en mycket viktig internationell roll i Östersjön.

Företagsliv

Huvudgatan när det gäller shopping i Norrköping är utan tvekan Drottninggatan, som löper uppåt staden från Resecentrum. Här hittar du en lång rad butiker, kontor och andra affärslokaler. I anslutning till Drottninggatan löper också ett stort antal tvärgator, även de fulla med olika typer av lokaler och restauranger etc. Drottninggatan och anslutande tvärgator är Norrköpings främsta handelscentrum. Här hittar du de flesta kända och typiska svenska affärerna och butikerna. Området generar mycket handel och i takt med att staden fortsätter växa finns det en stor potential för ytterligare expansion genom att fler lokaler och lager tas i anspråk.

Utöver Drottninggatan är Ingelsta Shopping, Norrköpings största externa köpcentrum, en av stadens allra främsta affärsområden. Ingelsta är från början ett industriområde men genom en sammanlagd shoppingyta på tiotusentals kvadratmeter har Ingelstas köpcentrum även blivit ett viktigt handelscentrum, inte bara för Norrköping utan även för hela Östergötland. Även i Ingelsta hittar du de flesta av alla kända svenska affärer och lager, som tex Stadium och H&M. Ingelsta Shopping ligger vid E4:ans norra infart och rymmer ett femtiotal kontor, andra sorters lokaler. En utbyggnad av köpcentret, inklusive flera nya lager och andra lokaler, är planerad. Lokalerna och lagren i Norrköpings främsta shoppingcentrum är moderna och fräscha. Du når enkelt Ingelsta Shopping med en kort bussresa från centralstationen.

Köpkraft i området

Historiskt sett har Norrköping varit en typisk arbetarstad och haft en tillhörande kundkrets med relativt begränsad köpkraft. De senaste årtiondena har dock staden genomgått samma förändring som många andra svenska städer. I takt med att många industrier tvingats till nedläggningar har Norrköping sakta men säkert börjat att skifta karaktär. Globala förändringsprocesser som digitaliseringen och automatiseringen av stora delar av industrin kommer bidra till att näringslivet fortsätter att förändras. Dessa förändringar kommer föra med sig att Norrköping får ett högra antal högutbidlade än tidigare. Kundkretsen i staden kommer fragmentiseras från en homogen arbetargrupp till olika grupper med olika bakgrund och olika köpkraft. Allt detta innebär en betydande socioekonomisk förändring för den östgötska staden.

De konsumtionsmönster man såg under stadens tidigare historia kommer till viss del brytas upp och ersättas av nya. Framtidens kundsegment och marknad kommer vara mer komplexa, vilket gör att näringslivet måste anpassa sig och öka sin specialiseringsgrad för att möta efterfrågan. Det är svårt att spekulera kring exakt vilken effekt dessa förändringar kommer ha på den sammanlagda köpkraften i Norrköping, men gissningsvis kommer övergången från arbetarstad följas av ett mer nyanserat konsumtionsmönster. En högre andel högutbildade torde också innebära en ökad köpkraft, totalt sett. Men en viktig trend är också den ökande ekonomiska ojämlikheten, vilken kan skapa ökad segregation och parallella kundkretsar. Räknat i antalet potentiella kunder pekar Norrköpings befolkningsprognos på att marknaden kommer växa. Uppskattningen är en ökning på 40 000 personer fram till 2035, vilket skulle innebära ett invånarantal på 175 000. En högre andel av dessa kommer vara äldre än vad som är fallet idag, men samtidigt gör satsningar som Campus Norrköping att staden även kan räkna med en tillförsel av yngre invånare i framtiden. De goda studiemöjligheterna gör för övrigt att Norrköpings näringsliv kan dra nytta av nyutexaminerade och nya företagare från universitetet. Detta gynnar även framväxandet av så kallade klungor, vilka är oerhört betydelsefulla för framtidens ekonomi.

Automatiseringen, digitaliseringen och globaliseringen har drivit fram ett behov för städer som Norrköping att både bredda sig och specialisera sig på en och samma gång. Just övergången från en typisk arbetarstad är dock en utmaning som Norrköping som stad verkar vara införstådd med. Några konkreta exempel på det är infrastrukturprojekten samt samarbetet med Linköpings universitet. Dessa och andra satsningar gör att många företag redan idag tagit steget och etablerat ett kontor eller lager i Norrköping. Just närheten till framförallt Linköping och Stockholm gör att Norrköping kan attrahera köpkraft även från dessa städer.

Parkeringsmöjligheter

I Norrköping finns ett parkeringssystem som heter City-P. Det gäller innanför promenaderna samt i boendeparkeringsområdena. På City-P gäller avgiftsplikt måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar som inte följs av en helgdag mellan kl 08:00 och 20:00. På lördagar och dagar före helgdag gäller avgiftsplikt mellan kl 08:00 och 15:00. Om inget annat anges gäller att längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar. Vill du ställa dig längre än så hänvisas du av Norrköpings stad till exempelvis privat parkering på fastighetsmark, föreslagsvis i närheten av ditt lager eller annan lokal.

Parkeringsbiljetterna kan ha två olika färger: antingen röd eller blå. De röda och lite dyrare biljetterna gäller för samtliga parkeringsplatser, alltså både de som är markerade med rött och de som är markerade med blått. De lite billigare blåa biljetterna gäller dock enbart för parkeringsplatser markerade med blått. De röda biljetterna kostar 20 kr/timme med minsta avgift 20 kr. De blå biljetterna kostar 10 kr/timme, med minsta avgift 10 kr. Här hittar du mer information om parkering i Norrköping och även en parkeringskarta.

Utveckling i området

Tre stora byggprojekt planeras i Norrköping de kommande åren: En utveckling av nya innerstadsdelar runt den Inre hamnen, ett nytt resecentrum samt Ostlänken. Denna stadsomvandling kommer generera många nya arbeten samt locka nya kunder, investerare och boende till staden.

Utvecklingen av Inre hamnen går ut på att göra detta område till en naturlig del av innerstaden. Det förbereds för omkring 2000 nya bostäder i vad som kommer bli ett mycket attraktivt bostadsområde, inte minst tack vare närheten till Motala ström och de nya kanaler som planeras att byggas.

Vidare planeras också för ett nytt resecentrum i Norrköping, något som varit på dagordningen sedan en längre tid tillbaka. Nya Resecentrum kommer ligga precis norr om dagens station och bli den självklara knutpunkten för kollektivtrafiken. Runtomkring nya Resecentrum kommer det sedan växa fram en ny stadsdel med plats för 6000 boende.

I samband med Norrköpings nya Resecentrum kommer även Ostlänken, den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen, att byggas. Ostlänken kommer kapa resetiderna till både Linköping och Stockholm rejält: enr esa till Stockholm kommer ta endast 50 minuter och till Linköping endast 15 minuter. Detta får naturligtvis stora positiva effekter på dagpendlandet och de allmänna kommunikationsmöjligheterna mellan dessa tre städer. Byggandet av Ostlänken innebär därför en mindre infrastrukturell revolution i östra Sverige. Den planeras att påbörjas successivt under 2017-2021 och bli klar till 2028.

Dessa tre byggprojekt (Ostlänken, Resecentrum och Inre hamnen) kommer innebära stora möjligheter för företag som är intresserade av att etablera kontor eller lager i Norrköping. Stadens översiktsplan identifierar för övrigt tre sorters ytor för framtida byggande av bostäder, kontor och lager i Norrköping: redan hårdgjorda ytor, förtätning samt att ta i beslag obebyggda ytor av låg kvalitet. Vad gäller byggandet av nya lokaler och lager är det alltså i första hand sådana ytor som kommer tas i anspråk. I översiktsplanen betonas även vikten av att bevara gröna och blå ytor. Redan idag byggs det som aldrig förr i Norrköping och fler stora byggprojekt står alltså i startgroparna. Med andra ord finns stora möjligheter för fler lokaler och lager i Norrköping.

Industrier

Många historiskt tongivande industrier i Norrköping är idag borta. Detta gäller kanske särskilt textilindustrin. Istället har andra industrier tagit vid och idag dominerar branscher som papper & förpackning, logistik & transport, it & media, elektronik samt handel. Konkreta exempel på stora och inflytelserika företag som har lager i Norrköping och som dessutom använder dem som bas för sin varudistribution är Holmen, Stadium, Severa, Goodyear och Whirlpool.

Utmaningen för såväl Norrköping som för alla andra svenska städer i framtiden kommer genom tre skeenden: globaliseringen, digitaliseringen och automatiseringen. Hela 50 % av alla dagens jobb beräknas försvinna i Sverige de närmaste 20 åren, enligt en studie. Detta representerar en enorm utmaning och tack vare insikten om att dessa förändringar är på gång har Norrköping valt att bredda sig. Bland annat genom de nämnda satsningarna på infrastruktur, samarbetet med Linköpings universitet samt attraktioner som Bråvallafestivalen och Kolmårdens Djurpark. De nämnda förändringarna kommer också föra med sig att nya aktörer kommer in på marknaden samt att många kontor, butiker och lager byter ägare. Ledord som kultur, kunskap och kreativitet kommer i allt högre grad styra framtidens ekonomi. Satsningen på just samarbetet med Linköpings universitet har medfört att flera småföretag med olika kopplingar till universitetet kunnat expandera. De omfattande byggprojekten som planeras de närmaste åren kommer även de att medföra positiva effekter på stadens ekonomi och företagande. Detta kommer i sin tur att generera fler boende och fler kunder för alla företag som vill etablera kontor eller lager i Norrköping.

Lokaler i området

Prisnivån på lager i Norrköping är generellt mycket gynnsam jämfört med andra typer av affärslokaler som butiker och kontor. Detta beror bland annat på att de områden som generellt anses lämpliga för lager ofta ligger lite i stadens utkant, där priserna är lägre. Med andra ord föreligger starka ekonomiska incitament för ett företag att etablera ett lager i Norrköping.

Vad gäller just de prisområden som ligger i utkanten av staden, kostar en industrilokal som tex ett lager i Norrköping mellan 375 - 550 kr per kvadratmeter. Ett kontor kostar mellan 700 - 950 kr per kvadratmeter. För butiker ligger priset på mellan 600 - 1000 kr per kvadratmeter.

Naturligtvis finns det även fördelar med att förlägga ett lager i de lite mer centrala delarna av staden. Lager, kontor och butiker i centrala och attraktiva områden tenderar dock att kosta lite mer, precis som i andra städer. I områden med utmärkta affärslägen kostar en industrilokal eller lager mellan 450 - 725 kr per kvadratmeter. Ett kontor ligger på mellan 1000 - 1900 kr per kvadratmeter och en butik kostar mellan 1500 - 4200 kr per kvadratmeter.

Vill man kompromissa mellan lågt pris och bra läge kan man välja ett område som inte klassas som utmärkt affärsläge men ändå ett gott sådant och där priserna samtidigt inte är alltför höga. Här kostar industrilokaler och lager mellan 400 - 600 kr per kvadratmeter. För kontor gäller mellan 900 - 3000 kr per kvadratmeter och för butiker mellan mellan 900 - 3000 kr per kvadratmeter.

Den generella tendensen just nu är att priserna på lager i Norrköping ser ut att ha stabiliserat sig på nuvarande nivåer. Många lager i Norrköping återfinns ofta lite utanför staden och har därför fördelen att de är betydligt billigare än inne i stan. Att öppna ett eller flera lager i Norrköping ger ett företag tillgång till en stark marknad som befinner sig i en expansiv fas med stor potential.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

För att skapa och bibehålla goda kundrelationer är det ytterst viktigt för alla företag att deras kunder har tillgång till ett trivsamt boende under tillfälliga vistelser i staden. Det inger förtroende och ger ett positivt intryck av Norrköping som stad. Norrköping har naturligtvis precis som alla andra mellanstora svenska städer flera olika alternativ för ett företag som vill att sina övernattande gäster ska känna sig välkomna. Några faktorer att ta hänsyn till är komfort och kvalitet, läge och pris. Samtliga följande hotell och vandrarhem ligger centralt med närhet till såväl järnvägsstationen och viktiga lokaler i Norrköping:

The Lamp Hotel (fyra stjärnor). Ett boutiquehotell i en 1700-talsbyggnad endast ett femtiotal meter från huvudgatan Drottninggatan, stadens kanske främsta affärsområde fullt med butiker, kontor och andra lokaler. Hospitalsgatan 5.

Best Western Princess Hotell (fyra stjärnor). 350 meter från Louis De Geer konsert & kongress och andra lokaler. Skomakaregatan 8.

Elite Grand Hotel Norrköping (fyra stjärnor). Precis vid Drottningsgatan och vetter mot Motala ström. Tyska Torget 2 Box 1152.

Hotel President (fyra stjärnor). 300 meter från centralstationen. Vattenfränden 11.

First Hotel Central (tre stjärnor) Modernt hotell med självincheckning Nya Rådhusgatan 16.

Pronova Hotell & Vandrarhem. Ligger i Industrilandskapet, 10 minuter från Louis De Geer konsert & kongress och andra närliggande lokaler. Korsgatan 2, Plan 5.