Introduktion till området

I Sveriges huvudstad Stockholm finner vi Sveriges hetaste företagsklimat. Detta är en stor bidragande faktor till varför huvudstaden är en så attraktiv och populär stad att leva, bo och arbeta i. Stockholm ligger i Uppland och tillhör regionen Stockholms Län. Den är med sina ca 900 000 invånare den största och mest folkrika staden i såväl Sverige som i hela Norden. Huvudstaden är den snabbast växande staden i Sverige och räknas till en av de fem snabbast växande regionerna i hela Europa. Staden är i ständig tillväxt och utvecklas i rask fart.

Stockholm kommun står inför många nya spännande projekt med allt från fler bostäder, parker, skolor, till fler lokaler och kontorshotell och så vidare. Allt för att kunna möta den tillväxt staden står inför. Den populära och expansiva Stockholmsregionen är en av Sveriges mest attraktiva etableringsplats för företag på grund av många olika faktorer. En av de främsta anledningarna till att många företag väljer kontor på kontorshotell på Östermalm i Stockholm för sitt företag är stadens strategiska läge mitt i den expansiva Stockholmsregionen med sina mycket goda kommunikationsmöjligheter.

Ett område som drar till sig många nyetableringar är Östermalm. Det är en välkänd stadsdel som utmärker sig genom sina exklusiva bostadsområden och shoppinggator. Idag bor här ca 70 000 invånare. Stadsdelen har många fina grönområden, exklusiva butiker, mysiga restauranger och caféer. Det är även här man finner de högsta bostadspriserna i Sverige och invånarna anses ha en väldigt hög status. Detta innebär i sin tur att en väldigt hög köpkraft råder i stadsdelen då invånare med hög inkomst tenderar att bo i de mer välbärgade bostadsområdena. Den höga köpkraften lockar många företag till kontorshotell på Östermalm. Detta medför att efterfrågan på kontorslokaler på kontorshotell på Östermalm ökar. Det finns olika typer av lokaler i olika prisklasser som ska passa alla typer av ändamål. Dock präglas Östermalm av dyra lokalkostnader. Därför kan ett kontor på ett företagshotell vara något för ditt företag. Då slipper man en hög initial kostnad och kan få ett helt färdigutrustat kontor inne på ett kontorshotell på Östermalm i Stockholm, till en månadshyra.

Det finns många anledningar till varför just Du ska välja en kontorslokal på ett kontorshotell på Östermalm i Stockholm för ditt företag. Det strategiska läget mitt i den expansiva Stockholmsregionen är ett exempel. Här får man tillgång till två lokala flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde, väldigt god och välutvecklad kollektivtrafik med tunnelbana, tåg och buss, bra vägnät och även tillgång till Sveriges största hamn. Östermalm som ligger i innerstaden har väldigt goda förbindelser vilket underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Man kan ta sig till andra städer eller länder, nå de internationella marknaderna och ha världen som marknad på ett snabbt och smidigt sätt. Även internationella företag lockas därför att etablera sig på kontorshotell på Östermalm. Det finns redan många stora välkända internationella företag etablerade i huvudstadens olika stadsdelar.

Sveriges huvudstad är även en av de mest besökta städer i hela Europa. Stockholm kommun har väldigt många attraktioner som lockar besökare världen över. Här finner vi många välkända sevärdheter och landmärken såsom exempelvis slottet, kungafamiljen, Storkyrkan och Riksdagshuset. Utöver detta finns det ett stort kulturutbud, fina naturområden och parker, universitet och nöjesparker.

Med ca 70 000 studenter världen över på Stockholms universitet gör att det finns högutbildad och kompetensrik arbetskraft tillgänglig i huvudstaden. Kombinationen av den pulserade storstaden och den lugna och vackra skärgårdsidyllen lockar många till huvudstaden. Det finns sammanfattningsvis många fördelar med att etablera sin verksamhet i kontor och lokaler på kontorshotell på Östermalm i Stockholm.

Områdets historia

Stockholm kommun som är en väldigt gammal stad finns det ett väldigt stort kultur- och historieutbud. Här finns många historiska landmärken och sevärdheter vilket många stockholmare känner stor stolthet för. Specifikt en händelse har haft en väldigt stor betydelse för utvecklingen av Stockholm som den huvudstad som den är idag. Den betydande händelsen är då huvudstaden fick Riksrådets privilegiebrev. Brevet utfärdades den 1 maj år 1436 och anses vara det äldsta privilegiebrev som bevarats. Detta brev ser man som startskottet för både Stockholms roll som huvudstad och på Stockholms Rikspolitiska storhetstid. År 1520 intogs Stockholm av den danska kungen, Kristian II. Med hjälp av sin armé förklarade han sig som kung över Sverige. Detta varade dock i totalt tre år tills Gustav Vasa intog Stockholm vilket satte grunden för den svenska staten som den är idag.

Områdets infrastruktur

Stadsdelen Östermalm ligger i Stockholms innerstad vilket innebär att det finns tillgång till väldigt goda kommunikationsmöjligheter. Det finns alltid nära till både buss eller tunnelbana vilket gör att man snabbt och enkelt kan ta sig mellan stadens olika stadsdelar och andra städer. Kollektivtrafiken är väldigt god och välutvecklad.

Infrastrukturen i Stockholms kommun är i ständig utveckling och förbättring då detta gynnar och främjar näringslivet i staden. Att förbättra framkomligheten i trafiken och att öka trafiksäkerheten i staden läggs det mest fokus på. Det finns flera sätt att ta sig till och från Östermalm. Med transportmedel såsom bil, tunnelbana, tåg och buss kan man snabbt och smidigt transportera sig dit man vill. Kollektivtrafiken i Östermalm är välfungerande och välgenomtänkt, det finns alltid tunnelbana eller buss runt hörnet med endast några få minuters väntetid mellan avgångarna. Detta underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Företag som har hem i kontorslokaler i ett av Östermalms kontorshotell har nära till det mesta.

Det strategiska läget med närhet till två flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde gör att man kan ta sig mellan städer eller till andra länder snabbt och smidigt. De goda möjligheterna att nå de internationella marknaderna gör kontorshotell på Östermalm om än mer attraktivt för företag, för både svenska som utländska företag. Även möjligheterna för expansion och utveckling ökar. Då man ska kunna möta den tillväxt staden står inför, vad gäller såväl inflyttning till staden som antalet nyetableringar, är den redan väldigt välutvecklade och välfungerande infrastrukturen i Östermalm under ständig förändring och förbättring. Den goda infrastrukturen med ett bra vägnät, hamn, buss-, tåg- och flygförbindelser i kombination med stadens strategiska läge lockar allt fler företag till kontorshotell på Östermalm. Med Sveriges största hamn är Stockholm även en knutpunkt för godstransporter mellan norra och södra Sverige.

De goda kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna att resa kollektivt i kombination med kommunens engagemang att främja företagande lockar allt fler företag att etablera sig i olika typer av kontorslokaler på företagshotell på Östermalm.

Företagsliv

Den expansiva Stockholmsregionen är den snabbast växande regionen i Sverige och en av de fem snabbast växande regionerna i Europa. Det är i huvudstaden vi finner Sveriges hetaste företagsklimat. Många ser huvudstaden som karriärmöjligheternas stad då den är centrum för hela Sverige vad gäller bland annat ekonomi, politik och media. Denna expansiva stad lockar till sig många företag till stadens olika stadsdelar. Stadsdelen Östermalm är ett väldigt eftertraktat och attraktivt område vilket medför att priset på kontorslokalerna stiger.

Östermalm är ett av de mest exklusiva områdena i Stockholms kommun vilket innebär att köpkraften i området är väldigt hög. Den höga köpkraften gör området om än mer attraktivt för företagande. Detta betyder även att kontorskostnaderna stiger. Här i innerstaden ligger priserna betydligt högre än om man jämför med priserna i ytterområden. För att kunna locka företag till staden samt för att underlätta för nyetablerade företag finns det många kontorshotell på Östermalm i Stockholm.

Det finns många fördelar med att hyra en kontorslokal på ett kontorshotell. Ett företag kan hyra ett färdigutrustat kontor på ett kontorshotell med kontorsmöbler, trådlöst internet, fax, skrivare och så vidare. Alla de praktiska bitarna sköts av hyresvärden till en månadskostnad. Företagshotellen ger en god service för att kontoret ska passa just din verksamhet och erbjuder alltid generösa tjänster. Det finns lokaler att hyra som passar alla typer av ändamål och branscher. Den stora populariteten i området gör att det har blivit ett stort tryck på kontorsutbudet. Många nyproduktioner är igång för att möta den stora efterfrågan på kontor på kontorshotell på Östermalm. Området är i ständig tillväxt och allt fler människor väljer att flytta dit. Fler bostäder och kontorshotell ska byggas för att kunna ge hem åt fler företag som i sin tur ska leda till fler arbetstillfällen. Det finns allt från små kontorslokaler som passar de allra minsta företagen på få kvadratmeter till de stora företagen på flera 100 kvadratmeter. I denna dynamiska stadsdel kan man garanterat hitta en lokaltyp på ett kontorshotell som passar den verksamhet som man vill etablera.

 

Shoppingmöjligheterna i den expansiva Stockholmsregionen är enorma. Stockholm kommun är ett av de mest populära resmålen i hela Europa. Huvudstaden är även en av världens mest modemedvetna stad. Detta kan man se på stadens invånare som ofta klär sig väldigt trendigt och modemedvetet. Besökare världen över lockas till huvudstaden tack vare sina välkända och attraktiva shoppingstråk och gallerior. Utbudet av shopping består av en härlig kombination av välkända designmärken och de allra klassiska varumärkena. Här finns även en del lokala trendiga småbutiker med unikt utbud. Det finns alltså något för alla, stora som små, unga som gamla. Stadens shoppingmöjligheter jämförs ofta med Manhattan i New York.

Det finns många välkända shoppinggator på Östermalm. Det är här vi finner de mest exklusiva shoppingstråken i kommunen. Bibliotekstan är det shoppingstråk som är det med den mest luxuösa shoppingen. Här hittar man butiker med exklusiva skandinaviska och internationella märken. Älskar man lyxig designshopping har man kommit rätt. Stockholm är sammanfattningsvis en stad med enormt utbud av shoppingmöjligheter och en stad som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det är till Östermalm i Stockholm du ska åka om du är ute efter en shopping du sent kommer att glömma.

Köpkraft i området

Östermalm i Stockholms innerstad är ett av de mest exklusiva och attraktiva områden i Stockholm kommun. Invånarna som bor här har en väldigt hög social status. Bostäderna i området ligger på topplistan över de mest dyra bostäderna i hela Sverige. Detta betyder att om man bor i Östermalm har man det väldigt gott ställt ekonomiskt. Detta medför automatiskt att det finns en väldigt hög köpkraft i stadsdelen Östermalm.

Om man ser till hela Stockholm kommun så råder det en väldigt hög köpkraft generellt om man ser på medellönen i kommunen. Medellönen ligger idag på ca 330 000 kronor per år. Detta innebär att de flesta Stockholmsborna tjänar väldigt bra. I Sverige ligger medellönen på ca 260 000 kronor. Detta innebär att om man jämför med resterande kommuner i Sverige ligger köpkraften i huvudstaden betydligt högre. Det är en skillnad på ca 25 %. Detta innebär att Stockholmsborna har en köpkraft som är nästan 25 % högre än de övriga kommunerna i landet. En medelstockholmare har en köpkraft på ca 5 000 kronor i månaden om man räknar med en förvärvsinkomst på 330 000 kronor per år. Köpkraften i området Östermalm bör vara betydligt högre än de generella 5 000 kronorna i kommunen.

Detta då människor med högre inkomster tenderar att bo i mer välbärgade områden. Detta leder i sin tur till att köpkraften i dessa exklusiva områden är betydligt högre. Östermalm blir därför ett väldigt attraktivt område för företagande då här finns en hög köpkraft. I de mer välbärgade områdena ökar sannolikheten för högre köpkraft än i de mindre välbärgade bostadsområdena. Dock kan köpkraften inom en och samma kommun och stadsdel variera rätt kraftigt beroende på bostadsområde. Det finns alltså människor inom samma kommun och stadsdel som har betydligt lägre men även betydligt högre köpkraft än vad man kan räkna ut med hjälp av medellönen.

Parkeringsmöjligheter

Parkeringsplatserna i Stockholm kommun är väldigt begränsade. Totalt finns det endast 37 000 parkeringsplatser på huvudstadens stora yta. Prisnivån på parkeringsplatserna varierar beroende på var man väljer att parkera sin bil. Priserna på biljetterna är indelade i olika färggruppor med olika prisklasser. De dyraste platserna ligger mitt i city med närhet till allt. Ju längre ifrån stadens centrum man kommer desto lägre ligger biljettpriserna.

Den röda biljettkategorin finner man på de allra mest trafikerade gatorna mitt i centrum i Stockholms innerstad. Där ligger prisnivån på 26 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter 15 kronor per timme.

Den dyraste biljettkategorin är den gröna. Där ligger prisnivån på 41 kronor per timme, alla dagar, dygnet runt. Man finner parkeringsplatserna med den gröna färgkoden på vissa gator i centrum.

Den blå biljettkategorin är den billigaste och ligger på 15 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter ingen avgift. Parkeringsplatserna med den blå biljettkategorin finner man på de övriga gatorna i innerstaden, det vill säga på Södermalm, Vasastaden, Kungsholmen och Östermalm.

I förorterna finns den vita biljettkategorin. Här skiljer sig prisnivån mellan de olika förorterna.

På Östermalm som ligger mitt i Stockholms innerstad är prisnivån relativt bra med tanke på det attraktiva läget. Här finner man den blå biljettkategorin vilket innebär att man kan parkera i Östermalm för 15 kronor per timme mellan klockan 09.00-17.00 och därefter kan man parkera utan avgift. Här är alltså priserna mer förmånliga än vissa andra områden i Stockholms innerstad.

Det finns flera olika sätt att betala sin parkeringsplats på, exempelvis med mynt, betalkort såsom VISA och Mastercard eller med hjälp av en app på sin mobiltelefon. Ett väldigt snabbt, smidigt och enkelt sätt är att använda sig utav appen, detta då man själv kan reglera tiden man står parkerad. Man kan antingen förlänga eller avsluta parkeringen om man blir klar tidigare. Detta gör att man inte behöver stressa tillbaka till en viss tid eller förlora pengar på en kort visit. Oavsett vart ifrån man åker så finns det i denna huvudstad generellt bra förbindelser och kommunikationerna gör det lätt att ta sig till och från platser.

Utveckling i området

Stockholm kommun har blivit ett alltmer attraktivt område att leva, bo och arbeta i. Här finns många stora företag som ger många arbetstillfällen. Här finns en pulserande stad med shopping, fina bostadsområden, naturområden och vacker skärgårdsidyll. Denna kombination gör att allt fler väljer att flytta till den expansiva Stockholmsregionen.

Stockholm är även populärt för företagande. Staden är därför i ständig tillväxt, både när det gäller inflyttning till staden men även antalet företagsetableringar. Därför krävs det nya kontorslokaler, nya gator och torg, affärsstråk och skolor. Detta ska byggas för att kunna möta det ökade trycket på såväl bostäder som kontorslokaler. Många nya spännande projekt är på gång i huvudstaden.

Även infrastrukturen i området ska bli bättre. Många företag lockas att etablera sig på kontorshotell på Östermalm främst på grund av det attraktiva läget och den enormt höga köpkraften i området. Med fler företag blir det fler arbetstillfällen. Detta leder i sin tur till att fler människor väljer att flytta till staden på grund av de ökande arbetsmöjligheterna. Den expansiva stockholmsregionen är en de fem snabbast växande regionerna i Europa vilket även det har en stor bidragande faktor till varför allt fler företag väljer just kontorshotell i Östermalm för sina etableringar. Framtiden hyser väldigt många spännande moment och vi kan bara avvakta och se hur fantastiskt det blir.

Industrier

Det finns många arbetstillfällen på Östermalm. Med den ständigt ökande tillväxten i staden förväntas antalet arbetstillfällen öka extremt mycket. Kontorslokaler på företagshotell har blivit allt mer populärt och attraktivt för nyetableringar. Det är ett väldigt smidigt sätt att få ett färdigutrustat kontor med allt det praktiska klart. Fler företag som hittar till kontor, lokaler och kontorshotell på Östermalm desto fler företag följer denna trend. Det finns allt från små företag med få anställda till stora internationella företag med flera tusen anställda.

Kommunen har ett nära och aktivt samarbete med de lokala företagen för att främja dels företagens utveckling och dels dess tillväxt. Kommunen arbetar för att ett så gott företagsklimat som möjligt ska råda och på så sätt lockas fler företag att etablera sig i kontor på kontorshotell på Östermalm. Man finner en väldigt kompetensrik och högutbildad arbetskraft i huvudstaden mycket på grund av stadens mångfacetterade näringsliv och närheten till Stockholms universitet. Här finns en väldigt god service i kommunen som gör att nyetablerade företag får mycket hjälp med allt från uppstart till den dagliga verksamheten och utvecklingen. Det är ett dynamiskt och kreativt område med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare. Kommunen arbetar aktivt för att Östermalm ska bli en attraktiv etableringsplats och för att locka företag att etablera sig i kontorslokaler på företags- och kontorshotell på Östermalm.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

I Stockholm finns det en hel uppsjö av hotell och vandrarhem att välja mellan. Allt från det mest exklusiva hotell för flera tusen per man och natt till det enklaste vandrarhemmet för några enstaka hundralappar per man och natt. Det finns enorma boendemöjligheter för den som besöker den expansiva Stockholmsregionen.  Så även i Östermalm.

Östermalm som är beläget mitt i Stockholms innerstad anses vara ett av de finaste och mest exklusiva områden i Stockholms kommun. Detta innebär att man finner många fina hotell i detta exklusiva område. Med stadsdelens strategiska läge med närhet till både Arlanda- och Bromma flygplatsområde samt väldigt goda förbindelser är hotellen i området väldigt attraktiva. Detta medför att prisnivån på hotell är något högre på Östermalm än i ytterområdena av Stockholm. Men som i de flesta områden kan man hitta hotell och vandrarhem i alla prisklasser och i alla standarder. Det är du som sätter kraven. Ska hotellet ligga nära tunnelbanan? Nära flygplatsen? Stadsdelen kommer garanterat ha ett boendealternativ som passar just dina önskemål tillgängligt. Prisnivån på hotell på Östermalm går från ca 2 000 kr per man och natt och därefter ökar prisnivån beroende på hotellets läge och kvalitet. Prisnivån skiljer sig ofta med ca hälften av kostnaderna i innerstaden. På de flesta hotell i Östermalm finns det en väldigt god service att tillgå med allt från trådlöst internet, gymfaciliteter och gratis parkering. Det är dina önskemål som ska tillgodoses när du väljer vilket hotell eller vandrarhem du ska bo på. Du sätter kraven och Östermalm kommer garanterat att kunna erbjuda flera hotell som kan tillgodose dina behov.

Hotel Diplomat, Ett Hem och Story Hotel på Riddagatan är några av de mest uppmärksammande hotellen på Östermalm.