Introduktion till området

Sveriges huvudstad Stockholm är den största och mest folkrika staden i såväl Sverige som i hela Norden. Idag bor det ca 900 000 invånare här. Vi finner huvudstaden i Uppland och den tillhör regionen Stockholms Län. I denna stora och moderna stad finner vi Sveriges hetaste företagsklimat. Detta är en av de främsta anledningarna till varför staden är så attraktiv för såväl leva, bo och arbeta i.

Stockholm anses vara den snabbast växande staden i Sverige och hör även till en av de fem snabbast växande regionerna i hela Europa. Allt fler väljer Stockholm som såväl bostads- som etableringsort. Stockholm kommun står därför inför många nya spännande projekt då staden är i ständig tillväxt och utvecklas i rask fart. Projekten innehåller allt från fler bostäder, parker och torg, skolor till fler lokaler och kontor och så vidare.

En av Sveriges mest attraktiva etableringsplatser är den expansiva Stockholmsregionen. Den främsta anledningen till varför många företag väljer kontor i Stockholm och dess stadsdelar för sitt företag är huvudstadens strategiska läge mitt i den expansiva Stockholmsregionen. Det är det enorma utbudet av mycket goda kommunikationsmöjligheter som lockar.

Ett område i storstaden som är väldigt attraktivt för nyetableringar är Östermalm. Östermalm är en väldigt välkänd och attraktiv stadsdel som utmärker sig med sina exklusiva bostadsområden och shoppingstråk. Idag bor här ca 70 000 invånare. Utöver de exklusiva bostadsområdena utmärker sig stadsdelen sig med många fina grönområden, exklusiva butiker, mysiga restauranger och caféer. De högsta bostadspriserna i Sverige finner man här och invånarna anses ha en väldigt hög social status. Detta medför i sin tur att en väldigt hög köpkraft råder i området. Detta då invånare med hög inkomst tenderar att bo i de mer välbärgade bostadsområdena. Den höga köpkraften som råder i stadsdelen lockar många företag till kontor på Östermalm. Detta leder i sin tur till att efterfrågan på lokaler och kontor på Östermalm ökar.

Det finns många olika typer av kontorslokaler i olika prisklasser som passar de flesta ändamålen. Östermalm kontor präglas dock av dyra lokalkostnader. Det finns många anledningar till varför just Du ska välja en kontorslokal på Östermalm i Stockholm för ditt företag. Det strategiska läget mitt i den expansiva Stockholmsregionen är ett exempel. För företag i Östermalm kontor får man närhet till det mesta. Bland annat får man tillgång till två lokala flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde, väldigt god och välutvecklad kollektivtrafik med tunnelbana, tåg och buss, bra vägnät och även tillgång till Sveriges största hamn. Då stadsdelen ligger mitt i innerstaden finns det väldigt goda förbindelser här vilket underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Man kan snabbt och smidigt ta sig till andra städer eller länder, nå de internationella marknaderna och ha världen som marknad. Därför lockas även internationella företag till Östermalm kontor. Det finns redan många stora välkända internationella företag etablerade i huvudstadens olika stadsdelar.

Stockholm är även en av de mest besökta städer i hela Europa. Detta beror till stor del på att Stockholm kommun har väldigt många attraktioner som lockar besökare världen över. Här finns många välkända sevärdheter och landmärken såsom exempelvis slottet, kungafamiljen, Storkyrkan och Riksdagshuset. Utöver detta finns det ett stort kulturutbud, fina naturområden och parker, universitet och nöjesparker. Tillgången till högutbildad och kompetensrik arbetskraft ökar även tack vare närheten till Stockholms universitet med sina ca 70 000 studenter världen över. Kombinationen av den pulserade huvudstaden och den vackra skärgårdsidyllen lockar många till huvudstaden. Det finns sammanfattningsvis många fördelar med att etablera sin verksamhet i lokaler och kontor på Östermalm i Stockholm.

Områdets historia

I Stockholm kommun finns det många historiska landmärken och sevärdheter vilket många stockholmare känner stor stolthet för. Huvudstaden är en väldigt gammal stad och därför finns det också ett väldigt stort kultur- och historieutbud. En händelse som har haft en väldigt stor betydelse för utvecklingen av Stockholm som den huvudstad den är idag är dagen då staden fick Riksrådets privilegiebrev. Privilegiebrevet utfärdades den 1 maj år 1436 och anses vara det äldsta privilegiebrev som bevarats. Man ser detta brev som startskottet för både Stockholms roll som huvudstad och på Stockholms Rikspolitiska storhetstid. År 1520 intogs dock Stockholm av den danska kungen, Kristian II. Tillsammans med sin armé förklarade han sig som kung över Sverige. Detta varade i totalt tre år tills Gustav Vasa intog Stockholm vilket satte grunden för den svenska staten som den är idag.

Områdets infrastruktur

I stadsdelen Östermalm finns det väldigt goda kommunikationsmöjligheter. Då stadsdelen ligger mitt i Stockholms innerstad finns det tillgång till väldigt goda förbindelser. Kollektivtrafiken är väldigt god och välutvecklad. Det finns alltid nära till både buss eller tunnelbana med endast några få meters avstånd med få minuters väntetid mellan avgångarna. Detta bidrar till att man snabbt och enkelt kan ta sig mellan stadens olika stadsdelar och andra städer.

Infrastrukturen är i ständig utveckling och förbättring i Stockholms kommun då detta gynnar och främjar näringslivet i staden. Fokus ligger främst på att förbättra framkomlighet och öka säkerheten i trafiken. Det finns flera sätt att ta sig till och från Östermalm. Med hjälp av transportmedel såsom exempelvis bil, tunnelbana, tåg och buss kan man snabbt och enkelt transportera sig vart man vill. Detta underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Företag som har hem i kontor på Östermalm har därför nära till det mesta. Detta strategiska läge med närhet till två flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde gör att man dels kan ta sig mellan städer eller till andra länder och dels nå de internationella marknaderna snabbt och enkelt. Dessa goda möjligheter att nå de internationella marknaderna gör kontor på Östermalm om än mer attraktivt för företag, för både svenska som utländska företag. Även möjligheterna för expansion och utveckling ökar.

Den redan väldigt välutvecklade och välfungerande infrastrukturen på Östermalm är under ständig förändring och förbättring då man ska kunna möta den tillväxt staden står inför. Detta gäller såväl inflyttning till staden som antalet nyetableringar. Den goda infrastrukturen med ett bra vägnät, hamn, buss-, tåg- och flygförbindelser i kombination med stadens strategiska läge lockar allt fler företag till kontorshotell, lokaler och kontor på Östermalm.

Med Sveriges största hamn är Stockholm även en knutpunkt för godstransporter mellan norra och södra Sverige. De goda kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna att resa kollektivt i kombination med kommunens engagemang att främja företagande lockar allt fler företag att etablera sig i olika typer av kontor på Östermalm.

Företagsliv

I Sveriges huvudstad finner vi landets hetaste företagsklimat. Det är i Stockholm de flesta företagen har sitt huvudkontor i. Detta då staden är centrum för hela Sverige vad gäller bland annat ekonomi, politik och media. Detta bidrar till att människor runt om i landet ser Stockholm som karriärmöjligheternas stad. Den expansiva Stockholmsregionen är den snabbast växande regionen i Sverige och en av de fem snabbast växande regionerna i Europa. Denna expansiva huvudstad lockar därför till sig många företag till stadens olika stadsdelar.

Den exklusiva stadsdelen Östermalm är ett väldigt eftertraktat och attraktivt område att öppna upp sin verksamhet i. Detta leder till en ökad efterfrågan vilket i sin tur leder till att priset på kontorslokalerna ökar. Den höga köpkraften i området lockar många företag. Då Östermalm är ett av de mest exklusiva områdena i Stockholms kommun innebär det att en väldigt hög köpkraft råder. I Stockholms innerstad ligger priserna betydligt högre än om man jämför med priserna i ytterområden. Detta beror dels på läge och dels på den ökande efterfrågan. Det finns lokaler och kontor som passar alla typer av ändamål och branscher. Det finns allt från små kontorslokaler som passar de allra minsta företagen på endast några få kvadratmeter till de stora företagen på flera 100 kvadratmeter.

Östermalm är en väldigt dynamisk stadsdel som är i ständig utveckling. Här kan man garanterat hitta en kontorslokal som passar den verksamhet som man vill etablera. Den ständigt ökande populariteten i området gör att det har blivit ett väldigt stort tryck på kontorsutbudet. Detta har medfört att många nyproduktioner är igång för att på så sätt kunna möta den stora efterfrågan av kontor på Östermalm. Stadsdelen är i ständig tillväxt och allt fler människor väljer att flytta dit. På grund av detta ska fler bostäder och kontor byggas för att kunna ge hem åt fler företag som i sin tur ska leda till fler arbetstillfällen för invånarna.

 

Det finns ett enormt shoppingutbud i Stockholm kommun. Huvudstaden är ett av de mest attraktiva resmålen i hela Europa och en av världens mest modemedvetna stad. Här finner vi många välkända och attraktiva shoppingstråk och gallerior. Såväl svenska som utländska besökare lockas till staden för de enorma shoppingmöjligheterna. Här finns shopping som passar de flesta. Man hittar allt från de allra klassiska varumärkena till välkända svenska som internationella designmärken. Man kan även hitta en del lokala trendiga småbutiker med unikt utbud. Det finns alltså något för alla, stora som små, unga som gamla.

Att huvudstaden räknas vara en av de mest modemedvetna städer ser man inte minst på stadens invånare som ofta klär sig väldigt trendigt och modemedvetet. Besökare världen över lockas till huvudstaden på grund utav det enorma shoppingutbudet. Stadens shoppingmöjligheter jämförs ofta med Manhattan i New York vilket inte är en dålig jämförelse. I stadsdelen Östermalm finns det många välkända shoppinggator och gallerior. Det är på Östermalm man finner de mest exklusiva shoppingstråken i kommunen.

Bibliotekstan är det shoppingstråk med den mest luxuösa shoppingen. På detta shoppingstråk finns det butiker med exklusiva skandinaviska och internationella märken. Älskar man lyxig designshopping ska man därför bege sig ut till Bibliotekstan. Stockholm är sammanfattningsvis en stad med enormt utbud av shoppingmöjligheter och en stad som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det är till Östermalm i Stockholm du ska åka om du är ute efter en shopping du sent kommer att glömma.

Köpkraft i området

På Östermalm råder en väldigt hög köpkraft. Östermalm som ligger mitt i Stockholms innerstad är ett av de mest exklusiva och attraktiva områden i hela Stockholm kommun. Bostadspriset i området ligger på topplistan över de mest dyra bostäderna i hela Sverige.  De som bor här har det alltdå väldigt gott ställt ekonomiskt och har en väldigt hög social status. Detta betyder automatiskt att det finns en väldigt hög köpkraft i stadsdelen.

Generellt sätt råder det en väldigt hög köpkraft i hela Stockholm kommun. Detta kan man se på medellönen i kommunen. Medellönen ligger idag på ca 330 000 kronor per år vilket innebär att de flesta Stockholmsborna tjänar väldigt bra. I hela Sverige ligger medellönen på ca 260 000 kronor. Detta innebär att om man jämför huvudstaden med resterande kommuner i Sverige ligger köpkraften i huvudstaden betydligt högre. Det är en skillnad på ca 25 %. Stockholmsborna har alltså en köpkraft som är nästan 25 % högre än de övriga kommunerna i landet. Om en medelstockholmare har en förvärvsinkomst på 330 000 kronor per år har hen en köpkraft på ca 5 000 kronor i månaden. I det exklusiva området Östermalm bör köpkraften vara betydligt högre än de generella 5 000 kronorna i kommunen generellt sätt. Detta kan man dra som slutsats då människor med högre inkomster tenderar att bo i mer välbärgade områden. Detta innebär alltså att köpkraften i exklusiva områden är betydligt högre än de mindre välbärgade områdena. Med den höga köpkraften blir därför Östermalm ett väldigt attraktivt område för företagande. Dock kan köpkraften inom en och samma kommun och stadsdel variera rätt rejält beroende på bostadsområde. Det finns alltså människor inom samma kommun och stadsdel som har betydligt lägre men även betydligt högre köpkraft än vad man kan räkna ut med hjälp av medellönen.

Parkeringsmöjligheter

Det finns väldigt få parkeringsplatser i Stockholm kommun. På huvudstadens stora yta finns det endast 37 000 parkeringsplatser. Prisnivån på parkeringsplatserna varierar beroende på var man väljer att parkera sin bil. Priserna på biljetterna är indelade i olika färggruppor med olika prisklasser. De dyraste parkringsplatserna ligger mitt i city med närhet till det mesta. Ju längre ifrån stadens centrum man kommer desto lägre ligger biljettpriserna.

Mitt i centrum på de allra mest trafikerade gatorna finner man den röda biljettkategorin. Prisnivån på den röda kategorin är 26 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter 15 kronor per timme.

Den gröna biljettkategorin är den dyraste. Den gröna kategorin finner man på vissa gator i centrum. Här är prisnivån på 41 kronor per timme, alla dagar, dygnet runt.

Den blå biljettkategorin är den billigaste kategorin och ligger på 15 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter ingen avgift. De blå biljettkategorin finner man på de övriga gatorna i innerstaden, det vill säga på Södermalm, Vasastaden, Kungsholmen och Östermalm.

I förorterna finns den vita biljettkategorin. Här skiljer sig prisnivån mellan de olika förorterna.

Östermalm ligger mitt i Stockholms innerstad men har trots det attraktiva läget ett relativt förmånligt pris på parkeringsplatserna i området. I stadsdelen finner man den blå biljettkategorin vilket innebär att man kan parkera i Östermalm för 15 kronor per timme mellan klockan 09.00-17.00 och därefter kan man parkera utan avgift. Priserna är alltså mer förmånliga här än vissa andra områden i Stockholms innerstad.

Det finns många olika sätt att betala sin parkeringsplats på, exempelsvis med mynt, betalkort såsom VISA och Mastercard eller med hjälp av en app på sin mobiltelefon. Ett allt mer vanligt förekommande fenomen är att använda sig utav appen. Här kan man snabbt, smidigt och enkelt sätt betala sin biljett. Man kan även då själv reglera tiden man står parkerad. Man kan antingen förlänga eller avsluta parkeringen om man blir klar tidigare. Detta gör att man inte behöver stressa tillbaka till en viss tid eller förlora pengar på en kort visit. Oavsett vart ifrån man åker så finns det i denna huvudstad generellt bra förbindelser och kommunikationerna gör det lätt att ta sig till och från platser.

Utveckling i området

Stockholm kommun är i ständig tillväxt och utveckling. Det har blivit alltmer populärt och attraktivt att leva, bo och arbeta i huvudstaden. Det finns många möjligheter i den expansiva Stockholmsregionen vilket lockar såväl invånare som nyetableringar. Här finns redan många stora företag etablerade som producerar många arbetstillfällen. Här finns en pulserande storstad med shopping, fina bostadsområden, naturområden och lugn och vacker skärgårdsidyll. Denna härliga kombination lockar många till staden och dess stadsdelar. Staden är därför i ständig tillväxt, både när det gäller inflyttning till staden men även antalet företagsetableringar.

Detta gör att det krävs nya kontorslokaler, nya gator och torg, affärsstråk och skolor. Allt för att Stockholm kommun ska kunna möta det ökade trycket på såväl bostäder som kontorslokaler. Många nya spännande projekt är därför på gång i huvudstaden. Förbättring av infrastrukturen i området ska även det bli bättre. De redan goda kommunikationsförbindelserna lockar många företag att etablera sig på kontor på Östermalm. De får ett attraktivt läge i ett område med en enormt hög köpkraft. Med fler företag etablerade innebär det fler arbetstillfällen. Detta leder i sin tur till att fler människor väljer att flytta till staden på grund av de ökande arbetsmöjligheterna. Den expansiva stockholmsregionen är en de fem snabbast växande regionerna i Europa vilket även det har en stor bidragande faktor till varför allt fler företag väljer just kontor på Östermalm för sina etableringar. Framtiden hyser väldigt många spännande moment och vi kan bara avvakta och se hur fantastiskt det blir.

Industrier

Det finns många arbetsmöjligheter på Östermalm. Med den ständigt ökande tillväxten i staden förväntas antalet arbetstillfällen öka extremt mycket. Östermalm har ett attraktivt läge med väldigt goda kommunikationsmöjligheter vilket gör att fler företag hittar till lokaler, kontorshotell och kontor på Östermalm. Ju fler företag som etablerar sig i stadsdelen desto fler företag följer denna trend. Det finns allt från små företag med få anställda till stora internationella företag med flera tusen anställda.

Stockholm kommun arbetar aktivt med de lokala företagen för att främja både företagens utveckling och deras tillväxt. Ett mål som kommunen arbetar hårt för är att ett så gott företagsklimat som möjligt ska råda i staden och på så sätt även locka till sig fler företag.

En annan dragningskraft för företagen är att det finns tillgång till en väldigt kompetensrik och högutbildad arbetskraft i huvudstaden på grund av stadens mångfacetterade näringsliv och närheten till Stockholms universitet. Kommunen erbjuder en väldigt god service som gör att nyetablerade företag får mycket hjälp med allt från uppstart till den dagliga verksamheten och utvecklingen. Det är ett dynamiskt och kreativt område med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare. Kommunen arbetar aktivt för att Östermalm ska bli en attraktiv etableringsplats och för att locka företag att etablera sig i kontor på Östermalm.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

I Stockholm finns det en hel uppsjö av hotell och vandrarhem att välja mellan. Allt från det mest exklusiva hotell för flera tusen per man och natt till det enklaste vandrarhemmet för några enstaka hundralappar per man och natt. Det finns enorma boendemöjligheter för den som besöker den expansiva Stockholmsregionen.  Så även i Östermalm.

Östermalm som är beläget mitt i Stockholms innerstad anses vara ett av de finaste och mest exklusiva områden i Stockholms kommun. Detta innebär att man finner många fina hotell i detta exklusiva område. Med stadsdelens strategiska läge med närhet till både Arlanda- och Bromma flygplatsområde samt väldigt goda förbindelser är hotellen i området väldigt attraktiva. Detta medför att prisnivån på hotell är något högre på Östermalm än i ytterområdena av Stockholm. Men som i de flesta områden kan man hitta hotell och vandrarhem i alla prisklasser och i alla standarder. Det är du som sätter kraven. Ska hotellet ligga nära tunnelbanan? Nära flygplatsen? Stadsdelen kommer garanterat ha ett boendealternativ som passar just dina önskemål tillgängligt. Prisnivån på hotell på Östermalm går från ca 2 000 kr per man och natt och därefter ökar prisnivån beroende på hotellets läge och kvalitet. Prisnivån skiljer sig ofta med ca hälften av kostnaderna i innerstaden. På de flesta hotell i Östermalm finns det en väldigt god service att tillgå med allt från trådlöst internet, gymfaciliteter och gratis parkering. Det är dina önskemål som ska tillgodoses när du väljer vilket hotell eller vandrarhem du ska bo på. Du sätter kraven och Östermalm kommer garanterat att kunna erbjuda flera hotell som kan tillgodose dina behov.

Hotel Diplomat, Ett Hem och Story Hotel på Riddagatan är några av de mest uppmärksammande hotellen på Östermalm.