Introduktion till området

Stadsdelen Östermalm är en del av Sveriges huvudstad, Stockholm. Stadsdelen förknippas gärna med alla fina bostäder och bland annat kungabarnen har valt att bo där vid ett flertal tillfällen. Strandvägen, Villastaden, Karlaplan och Lärkstaden är några av de exklusiva bostadsplatserna på Östermalm. Stora delar av området som ingår i Östermalms stadsdelsområde men en liten del såsom Roslagstull tillhör Norrmalm då gränsen för stadsdelen går vid Birger Jarlsgatan.

Östermalm är uppbyggt i ett rutnät där stora fina gator korsas av mindre små gator. Området anlades under 1800-talet och för att kunna få den stadsdelsplaneringen man ville var man tvungen att spränga bort ett berg. Den första planritningen av området fanns redan år 1640 och bestod av några mindre gator på Östermalm runt om det lokala torget. Under den tiden låg platsen mer på landet och blev ett omtyckt utflyktsmål då bostäderna och lokalerna på Östermalm mest användes som sommarbostäder. Senare blev Östermalm ett populärt bostadsområde för det militära och innan ombyggnaden av stadsdelen Östermalm var platsen ett riktigt fattigt område. När nya Östermalm dess bostäder och lokaler på Östermalm stod klara blev det allt mer attraktivt för de mer förmögna att flytta dit och stadsdelen förändrades. De flesta byggnaderna på Östermalm är från slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. De flesta husen är femvåningsbyggnader med lokaler på bottenplan. Fasaderna är utsmyckade med vackra kurvor och mönster i tegel, sten och puts. Mellan husen kan man även se äldre och nyare byggnader som är insprängda mellan de eleganta bostadshusen.

Inne i lägenheterna och lokalerna på Östermalm kan man hitta riktigt snickeri. Många lägenheter är stora med högt i taket och struktur. I mitten på 1900-talet gjorde Stockholms stad en citysanering men Östermalm blev knappt berört av detta och därför står många av husen och lokalerna kvar idag. Utanför rutnätet men innanför Östermalms gränser har mer moderna hus byggts fram i funkisstil och ett stort villaområde, Villastaden. Villaområdet består av stora trädgårdar i gammal tappning med många träd som bär frukt och grönska. Norr om villastaden ligger Lärkstaden som byggdes upp under den första delen av 1900-talet. Området på Östermalm karaktäriseras av sina ”town house” och kan påminna om både London och New York. Idag är husen enfamiljshus men när de byggdes användes de till kontor och lokaler på Östermalm.

Områdets historia

År 1888 bildades bolaget ”Östermalms Saluhall Aktiebolag”. Detta blev ett startskott för en av Sveriges äldsta handelsplatser. I över 125 år har lokalerna på Östermalm stått öppen för krögare, finsmakare och invånarna. Idag kan man bli förvånad över hur byggnader förvandlas och blir bostäder och lokaler på bara några veckor och även om lokalerna byggdes under senare 1800-tal tog det endast sex månader innan lokalen på Östermalm stod klar. De gamla lokalerna som fanns på marken revs i början av året, i mars skickades byggnadslovet in och endast tre dagar senare blev det godkänt. Efter en arkitekttävling med ett tiotal förslag blev det två unga arkitekter som vann efter deras inspirerande ritning. Arkitekterna Kasper Salin och Isak Gustaf Clason var två beresta unga män som studerat tegelarkitektur i Tyskland, Frankrike och Italien.

De första spadtagen togs i juni och tre veckor senare var grunden godkänd och besiktigad. Med en arbetsstyrka på 500 män var taket lagt i september och man såg hur lokalerna på Östermalm växte fram. Precis innan första advent samma år invigde kung Oscar II lokalerna på Östermalm. Starten för saluhallen blev trög och de dåvarande 153 stånden stod tomma. År 1914 köpte Stockholmsstad lokalen och flera restriktion gällande torghandel infördes vilket ledde till att handlarna flyttade in i byggnaden och handeln i lokalerna på Östermalm blev områdets nya handelsområde. Mycket av de vackra lokalerna finns kvar idag med dekorationer, vackra texter på väggarna och annan utsmyckning.

Idag renoveras den klassiska saluhallen och en temporär har slagits upp på Östermalmstorg. Invigningen är planerad till 26 april 2018. 

Områdets infrastruktur

Stockholm stad ska göra en stor satsning på trafiken i innerstaden. Bland annat kommer Esplanaderna och Strandvägen att rustas upp med tydligare markeringar, smala av vägen och 1200 parkeringsplatser kommer att försvinna från gatorna på Östermalm. Samtidigt kommer man att bygga en cykelbana som är en mil lång som ska skapa mer trygghet för cyklisterna och de blivande cyklisterna då man hoppas att allt fler kommer att ställa bilen.

Planen för framtiden är att man vill bevara stora delar som de är idag men bygga om dem och utveckla dem för att nå de miljömässiga målen för invånarnas hälsa och den kringliggande miljön med bostäder, kontor och lokaler. Tanken är att skapa ett när där alla kan ta sig fram med vikt på kollektivtrafiken. Man kommer att bredda en del vägar och leder för att man vill att biltrafiken ska hålla sig på dem. Man kommer ha så kallade bostadszoner där maxfarten är 30 km/tim och där luften är bättre för de boende tack vare att den tunga trafiken håller sig till lederna.

Trafiken på Östermalmstorget kommer att bli begränsat igen till klockan 6-11. De 1200 parkeringsplatserna som ska tas bort från gatorna kommer att ersättas av parkeringar runt om i parkeringshus och i bostadszonerna för att ge en möjlighet att lämna bilen hemma och vara en del av kollektivnätet. Detta kommer också leda till att trafiklederna kommer få mer utrymme och bussarna lättare att komma fram i tid. Esplanaderna kommer att bli helt bilfria då de har ett kulturhistoriskt värde och har många besökare per år. På de ställena kommer man vara extra noga med god kollektivtrafik och cykelbanor. Med dessa förändringar hoppas man att köerna ska minska på gatorna, utsläppen bli färre och att säkerheten ökar då man separerar biltrafiken och busstrafiken från övrig trafik.

Företagsliv

En av Sveriges mest kända shoppinggalleria ligger i lokaler på Östermalm. Sturegallerian ligger vid Stureplan i Stockholm och gallerian sträcker sig från torget på bottenvåningen ut mot Grev Turegatan. Gallerian består av många äldre hus som man slagit ihop och byggt lokaler på runt 13 000 kvadratmeter tillsammans. På de 13 000 kvadratmetrarna är även Sturebadet och Sturecompagniet inräknat.

Lokalerna på Östermalm byggdes ihop mellan år 1986 och 1989 av ett flertal involverade arkitekter. Anledningen till att gallerian fick sin plats ju där är att det gamla Sturebadet brann ner året innan. Centrumet består av cirka 60 affärslokaler, ett tiotal restauranger och nattklubbar. I mitten av seklet köptes lokalerna upp av Investment Authoritysom är ett stort investeringsbolag bosatt i Abu Dhabi för 4 miljarder kronor.

Lokalerna på Östermalm ligger i ett väldigt köpstarkt område och förra året omsatte gallerian 815 miljoner kronor på 6 miljoner besökare. Intill gallerian ligger Sturecompagniet som är en av de mest välkända klubbarna i Sverige. Hit går kändisarna och i lokalerna på ovanvåningen ligger deras VIP-klubb.

Det exklusiva badhuset som ligger vägg i vägg med gallerian skapades av läkaren Carl Curman. Hans vision om badet var att ge politiker och andra stillasittande höginkomsttagare en bättre hälsa genom motion. Han startade år 1867 centralbadet som blev en stor succé och 15 år senare hittade han en tomt och byggde en filial som idag är Sturebadet. Inspiration till bygget hittade han under en resa till Italiens Venedig. Han var väldigt noga med att byggnaden skulle flyta in bland de kringliggande lokalerna och att man inte skulle kunna gissa att det var en badanläggning som döljer sig bakom fasaden. För att få tillgång till badet krävs ett speciellt medlemskap eller en inbjudan från en nuvarande medlem. Badet i lokalerna på Östermalm erbjuder inte bara ett poolområde utan även gym, spa avdelning och kurbad. På takvåningen kan man boka konferens lokaler som är inredda med möbler och detaljer från det svenska märket, Svensk Tenn. I deras resturang finns möjlighet till att äta en god bit mat med högsta kvalitén på närodlade råvaror och här behöver man inte vara medlem för att äta. Restaurangen drivs av Sturegruppen som har lokaler på Östermalm och är Sveriges största privatägda resturang arrangörer.

Parkeringsmöjligheter

I området finns både kommunala och privata parkeringsmöjligheter. I innerstaden finns det över 37 000 parkeringar på mark. Området Östermalm jobbar med att ta bort 1200 parkeringsplatser och satsa mer på kollektivtrafiken. En del gator kommer man att bredda för biltrafiken och en del kommer man att smalna av för att man ska låta bli att köra på dessa gator. Man kommer även att sänka hastigheten till 30 km/ tim.

Samtidigt som man tar bort dessa 1200 parkeringarna längst gatorna kommer man att bygga möjligheter under en del större lokaler på Östermalm, bland annat under Saluhallen. Trafiknämnden har även bestämt att införa nya parkeringsregler som kommer medföra större kostnader för dem som kör bil till lokaler på Östermalm. Man kommer att utöka den tiden av dygnet som det kostar att stå parkerad på Östermalm för att skapa mer ruljans bland platserna, och få bättre framkomlighet.

Därför har man delat in parkeringsbiljetterna i fyra olika färger beroende på hur centralt man parkerar.

Den röda biljetten är parkering inom cityzonen där det är betalning dygnet runt.

Den gröna biljetten är för långtidsparkering.

Den blåa biljetten är i den övriga innestaden innan tullarna.

Och den vita är i förorterna till Östermalm.

Tillsammans med dessa åtgärder samt att man höjt avgiften för trängselskatten hoppas man på att det kommer bli bättre balans i trafiken runt Östermalm. Enligt beräkningar från Stockholms stad och Kungliga Tekniska Högskolan så har trafiken och och ut från huvudstaden minskat med fem procent redan. Detta ä dock mindre än förväntat.

Utveckling i området

På Östermalm är många byggprojekt på gång. Att det råder bostadsbrist i huvudstaden är det ingen som undkommit och inte i heller på Östermalm. Inom tio år kommer befolkningen i området att öka med 40 000 personer. Idag är många av invånarna barn under fem år och tar inte plats i trafiken eller bostäder men om femton år kommer ökningen bli markant.

Östermalm har hakat på samma trend som i New York att satsa på service. I området finns det personer som antingen vill flytta till lokaler i Östermalm eller personer som vill uppgradera sig. Östermalm är väldigt köpstarkt och kändistät. Till exempel Zlatan Ibrahimovic köpet under våren år 2016 en kyrka som ligger mitt i området som han nu låtit göra om till ett townhourse. Idag handlar det inte längre om att ha en bostad eller lokal i ett visst område eller gata utan nu handlar det om att bo i en viss byggnad. Idag byggs ett antal bostäder med liknande service som flera bostäder i New York har idag. Där det finns bemannad reception ner vid entréplan som kan hjälpa dig med att få iväg din tvätt till kemtvätten, boka in barnpassning eller ordna frukost upp till lägenheten en söndagmorgon.

Eklund Stockholm New York är en av de större mäklarfirmorna som har hand om försäljningen av bostäderna och lokalerna på Östermalm och enligt dem är det stort intresse för konceptet och de nya byggnaderna.

Mellan år 2016 och 2018 ska saluhallens lokaler renoveras. Tak, golv och källaren med mindre lokaler ska måste renoveras. Lokalerna på Östermalm ska gå i samma stil som tidigare men med en del färeningar på lokalutrymmena. Entréns ska flyttas, restaurangdelen ska flyttas och en del gångar ska flyttas. När detta ska göras passar man också på att installera det tekniska för att uppnå myndighetskraven på miljön och säkerheten. I grannfastigheten ska det öppnas ett nytt hotell som ska integreras med saluhallens lokaler. Under renoveringen kommer handels att ske i tillfälliga lokaler på Östermalmstorg.

Industrier

I många av Östermalms lokaler rör sig många tjänsteföretag. Många företag väljer at lägga sina huvudkontor i Östermalm tack vare närheten in till city och för de bra kommunikationsmöjligheterna med kollektivtrafiken och ut till flygplatserna Arlanda och Bromma. Även om många företag idag flyttar utomlands på grund av de höga kostnaderna ökar antalet tjänsteföretag. Tjänstesektorn fungerar som ringar på vattnet. Öppnas ett behöver de andra i närheten som hjälper till med städning, leveranser till lokalerna på Östermalm. De höga inkomstnivåerna i området har också en stor del i att tjänsteföretag väljer att etablera sig på Östermalm. Därför är Östermalm ett av de företagstäta områdena i Sverige.

Området står idag för många inflytelserika företag med lokaler på Östermalm. De största företagen med lokaler på Östermalm är Volvo, Ericsson, Vattenfall , H&M , Skanska , Electrolux, TeliaSonera , Volvo Cars , Scania och AtlasScopco. Dessa företagen omsätter cirka 15 000 000 000 SEK om året och skapar över en halv miljoner arbeten runt om i Sverige.

På Östermalm finns därför många kontorshotell med lokaler att hyra. Ett flertal företag på Östermalm har investerat i gamla byggnader och gjort om dem till kontor, lokaler med full service. Hyr man lokaler på Östermalm är det oftast inte bara själva kontoret utan konferenslokal, värdar och teknik ingång. Några av de produkter som kontorshotellen kan erbjuda sina gäster i lokaler på Östermalm är:

• En bra adress mitt i centrala Stockholm med lokaler på Östermalm

• En arbetsplats som är färdigställd innan ni är på plats

• Tillgång till utemiljöer med trådlösa funktioner

• En synlig skyltning i lobbyn

• Möjlighet till bokning av spa eller gym i närheten av lokalerna på Östermalm

• Komplett tjänsteutbud

• Bra samarbete med närliggande hotell

• Trådlöst pålitligt internet på IP-telefoni

• Utbildad servicepersonal

• Underhållning av de gemensamma ytorna, städning och bevakning utanför kontorstid

• Moderna möteslokaler med komplett videokonferensutrusning och ett team på plats som sköter allt det praktiska

• Bli en del av ett stort nätverk

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

På Östermalm kan man hitta boende för alla. Här finns gott om både vandrarhem och hotell i området. Många stora hotelkedjor såsom Nordic Choice, Ibiz, Scandic, Clarion och Best Western har lokaler på Östermalm. Stadens finaste hotell ligger i området och är ett av de hotellen som har flest kända besökare per år. I lokalerna mitt i centrala Stockholm på Östermalm ligger ett av stadens finaste landmärken. Hotell lokalerna ligger ut med strömmen med utsikt över gamla stan och det kungliga slottet. Hotellet öppnade år 1874 och är idag Kunglig hovleverantör. Bland annat till kungabrölloppen har hotellet varit uppbokat endast för gästerna till kungafamiljen. Grand hotell på Östermalm är det enda i Sverige som är med på ”The Leading Hotels of the Worls” vilket är en försäljningsorganisation för de mest 430 lyxigaste hotellen i världen.

En av de mest populära vandrarhemmen på Östermalm är Chapman. Chapman är en båt som ligger i Skeppsholmens kaj där gästerna kan gungas till sömns. I lokalerna på Östermalm finns hytter med upp till 6 sovplatser. Fartyget kom till kajen år 1937 och har varit ett välbesökt mål för många sedan år 1949 när man bestämde sig för att göra om lokalerna på Östermalm till vandrarhem. År 2008 blev hela båten totalrenoverad och blivit fina bekrävma hytter medan man låtit en del lokaler renoveras enligt den ursprungliga stilen. Från båten är det gångavstånd till det mesta i city och med färjan vid Djurgården kan du ta båten till Gröna Lund, Skansen och andra attraktioner. Bara några meter därifrån går även båt rut till skärgården.

Vill man välja ett mer vanligt boende så har Scandic 15 hotell i innerstaden varav 11 av dessa ligger i lokaler på Östermalm. Som de flesta hotellen så ligger de i gamla byggnader som kännetecknar området. Till exempel Scandic Anglais som ligger mitt i smeten. Här sover du gott efter en tur nere i deras italienska resturang med recept från kändiskocken Jamie Oliver. Både shopping och tunnelbana ligger i närheten och det är lätt att ta sig från och till lokalerna på Östermalm. Hotellet ligger precis vid Stureplan och under sommaren kan man ta en promenad till härliga Humlegården för en pick nick på gräsmattan.